Anda di halaman 1dari 2

1.

Diketahui fungsi f x x 2 4 x 1 dan g x 2 x 1 1 2x 1 4x 1


a. f ( x) , x 4 b. f 1 ( x) , x 2
Fungsi komposisi (fog)(x) =.... x4 x2
a. 4 x 2 12 x 6 b. 2 x 2 8 x 4
1 4x 1 4x 1
c. 4 x 2 8 x 6 d. 2 x 2 8 x 1 c. f ( x) , x 2 d. f 1 ( x) ,x 2
x2 x2
e. 2 x 2 12 x 4
4x 1
2. Diketahui fungsi f x 3x 2 5x 1 dan g x 2 x 3
1
e. f ( x) ,x 2
x2
Fungsi komposisi (fog)(x) =.... 2x 3
9. Diketahui fungsi f x
1
, x . Inver dari f(x)
a. 12 x 2 26 x 13 b. 12 x 2 16 x 13 3x 1 3
c. 12 x 2 26 x 14 d. 12 x 2 10 x 13 adalah...
e. 12 x 2 10 x 13 1 x3 2 x3 2
( x) ,x b. f 1 ( x) ,x
3. Diketahui fungsi f x 2 x 1 dan g x 4 2 x 2
a. f
3x 2 3 3x 2 3
Fungsi komposisi (fog)(x) =....
a. 8 4 x 2 b. 6 4 x 2 1 x3 2 3x 2
c. f ( x) ,x d. f 1 ( x) ,x 3
c. 8 2 x 2 d. 6 2 x 2 3x 2 3 x3
e. 7 4 x 2
2x 2
4. Diketahui fungsi f x x 2 2 x 3 dan g x x 1
1
e. f ( x) ,x 3
x3
Fungsi komposisi (fog)(x) =.... 2x 1
10. Diketahui fungsi f x
4
a. x 2 6 x 6 b. x 2 6 x 6 , x . Inver dari f(x)
3x 4 3
c. x 2 4 x 6 d. x 2 2 x 6 adalah...
e. x 2 2 x 6 4x 1 2 2x 3
1 1
5. Diketahui fungsi f x 3x 2 dan g x x 2 x 3 a. f ( x)
3x 2
, x b. f
3
( x)
x2
, x 2
Fungsi komposisi (fog)(x) =....
a. 3 x 2 3 x 11 b. 9 x 2 9 x 5 1 x 1 2 1 2x 3
c. f ( x) ,x d. f ( x) ,x 1
c. 3 x 2 3 x 11 d. 9 x 2 9 x 56 3x 2 3 x 1
e. 3 x 2 3 x 11 4x 1 2
e. f 1 ( x) ,x
6. Diketahui fungsi f x 2 x 2 3x 4 dan g x x 2 2 3x 3
x4
11. Diketahui fungsi f x
1
Fungsi komposisi (fog)(x) =.... , x . Inver dari f(x)
6x 1 6
a. 2 x 2 5 x b. 2 x 2 5 x 6
adalah...
c. 2 x 2 5 x d. 2 x 2 5 x 6
4 x 1 6x 4
e. 2 x 2 5 x 6 a. f 1
( x) ,x b. f 1 ( x) , x 1
7. Diketahui fungsi f x x 1 dan g x x 2 2 x 3
6x 1 6 x 1
x4 1 6x 1
Fungsi komposisi (fog)(x) =.... c. f 1 ( x) ,x d. f 1 ( x) ,x 4
6x 1 6 x4
a. x 2 4 b. x 2 6 6x 1
c. x 2 5 d. x 2 4 x 5 e. f 1 ( x) ,x 4
4 x
e. x 2 4 x 4 3x 2
12. Diketahui fungsi f x
1
2x 1 , x . Inver dari f(x)
8. Diketahui fungsi f x , x 4 . Inver dari f(x) 2x 1 2
x4 adalah...
adalah...
1 x2 3 1 x2 3 a. y x 2 4 x 3 b. y x 2 2 x 3
a. f ( x) ,x b. f ( x) ,x
2x 3 2 2x 3 2 c. y x 2 4 x 3 d. y x 2 x 3
e. y x 2 2 x 3
x2 1 x2 3
c. f 1 ( x) , x d. f 1 ( x) ,x
3x 1 3 2x 3 2
18. Nilai dari 3 log 9 5 log 2 3 log 4 5 log 50 =.....
4x 1 19. Koordinat titik Balik fungsi dari
1
e. f ( x) ,x 2
x2 f ( x) x 2 11x 28
13. 20. Persaamaan grafik Fungsi Kuadrat pada gambar
2x 3
14. Diketahui fungsi f x
berikut adalah..............
, x 1 . Inver dari f(x)
x 1 21. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan
adalah... 3x 2 2 x 8 0, x R adalah
1 x3 1 4x 1 22. Diketahui f ( x) 18 x 2 dan
a. f ( x) ,x 2 b. f ( x) , x 2
x2 x2 3x 2 8
g ( x) , x .Nilai (fog)(2)=................
5x 8 5
1 x3 4x 1
c. f ( x) , x 2 d. f 1 ( x) ,x 2
x2 x2
2x 3
e. f 1 ( x) , x 5
x5

x2
15. Diketahui fungsi f x , x 1 . Inver dari f(x)
x 1
adalah...
1 x2 x 1
a. f ( x)
,x 1 b. f 1 ( x) , x 2
x 1 x2
x2 x 1
c. f 1 ( x) ,x 1 d. f 1 ( x) ,x 2
x 1 x2
x2
e. f 1 ( x) , x 1
x 1
x3
16. Diketahui fungsi f x
1
, x . Inver dari f(x)
2x 1 2
adalah...
1 x3 1 x3 1
a. f ( x) ,x b. f 1 ( x) ,x
2x 1 2 2x 1 2

1 x3 1 1 x3 1
c. f ( x) ,x d. f ( x) ,x
2x 1 2 2x 1 2

1 x3 1
e. f ( x) ,x
2x 1 2
17. Akar-akar persamaan 2 x 2 5 x 3 0 adalah a dan b.
Nilai dari a2 +b2 2ab= ...