Anda di halaman 1dari 3

Minggu : 1 Tarikh : 11 APRIL 2017/SELASA

Masa 09.15 PG 10.15 PG ( 4,5) PEMBENTUKAN SAHSIAH

Tingkatan 2 GEMILANG Kerja Sepasukan

Mata Pelajaran/Bidang PENDIDIKAN SENI VISUAL Menghargai Alam sekitar


Tajuk SENI SULAMAN (PRINSIP ASAS SENI) Etika Moral dan Profesionalisme
Objektif MENJELASKAN PRINSIP ASAS SENI
Kepimpinan
Pembelajaran/Standard SULAMAN
Pembelajaran
Tanggungjawab sosial
[MURID DAPAT]
Spiritual
INDUKSI BERCERITA
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN
KEMA HIRAN
Mod pembelajaran Perbincangan / Pembentangan (gallery walk) Komunikasi
Instructional/Persepsi Seni
TMK
Keusahawanan
Lain-lain ( )
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Penyiasatan/Eksplorasi Seni Eksperimen masalah

Projek Teknologi Maklumat & Komumikasi

TMK Pengurusan

Lain-lain ( ) Globalisasi
Pembinaan Simulasi
ARAS PEMBELAJARAN
Pengetahuan/Ekspresi Seni
Pembelajaran Luar Bilik Darjah / Lawtan
Pengetahuan
TMK
Kefahaman
Lain-lain ( )
AplIkasi
Apreasiasi Seni Pameran
Analisis
a. Penghargaan nilai
b. Perbincangan/pendapat Penilaian
i. Deskripsi
Sintesis / Kreativit
ii. Analisis
iii. Interpretasi
PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
iv. penilaian

Lain-lain Latihan bertulis

PROSES Teaching & Learning (Ta'lim) Laporan amali / Eksperimen

Coaching & Learning (Bimbingan/ta'dib) Kuiz

Training & Learning (Latihan/Tadrib Pembentangan

Advisory & Learning (Nasihat/Taujeh) Lain-lain (Nyatakan) : jawapan lisan


Consultancy & Learning (Runding cara /Irsyad)
Tandakan pada ruangan berkenaan
Aktiviti penerangan dalam bidang, tajuk Immersion of Knowledge
VIDEO (http://toriolo.com/sulaman/) (Diisi selepas P&P-
RUJUK DSKP/
STANDARD PRESTASI)
BBM DAN RUJUKAN Contoh gambar
(https://www.google.com/search?q=SENI+SULAMAN) TAHAP PENGUASAAN ( 1 )
TAHAP PENGUASAAN ( 2 )
Refleksi /Hasil
.. orang tidak/dapat TAHAP PENGUASAAN (3)
menguasai objektif TAHAP PENGUASAAN (4)

PENGUKUHAN PA 21 TAHAP PENGUASAAN (5)


PENGKARYAAN MASTERI
TAHAP PENGUASAAN (6)
Minggu : 2 Tarikh : 18 APRIL 2017/SELASA

Masa 09.15 PG 10.15 PG ( 4,5) PEMBENTUKAN SAHSIAH

Tingkatan 2 GEMILANG Kerja Sepasukan

Mata Pelajaran/Bidang PENDIDIKAN SENI VISUAL Menghargai Alam sekitar


Tajuk SENI SULAMAN (PRINSIP ASAS SENI) Etika Moral dan Profesionalisme
Objektif MENYATAKAN JENIS, ALATAN DAN BAHAN
Kepimpinan
Pembelajaran/Standard SENI SULAMAN
Pembelajaran
Tanggungjawab sosial
[MURID DAPAT]
Spiritual
INDUKSI TEKA ALAT DAN BAHAN
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN
KEMA HIRAN
Mod pembelajaran Perbincangan / Pembentangan (gallery walk)
Komunikasi
Instructional/Persepsi Seni
TMK
Keusahawanan
Lain-lain ( )
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Penyiasatan/Eksplorasi Seni Eksperimen masalah

Projek Teknologi Maklumat & Komumikasi

TMK Pengurusan
Lain-lain ( ) Globalisasi
Pembinaan Simulasi
ARAS PEMBELAJARAN
Pengetahuan/Ekspresi Seni
Pembelajaran Luar Bilik Darjah / Lawatan
Pengetahuan
TMK
Kefahaman
Lain-lain ( )
AplIkasi
Apreasiasi Seni Pameran
Analisis
c. Penghargaan nilai
d. Perbincangan/pendapat Penilaian
v. Deskripsi
vi. Analisis Sintesis / Kreativit
vii. Interpretasi
viii. penilaian PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN

Lain-lain ( ) Latihan bertulis

PROSES Teaching & Learning (Ta'lim) Laporan amali / Eksperimen

Coaching & Learning (Bimbingan/ta'dib) Kuiz

Training & Learning (Latihan/Tadrib Pembentangan

Advisory & Learning (Nasihat/Taujeh) Lain-lain (Nyatakan) : jawapan lisan


Consultancy & Learning (Runding cara /Irsyad)
Tandakan pada ruangan berkenaan
Aktiviti menjelaskan peta pemikiran ( i-think) Immersion of Knowledge
(Diisi selepas P&P-
RUJUK DSKP/
BBM DAN RUJUKAN BUKU TEKS / GAMBAR STANDARD PRESTASI)
TAHAP PENGUASAAN ( 1 )
Refleksi /Hasil
.. orang tidak/dapat TAHAP PENGUASAAN ( 2 )

menguasai objektif TAHAP PENGUASAAN (3)


TAHAP PENGUASAAN (4)
PENGUKUHAN PA 21
PENGKARYAAN MASTERI TAHAP PENGUASAAN (5)
TAHAP PENGUASAAN (6)
Minggu : 3 Tarikh : 25 APRIL 2017/SELASA

Masa 09.15 PG 10.15 PG ( 4,5) PEMBENTUKAN SAHSIAH

Tingkatan 2 GEMILANG Kerja Sepasukan

Mata Pelajaran/Bidang PENDIDIKAN SENI VISUAL Menghargai Alam sekitar


Tajuk SENI SULAMAN Etika Moral dan Profesionalisme
Objektif Menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi
Kepimpinan
Pembelajaran/Standard dan penerokaan alat.
Pembelajaran Mempamerkan hasil produk seni.
Tanggungjawab sosial
[MURID DAPAT] Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan produk seni. Spiritual
INDUKSI Pamerkan bahan yang sudah siap PENINGKATAN KOMPETENSI DAN
KEMA HIRAN

Komunikasi
Mod pembelajaran Perbincangan / Pembentangan (gallery walk)
Instructional/Persepsi Seni Keusahawanan
TMK

Lain-lain ( ) Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan


masalah
Penyiasatan/Eksplorasi Seni Eksperimen
Teknologi Maklumat & Komumikasi
Projek
Pengurusan
TMK
Globalisasi
Lain-lain ( )
ARAS PEMBELAJARAN
Pembinaan Simulasi
Pengetahuan/Ekspresi Seni
Pembelajaran Luar Bilik Darjah / Lawtan Pengetahuan

TMK Kefahaman

Lain-lain ( ) AplIkasi

Apreasiasi Seni Pameran Analisis

e. Penghargaan nilai Penilaian


f. Perbincangan/pendapat
ix. Deskripsi Sintesis / Kreativit
x. Analisis
xi. Interpretasi PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
xii. penilaian
Latihan bertulis
Lain-lain
Laporan amali / Eksperimen
PROSES Teaching & Learning (Ta'lim)
Kuiz
Coaching & Learning (Bimbingan/ta'dib)
Pembentangan
Training & Learning (Latihan/Tadrib
Lain-lain (Nyatakan) : jawapan lisan
Advisory & Learning (Nasihat/Taujeh)

Consultancy & Learning (Runding cara /Irsyad) Tandakan pada ruangan berkenaan
Immersion of Knowledge
Aktiviti Persembahan pelajar (Diisi selepas P&P-
RUJUK DSKP/
Membuat pemerhatian terhadap hasil seni
STANDARD PRESTASI)
BBM DAN RUJUKAN GAMBAR TAHAP PENGUASAAN ( 1 )
TAHAP PENGUASAAN ( 2 )
Refleksi /Hasil
.. orang tidak/dapat TAHAP PENGUASAAN (3)
menguasai objektif TAHAP PENGUASAAN (4)

PENGUKUHAN PA 21 TAHAP PENGUASAAN (5)


PENGKARYAAN MASTERI
TAHAP PENGUASAAN (6)