Anda di halaman 1dari 34

Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
Click Here to upgrade t
Unlimited Pages and Ex/

PENGENDALIAN GAS
TERMAMPAT I
-*PDF
% ^Complete
-*PDF
% ^Complete
Click Here to upgradeYourt complimentary use
Unlimited Pages and E) period has ended.
Thank you for using

Gas termampat:
PDF Complete.

Satu atau lebih gas yang dimampatkan


dalam bekas yang mempunyai
tekanan yang melebihi 40 pounds per
square i nch (PSI) pada 37,8 C (100
F).
-*PDF
% ^Complete
Click Here to upgradeYourt complimentary use
Unlimited Pages and E) period has ended.
Thank you for using
Mudah terbakar atau amat mudah
PDF Complete.

terbakar
Mudah meletup
Mengakis
Toksik
Lengai
-*PDF
% ^Complete

atau gabungan beberapa jenis gas


Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
Click Here to upgrade t
Unlimited Pages and
___ ABELAN
Pelabelan perlu mematuhi Peraturan-
peraturan Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan
dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya)
1997

Selinder gas yang tidak dilabel dengan


jelas ataupun label yang telah rosak dan
kandungan gas tidak dapat dipastikan
perlu dilabel sebagai GAS TIDAK
DAPAT DIKENALPASTI
dikembalikan kepada pembekal

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and
RD SELINDER GAS
TERMAMPAT
Physical Hazard s Chemical Hazards
/ Asphyxiation

/ Explosion / Poisoning

/ Uncontrolled projectile/ Anesthetic effects

/ Tissue Damage

Compressed Gas Cylinders


nnr Your complimentary
^^p| use period has ended.

* Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and
ENDALIAN A L\JI
i
Sebahagian gas mempunyai _
prosedur pengendalian tertentu.
Baca Risalah Data Keselamatan
Bahan (M aterial Safety D ata
Sheet, atau MSDS) sebelum
mengendalikan sesuatu
gas termampat.

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete

Click Here to upgrade to


Unlimited Pages and Expar
tidak menggunakan PPE
yang sesuai kerana terdedah
kepada cecair Propane
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and

NGENDALIAN
Kenalpasti gas yang digunakan iMAT
Jangan hanya bergantung kepada
warna selinder (warna selinder
mungkin berbeza bergantung kepada
pembekal)

Selinder perlu dilabel dengan jelas

Label perlu dilekat kepada selinder


Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Exf

NDALIAN SELAMAT

Pastikan tempat kerja mempunyai


peredaran udara yang baik.

Ketahui prosedur kecemasan gas yang


digunakan dan lokasi peralatan
kecemasan.

Guna kelengkapan
perlindungan peribadi yang
sesuai.
Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
Click Here to upgrade Unlimited
Pages and
ENDALIAN
Sekiranya injap dialihkan
dengan cara yang salah
kemungkinan gas boleh
1
nHir
terbebas keluar.
Sekiranya selinder jatuh dan
injap rosak ia boleh menjadi
tidak terkawal.
Langkah untuk mengawal
hazard ini ialah selinder
tersebut perlu dirantai
Your complimentary

^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete

Click Here to upgrade to


Unlimited Pages and Expa, ^DALIAN SELAMAT

Regulators are gas specific and


not necessarily interchangeable!

Always make sure that the


regulator and valve fittings are
compatible.

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
SKUTAN SELINDER GAS
/ Kebanyakan kemalangan berlaku semasa
pemindahan selinder gas. Kendalikan dengan
betul. Walaupun selinder kelihatan kuat dan
kukuh tetapi sekiranya rosak ia boleh
menjadi tidak terkawal dan membahayakan.
Compressed Gas Cylinders
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and

JKUTAN SELINDER GAS


Garispanduan memindahkan selinder gas:
O Tanggalkan regulator. Jangan alihkan selinder yang
masih terpasang regulator.

Tututp injap dengan penutup khas.

Gunakan troli khas untuk mengangkut/memindah


silinder gas dan pastikan selinder pada kedudukan
menegak.

O Ambil langkah kawalan supaya


selinder tidak mudah untuk jatuh atau
tergeser dengan permukaan lainr
surface.
Compressed Gas Cylinders
Jangan seret atau golek selinder.

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Handling
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and

Compressed
Gases
Gas cylinders must be properly
secured
When no longer in use or during
transport - shut valves, relieve
gas in regulator, remove
regulator and cap
Gas cylinders must be labeled
like all other containers

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and KSAAN SELINDER GAS
Jalankan pemeriksaan secara berkala.
Lakukan beberapa minit pemeriksaan
boleh menyelamatkan nyawa anda dan
rakan dari kecederaan teruk.

senarai semak:
Adakah terdapat tanda selinder mengalami
kerosakan?

Adakah terdapat bahagian selinder yang


berkarat?

Pulangkan selinder kepada pembekal


sekiranya mempunyai masalah kerosakan
Compressed Gas Cylinders
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and

IIKSAAN SELINDER
GAS
Tarikh ujian hidrostatik juga perlu
disemak. Kebanyakan selinder
mempunyai tempoh 5 tahun untuk
diuji semula kecuali mempunyai
tanda *
menunjukkan selinder tersebut boleh diuji
semula dalam tempoh 10 tahun.

Date of manufacture and original hydrostatic test date

DOT 3AA
2265
53594
6-91 * Indicates cylinder qualifies for 10
6-96* year hydrostatic retest interval

Date of first 5 year hydrostatic retest


Compressed Gas Cylinders
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete

Click Here to upgrade to


Unlimited Pages and
CSAAN SELINDER
GAS
/ Bagi selinder mengandungi gas mudah
terbakar, gunakan alat pengesan gas
yang sesuai. Setelah ujian kebocoran
dijalankan, rekod dan label pada selinder
tarikh pemeriksaan tersebut dijalankan.
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and
I GAS
Semua saluran gas perlu dilabel dengan jelas
untuk mengenalpasti gas, makmal atau
kawasan yang menerima gas dan nombor
telefon kecemasan.
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and

I GAS
Label perlu diberi kod warna untuk
mengenalpasti gas berbahaya (cth. mudah
terbakar, toksik atau bahan mengkakis)
(e.g., latarbelakang kuning dan tulisan
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
berwarna hitam).
Your complimentary

-^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and
IAN SILINDER GAS
Tanda amaran dikawasan menyimpan gas
berbahaya perlu di tampal dengan jelas (cth.,
Hidrogen - Gas Mudah Terbakar - Di Larang
Merokok )
Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
IAN SILINDER GAS
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Exf

Stor untuk menempatkan silinder gas perlu


mempunyai alat pencegahan kebakaran,
pemadaman kebakaran dan peti pertolongan
cemas.
Silinder gas diasingkan mengikut kelas
hazard walaupun selinder yang telah
kosong.
Label status silinder gas (penuh, kosong,
sedang digunakan).
Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
IAN SILINDER GAS
Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Exf

Pastikan semua silinder gas mempunyai


penutup kepala gas.
Label amaran pada tong gas (jelas & mudah
difahami).
Penggunaannya perlu direkodkan.
Silinder gas perlu dirantai pada dinding.
Injap silinder gas ditutup sekiranya tidak
digunakan.
Silinder gas berada lebih jauh daripada
sumber percikan api.
Your complimentary

^PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.
1 Complete
Click Here to upgrade
Unlimited Pages and rORAN SI LIN HER GAS

Storkan silinder gas pengoksida 20 kaki


daripada gas mudah terbakar atau asingkan
dinding setinggi 5 kaki dengan ketahanan

Compressed Gas Cylinders


Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete api dalam tempoh 30 minit.


Your complimentary

^PDF
Click Here to upgrade
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.
to
1 Complete
Unlimited Pages and Exf
1PULAN
Untuk memasti kan keberkesanan
penggunaan kebuk wasap dan
keselamatan pengendalian gas, pihak
pengurusan perl u memasti kan
penyelenggaraan dijalankan secara
berkal a dan pekerja diberi latihan
serta dibekalkan kelengkapan
Your complimentary

-*PDF use period has ended.


Thank you for using
PDF Complete.

% ^Complete
perlindungan peribadi yang sesuai.