Anda di halaman 1dari 2

Minggu (21) Hari : ISNIN

Tarikh : 12 JUNE 2017


Masa / Kelas / Tajuk / Objektif / Aktiviti
Matapelajaran
Tema /Tajuk : SAINS HAYAT
Topik : MANUSIA
Standard Kandungan
4.1 Deria Manusia
2.40-3.10
1 TEKUN Standard Pembelajaran:
4.1.3 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan.
4.1.4 Menjelas dengan contoh, penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu
3.30-4.00 deria tidak dapat berfungsi.
1 SEMANGAT 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang deria manusia melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
Dunia Sains dan Objektif : Pada akhir pembelajaran , diharapkan murid dapat:
Teknologi 1. Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan
2. Menjelas dengan contoh, penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria tidak
dapat berfungsi.
Kriteria kejayaan
1. Saya dapat Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek .
2. Menjelas dengan contoh, penggunaan deria lain sebagai ganti sekiranya satu deria
tidak dapat berfungsi
Aktiviti PdP:
1. Permulaan
a. Guru memulakan pembelajaran dengan membuat sumbangsaran menggunakan
peta i-think tentang DERIA MANUSIA. Peta bulatan
b. Murid menyatakan contoh deria manusia yang mereka tahu dan diisi dalam peta
bulatan yang disediakan oleh guru.
2. Aktiviti
a. Murid membuat satu aktiviti mari uji saya yang terdapat dalam buku teks m/s
35.
b. Guru bersoal jawab dengan murid nyatakan deria yang boleh awak gunakan
untuk mengenalpasti objek dan apakah ciri-ciri yang kamu gunakan untuk
mengelaskan objek dalam situasi gelap seperti rumah terputus elektrik?
c. Dalam kumpulan murid diminta mencari jawapan dan menyatakan kepada rakan
lain.
3. Penutup
a. Murid membuat imbas kembali apa yang telah mereka pelajari pada hari ini.

BBB : Buku teks, buku aktiviti, gambar,


KPS : Memerhati, komunikasi, memerhati, menyenaraikan
Refleksi 1S :
Kehadiran : /

___ / ___ murid berjaya mencapai objektif sasaran.

___ / ___ murid perlukan bimbangan dan latihan tambahan.

Refleksi 1T :
Kehadiran : /

___ / ___ murid berjaya mencapai objektif sasaran.

___ / ___ murid perlukan bimbangan dan latihan tambahan.