Anda di halaman 1dari 7

Unit 9 :Ayat Majmuk

Kemahiran Membaca
Tajuk Ayat Majmuk

Masa

Kemahiran
Membaca ayat majmuk
Objektif
Membaca ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang
jelas dan tepat ayat majmuk.

Aktiviti 1. Murid-murid membina ayat secara lisan berdasarkan


bahan- bahan maujud yang diberikan.

2. Murid-murid menyusun kad-kad daripada sampul surat


supaya menjadi ayat majmuk.

3. Murid-murid membaca ayat majmuk yang dihasilkan


dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Bahan Bantu Bahan-bahan maujud, sampul surat, kad-kad perkataan,


Belajar kad-kad ayat majmuk.

Aktiviti 1

Menyusun kad-kad perkataan supaya menjadi ayat majmuk.

KPBM TAHUN 4 - 6 1
Unit 9 :Ayat Majmuk

bola
bermain Vimal dan sepak abangny
a

membuka Wati lalu pintu masuk ke bilik

Puan
memasak Meng sibu tetapi anaknya tidur
k

memandu Bapa sambil menyanyi kereta Myvi

ke Rita hadir tidak kerana demam


sekolah

Aktiviti 2

Menggabungkan rangkai perkataan menjadi ayat majmuk yang lengkap.


Kemudian membaca ayat -ayat majmuk.

KPBM TAHUN 4 - 6 2
Unit 9 :Ayat Majmuk

dan

sambil

kerana

lalu

tetapi

Kemahiran Menulis

Tajuk Ayat Majmuk

Masa

Kemahiran Membina dan menulis ayat majmuk dengan kata hubung.

Objektif Membina ayat majmuk dengan kata hubung yang betul.

Aktiviti 1. Murid mencari kata hubung dari kad teka silang kata.

2. Murid mengenal pasti kata hubung yang perolehi


daripada latihan silang kata.

3. Murid membina ayat majmuk dengan kata hubung.

4. Murid membaca ayat majmuk yang telah dibina.

KPBM TAHUN 4 - 6 3
Unit 9 :Ayat Majmuk

Bahan Bantu
Gambar, kad perkataan, lembaran kerja
Belajar

T A B K E R A N A C
R E U M F H J P O D
L I T D W A T A U S
A E L A N O L F G N
L P I U P T Y R A H

U C J K L I R D E T

K S A M B I L B M S
Latihan 1

Cari dan warnakan kata hubung

Senarai Kata Hubung:

1.SAMBIL 4.KERANA

2.DAN 5.TETAPI

3.ATAU 6.LALU

KPBM TAHUN 4 - 6 4
Unit 9 :Ayat Majmuk

Latihan 2

Bina ayat majmuk dengan kata hubung yang diberi.

1.
Bola ini

dan

Bola ini
berwarna.

Ayat majmuk:

2.

Denial hendak makan


roti ?

atau

Denial hendak makan mi


goreng ?

Ayat majmuk:

KPBM TAHUN 4 - 6 5
Unit 9 :Ayat Majmuk

Adik malas membaca buku.

tetapi

Abang rajin membaca buku.

Ayat majmuk:

4.

Zul tidak pergi ke


sekolah.

keran
a

Zul
demam.

Ayat majmuk:

KPBM TAHUN 4 - 6 6
Unit 9 :Ayat Majmuk

KPBM TAHUN 4 - 6 7

Anda mungkin juga menyukai