Anda di halaman 1dari 19

Pengenalan

Pensejarahan China serta tamadunnya bukanlah sama seperti yang kita lihat pada zaman ini

tetapi China dan sejarahnya telah berkembang sejak zaman silam lagi serta mengambil masa

selama 40000 tahun sejarah perkembangannya.Selanjutnya sepanjang evolusi sejarah China

yang ingin dikaji ini terutamanya yang berkaitan dengan sejarah kemaharajaan atau wangsa

yang ditukar ganti, sudah pastinya terdapat suatu dasar yang menjadi amalan dalam

pemerintahan sesebuah wangsa itu selagi wangsa terus wujud dengan mandat yang telah

diberikan oleh tien atau kerajaan langit yang mengangkat seseorang itu sebagai Maharaja

bagi sesebuah wangsa tersebut.Selalunya, kita sering mengganggap bahawa asas

pemerintahan China tradisional adalah berasaskan ajaran Buddha semata-mata tetapi tanpa

sedar terdapat juga aliran lain yang turut membentuk pengaruhnya dalam sesebuah wangsa

dalam zaman kemaharajaan China tersebut. Aliran itu adalah aliran Kungfutzelisme dan

aliran undang-undang atau Fa Jia merupakan aliran yang muncul hasil tindakbalas para Tung

Shih ataupun lebih mudah lagi kita boleh menganggap mereka sebagai pemikir China

terhadap masalah yang dihadpi oleh China pada zaman Chun Chiu(zaman musim bunga) dan

zaman Chan Kuo(zaman negeri-negeri berperang) serta mencari jalan penyelesaian terhadap

krsis yang dihadapi oleh Chang Kuo(Kerajaan Tengah) pada zaman tersebut. Dengan itu,

berlaku suatu perkara menarik dalam sejarah China iaitu muncul juga beberapa buah aliran

lain yang mempunyai matlamat yang sama seperti aliran kungfuze dan Fa iaitu mencari jalan

bagi menyelamatkan kerajaan tengah daripada kekacauan.Tetapi kebanyakan aliran tersebut

hilang selepas zaman kegelapan China iaitu zaman Chun Chiu dan Chan Kuo berakhir

kecuali beberapa aliran terutamanya aliran Fa dan Kungfutze yang terus kekal dalam politik

dan pemerintahan China malah meresapi cara hidup masyarakat China tradisional.Oleh itu,

esei ini ingin menilai pengaruh kedua-dua aliran tersebut dalam pemerintahan zaman

1
kemaharajaan dan kita akan merujuk kepada zaman Chin sehingga zaman Tang dan tempoh

masa yang dikaji adalah daripada tahun 220sm sehingga tahun 618 mashi.

Pengaruh Kungfutzeisme dan Aliran Fa dalam Pemerintahan Chin dan


Han.
Kemunculan kerajaan Chin di China adalah merupakan suatu tanda perubahan dalam

pemerintahan kerajaan di China kerana sebelum ini, kerajaan terdahulu iaitu kerajaan Hsia,

Shang dan Chou yang dianggap kerajaan feudalisme di China.kerajaan Chin diasaskan oleh

Shih Huang ti pada 221sm-206sm setelah berjaya menyatukan semua kerajaan kecil yang

menjadi saingan kepada kerajaan Chin lalu kerajaan yang mulanya hanyalah sebuah kerajaan

orang gasar di barat laut Sungai Kuning telah menjadi sebuah kerajaan yang besar serta kuat

serta menjadi sebuah kerajaan kemaharajaan pertama dalam tamadun China yang baru

ini.1Kerajaan kemaharajaan ini secara dasarnya menerima ajaran Fa dalam corak

pemerintahan mereka serta menolak ajaran lain dalam pemerintahan khususnya ajaran

kunfutze yang dianggap perosak kepada kerajaan Chin pada masa itu.

Kerajaan Chin dan Maharajanya iaitu Shih Huang Ti(220sm-207sm) telah mengamalkan

suatu corak pemeritahan yang keras dalam menjalankan pentadbiran negara sesuai dengan

matlamat aliran Fa iaitu mengawal manusia melalui undang-undang seperti yang diterangkan

oleh Kuan Tzi iaitu ahli falsafah Neo kunfutzeisme yang menganggap manusia adalah jahat
2
dan serta tidak bermoral secara semulajadinya. Hanya undang-undang yang keras dapat

mengawal tingkahlaku manusia.Apabila kita menganalisis perkara ini, kita akan lihat terdapat

ramai anak murid kuan Tze telah menjadi pegawai penting dalam kerajaan Chin seperti Li

Ssu, Shang Yang dan sebagainya.Oleh itu, kita lihat punca kepada pengamalan dasar ini

adalah disebabkan oleh pegawai yang terlibat dalam kerajaan Chin adalah daripada golongan

1
Conrad Schirokauer,A Brief History of Chinese Civilization, New York: Harcourt Jovanovish Publisher, 1991.hlm
51
2
Ibid

2
pemikir Fa tersebut. Para pegawai tersebut yang dipilih oleh Maharaja melalui sistem

kepegawaian telah mengaturkan suatu tindakan pemerintahan yang sesuai mengikut falsafah

mereka.Tambahan pula, Maharaja Shih Huang Ti juga turut merestui tindakan yang

dilakukan oleh para pegawai dari aliran ini kerana baginda merasakan bahawa aliran ini

sesuai bagi mengukuhkan kuasa baginda dan ini dibuktikan apabila kerajaan Chin telah

berjaya menguasai seluruh China dan berjaya menubuhkan sebuah wangsa pertama China

iaitu wangsa Chin pada tahun 220sm.3

Pengaruh yang boleh dilihat dalam soal pemerintahan negara Chin adalah daripada soal

ketenteraan.Kerajaan Chin amat mementingkan soal ketenteraan dan soal ini dititikberatkan

kerana bagi mereka tentera yang kuat penting agar tiada sesiapa yang dapat menganggu gugat

kemakmuran negara.mereka telah mewajibkan rakyat agar mengikuti tentera dan mendapat

anugerah didalam aktiviti peperangan yang disertai mereka jika berjaya4.Tetapi amat malang

sekali bagi mereka yang gagal dalam peperangan tersebut mereka akan berdepan hukuman

yang teruk daripada kerajaan. Hal ini menunjukkan bahawa aliran Fa menunjukkan unsur

ketakutan kepada rakyat agar takut kepada pemerintah.Dengan rasa takut terhadap

pemerintahan.Mereka akan berusaha untuk bersikap keras dalam peperangan dan

membawakan kemenangan bagi kerajaan dalam tindakan-tindakan kerajaan.Misalnya,

terdapat suatu rekod yang menunjukkan bahawa tentera Chin telah membunuh seramai

400000 orang tentera Chou yang menyerah diri.5Hal ini turut membuatkan rakyat biasa takut

kepada pemerintah dan tidak melawan kerajaan.

Tindakan ala aliran Fa juga dapat dilihat daripada cara mereka mengendalikan hubungan

luar dengan orang-orang bukan China seperti Jurchen, Hsung-Nu dan sebagainya.Bagi

3
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,2005.hlm 34
4
W.J.F.Jenner, The Tyranny of History The Roots Of China Crisis,London:Peguin Book Ltd.1992.hlm 20
5
Abdul Rahman Haji Ismail, “ Aliran kanun dan kekerasan Pemerintah di China”, dalam kekerasan dalam
Senjarah, Masyarakat dan Pemerintah, senggeraan oleh Qasim Ahmad,Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan
Pustaka,1992.hlm 242

3
kerajaan Chin, mereka menganggap bahawa golongan orang bukan China sebagai manusia

yang rendah martabat dan bagi mententeramkan orang gasar ini, amalan yang sesuai menurut

wangsa Chin berpandukan aliran Fa ialah dengan memberikan hukuman berbentuk perang

keatas orang gasar yang dianggap mengganggu ketamadunan China yang unggul itu.

Misalnya, mereka telah mengerahkan tentera untuk menguasai dan menghalau orang

barbarian diutara china serta menundukkann orang China Selatan.Malah terdapat rekod yang

menunjukkan terdapat pergerakkan tentera Chin diselatan Sungai Kuning. Hal ini

membuktikan bahawa polisi kekerasan dianggap wajar sekalipun akan menyebabkan korban

tentera yang banyak.bagi mereka, kekuatan ketenteraan dapat membantu kekuatan ekonomi

negara itu sendiri.

Kita juga boleh melihat cara kerajaan Chin melayani rakyat serta berusaha untuk menjaga

kebajikan rakyat negara Chin yang rata-ratanya terdiri daripada golongan petani dan

bangsawan tetapi mereka menggunakan aliran Fa sebagai medium utama dalam

mengendalikan rakyat tersebut.Bagi aliran Fa, mereka mempunyai rasa kecurigaan yang

tinggi terhadap orang lain.Malahan dalam catatan Kerajaan Chin terdapat kisah yang

menunujukkan bahawa Maharaja tidak wajar mempercayai keluarga sendiri. Keluarga

dianggap sebagai musuh dalam selimut serta boleh dimanfaatkan oleh pihak musuh kerajaan6.

Disamping itu, aliran Fa juga merasakan bahawa niat seseorang itu tidak baik iaitu seseorang

itu ingin mendapatkan kekayaan melalui perkara yang berlaku kepada orang lain. Contohnya,

jika seseorang itu mati, para pengurus pengkebumian bukan benci terhadap kematian tetapi

keuntungan yang diperolehi itu lebih penting kerana terdapat keuntungan ekonomi peribadi

disebalik hal-hal yang berlaku keatas orang lain.7 Kesannya, kerajaan Chin telah

6
Conrad Schirokauer,A Brief History of Chinese Civilization, New York: Harcourt Jovanovish Publisher,
1991.hlm 54
7
Ibid

4
mengerahkan Shang Yang agar mengerahkan tenaga rakyat bagi menjalankan aktiviti

kerajaan seperti membina tembok pertahanan,terusan dan sebagainya.

Kerajaan Han pula adalah kerajaan yang menguasai negara China pada tahun 202sm ekoran

daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman akhir wangsa Chin. Kerajaan baru ini

sememangnya merupakan zaman keemasan bagi China kerana pada zaman Han telah

mewujudkan suatu zaman wangsa yang lebih panjang berbanding dengan zaman

kemaharajaan sebelumnya. Kerajaan Han ini diasaskan oleh seorang anak petani biasa yang

bernama Liu Pang dan beliau dianggap sebagai seorang yang baik hati serta bersifat lembut

kepada orang lain dan beliau sebagai seorang yang dianggap sebagai mendapat mandat dari

Tien bagi menubuhkan kerajaan Han dan memakai gelaran Han Kao Tsu (247-195 sm).8

Zaman pemerintahan Han merupakan suatu zaman yang berbeza daripada zaman

sebelumnya. Pemerintahan wangsa Han telah mengubah dasar pemerintahan kerajaan

kemaharajaan diChina daripada penggunaan fahaman Fa yang keras itu kepada fahaman yang

lebih lembut iaitu fahaman Kungfutzeisme. Penggunaan pengaruh daripada ajaran

Kungfutzeisme ini berlaku kerana ajaran Fa dilihat terlalu menekan golongan bawahan serta

menyebabkan kebencian kepada kerajaan dan wangsa Han amat menyedari keadaan tersebut

kerana pengasas wangsa Han iaitu Liu Pang juga pernah menjadi rakyat Chin pastinya pernah

mengalami kesan buruk amalan Fa tersebut.Oleh itu, secara beransur ansur fahaman

kungfutzeisme itu menjadi teras pemerintahan Han seterusnya memantapkan pengaruhnya

dalam pemerintahan Han selama 400 tahun itu.

Dari segi dasar pemerintahan, Kerajaan Han telah memperlihatkan dasar Kungfutze yang

ketara terutamanya dalam pemerintahan kemaharajaan.Misalnya, pengasas wangsa Han iaitu

Liu Pang adalah dianggap sebagai seorang Cheng Ming atau orang budiman dan sikap beliau

8
Michael Leowe, Everyday Life In Early Imperial China During The Han period 202BC-AD 220, London: B.T
Basford Ltd, 1968.hlm 25.

5
yang ditonjolkan aadalah sebagai seorang yang baik sesuai dengan ajaran Kung Fu Tze iaitu

seorang manusia budiman akan mampu menjadi pemimpin yang baik bagi sesebuah kerajaan.

Sikap beliau yang baik hati,merendah diri dan sifat lemah lembut baginda telah menyebabkan

wujudnya keadaan yang bagus bagi kerajaan Han untuk hidup selama 400 tahun.9

Kerajaan Han juga telah memperlihatkan pengaruh Kungfutzeisme dalam memerintah

kerajaan Han melalui sistem pelantikkan pegawai. Para pegawai China pada zaman Han telah

dipilih daripada kalangan golongan terpelajar serta memahami ajaran kungfutzeisme secara

mendalam dan bagi memilih seseorang yang dapat memahami ajaran kungfutze adalah

dengan melalui peperiksaan awam China. Hal ini beerti bahawa pada zaman Han para

pegawai Han yang dipilih hendaklah melalui beberapa sistem peperiksaan dari peringkat

daerah, wilayah dan peringkat tertinggi yang kita boleh anggap hampir serupa dengan sistem

pendidikan moden pada hari ini.10 Kandungan bagi kuriukulum bagi peperiksaan awam China

adalah beradsaskan Kungfutzeisme iaitu mereka haruslah membaca kitab-kitab lama . buku

buku sejarah dan kesusasteraan klasik China. Teras kepada semua ini adalah kerana ajaran

Kungfutzeisme adalah ajaran yang mementingkan moral dan berusaha membawa kebaikan

kepada manusia melalui teras hubungan lima perkara tersebut.Melaluinya, kerajaan Han amat

mengharapkan agar ajaran ini dan para pegawai yang terdidik dengan ajaran kungfutzeisme

itu akan mampu membawa kebaikan kepada negara serta melindungi rakyat serta taat kepada

pemerintah dengan wajar.tambahan pula nanti, dapat membentuk moral yang tinggi

berasaskan Kungfutzeisme. Namun begitu, ironinya, sistem peperiksaan awam ini terhad

kepada golongan atasan sahaja dan golongan miskin jarang sekali diberi peluang dalam

menduduki peperiksaan awam.Mungkin kerana golongan yang menduduki peperiksaan awam

ini mempunyai hubungan rapat dengan para pegawai tinggi kerajaan dan dengan hubungan

9
Michael Leowe, Everyday Life In Early Imperial China During The Han period 202BC-AD 220, London: B.T
Basford Ltd, 1968.hlm 26
10
Ibid

6
baik ini, mudah bagi mereka menduduki peperiksaan lalu menjadi pegawai tinggi dalam

sistem kepegawaian wangsa Han itu sendiri.11

Selanjutnya dari aspek ekonomi, pemerintahan Han adalah lebih cenderung kepada

penilaian berasaskan ajaran Kungfutze iaitu mereka mengganggap bahawa golongan

pedagang adalah golongan terendah dalam masyarakat China. Oleh sebab itulah ada

sesetengah maharaja Han telah bertindak menjalankan dasar monopoli terhadap barangan

atau industry tertentu dalam negara seperti Garam, emas dan sebagainya.Tindakan monopoli

itu telah dilakukan oleh Maharaja Wen Ti(180-157sm) yang melihat bahawa dasar monopoli

akan membantu negara serta mampu melindungi rakyat daripada golongan pedagang yang

dianggap sebagai penipu, pemeras terhadap rakyat dan sebagainya. Kesan daripada dasar ini,

Monopoli seakan-akan telah menjadikan negara China pada zaman tersebut seperti sebuah

kerajaan Sosialis yang mengawal ekonomi rakyatnya dan membantu rakyat dalam

menghadapi golongan yang tidak bertanggungjawab kepada negara.Hal ini juga amat

bertepatan dengan teras utama dalam struktur hubungan ajaran kungfutzeisme iaitu hubungan

antara pemerintah dengan rakyat pada tingkat pertama dalam lima teras hubungan manusiawi

dalam ajarannya yang terkandung dalam bukunya iaitu Analekta. Hubungan baik antara raja

dan rakyat dalam sesebuah negara akan mampu memakmurkan dan mengamankan negara

lantas melalui monopoli ini, rakyat dapat dibantu oleh kerajaan Han dengan lebih berkesan.12

Sungguhpun kerajaan Han mengamalkan ajaran Kungfutzeisme dalam pemerintahan

mereka, namun begitu, dalam sesetengah aspek, wangsa Han juga turut mengamalkan

doktrin kekerasan dalam menghadapi ancaman yang mengancam negara seperti serangan

kaum bukan China, pemberontakan dan sebagainya dan dasar aliran Fa itu sendiri adalah

terselindung disebalik pengamalan Kungfutzeisme dalam kerajaan Han. Oleh itu, Wangsa

11
Michael Leowe, Everyday Life In Early Imperial China During The Han period 202BC-AD 220, London: B.T
Basford Ltd, 1968.hlm 49
12
Ibid

7
Han telah menjalankan beberapa dasar yang sesuai bagi menghadapi penentangan orang

Gasar terhadap Wangsa Han.Antara dengan menyerang kedudukan golongan Hsiung Nu,

Jurchen serta menakluki lembah Tarim.hal Ini dilakukan semasa pemerintahan Wu Ti,telah

berlaku peperangan besar-besaran yang dilakukan oleh Han terhadap dan menurut rekod

kerajaan Han, terdapat 14 kempen peperangan yang dijalankan oleh tentera Han terhadap

pihak musuh dibeberapa kawasan seperti diKorea, Manchuria,Vietnam dan lain lain kawasan

yang menjadi milik golongan gasar.13 Antara kempen peperangan yang terbesar sekali dalam

kerajaan Han adalah kempen ketenteraan pada 133sm. Yang melibatkan tentera seramai

300000 orang. Kempen ini telah berjaya menundukkan orang Hsiung Nu itu. Tindakan ini

sebenarnya amat bertepatan dengan aliran Fa yang menekankan kekerasan kepada mereka

yang tidak tunduk kepada kerajaan. Tambahan pula, pada masa itu, tindakan tersebut amat

wajar kerana kerajaan Han akan hancur jika golongan gasar ini tidak dihancurkan terlebih

dahulu. Secara kasarnya, disebalik aliran Fa itu, terdapat kebaikan yang terselindung

disebaliknya terutamanya dari aspek keselamatan pemerintahan itu sendiri.14

Sungguhpun dasar dan hubungann luar kerajaan Han agak keras terhadap golongan

barbarian yang menjadi ancaman terhadap wangsa Han, tidak dinafikan juga terdapat juga

tindakan yang agak baik dalam menghadapi golongan gasar ini. Antaranya dengan dasar

memberikan hadiah, anugerah dan harta benda kepada kerajaan orang gasar itu agar tidak

menyerang kerajaan Han. Dasar ini mirip dengan saranan kungfutze iaitu peperangan hanya

wajar dilakukan jika perlu dan kungfutzeisme menganjurkan agar jalan damai sebagai jalan

utama dalam menghadapi sesuatu ancaman. Kerajaan Han telah mengambil pendekatan

dengan mengadakan perkahwinan campur antara puteri Maharaja China dengan pemimpin

puak atau anak raja gasar.Tindakan itu nanti akan menyebabkan orang-orang gasar dicinakan

dan secara tidak langsung akan dikungfutzeismekan lantas terserap kedalam jiwa orang
13
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,2005 hlm 80
14
ibid

8
gasar.Hal ini akhirnya akan menyebabkan hubungan dengan orang gasar menjadi lebih baik

dan orang gasar berjaya dijinakkan.15 Sungguhpun tidak serpenuhnya.

Wangsa Hsin dan Zaman Wangsa Han akhir.

Perkembangan sejarah China tradisional seterusnya berkembang dengan lebih lanjut lagi

dengan kemunculan sebuah wangsa yang dinamakan sebagai Hsin atau Wangsa baru oleh

seorang pegawai dalam kerajaan Han Awal iaitu Wang An Shih atau Wang Mang pada tahun

9 masihi. Tetapi kerajaan ini berakhir pada tahun 23masihi dan jangkamasa pemerintahan

kerajaan Hsin adalah selama 23tahun. Kerajaan baru juga turut mengamalkan doktrin

kungfutzeisme dalam pemerintahannya sama seperti kerajaan Han sebelum ini. Kerajaan baru

ini muncul akibat daripada keadaan kerajaan Han yang dianggap sebagai lemah dan tidak

berdaya memerintah.Kerajaan Han selepas kematian Wen Ti telah digantikan oleh beberapa

orang wangsa yang muda dan kesemuanya mati dalam usia yang muda juga.Hal ini

menyebabkan timbul suatu perasaan dalam kalangan pegawai sarjana Han pada waktu itu

tentang masalah yang berlaku dalam kerajaan Han lantas menyebabkan Wang Mang

memanipulasikan keadaan itu dengan mengambilalih kuasa daripada kerajaan Han awal. 16

Tambahan pula, dalam masyarakat China dan ajaran kungfutzeisme sendiri, kewajipan

melahirkan anak lelaki adalah penting kerana anak lelaki akan mengambilalih legasi keluarga

dan memakai nama keluarga manakala anak perempuan akan menguikut suaminya dan

memakai nama keluarga suaminya. Keadaan ini menimbulkan masalah kerana dengan

kematian putera-putera yang menjadi maharaja Han seperti Ping Ti dan Liu Ping ini, tiada

siapa dapat memerintah Negara dan Negara akan kucar kacir dan boleh menjadi sebab

musabab keruntuhan sesebuah wangsa itu sendiri.17

15
Conrad Schirokauer,A Brief History of Chinese Civilization, New York: Harcourt Jovanovish Publisher,
1991.hlm 62

16
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,2005 81-82
17
ibid

9
Wang Mang sebagai seorang yang terpelajar dan terdidik dengan fahaman kungfutzeisme

amat menyedari bahawa hubungan antara rakyat dan pemerintah sangat penting .Dalam

ajaran kungfutzeisme sendiri telah menekankan bahawa terdapat lima bentuk penting dalam

pemerintahan iaitu manusia mempunyai moral yang sempurna, kewujudan Negara dan

pemerintah itu adalah untuk kebajikan masyaraskat, manusia mesti digalakkan melakukan

kebaikan bberdasarkan pendidikan dan contoh baik , undang-undang penting tetapi tidak

digalakkan terlalu memerintah dengan undang-undang dan para pegawai mestilah bermoral,

setia kepada pemerintah adalah tanggungjawab utama dan tempat terakhir adalah mendapat

restu syurga atau tien.18 Daripada kesedaran itu, belliau telah mengadakan beberapa

trransformasi dalam pemerintahan Wangsa Hsin agar tanggungjawab kerajaan bagi

melaksanakan kebajikan rakyat dapat dipelihara dengan lebih rapi lagi sesuai dengan ajaran

Kungfutzeisme. Antarnya,baginda telah menyusun semula sistem pembayaran gaji para

pegawai China, pemilikan hamba pada jumlah yang tertentu, keluasan tanah bagi setiap orang

diChina dihadkan serta memansuhkan sistem monopoli yang dijalankan semasa pemerintahan

Maharaja Wen Ti.Tindakan ini amat bertepatan dengan matlamat kebajikan rakyat yang

diutamakan. Malah tidak keterlaluan juga bahawa Wang Mang juga mempunyai sifat orang

budiman yang digariskan oleh Kungfutzeisme. Tindakan beliau memang berjaya memastikan

kebajikan rakyat. Dalam hal ini, pengaruh Kungfutzeisme kelihatan jelas terutamanya pada

bahagian ekonomi masyarakat yang dibangunkan serta secara tidak langsung hubungan

antara pemerintah dan rakyat dapat dihubungkan dengan lebih baik.19

Namun begitu,disebalik kekuatan yang wujud pada zaman wang mang dabn beliau telah

berjaya membawa transformasi kepada rakyat jelata, tetapi, beliau juga akhirnya dijatuhkan

oleh pemberontak pada tahun 23masihi dan pemberontak telah menggantikan Wang Mang

18
Charles O Hucker,Confucianism And The Chinese Censorial System, dalam Confucianism And Chinese
Civilization, diselenggarakan oleh Arthur F. Wright, Stanford: Stanford University Press. 1959 hlm 54
19
Ibid

10
dan membunuhnya di Chang-An. Faktor yang membawa kepada kejatuhannya ialah beliau

telah dianggap terlalu tergesa-gesa dalam menjalankan perubahan dalam Negara yang

akhirnya menyebabkan timbul rasa tidak puas hati para pembesar China tehadap

beliau.Tambahan pula, berlaku bencana alam yang merencatkan lagi proses transformasi

yang ingin dijalankan oleh beliau.Kematian beliau telah menamatkan sama sekali

pemerintahan Hsin dalam zaman kemaharaharajaan China.20

Selanjutnya adalah wangsa Han kemudian yang muncul semula setelah dinafikan haknya

oleh Wang Mang selama 23tahun melalui penubuhan wangsa Hsin. Pemerintahan yang baru

ini diasakan oleh Kuang Wu Ti dan berlanjutan pemerintahannya sehingga tahun 220masihi

dengan maharaja terakhir turun takhta bagi memberi laluan kepada wangsa

Wei.Pemerintahan kerajaan ini terus melegatimasikan pemerintahan berasaskan

Kungfutzeisme tanpa mengabaikan keperluan tentang aliran Fa yang kadangkala digunakan

bagi mengatasi sesuatu yang mendesak terhadap kerajaan kemaharajaan di China.Dalam

sudut pengaruh Kungfutzeisme dalam pemerintahan Han kemudiaan ini, Kita akan lihat

ramai sarjana Kungfutzeisme yang menjadi orang penting kepada Maharaja Han ini.mereka

berperanan dalam urusan pengendalian pentadbiran yang cekap dan mereka terdidik oleh

corak pendidikan Kungfutzeisme lantas mereka juga mempunyai rasa kebaktian yang tinggi

kepada Negara kerana ajaran Kungfutzeisme juga banyak menekankan soal ketaatan kepada

yang tinggi, misalnya anak taat kepada ayah dan sebagainya.Hal ini, menekankan pula

ketaatannya kepada Maharaja pula.Tambahan pula, kerajaan Han kemudian ini juga turut

mempunyai persamaan dengan kerajaan Han yang terdahulu iaitu kerajaan Han awal yang

diasakan oleh Liu Pang pada 206sm serta berasal daripada keluarga yang sama iaitu keluarga

Liu. 21

20
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,2005 hlm 63
21
Conrad Schirokauer, A Brief History of Chinese Civilization, New York: Harcourt Jovanovish Publisher,
1991.hlm 101

11
Pengamalan aliran Fa juga tidak dinafikan wujud dalam pemerintahan Han kemudian

ini.Antarnya ialah dengan dasar mereka dalam menghadapi pemberontakan.Kerajaan Han

telah membunuh ramai orang yang disyaki sebagai penentang utama kerajaan seperti sarjana,

bangsawandan sebagainya yang dituduh akan dikenakan tindakan ganas oleh kerajaan kerana

kaerajaan pihak kerajaan mengesyaki bahawa penetangan telah wujud dari dalam.Antara

tindakan yang diambil bagi mengendalikan mereka adalah melalui kekerasan. Contohnya,

pada 189, seramai 2000 orang mati dihukum bunuh kerana melawan kerajaan.Sebelum itu

pula, pada tahun 172 masihi pula, ribuan orang telah ditahan oleh kerajaan atas tuduhan

membantu pemberontakan.Malah, pada tahun 184 masihi pula, pemberontakan Serban

Kuning telah dipatahkan oleh Kerajaan Han kemudian dengan kejamnya.Tindakan keras ini

berlaku kerana kerajaan amat risau tentang kedudukan mereka dan tindakan ini amat wajar

selaras dengan ajaran Fa iaitu dengan menguatkan tentera, tentera boleh mengawal Negara

dan melalui kawalan itu, kemakmuran negara dapat dicapai.22

Zaman Tiga Kerajaan dan Enam Belas Wangsa

Kejatuhan kerajaan Han kemudian selanjutnya telah membawa kepada keadaan yang kucar

kacir dalam kerajaan kemaharajaan China iaitu zaman perpecahan. Pada zaman ini, Kerajaan

kemaharajaan di China tidak mempunyai satu wangsa yang dapat menyatukan seluruh China,

Pembahagian kerajaan adalah seperti Wei(220-265), Shu Han(221-224) dan kerajaan

Wu(220-280).23 Penubuhan kerajaan ini berlaku kerana tiada kerajaan yang dapat

memusatkan pentadbiran dan politik China selepas Han jatuh pada 220 masihi. Hal ini

diburukkan lagi dengan tindakan golongan gasar yang mengambilalih kekuasaan dibeberapa

kawasan di China serta menubuhkan kerajaan sendiri.dan membentuk pula beberapa buah

wangsa yang berjumlah 14 buah kerajaan terutamanya dibahagian utara China.

22
ibid
23
Ibid

12
Seterusnya wangsa-wangsa kecil ini juga turut memperkenalkan pengaruh Kungfutzeisme

dan pengaruh aliran Fa dalam pemerintahan mereka. Hal ini kerana, sungguhpun 14 buah

wangsa tersebut adalah adalah puak gasar, tetapi kebanyakannya berbudaya China serta

dicinakan melalui proses penyerapan budaya.24 Serta menerima unsur-unsur kecinaan dalam

kerajaan mereka.Misalnya, wangsa Wei sendiri yang telah mengerahkan rakyat agar menjadi

petani serta menjadi seorang askar untuk peperangan.Keadaan ini merupakan suatu perkara

yang amat wajar kerana kebaktian seseorang individu ttu amat penting dan soal ketaatan dan

hubungan amat penting dalam kerajaan mengikut ajaran kungfutzeisme. Tambahan pula,

pada zaman ini, zaman perang dan perpecahan ini adalah zaman yang penuh dengan

keganasan dan kekerasan serta persaingan kuasa antara kerajaan-kerajaan ini. 25 Oleh

itu,amalan aliran Fa terpakai disini kerana dalam aspek pemerintahann dan pertahanan

mereka pasti akan mempunyai kecurigaan terhadap orang lain lalu menjalankan pengintipan,

menghukum berat orang yang dianggap anti kerajaan serta subversif. Semuanya dilakukan

agar kemakmuran Negara dapat dicapai serta survival sesuatu kerajaan itu terus bertahan

dalam tempoh yang lama.26

Wangsa Sui dan Tang

Perkembangan kerajaan seterusnya ialah melalui pemerintahan zaman wangsa Sui yang

diasaskan oleh keluarga Yang dan bermula pada tahun 581masihi hingga tahun

618masihi.Kerajaan baru ini adalah boleh dianggap sebagai jelamaan bagi wangsa Chin

kerana kerajaan ini mewarisi China daripada suatu zaman huru hara selama 500 tahun yang
24
Abdul Rahman Haji Ismail, China: Pensejarahan dan Pembinaan Tamadun, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka,2001.hlm 97
25
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,2005 hlm 85
26
Ibid

13
bermula sejak kejatuhan kerajaan Han lagi. Pengaruh pemerintahan ini adalah hampir serupa

dengan kerajaan Chin iaitu aliran Fa tetapi juga memasukkan sekali unsur-unsur

kungfutzeisme.. Kerajaan ini mewarisi suatu keadaan yang kucar-kacir dan penuh masalah

lalu kerajaan ini telah menyatukan kembali negara China yang berpecah belah

itu.Pemerintahan kerajaan ini memperlihatkan pengaruh pemikiran Buddha, Kungfutzeisme

dan juga aliran Fa serta kepercayaan masyarakat China pada masa itu.27

Kerajaan Sui yang bermula pada 581 dan pemerintah yang pertama Yang Ti(581-604m)

telah memperkenalkan model aliran Fa dalam pemerintahan mereka. Hal ini kerana,

pemerintahan kerajaan Sui terpaksa menghadapi peperangan dalam menyatukan China

seperti peperangan dengan Ryukyu pada tahun 605 serta mengahadapi pemberontakan seperti

pemberontakan kuguryo dan sebagainya. DIsamping itu, Tindakan kerajaan Sui yang telah

mengerahkan rakyat dalam aktiviti peperangan, pembinaan terusan seperti pembinaan terusan

penghubung Sungai Kuning dan Sungai Yantze atau Great Canal sudah pastinya akan

melibatkan penderitaan kepada rakyat melalui kerahan tenaga bagi membina infrastruktur .

Tindakan keras pasti akan berlaku apabila mereka cuba untuk memaksa rakyat untuk tunduk

kepada kemahuan dan cita-cita besar kerajaan itu. 28 Ironinya, terdapat beberapa perkara

menarik yang boleh dilihat tentang kerajaan ini iaitu toleransi agama juga berlaku apabila

kerajaan Sui membenarkan ajaran Buddha,Kungfutzeisme dan lain-lain lagi serta membina

semula sistem peperiksaan yang tidak dijalankan selama 500 tahun akibat peperangan .Disini

kita lihat ada juga pengaruh daripada pemikiran lain tetapi pemikiran lain itu tidak tertonjol

sepenuhnya kerana tumpuan utama kerajaan Sui adalah lebih kepada ajaran Kungfutzeisme

dan aliran Fa yang menjadi teras pemerintahan negara Sui itu sendiri.29

27
Conrad Schirokauer, A Brief History of Chinese Civilization, New York: Harcourt Jovanovish Publisher,
1991.hlm 101

28
Ibid
29
Ibid.hlm 102

14
Pemerintahan wangsa Tang pula adalah kesinambungan daripada zaman kemaharajaan yang

menjadi skop perbincangan kita.Oleh itu , Kerajaan Tang ini diasaskan oleh Li Shih Min dan

memakai gelaran Tai Tsung(624-649m) pada tahun 618masihi dan berpusat di Chang An

serta merupakan wangsa yang dapat bertahan lebih lama berbanding Wangsa Sui yang hanya

dapat bertahan selama 29 tahun sahaja. Kerajaan Tang yang dianggap sebagai jelmaan

semula kerajaan Han yang hancur sebelum ini adalah sebuah kerajaan yang berpaksikan

Kungfutzeisme dahn juga mengamalakan doktrin Buddhaisme dalam pemerintahannya.Hal

ini kerana, mulai kurun ke 5masihi ini, kerajaan Tang mula melihat pengaruh asing dalam

pemerintahannya dan ini bermakna kerajaan Tang tidak hanya menumpukan kepada aliran

pemikiran Kungfutze semata-mata tetapi juga memeprlihatkan kemampuannya untuk

menerima pemgaruh lain dalam kerajaan Tang itu sendiri.Kerajaan Tang, seperti kerajaan

Han adalah mengambilalih China yang sudah disatukan oleh wangsa terdahulu dan ini

membuka kerajaan Tang kepada pengekalan kuasa selama 300 tahun .30

Dasar dan corak pemerintahan yang dijalankan oleh Tang adalah melalui perlantikan

pegawai dalam mentadbir negara dan jabatan-jabatan kerajaan pada zaman Tang. Para

pegawai ini mestilah mematuhi prinsip serta ajaran Kungfutzeisme dalam

pemerintahannya.Hal ini kerana, dengan pematuhan kepada ajaran kungfutzeisme, para

pegawai kerajaan Tang akan dapat meluaskan lagi unsur moral yang baik dan ini sesuai

dengan prinsip kedua ajaran Kungfutzeisme iaitu kerajaan yang ada hendaklah menggalakkan

unsur-unsur kebaikan kepada rakyat31. Pemerintahan kerajaan Tang yang amat mementingkan

unsur ini telah berusaha memastikan hanya pegawai Kungfutzeisme sahaja yang boleh

menjadi pentadbir wangsa Tang. Dengan pegawai yang mematuhi ajaran Kungfutze, suatu

bentuk pemerintahan yang baik dapat diterapkan kepada masyarakat China zaman Tang

30
Bingham, The Founding Of The Tang Dynasty., The Fall Of Sui And rise Of Tang, New York:Octagon
Books,1975.hlm 119.
31
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka,2005 hlm 100

15
keseluruhannya.32 Tambahan, dalam tamadun China, unsur- unsur moral dalam masyarakat

adalah teras penting kepada keharmonian serta rasa kasih sayang itu akan membawa

kemakmuran kepada masyarakat mengikut doktrin Kungfutzeisme.

Selain itu, Kerajaan Tang juga berusaha untuk memastikan bahawa kebajikan rakyat

sentiasa terpelihara dan hak-hak rakyat dapat dilindungi dengan baik oleh kerajaan.Antaranya

ialah dengan menghentikan kerja-kerja buruh yang dijalankan oleh kerajaan sebelumnya iaitu

kerajaan Sui yang cenderung kepada kekerasan dengan memaksa kerja paksa sebaliknya telah

menggantikan kerja buruh dengan tekstil dan wang sebagai ganti kerja buruh kepada petani

itu.Tindakan ini bukan sahaja dapat membawakan kebajikan kepada rakyat, tetapi juga dapat

meningkatkan hunbungan baik dengan rakyat selaras dengan ajaran lima teras hubungan

kungfutzeisme dalam soal pemerintahan yang pertama iaitu kewujudan negara dan

masyarakat adalah untuk kebaikan rakyat.33

Selain itu, kerajaan Tang juga turut menekankan tentang soal pendidikan dalam kerajaan

Tang itu sendiri.Oleh itu, mereka telah mengadakan suatu sistem peperiksaan awam yang

bertujuan untuk membentuk pegawai yang dapat menjadi sarjana dan guru dalam masyarakat

China.Tambahan pula, masyarakat China amat mementingkan pendidikan terutamanya

daripada golongan bangsawan.Oleh itu, pada zaman Tang juga telah berlakunya suatu sistem

peperiksaan awam yang seakan-akan sistem peperiksaan moden pada hari ini. Sistem

peperiksaan ini pada asasnya adalah berteraskan Kungfutzeisme iaitu individu yang ingin

menduduki peperiksaan awam China hendaklah mempelajari segala macam aspek yang

menjadi teras kepada ajaran kungfutzeisme itu sebelum dapat menduduki peperiksaan awam

dan lulus dalam peperiksaan awam Tang tersebut, kita akan dapati mereka akan dapat

menjadi para pegawai tinggi kerajaan dan dapat menjadi penasihat kepada maharaja dengan

32
Ibid
33
Ibid

16
berpandukan kepada ajaran Kungfutzeisme tersebut.34 Tindakan ini memaparkan tentang

pengaruh Kungfutzeisme melalui sistem pendidikan serta peperiksaan awam China yang

dikagumi oleh dunia kini.

Sungguhpun terdapat pengaruh Kungfutzeisme dan Fa dalam pemerintahan wangsa Tang

tetapi pengaruh ajaran Buddha mula ketara terutamanya dalam pemerintahan Tang akhir

terutamanya selepas kebangkitan An Lushan yang membahagikan Tang kepada dua iaitu

Tang Awal dan Tang kemudian. Dari aspek ini, pengaruh Buddha yang seakan-akan

tenggelam pada zaman sebelumnya serta dibayangi kungfutzeisme telah menjadi dasar yang

penting dalam pemerintahan kerajaan Tang akhir. Selain itu, Dalam hal ini, kerajaan Tang

akhir juga memperlihatkan pengaruh antara Kungfutzeisme dan Buddhaisme iaitu terdapat

campuran antara dua jenis kuasa ajaran tersebut.35

Kerajaan Tang seperti wangsa-wangsa lain turut mengamalkan aliran Fa dalam urusan

negara terutamanya daripada soal keselamatan sungguhpun dasar utama negara Tang adalah

penggunaan alran Kungfutzeisme samada Kerajaan Tang Awal atau akhir. Hal ini kerana,

aliran Fa juga turut mempunyai kepentingannya dalam pentadbiran negara terutamanya

dalam mengawal negara daripada ancaman pemberontakan dalaman, perang dengan golongan

bukan China dan sebagainya.36

Kesimpulan.

Kesimpulannya, Pengaruh Kungfutzeisme sememangnya menjadi teras utama dalam

pemerintahan Kerajaan kemaharajaan di China dan terus mengukuhkan pengaruhnya dalam

pemerintahan sejak daripada zaman Han sehinggalah pada zaman Tang serta menjadi

34
Conrad Schirokauer, A Brief History Of Chinese Civilization. New York: Harcourt Brace Jovanovich
INC.1991.hlm 105

35
Ibid.
36
Ibid

17
panduan bagi pemerintahan wangsa wangsa tersebut dalam mengaturkan pemerintahan

negara agar mencapai kegemilangannya. Namun begitu, disebaliknya, aliran Fa juga turut

melegitimasikan kedudukan pengaruhnya dalam kerajaan-kerajaan kemaharajaan Chin

sehingga wangsa Tang berakhir dengan turut menyelindungkan pengaruhnya disebalik

kekuatan pengaruh Kungfutzeisme dalam pemerintahan wangsa –wangsa yang kita

bincangkan tadi. Secara keseluruhnnya, aliran pemikiran Kungfutzeisme dan aliran Fa

banyak mempengaruhi pemerintahan Chin sehinggalah Tang sungguhpun pada zaman Tang

itu pengruh Buddhaisme mulai meresap kedalam pemerintahan Tang. Malah, ajaran

Kungfutzeisme dan Fa terus melegitimasikan pengaruhnya keatas kerajaan selepas Tang

kemudiannya sehinggalah kurun ke 20.

Bibliografi

Abdul Rahman Haji Ismail, Aliran Kanun dan Kekerasan Pemerintah di China , dalam
Kekerasan Dalam Sejarah, Masyarakat dan Pemerintah, diselenggarakan oleh Qasim Ahmad.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993
Abdul Rahman Haji Ismail, China, Pensejarahan dan Pembinaan Tamadun, Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001.
Balasz, China Civilization And Bureaucracy, New Heavan and London: Yale University
Press, 1964.
Bingham, The Founding Of The Tang Dynasty, The Fall Of Sui And rise Of Tang, New York:
Octagon Books. 1975.

18
Charles O Hucker, Confunianism and Chinese Censoreal System, dalam Confunianism and
Chinese Civilization, diselenggarakan oleh Arthur F. Wright, Stanford: Stanford University
Press, 1959.
Conrad Schirokauer, A Brief History Of Chinese Civilization. New York: Harcourt Brace
Jovanovich INC.1991.
Herrlee G Kreel, China Thought From Confucius to Mao Tse-tung,London; The University
Of Chicago Press, 1953.
Micheal Leowe, Everyday Life In Early Imperial China, During The Han Period 202 BC-
220 AD , London: B.T Batsford LTD. 1968.
Suffian Mansor, Tamadun China, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.2005

W.J.F. Jenner, The Tyranny Of History,The Roots Of China Crisis, London: Penguin Books.
1991.

19

Anda mungkin juga menyukai