Anda di halaman 1dari 8

Hari Raya Kemerdekaan RI

17 Agustus 2017
RITUS PEMBUKA

Nyanyian Pembuka
TANDA SALIB dan SALAM
PENGANTAR.
Seruan Tobat.
Tuhan kasihanilah kami.
Madah Kemuliaan.
DOA PEMBUKA
I Marilah kita berdoa
Ya Allah, dalam diri Putra-Mu, Engkau memanggil setiap
orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur
karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada
bangsa kami. Semoga, Engkau selalu melindungi tanah air
kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan
bencana alam. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu,
yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan
berkuasa, Allah sepanjang segala masa.
U Amin.
LITURGI SABDA
Bacaan Pertama. Sir 10 : 1 - 8
L Pembacaan dari Kitab Putra Sirakh
Para penguasa bertanggungjawab atas rakyatnya.
Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat,
pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti pemerintah kota,
demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik
membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat
kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa
bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi
atasnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kemujuran seseorang,
dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat.
Janganlah menaruh benci kepada sesamamu, apa pun juga
kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu.
Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi
kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari
bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman,
kekerasan, dan uang.
L Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN

Mazmur:
1. Ya Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum-Mu.
Aku hendak hidup tanpa cela. Aku hendak hidup dengan suci dalam
rumahku, hal-hal yang jahat takkan kuperhatikan.
2. Mataku tertuju kepada rakyaktku yang setia, supaya mereka tingga
bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan
mendukung aku.

Bacaan Kedua 1 Ptr 2 : 13 17


L Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Petrus.
Berlakulah sebagai orang merdeka
Saudaraku-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah
kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang
ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab
inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu
membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai
orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan
kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan
mereka, tetap hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua
orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah raja!
L Demikianlah Sabda Tuhan.
U Syukur kepada Allah.

ALLELUYA (956)

Ayat: Berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah
yang menjadi hak Allah.

INJIL Mat 22 : 15 21
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan epada
kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada
Allah.
Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka
dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh
murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya
kepada Yesus, Guru, kami tahu, Engkau tidak takut kepada siapa
pun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada
kami pendapat-Mu. bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau
tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia
lalu berkata Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang
munafik? Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang untuk pajak itu!
Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus
bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini?
Jawab mereka, Gambar tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada
mereka . Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan
kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan
kepada Allah.
I Demikianlah Sabda Tuhan
U Terpujilah Kristus

Homili.
Syahadat .
DOA UMAT :
I Kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan
kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha baik karena Ia begitu
menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan nama-Nya dan
memanjatkan doa kepada-Nya
L Bapa yang Mahabaik, kami bersyukur atas kemerdekaan
negara kami Indonesia. Kami berdoa bagi terwujudnya
kesejahteraan umum di negara kami.
U Semoga kami bangsa Indonesia senantiasa belajar dan
mengembangkan diri agar kami mampu mengelola kekayaan
alam dan sumber daya yang Engkau anugerahkan kepada
kami dengan baik demi kesejahteraan umat manusia.
Bimbinglah kami bahu-membahu membangun negara ini
dengan semangat toleransi dan persaudaraan.
L Bapa, kami bersyukur atas para pemimpin yang telah
Engkau pilihkan bagi kami. Semoga para pemimpin negara
mampu memimpin rakyatnya menuju kesejahteraan dan
perdamaian dunia.
U Ya Bapa, terangilah para pemimpin negara di dunia ini,
terkhusus bagi pemimpin negara kami Indonesia, agar
menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua manusia,
serta menempatkan keadilan dan kualitas hidup di atas
kekayaan serta kekuasaan.
L Ya Bapa, kami berdoa bagi anak jalanan, anak-anak yang
putus sekolah dan belum memiliki kesempatan menikmati
pendidikan agar tetap semangat dalam mengejar cita-cita.
U Bapa yang Mahakasih, nyalakanlah harapan dan semangat
dalam hati mereka untuk terus berjuang mewujudkan mimpi
dan cita-cita mereka dalam kebaikan dan kejujuran. Kami
mohon, bimbinglah kami dalam mewujudkan pendidikan
yang merata bagi setiap lapisan masyarakat.
L Ya Bapa, kami mohon berikanlah kekuatan bagi mereka
yang sedang merasa depresi dan putus asa.
U Sadarkanlah mereka yang sedang depresi dan berputus asa
agar tetap percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari
masalah kehidupan dan tak pernah sedetikpun Engkau
meninggalkan umat-Mu. Terangilah hati mereka agar mampu
mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan dan tetap
semangat dalam menjalani kehidupan ini.
L Bapa yang Mahamulia, kami berdoa bagi terwujudnya
peradaban kasih di dunia ini.
U Ya Bapa, curahkanlah kasih-Mu dalam hati setiap manusia,
agar kami mampu mengasihi sesama manusia dengan tulus.
Jauhkanlah kami dari kekerasan, prasangka buruk, dan sikap
saling menghakimi.
L Ya Bapa, kami berdoa bagi Orang Muda Katolik Indonesia.
Bimbinglah mereka selalu dalam karya dan pelayanan
mereka.
U Ya Bapa, kobarkanlah semangat dalam hati Orang Muda
Katolik Indonesia agar dengan tulus senantiasa berkarya dan
melayani dalam cinta kasih.
L Ya Bapa, tanamkanlah Sabda-Mu dalam hati kami agar
setelah perayaan ekaristi ini kami semakin mampu
menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu.
U Ya Bapa, dampingilah kami dalam karya pelayanan kami
setiap hari. Jauhkanlah kami dari sikap mementingkan diri
sendiri dan ingatkan kami untuk selalu ikhlas membantu
sesama yang membutuhkan.

I Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan


kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon,
lindungilah kepada nusa dan bangsa kami, agar tetap bebas
merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan
tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U Amin.

Nyanyian Persiapan Persembahan.


PERSIAPAN PERSEMBAHAN
I Berdoalah saudara- saudara, supaya persembahanku dan
persembahanmu berkenan pada Allah Bapa Yang Mahakuasa.
U Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan
dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus.

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN


I Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang
kami unjukkan sebagai korban syukur atas kemerdekaan yang
telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Dengan
pengantaraan Kristus, Tuhan kami.
U Amin.

DOA SYUKUR AGUNG


Prefasi, Kudus, Doa Syukur Agung- Anamnesis
Bapa Kami- Embolisme, Doa Damai Salam Damai,
Anak Domba Allah.
I Inilah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuanNya.
U Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.

KOMUNI
Nyanyian Komuni

DOA SESUDAH KOMUNI


I Marilah kita berdoa
Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan
dengan santapan sugawi. Semoga, persatuan kami dengan
Putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai
Satu Nusa Satu Bangsa dengan tetap menghargai perbedaan-
perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian,
terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami,
sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami rindukan.
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami...
U Amin.
Pengumuman.

RITUS PENUTUP

BERKAT DAN AMANAT PENGUTUSAN.


Nyanyian penutup