Anda di halaman 1dari 5

Lampiran M14K1 & K3

KOD EVIDEN: M14K1 &K3


KERTAS ARAHAN AMALI

KOLEJ VOKASIONAL KULIM


09000 KULIM
KEDAH

NAMA DAN ALAMAT


SEKOLAH

KOD SEKOLAH

AMALI

NAMA MURID

NO KAD PENGENALAN

TARIKH PENTAKSIRAN

TAJUK: M14K1 CARRY OUT DUCTING INSTALLATION

M14K3 INSTALL THREE PHASE DISTRIBUTION BOARD

ARAHAN KEPADA CALON

Anda dikehendaki membuat satu amali pendawaian saluran ducting dan kotak unit pengguna tiga
fasa berdasarkan Rajah 1.

Proses pendawaian saluran ducting dan kotak unit pengguna tiga fasa adalah seperti berikut :
:
(a) Mengukur dan memotong saluran ducting
(b) Memasang dan mendawai soket alir keluar (SAK1-Fasa Merah, SAK2-Fasa Kuning dan
SAK3-Fasa Biru)
(c) Memasang dan mendawai kotak unit pengguna tiga fasa
(d) Membuat pengujian litar yang telah siap

Senarai Bahan dan Peralatan

BIL BAHAN DAN PERALATAN KUANTITI

1 Papan pendawaian 1
2 Kabel hitam 2.5mm2. secukupnya.
3 Kabel hijau 2.5mm2. secukupnya.
4 Kabel Merah 2.5mm2 secukupnya.
5 Kabel Kuning 2.5mm2. secukupnya.
6 Kabel Biru 2.5mm2. Secukupnya.
7 Kabel hitam 6.0mm2. secukupnya.
8 Saluran (Ducting) - saiz yang sesuai secukupnya.
9 Soket Alur Keluar 13 amp 1 gang ( Metal Clad ) 3
10 Kotak Unit Pengguna Tiga Fasa 1
11 Ragum Konduit 1
12 Pembaris keluli ( 0 300 mm ) 1
13 Sesiku L / Protactor 100 1
14 Pengarit ( Scriber ) 1
15 Hack Saw 1
16 Snip (Gunting trunking) 1
17 Insulation tester 1
18 Multimeter 1
19 Power Drill 1
20 Pita Pengukur 1

Langkah Kerja

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

(1) Menyedia peralatan, bahan dan (a) Sediakan bahan, peralatan dan kelengkapan
kelengkapan. mencukupi seperti yang di senaraikan.
(b) Pastikan bahan, peralatan dan kelengkapan
selamat digunakan.

:
(2) Melukis garisan rujukan dan (a) Lukis garisan rujukan di papan pendawaian.
gambarajah pendawaian. (b) Lakar gambar rajah pendawaian

(3) Mendawai dan memasang alat (a) Potong, ukur dan pasang saluran (ducting)
kelengkapan. (b) Buat pendawaian litar
(c) Pasang semua alat tambah pendawaian
(d) Pasang kotak fius agihan tiga fasa lengkap
dengan suis fius, pemutus litar arus baki dan
pemutus litar miniatur

Rajah 1

:
SKEMA PEMARKAHAN TUGASAN
PEMASANGAN ELEKTRIK INDUSTRI 2

1. Skala Markah:
3 mengikut dan melebihi kriteria ditetapkan
2 mengikut kriteria ditetapkan
1 mengikut sebahagian daripada kriteria yang ditetapkan
0 tidak mengikut kriteria ditetapkan

2. Tandakan di ruang markah yang disediakan

MARKAH DIBERI SKOR MARKAH


BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT
0 1 2 3 DIPEROLEH
1. Persediaan, Pelaksanaan dan
pemantauan 40%
(Proses & Prosedur kerja)
Melukis litar pendawaian mengikut
2
peraturan IEE.

Menyediakan alat tangan, peralatan dan 2 / 30 X 40


bahan.

Mengukur dan menanda laluan untuk


2
membuat pendawaian
Melakukan pendawaian 2
Memasang aksesori berpandukan litar
2
pendawaian
JUMLAH (1) 10 %
2. Penilaian hasil kerja - 50%
0 1 2 3
Keputusan/laporan/rekod
Pemasangan ducting lengkap dan kemas
2
mengikut spesifikasi litar. / 66X 50
Pemasangan Kotak Unit Pengguna 3
2
Fasa
Pendawaian Kotak Unit Pengguna 3 Fasa 2
Pendawaian Litar SAK1- Fasa Merah 2
Pendawaian Litar SAK2- Fasa Kuning 2
Pendawaian Litar SAK3 Fasa Biru 2
Ukuran Mendatar dan Menegak 2
Pengujian Kekutuban 2
Pengujian Keterusan 2
Pengujian Penebatan 2
Pengujian Keterusan Bumi 2
JUMLAH (2) 22 %
:
MARKAH DIBERI SKOR MARKAH
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT
0 1 2 3 DIPEROLEH
3. Sikap dan keselamatan - 10% 0 1 2 3
i. Persediaan diri 1
ii. Pengurusan peralatan 1
iii. Kekemasan kawasan kerja 1 / 15 X 10
iv. Keselamatan diri & peralatan 1
v. Ketepatan masa 1
JUMLAH (3) 5 %
JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %
SKOR AKHIR (100%) %

KEPUTUSAN: LULUS / GAGAL


TANDATANGAN
PENSYARAH:
TARIKH: