Anda di halaman 1dari 9

www.sagadbl.

com CIKGU IRWAN@2013


Cheguzam.blogspot.com

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B2D1E1 Membanding dan menyusun perpuluhan

1.Tandakan nombor perpuluhan yang diberi pada setiap garis nombor yang berikut

a) 1.4, 0.2, 1.8, 1

2 0

b) -3.25, -3.75 , -2.25, -2.5

-4 -2

2. Susun nombor perpuluhan berikut dalam tertib menaik

a)-4.3 , -4.52, -4.13, -4.7

b) 8.02 ,8.1, 6.1 , 6.81

3.Susun nombor perpuluhan berikut dalam tertib menurun

a)-307.45, 1.2 , 89.2 , -64.5, 0

b)-1.234, -0.635, 0.248, 0.117, -1.006

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com CIKGU IRWAN@2013
Cheguzam.blogspot.com

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B3D1E1 a) Mendarab integer
b) Membahagi integer

a)Selesaikan

i) 25 x (-4) ii) (-15) x (-6)

iii) 4 x (-2) x (-3) iv) (-7) x 3 x (-4)

b)Selesaikan

i) (-30 ) 6 ii) 50 ( -10)

iii ) (-84) (-7) 2 iv) (-90) 45 (-2 )

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com CIKGU IRWAN@2013
Cheguzam.blogspot.com

NAMA : TING : TARIKH :

Kod Evidens B3D1E2


Pernyataan Membanding dan menyusun pecahan
Evidens

Susun pecahan yang di beri dalam tertib menaik.

a) , ,- , , b) ,

b) - ,- , , ,- c) ,- , 1 , -2 ,

2. Yang manakah pecahan terkecil

a) ,- , , , b) - , 0 , - , - ,

3) Bulatkan pecahan yang terbesar

a)- ,- ,- , - b)1 , , ,-3

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com Cheguzam.blogspot.com
CIKGU IRWAN@2013

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B3D1E3 a) Melaksanakan penambahan , penolakan , pendaraban atau
pembahagian terhadap
i) Pecahan
ii) Perpuluhan
b) Melaksanakan penambahan , penolakan , pendaraban atau
pembahagian yang melibatkan dua nombor berarah

a)i.Hitung dan ungkapkan jawapan berikut dalam sebutan terendah


i) 2 x (- ) ii) (- )

iii) -1 x (- iv) - x x (-2 )

a)ii. Selesaikan

i) 0.6 + (-1.3) ii) -2.6 (-1.8)

iii )2.34 + (16.5) + 3.56 iv) 5.28 (-0.7) (-9.16)

b) Selesaikan

i) (- + 2.25 ii) x (-0.75)

iii)-10.67 (- ) iv) -67 (-0.2)

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com Cheguzam.blogspot.com
CIKGU IRWAN@2013

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B4D1E1 Menyelesikan masalah yang melibatkan
a) Pendaraban integer
b) Pembahagian integer

i) Ramli membeli sebuah kereta baru dengan harga RM42 000 .Nilai kereta itu menyusut
RM5 000 setahun.Hitung harga kereta itu jika Ramli ingin menjual keretanya 5 tahun
kemudian.

ii) Sebuah lif menurun 18m dalam masa 5 saat.Hitung perubahan jarak setiap saat bagi lif itu.

iii) Suhu sebuah peti sejuk ialah -6.3C. Apabila bekalan elektrik terputus, suhu meningkat
sebanyak 10.7C. Sejam kemudian, apabila bekalan elektrik disambungkan kembali, suhu
menurun 9.9C. Apakah suhu akhir peti sejuk tersebut?

iv) Aminah mempunyai wang sebanyak RM 29.70. Dia membahagikan sama rata kepada tiga
orang anaknya. Berapakah jumlah yang diperolehi oleh setiap seorang anaknya.

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com CIKGU IRWAN@2013
Cheguzam.blogspot.com

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B4D1E2 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan operasi bergabung bagi
penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian integer.

Hitung

a) -8 + 5 (-9) b) -18 x (-4) 9

c)-2 (7 19) 3 d) -10 - (-15) + (-7)

e)-63 7 x 5 f) 8 ( -9) x 5 +12

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com Cheguzam.blogspot.com
CIKGU IRWAN@2013

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B4D1E3 Melaksanakan pengiraan yang melibatkan gabungan 2 atau lebih operasi
terhadap nombor berarah termasuk penggunaan tanda kurung

Hitung

a) -4 + (-6) x 5 b) - + (-

c) - 2.5 + 0.42 0.2 d) 0.32 x (-4.5)

e) -8 + x (-12.1 )

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com Cheguzam.blogspot.com
CIKGU IRWAN@2013

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B5D1E1 Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung bagi
penambahan , penolakan , pendaraban dan pembahagian integer termasuk
penggunaan tanda kurung

Selesaikan

1) Suhu suatu cecair didalam peti sejuk ialah -3.4 C . Kemudian cecair itu dikeluarkan
daripada peti sejuk dan suhunya meningkat sebanyak 0.6 C setiap minit.Setengah jam
kemudian, cecair itu dipanaskan sehingga suhunya meningkat sebanyak 18 C .Berapakah
suhu akhir cecair itu?

2) Sarah mempunyai 3 paket gula. Berat setiap paket ialah 2.6kg. Jika dia memberi 2.6kg
kepada ibunya dan 1.1kg kepada adiknya. Berapakah baki gula yang tinggal?

3) Dalam satu kuiz, Hamid dikehendaki menjawab 12 soalan. Setiap soalan betul diberi +3
markah. Manakala setiap jawapan yang salah ditolak 2 markah. Jika Hamid menjawab 9
soalan betul. Berapakah jumlah markah yang diperolehi?

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI
www.sagadbl.com Cheguzam.blogspot.com
CIKGU IRWAN@2013

NAMA : TING : TARIKH :

TAJUK / NOMBOR BERARAH


EVIDENCE B6D1E1 Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor
berarah

Segi Empat Sama Ajaib

a) Lengkapkan setiap segi empat sama ajaib beriku supaya hasil tambah nombor pada baris
lajur dan pepenjuru adalah sama dengan hasil tambah yang diberi

-1

-4

-10

Hasil tambah = - 12

b) Isikan petak kosong dengan nombor positif atau nombor positif. Selesaikan setiap masalah
dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Satu lajur dan satu baris telah dibuat sebagai
panduan kepada anda. Selamat Mencuba!

2 + -3 _ 8 x 4 =-33

x + + _

-7 _ x -2 =-1

_ x +

-6 + x 2 10 =-7

2 + 3 x -10 =-4

=-11 =-13 =18 =4

DISEMAK OLEH : MENGUASAI


TIDAK MENGUASAI