Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN PERTANDINGAN PERATURAN

PERTANDINGAN
1. Kumpulan- kumpulan Umur ( Lelaki dan Perempuan) 5.4 Setiap peserta akan dianggap secara automatik memasuki acara
1.1 Sekolah Menengah : Di bawah umur 18 tahun Perseorangan
(Lahir pada 1 Januari 1991 atau selepas) 5.5 Semua peserta mestilah cukup sihat. Pengurus pasukan mestilah
berpuas hati atas kesihatan pesertanya sebelum membenarkan mereka
Di bawah umur 15 tahun mengambil bahagian.Jawatankuasa pengelola tidak akan
(Lahir pada 1 Januari 1994 atau selepas) bertanggungjawab atas sebarang kemalangan atau kecederaan yang
disebabkan oleh kesihatan yang kurang baik.
** Peserta daripada kalangan pelajar Tingkatan 6 Atas wajib menyertakan salinan 5.6 Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab jika berlaku kemalangan,
surat tawaran Tingkatan 6 dan salinan keputusan akhir tahun yang telah disahkan kecedaraan atau kehilangan harta benda semasa pertandingan
oleh pengetua/ penolong kanan dijalankan.Walaubagaimanapun jawatankuasa pengelola akan
mengambil langkah- langkah keselamatan yang rapi untuk mengelakkan
1.2 Sekolah Rendah : Di bawah umur 12 tahun perkara- perkara yang tersebut di atas berlaku.
(Lahir pada 1 Januari 1997 atau selepas)
2. Anjuran 6. Pembetulan
Pertandingan ini dianjurkan di bawah undang- undang K.O.A.M dan Peraturan Am 6.1 Peserta tidak boleh mendapat sebarang bentuk pertolongan sepanjang
Majlis Sukan Sekolah Selangor Darul Ehsan Pertandingan
6.2 Peserta yang didapati mengganggu atau memintas peserta lain dengan
3. Tarikh dan Tempat maksud melengahkan kederasan lawan akan dibatalkan haknya daripada
Tarikh : 5 Februari 2009 memenangi pertandingan ini
Masa : 7.30 pagi 6.3 Peserta yang didapati tidak memenuhi syarat umur mengikut kategori
Tempat : Taman Pertanian Bukit Cahaya Seri Alam juga akan dibatalkan haknya daripadamemenangi pertandingan ini
4. Jarak Pertandingan 7. Nombor Peserta
Lelaki Bawah 18 tahun (L1) 8 km 7.1 Nombor peserta akan disediakan oleh Jawatankuasa Pertandingan
Lelalki Bawah 15 tahun (L2) 6 km 7.2 Semua nombor akan dibezakan oleh warna mengikut mengikut kategori
Perempuan Bawah 18 tahun (P1) 6 km (umur kumpulan)
Perempuan Bawah 15 tahun (P2) 6 km
Lelaki Bawah 12 tahun (L3) 4 km Sekolah Menengah L1 (merah) P1 (hijau)
Perempuan Bawah 12 tahun (P3) 4 km L2 (kuning) P2 (jingga)
Sekolah Rendah L3 (putih) P3 (biru)
5. Penyertaan
5.1 Tiap- tiap sekolah dibenarkan menghantar tidak lebih daripada satu (1)
pasukan untuk satu peringkat umur
5.2 Tiap- tiap pasukan akanmengandungi enam (6) orang peserta
Maksima
5.3 Kedudukan yang terbaik diperolehi oleh empat (4) peserta bagi tiap-
tiap pasukan akan layak menentukan kedudukan bagi acara
berpasukan.

Anda mungkin juga menyukai