Anda di halaman 1dari 2

PTPTN-DP-10/1-2014 Pin.

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)


Tingkat Bawah, Menara PTPTN,
Blok D, Megan Avenue II,
Hotline: 03-2080 4455
No.12, Jalan Yap Kwan Seng, Portal Rasmi : www.ptptn.gov.my
50450 Kuala Lumpur. Aduan: http://icare.ptptn.gov.my

BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN


(Pemohon/Pasangan Pemohon/Penjaga/Pasangan Penjaga)
1. Borang yang telah dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada Pejabat PTPTN Negeri/ Cawangan (PPN/ PPC) yang berhampiran.
Senarai PPN/ PPC boleh dirujuk melalui Portal PTPTN di alamat www.ptptn.gov.my.
2. Pelanggan adalah dinasihatkan untuk membaca dan memahami Dasar Privasi dan Keselamatan PTPTN sebelum melengkapkan
borang. Dasar tersebut boleh dirujuk melalui Portal PTPTN atau PPN/ PPC yang berhampiran.
3. PTPTN merupakan salah satu agensi Kerajaan yang melaksanakan myIDENTITY. Sehubungan itu, sebarang perubahan pada
maklumat perhubungan (alamat surat menyurat, nombor telefon mudah alih dan e-mel) akan turut dikemas kini dan digunakan oleh
agensi Kerajaan lain yang melaksanakan myIDENTITY (jika berkaitan). Maklumat lanjut berkenaan myIDENTITY boleh dirujuk
melalui laman web myIDENTITY di alamat www.myidentity.gov.my.

(Sila isi dengan menggunakan HURUF BESAR)

BAHAGIAN 1 MAKLUMAT PEMOHON (WAJIB diisi)


Nama Pemohon
No. K/P Baru
No. Matrik/ Pelajar
No. Telefon Bimbit
Nama Institusi

Status Pekerjaan
Bekerja Tidak Bekerja

Pendapatan Kasar (RM) Sebulan


Pendapatan Bersih (RM) Sebulan
Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Tandatangan:
Nama:
Tarikh:

BAHAGIAN 2 BUTIRAN PASANGAN PEMOHON (sekiranya pemohon TELAH berkahwin)


Nama
No. K.P. Baru
No. K.P. Lama/ Tentera/ Polis
No. Telefon Bimbit
Pertalian
Suami Isteri

Status Pekerjaan
Bekerja Tidak Bekerja

Pendapatan Kasar (RM) Sebulan


Pendapatan Bersih (RM) Sebulan
Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Tandatangan:
Nama:
Tarikh:

1
PTPTN-DP-10/1-2014 Pin. 2

BAHAGIAN 3 BUTIRAN PENJAGA (sekiranya pemohon BELUM berkahwin)


Nama
No. K.P. Baru
No. K.P. Lama/ Tentera/ Polis
No. Telefon Bimbit
Pertalian

Status Pekerjaan
Bekerja Tidak Bekerja

Pendapatan Kasar (RM) Sebulan


Pendapatan Bersih (RM) Sebulan
Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Tandatangan:
Nama:
Tarikh:

BAHAGIAN 4 BUTIRAN PASANGAN PENJAGA (sekiranya pemohon BELUM berkahwin)


Nama
No. K.P. Baru
No. K.P. Lama/ Tentera/ Polis
No. Telefon Bimbit
Pertalian
Status Pekerjaan
Bekerja Tidak Bekerja

Pendapatan Kasar (RM) Sebulan


Pendapatan Bersih (RM) Sebulan
Dengan ini saya mengaku bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960.

Tandatangan:
Nama:
Tarikh:

* Sila potong yang mana tidak berkaitan.