Anda di halaman 1dari 2

Rebo, 25 Juli 2017

Buku bahasa jawa :


Widya utama
Cerita wayang
Satriya Pandhawa lan Punakawan
Satriya Pandhawa tansah guyub rukun
Padha tresno karo sedulure
Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula lan Sadewa
Tumindak becik kanggo patuladhan
Dene Punakawan abdi kinasihe Pandhawa
Semar, Gareng, Petruk lan Bagong