Anda di halaman 1dari 16

PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA

CAWANGAN NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS

RANCANGAN AKTIVITI LIMA TAHUN ( TINGKATAN SATU HINGGA LIMA)

PENGENALAN

Rancangan lima tahun ini bertujuan menyampaikan maklumat terperinci yang dikeluarkan oleh Persatuan Pandu Puteri Malaysia untuk
membantu para Pemimpin, ahli Pandu Puteri Remaja, dan ahli Pandu Puteri Renjer di semua sekolah menengah sebagai panduan. Program
ini merupakan satu program yang mantap dalam menyampaikan ilmu dan kemahiran dalam kepanduan.

Ahli-ahli yang mengikuti program ini dengan sepenuhnya akan mencapai Anugerah Ketua Pesuruhjaya dan anugerah tertinggi iaitu Anugerah
Pandu Puteri Raja.

Huraian dan maklumat yang lebih terperinci mengenai program ini boleh didapati dari punca-punca lain seperti Buku Ilmu Pandu Puteri, bahan
Pra Persetiaan, bahan Kelas Dua, dan Buku Panduan Skim Lencana Kecekapan.

1
FALSAFAH DAN MATLALMAT PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA

Persatuan Pandu Puteri Malaysia mempunyai tujuan membantu, mendidik dan melatih semua ahli persatuan ini supaya taat dan setia,
berdikari, berdisiplin, sedia memberi khidmat, mempunyai inisiatif dan daya kreatif. Adalah harapan Persatuan Pandu Puteri Malaysia
menghasilkan warganegara yang peka, berguna, bersih, cekap, amanah, dan bertimbang rasa terhadap orang lain.
Untuk mencapai tujuan murni tersebut di atas, didikan dan latihan adalah melalui Program Kepanduan yang mengutamakan sistem kumpulan (
Patrol System) yang menjadi ciri utama dalam pergerakan kepanduan seluruh dunia.
Program kepanduan yang digubal untuk ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia adalah berdasarkan undang-undang kepanduan yang
bertujuan supaya seseorang ahli:

Boleh dipercayai
Sentiasa taat dan setia
Suka menolong orang lain
Bersahabat dengan semua orang dan Pandu Puteri yang lain
Sentiasa bersopan santun
Melindungi haiwan dan memelihara alam sekitar
Sentiasa menurut perintah
Bersemangat dan bergembira walaupun dalam masa kesulitan
Sentiasa berjimat cermat
Suci dalam fikiran,perkataan dan perbuatan

2
Tg 1 PROGRAM AKTIVITI UJIAN CATATAN

JAN. PRA PERSETIAAN Kuiz Lisan


Mengetahui, menghayati dan mengamalkan Permainan Bertulis
Minggu Persetiaan, Undang-Undang, Cogan Kata, Amali Amali
1-2 Isyarat. Hormat, Berjabat tangan, Lambang, Istiadat
Panji-Panji, dan Khidmat Memulakan
Buku Log

Mengetahui makna isyarat wisel dan isyarat Perlawanan Amali


3
tangan dan boleh mengamalkannya Pertandingan

Mengenal dan mengetahui makna Bendera


4 Permainan mencantum, Amali
Malaysia dan Bendera Negeri sendiri.
mewarnakan bendera
Mengenall semua Bendera Negeri di
Malaysia

5 Istiadat Amali
Mengetahui pelbagai cara menghormati
panji-panji
Buku Log, Bertulis
6 Mengenali Pasukan dan Pemimpin, serta Buku Skrap Carta, Lisan
Persatuan Pandu Puteri Daerah (PPPD), Amali
Pameran,
Negeri (PPPN), Kebangsaan (PPPM) dan Sudut Kumpulan.
Antarabangsa (WAGGGS)

3
Amali
7 Mengetahui pelbagai cara mematikan hujung Perlawanan
tali serta cara membuat dan menggunakan Pertandingan Permainan
simpulan
Pameran Persembahan Bertulis
Menceritakan tentang penglibatan diri secara Sebelum dilantik, ahli
8 dekat memberi khidmat kepada dua daripada baru hendaklah
yang berikut atau seorang orang cacat Pengkisahan Bertulis diceritakan tentang
Pergerakan Kepanduan
Membuat jasa kepada diri sendiri dan kepada
dan erti Lencana Pandu
orang lain.
Puteri dan Lencana
Dunia

Jun PERLANTIKAN SEBAGAI PANDU PUTERI REMAJA: TINGKATAN SATU,BULAN JUN

KELAS DUA Pandu Puteri Remaja


menjalani Program
Menyalakan api dengan menggunakan tidak Kegiatan luar Amali
9 Kelas Dua hendaklah
lebih daripada dua batang mancis api dan menunjukkan bahawa
menggunakan api itu untuk memasak sesuatu dia selalu menepati
jenis makanan atau menjerang air untuk Persetiaan Pandu
Puteri
minuman

4
Menaikkan panji-panji dengan menggunakan Istiadat Amali
10
ikatan dan simpulan yang berkaitan, dan Kawat
mengetahui cara-cara membawa panji-panji di
dalam pelbagai istiadat

Mengetahui cara membuat dan menggunakan: Amali


11
Lilit Dua Simpul; Permainan
Tambat Seraya; Perlawanan
Tambat Serong; Pertandingan
Tambat Silang Gunting; Mengemaskini Buku Log
Lilit Manuk;
Simpul Bungkusan;
Simpul Pulih;
Simpul Bedah;
Lilit Balak;dan
Tindih Kasih

12 Mengetahui makna dan boleh menggunakan Permainan luar Amali


tanda mengesan Kuiz
Perlawanan

5
13 Berlari sejauh 2.5 km mengikut cara Lari Permainan Amali
Pengakap, iaitu 20 langkah berlari dan 20 Keadaan sebenar
langkah berjalan, ke tempat yang dituju supaya Simulasi
tiba di sana dalam keadaan tenang agar dapat
menyampaikan sesuatu pesanan dengan jelas.

Mengetahui Sejarah kepanduan terutama Amali


14 Buku Log
tentang riwayat hidup Lord Baden-Powell dan
Buku Skrap
Olave, Lady Baden-Powell
Pameran

Mengenali secara dekat seorang ahli dari


Keadaan sebenar Amali
15 Pasukan sendiri atau mempunyai sahabat pena
Lisan
dari Pasukan Pandu Puteri Remaja lain
Keadaan atau projek sebenar
Memberi khidmat kepada orang lain
Berjalan kaki(hike) sejauh 7 km dan mengkaji 12 Amali
16 Kegiatan luar
jenis benda hidup(enam dari kumpulan
Pameran Lisan
tumbuhan dan enam dari kumpulan haiwan)
Mengemaskini buku log
di persekitaran alam semula jadi
Dan buku skrap

6
Mengambil bahagian dalam Permainan Kim. Permainan Amali

17 Boleh memberi keterangan dengan betul Pertandingan Teori


tentang 25 daripada 30 jenis benda setelah Asal-usul dan matlamat
memerhati selama dua minit Permainan Kim

Menyampaikan pesanan yang betul dengan Simulasi Amali


18 menggunakan telefon awam dan tahu membuat
Permainan
panggilan kecemasan
Keadaan sebenar

Mengetahui tentang ;
19 Perubahan fizikal yang berlaku kepada remaja;
Latihan fizikal Amali
konsep keluarga; dan bahaya dadah. Menyertai
Skim Anti Dadah Rekod kesihatan

Mengendap manusia selama lima belas minit Simulasi Amali


20 Keadaan sebenar Bertulis

Membuktikan bahawa dia telah mencuba Mengemaskini buku log individu Amali
membaiki keadaan kesihatan sendiri Bertulis
Rekod

7
Mengambil ujian lencana kecekapan berikut dan
Permainan Amali
bersedia memberi tunjuk cara kepada semua
ahli pasukan: Tunjuk cara
21-24 Jurumasak; Pertandingan
Dobi mendobi; Kuiz
Penjagaan kanak-kanak;
Ahli rumahtangga; Simulasi
Melayan tetamu; Keadaan seben
dan satu daripada yang berikut;
Menjahit,computer,pekebun,ahli pertukangan Seorang pandu puteri
NOV remaja digalakkan
membuat persediaan
untuk mendapat Tali
Pekelilingan dan lain-lain
lencana kecekapan untuk
membantu perkembangan
dirinnya

8
rw PROGRAM AKTIVITI UJIAN CATATAN
TG 2
erew
rereTg.2
LAMBANG RUMAH KECIL
JAN.
Lambang Rumah Kecil
Lencana yang diperlukan: Teori, dan
Minggu
Juru Masak Kuiz Amali
Dobi-mendobi Persembahan Buku Log
1-6 Penjagaan Kanak-kanak Tunjukcara
Ahli Rumah Tangga Ujian
Melayan Tetamu
Penjahit/Komputer/Pekebun/
Ahli Pertukangan
Pertolongan Cemas
Lencana Kecekapan Pasukan
7-12 Persediaan Berkhemah Pameran Teori dan amali
Pemuliharaan Kuiz
Kumpulan Kecemasan Tunjukcara
Pengembaraan Pertandingan
Memasak di luar Ujian
Unggun Api
Lakonan
Permit Perkhemahan Kumpulan

Anjuran Persatuan Pandu


PERKHEMAHAN HUJUNG MINGGU Puteri Daerah,
13
Negeri, Kebangsaan
TALI PERKELILINGAN
Tali Perkelilingan diberi kepada seseorang Pandu
Puteri Remaja
memenuhi syarat-syarat berikut;
9
Lulus Ujian Kelas Dua sebelum
mencapai umur 16 tahun;
Mempunyai Lambang Rumah Kecil;
Mempunyai Lencana Pertolongan
Cemas;

Telah mengambil bahagian di


dalam sekurang-kurangnya satu
perkhemahan hujung minggu yang
dikelolakan oleh Persatuan Pandu
Puteri.
SKIM LENCANA KECEKAPAN Mengenali Unit dan
PUTERI Pemimpin serta
mengetahui tentang
LENCANA KECEKAPAN INDIVIDU sejarah dan
PUTERI perkembangan
14-16
KUMPULAN A Persatuan
Negeri, Daerah,Pandu
Persatuan
KUMPULAN B Puteri Malaysia serta
KUMPULAN C Persatuan Pandu Puteri
KUMPULAN D Pengakap Puteri Sedunia
17-21 BINTANG PUTERI I (WAGGGS)
Pekhemah Buku Log Mengamalkan Persetiaan,
Ahli Membaca Pameran Undang-Undang, Cogan
Pengetahuan Tempatan/Sejarah Tunjuk cara Kata, Isyarat, Hormat.
Tempatan Pertandingan Berjabat tangan,
Satu pilihan dari Kumpulan A-D Ujian Lambang, Panji-panji dan
Khidmat
Pra
Pra syarat: Lulus Ujian
Tg 2
NOV NOV
PERLANTIKAN SEBAGAI PANDU syar
Kelas Dua Program Pandu
PUTERI RENJER:TINGKATAN DUA at:
Puteri Remaja dan mempunyai
BULAN NOVEMBER Lulu
Lencana Kelas Dua
s
Ujia
10
Tg.3 PROGRAM AKTIVITI UJIAN CATATAN

JAN KELAS SATU


Mengetahui dan mengenali dengan teliti sejarah Buku Skrap Lisan
1-2 don geografi kawasan tempat tinggal, bandar dan Buku Log Projek atau
negeri sendiri Kuiz Buku Log

Pertandingan Pertandingan
3 Mengambil bahagian dalam pelbagai jenis Permainan Permainan
Permainan Kim yang diasaskan kepada lima perlawanan Perlawanan
naluri

Amali
Merancang dan menjalankan projek khidmat Laporan
4-8 Projek Khidmat
selama tidak kurang daripada sepuluh jam dalam Lisan-Pelaporan
tempoh satu bulan

Tunjukcara Amali
9-10 Melengkapkan Bintang Puteri I Pameran Buku log
Lisan
Membuat persediaan untuk melayakkan diri
11-12 menjadi calon Anugerah Ketua Pesuruhjaya Mengemaskini Buku Log Kelas Lisan
Satu

13-15 Persediaan mengambil bahagian dalam Skim Buku Log


Berdikari Ceramah
JUN Perbincangan

11
TG 4 PROGRAM AKTIVITI UJIAN CATATAN

SKIM BERDIKARI
JAN Skim berdikari bertujuan mengukuhkan kemahiran dan memupuk nilai-nilai hidup seorang Pandu Puteri Renjer yang mematuhi,
Minggu menghayati dan mengamalkan Persetiaan dan Undang-Undang Kepanduan, Hasil daripada Skim Berdikari ini ialah seorang PANDU
PUTERI RENJER yang berkelayakan dan boleh bertindak sebagai seorang ahli masyarakat yang peka dan produktif.
Asas kegiatan ialah perbincangan dalam kumpulan dan semua Pandu Puteri Renjer dikehendaki mengambil bahagian dan
memberi sumbangan dengan sepenuhnya.
Perbincangan boleh dijalankan dalam kumpulan besar atau kecil.Pandu Puteri Renjer boleh memilih untuk membincangkan
perkara-perkara yang disenaraikan di bawah ini dengan Pemimpin atau rakan sebaya atau menjemput penceramah luar.Tujuan
perbincangan adalah untuk memberi peluang kepada Pandu Puteri Renjer mengemukakan pendapat,mempelajari
sesuatu,mendapatkan pedoman,menilai dan membuat keputusan.

IDENTITI DIRI
1-4
Makna dan implikasi Persetiaan
dan Undang-Undang Kepanduan
Penghayatan dan amalan nilai-nilai
murni dalam kehidupan seharian
Mengenal: diri dan negara
Pentadbiran: diri, rumah, sekolah,
bandar Perbincangan
Perancangan hidup; sehari,
Bahas
seminggu, sebutan, setahun, Pidato
seumur hidup Buku Log
Kewajipan : menerima dan Pameran
menjalankan tanggungjawab Penulisan Lisan

12
Cara-cara mengamalkan kemahiran Amali
belajar, mendengar, dan Buku Log
Cara-cara meluahkan perasaan Buku Skrap '
Proses membuat keputusan Nota
Keamanan dan kebebasan Folio
Jurang antara generasi dan sikap
Kaum belia terhadap pihak yang
berkuasa
Keselamatan diri, harta dan alam
sekitar
Hak Pengguna
PEMBANGUNAN NEGARA
Tg.3
5-6 Sistem pengangkutan yang ada di
tempat tinggalnya serta sistem
pengangkutan yang menghubungi
tempat tinggalnya dengan bandar-
bandar utama di Malaysia
Kemudahan-kemudahan untuk
orang ramai: kesihatan, pos,
perhubungan, dan lain-lain
Pengalaman mengambil bahagian di
dalam Skim Anti-Dadah
KEWANGAN
7-8 Menyediakan anggaran
perbelanjaan untuk seminggu,
sebulan dan setahun
Mengetahui cara-cara menyimpan
wang dan membuka akaun sendiri
Mengetahui faedah yang
diperolehi dari Skim Insurans dan

13
cara-cara menjadi ahli
ALAM PEKERJAAN-
Persiapan untuk kerjaya

SKIM LENCANA KECEKAPAN AKTIVITI


Bintang Puteri I
MEI ANUGERAH KETUA PESURUHJAYA MALAYSIA
atau Bengkel Anugerah Ketua Pesuruhjaya Malaysia Bengkel Berpusat empat hari
Pra syarat:
JUN Mempunyai Lisan
9-14 Tali Perkelilingan
Permit Perkhemahan atau Buku Log
Lambang Krafkayu Membuat laporan
Mempunyai Lencana Kecekapan
Puteri yang berikut: Menyampaikan ceramah
Perkhemahan Penilaian
Ahli Membaca berterusan
tiga
Pengetahuan Tempatan, atau hari dan tiga
Sejarah Tempatan malam
semasa
Warisan bengkel
Penceramah
Asia Pasifik

Salah satu daripada yang


berikut:
-Penari

14
-Pelakon
-Peminat Muzik
-Penyanyi
-Komputer
Menganuti satu agama atau
kepercayaan dan mengamalkan
ajaran agama atau kepercayaan
itu.
Memperolehi Bintang Puteri I

SKIM LENCANA KECEKAPAN BINTANG


15-20 PUTERI II
Penceramah
Asia Pasifik
Penari/Pelakon/Peminat
Muzik/Penyanyi/Komputer
Dua lencana pilihan dari Skim
Lencana Kecekapan
KUMPULAN A-D
BINTANG PUTERI II
Empat Lencana pilihan dari
setiap KUMPULAN A-D
Berjaya merancang dan
mengendalikan satu projek
Khidmat Masyarakat selama
sekurang-kurangnya tiga
NOV bulan secara berterusan
empat jam seminggu.

15
PROGRAM AKTIVITI UJIAN CATATAN
Tg 5

BINTANG PUTERI III


JAN- Empat lencana pilihan dari
MAC setiap KUMPULAN A-D
Berjaya merancang dan
mengendalikan satu projek
Khidmat Masyarakat selama
Sekurang-kurangnya tiga
bulan secara berterusan
empat jam seminggu.
MEI PANDU PUTERI RAJA BENGKEL BERPUSAT EMPAT HARI
BENGKEL SELALU SEDIA
Pra syarat: Penilaian
Memperolehi Anugerah Ketua berterusan
Pesuruhjaya; tigo hari tiga
Memperolehi Bintang malam semasa
Buku Log
Puteri II dan III; bengkel
Berjaya merancang dan Laporan
mengendalikan satu projek Pelaporan

16