Anda di halaman 1dari 1

PERSEDIAAN JUMLAH JUMLAH SISA AKHIR/

NO NAMA SEDIAAN NARKOTIKA KEMASAN EXP DATE KET.


AWAL PEMASUKAN PENGELUARAN STOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 KODEIN HCL 10 Mg TABLET
2 PHETIDIN INJEKSI 50 Mg/Ml 2Ml AMPUL

Masohi,

MENGETAHUI PETUGAS
PIMPINAN PUSKESMAS

dr. GILLIAN E. B. SEPALLA MARTALENA SIAGIAN


NIP. 19811002 200904 2 001 NIP. 19730321 199503 2 002

Anda mungkin juga menyukai