Anda di halaman 1dari 1

SJK(C) POI CHEE, 09009 BALING, KEDAH.

MINIT CURAI TAHUN 2017


Nama Peserta OOI SIEW WEON
Tarikh 8 MEI 2016
Masa 2.00p.m. 5.00p.m.
Tempat Kursus PKG Kuala Pegang
Kursus Bengkel Verifikasi Data Saringan 1 Program LINUS2.0 Bersama-
sama Penyelaras LINUS Sekolah Daerah Baling Sik 2017.
Agenda Verifikasi Data Saringan 1 Program LINUS2.0.
Perkara 1. Pengisian Saringan 1 LINUS2.0 tahun 2017 mesti lengkap
mengikut tarikh ditetapkan dengan betul dan tepat.
2. Penyelaras hendak bekerjasama dengan guru-guru mata
pelajaran untuk memastikan data yang diberi adalah selaras.
3. Fail-fail LINUS2.0 mesti diletakkan di tempat yang kemas dan
selamat.
4. Penandaan instrument dan pengisian borang BPPI mesti
lengkap dan kemas mengikut prosedur yang ditetapkan.
5. Instrumen murid-murid mesti disimpan sekurang-kurangnya
1 tahun dan borang BPPI selama 3 tahun atau dibekalkan
kepada murid yang berpindah sekolah.
6. Perbincangan penyelaras dengan guru mata pelajaran
tentang isu-isu dan tindakan yang perlu dilaksanakan.
7. Data NKRA mesti selesai secepat mungkin supaya fasitator
LINUS dapat menyemak data sebelum tarikh tutup.
8. Tapak Justifikasi murid akan diemel pada 12 Mei dan mesti
dilengkap dan diemel sebelum 15 Mei.
9. Kerjasama antara guru besar, penyelaras LINUS dan guru-
guru mata pelajaran sangat penting untuk mempertingkatkan
penguasaan kemahiran murid.
Disemak oleh:

_________________