Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MUDA

UJIAN FASA 2 / PENILAIAN SUMATIF TAHUN 2017


MATAPELAJARAN : SAINS
NAMA :________________________________________________ TAHUN : 2_____________________

BAHAGIAN A SOALAN ANEKA PILIHAN

Bahagian ini mempunyai 10 soalan dengan empat pilihan jawapan A, B, dan C


Bulatkan jawapan yang betul.

1. Rajah di bawah menunjukkan sejenis benda hidup.

Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan tersebut?

A Ia memerlukan air dan udara untuk hidup.


B Ia memerlukan kenderaan untuk hidup
C Ia memerlukan makanan dan tempat perlindungan untuk hidup

2. Teliti peta buih berganda di bawah.

Makanan
Air

Keperluan Keperluan
Asas Asas
Haiwan Tumbuhan

1
Terdapat dua keperluan asas tumbuhan yang sama dengan keperluan
asas haiwan, iaitu air dan ..................... .

A udara
B cahaya matahari
C tempat perlindungan

3. Antara tumbuhan di bawah, yang manakah subur dan sihat?

A B C

4. Anak pokok di bawah disiram dengan air secukupnya setiap hari. Pada
pendapat kamu, bagaimanakah keadaan anak pokok ini selepas
beberapa minggu?

A Semakin tinggi dan bilangan daun bertambah.


B Semakin kekuningan dan rapuh.
C Semakin banyak tanah.

5. Mimi menyiram pokok orkidnya setiap hari. Namun, selepas seminggu dia
mendapati pokoknya mati. Apakah kemungkinan yang menyebabkan
pokok orkid Mimi mati?

A Pasu yang digunakan diperbuat daripada plastik.


B Mimi menyiram terlalu banyak air.
C Cahaya bulan tidak cukup.

2
6. Satu lagi keperluan asas bagi tumbuhan adalah cahaya matahari.
Antara berikut, manakah cara yang betul untuk mendedahkan
tumbuhan kepada cahaya matahari yang cukup?

A B C

7. Makanan manakah yang boleh memberikan tanaga?

A B C C

8. Kebersihan persekitaran menjamin kesihatan. Pilih rajah yang menunjukkan


persekitaran yang bersih.

A B C

9. Rajah di atas menunjukkan bahawa benda hidup, ______________ .

A bernafas B membesar C membiak

3
10.

Rajah menunjukkan bahawa semakin kita membesar, kita akan bertambah __ .

A bilangan jari tangan dan jari kaki


B panjang dan perlahan
C tinggi dan berat
(10 markah)
BAHAGIAN B: Jawab semua soalan

1. Bulatkan 5 keperluan asas manusia

( 5 markah)

4
2. Tuliskan keperluan asas manusia berikut :

( 4 markah)
3. Tuliskan keperluan asas yang berikut :

Kita memerlukan keperluan asas ini


untuk bernafas

Kita memerlukan keperluan asas ini


untuk mengekalkan suhu badan

Kita memerlukan keperluan asas ini


untuk memberikan tenaga

Kita memerlukan keperluan asas ini


untuk berlindung daripada hujan

Tumbuhan memerlukannya supaya


tidak layu

Haiwan memerlukannya untuk


berlindung dari musuh

( 6 markah )

5
4. Warnakan jawapan yang betul

1. Semasa bayi, saiz badan saya kecil Besar

2. Semasa bayi, ibu mendukung saya kerana berat badan saya

Ringan Berat

3. Semasa saya berumur 4 tahun, saiz badan saya lebih kecil Besar
berbanding sekarang

4. Baju saya ketika berumur 5 tahun, masih tidak muat


dipakai lagi

5. sekarang, ibu sudah tidak dapat mendukung saya lagi kerana berat saya
semakin
bertambah berkurang
6. Semasa tumbesaran, kita akan mengalami pertambahan pengurangan
Dari segi saiz, tinggi dan berat.

( 6 markah )

6
5. Tandakan ( ) bagi tempat perlindungan haiwan di bawah

(6 markah)

7
6. Tandakan ( ) bagi perlakuan yang betul dan (x) bagi perlakuan yang salah

( 4 markah )

7. Tandakan ( ) pada haiwan berkenaan mengikut jenis makanannya.

( 3 markah )

8
7. Tandakan ( ) pada haiwan berkenaan mengikut jenis makanannya.

( 6 markah)

Di sediakan oleh : Di semak oleh :

AMIRUL IZZAT B ABDULLAH AISHAH HARYANI BT


GURU SAINS ABDULLAH
SK TAMAN MUDA KETUA PANITIA SAINS
SK TAMAN MUDA
9