Anda di halaman 1dari 2

Tahun C

Minggu Biasa XXIX


Ulangan:
do = d, 4/4
__
0 1 1 3 | 5 . 5 . 4| 3 1 4 6 | 5 . . . |
Ha-nya Eng- kau- lah Tu - han Al- lah - ku
__
0 3 3 5 | 4 . 4 . 3| 2 1 2 4 | 4 3 . . }
dan ha-rap- an un - tuk hi- dup- ku.

__
6... 76 6
1. Aku melayangkan mataku ke gunung- gu-nung;
____
5... 3 5 5 |
dari manakah datang pertolongan ba-gi- ku?
__
6... 76 6
Pertolonganku ialah dari Tu-han,
__ _ __
5... 42 4 43 . {
yang menjadikan langit dan bu-mi.
__
6... 76 6
2. Ia takkan membiarkan kakimu go-yah,
____
5... 3 5 5 |
Penjagamu tidak akan ter-le- lap.
__
6... 76 6
Sungguh, tidak akan terlelap dan tidak akan ter- ti- dur
__ _ __
5... 42 4 43 . {
Penjaga I- sra- el.
____
6... 7 6 6
3. Tuhanlah pen- ja- ga- mu,
____
5... 3 5 5 |
Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan ka- nan- mu.
__
6... 76 6
Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu si- ang,
______ _ __
5... 4 2 4 43 . {
tidak pula bulan pada wak- tu malam.

Masa Biasa
Tahun C

__
6... 76 6
4. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecela- ka- an;
______
5... 3 5 5 |
Ia akan menjaga nya- wa-mu.
______
6... 7 6 6
Tuhan akan menjaga keluar ma- suk- mu
______ _ __
5... 4 2 4 43 . {
dari sekarang sampai sela- ma- la- ma- nya.

Alleluya 953
do = d, 2/2

3 2 | 3 2 1 3 | 5 6 5 . | 6 1> 1> 7 | 5 . }
Al - le - lu - ya, al- le- lu - ya.

Ayat:
__
5... 34 5 |
Sabda Allah itu hidup, kuat dan ta- jam.
__
6... 54 5 {
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati ki- ta.

Masa Biasa