Anda di halaman 1dari 1

Charles. (2008).

Haliza Hamzah & Joy Nesamalar Samuel. (2008). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah
Laku. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow. (2009).

Erwin Syahputra. (2011). Peran Guru Sebagai Motivator Bagi Siswa, dari
http://smactf.sch.id/index.php/Artikel/peran-guru-sebagai-motivator-bagi-siswa.html

Nur Romadona. (2011), Peranan Guru Sebagai Motivator, dari


http://www.infodiknas.com/peranan-guru-sebagai-motivator.html.