Anda di halaman 1dari 4

Ang Munting Prinsipe

Tagpuan;

Pook: disyerto ng Sahara

Nangingibabaw na Damdamin: Ang pagguhit ng


piloto ay paulit-ulit natinatanggihan ng munting
prinsipe hanggat sa nakilala ng hustong pilolto ang
katangian at ugali ng prinsipe.
Mga Tauhan;

1. Ang Hari- na sumasakop ng "lahat". Inuutos


niya sa kanyang mga"nasasakupan" na gawin
ang mga bagay na mismong ginagawa nanila.
Ang kaniyang paliwanag, "Ang kayang ibigay
ng bawat isa angkailangang hingin sa bawat
isa". Nang paalis ang munting prinsipe
ngwalang utos mula sa hari, pahabol na
ginawang ambassador ng hariang munting
prinsipe para siya ay umalis sa ilalim pa rin
ng utos ng hari.
2. Ang Taong Hambog-na mag-isa sa kaniyang
planeta ngunittinuturing ang sinuman na
kaniyang tagahanga. Ang kaniyangtanging
hiling ay hangaan siya ng iba, pati ng munting
prinsipe.
3. Maliit na Prinsipe- may mabuting puso, may
pag-unawa sa iba. Higitna mababa ang tingin niya sa
kanyang sarili kaysa sa iba.

4. Piloto ng Eroplano- mabait na tao, may


angking talino sa pagguhitngunit walang tiwala
sa sarili. Pinasok ang pagiging isang piloto-
napadpad sa isang disyertong lugar.

Buod;

Isang lalaki ang nangarap na maging isang sikat na


pintor . Subalit itoay napalitan ng isang pangarap
sa kadahilanang pinatigil siyang gumihit
atpinagsabihang magtuon na lamang sa Heograpiya,
Matematika,kasaysayan at wika.Siya ay naging
isang piloto ng sasakyang panghimpapawid .
Nasiraang kanyang sasakyan sa isang disyerto sa s
ahara. Sa kanyangpagkukumpuni ng eroplano,
kayang nakita ang isang batang lalaki at maysuot
na prinsipe. Isang bata na naligaw sa gitna ng
disyerto. Marami itongnaikwento tungkol sa
kanyang buhay . Sa planetang kanyang
tinitirahan.Sa planetang siya lamang ang nakatira .
Maliit lamang ito .Halos maiikotmo lamang ng isang
minuto. Naikwento rin niya ang ibat- ibang
taongkanyang nakasalamuha nang siyay
maglakbay May ibat iba nag mgaito, may pagu-
ugali kung minsan ay masama , mabuti . May pagu-
ugalingnakasanayan nang gawin. Ang iba ay seryoso
,nakakalungkot atnakawiwili. Naransan rin niyang
mainggit sa ibang taong
kanyangnasasalamuha. Hanggang isang araw na
pagbisitasa isang planetangkakaiba sa kanya at sa
iba pang planeta. Natagpuan niya dito ang
isangHeograpo. Isang Heograpo ngunit kakaiba ang
gawain . Tinuro sa kanyaang kagandahan
ng buhay at paligid. Sa kanilang paglalakbay napag-
isipan ng piloto na bumalik sa eroplano at ayusin
ito. Habang nakaupo angprinsipe sa ibabaw ng
nakatayong pader , may isang ahas ang
dumating,kinakaibigan niya ito subalit bigla itong
tinuklaw. Sa kagustuhan man ngpiloto na iligtas
ang kaibigang prinsipe, hindi naging madalit
ito. Namatayang prinsipe subalit itinatak ng piloto
sa kanyang pusot isipan nanagkaroon siya ng
kaibigan na naging isang tagapagpayo
atmaalalahaning na nariyan lang at nakaalalay sa
iyo kahit kailan