Anda di halaman 1dari 3

Carta Aliran Permohonan Penubuhan Prasekolah Sakura

Menghadiri Seminar Penubuhan IPS

Carian Nama perniagaan di SSM


-Rujuk Penyelia Pendidikan Swasta, PPD

Menyediakan Borang Permohonan


Penubuhan IPS
-Rujuk Pihak Berkuasa Tempatan
(Kebenaran Merancang)

Penyerahan Borang Permohonan


Penubuhan IPS kepada Penyelia Pendidikan
Tindakan Swasta, PPD
Pengusaha

Tidak Permohonan
Permohon
an lengkap perlu lengkap
?

Ya Penubuha
n IPS
Permohonan telah lengkap

Permohonan Membuat Lawatan


Penubuhan dengan Penyelia
Pendidikan Swasta, PPD

Lawatan Penubuhan oleh Penyelia


Pendidikan Swasta, PPD

Premis Tidak
Premis perlu
memenuhi memenuhi syarat
Tindakan syarat ?
Penyelia PPD
Ya

Premis telah memenuhi syarat

Penyelia Pendidikan Swasta, PPD


serahkan Borang Permohonan
untuk Pendaftaran di JPN
Carta Aliran Pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta (IPS) di peringkat
Jabatan Pendidikan Negeri Perak(JPN)

JPN menghantar surat kepada pengusaha bagi melengkapkan borang dan mengemukakan
dokumen yang diperlukan
Permohonan
:- Tidak Lengkap
TADIKA
1.Borang B
1.1 Permohonan Pendaftaran Tadika
1.2 Lampiran A1-A5

2.Salinan Dokumen-dokumen
2.1 Pelan Lokasi
2.2 Pelan Bangunan
2.3 Pelan Bilik Darjah
2.4 Surat Perjanjian Sewa Bangunan /Sijil Hak Milik Bangunan
2.3 Surat Kelayakan Menduduki (CF)
2.5 Surat Cara Pengelolaan-Pengerusi dan Lembaga Pengelola
2.6 Kad Pengenalan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengelola
2.7 Permohonan IPS-Wang Pos Malaysia bernilai RM 5.00 untuk
pendaftaran institusi atas nama "PENGARAH PENDIDIKAN PERAK"
2.8 Surat Permohonan Pendaftaran Sementara
2.9 Surat Lantikan Pengerusi, Lembaga Pengelola dan Guru Besar

INSTITUT PENDIDIKAN SWASTA


1.Borang A Jadual Pertama Peraturan 3
1.1 Permohonan Pendaftaran IPS
Tindakan 2.Salinan Dokumen-dokumen
Pengusah 2.1 Pelan Lokasi
a 2.2 Pelan Bangunan
2.3 Pelan Bilik Darjah
2.4 Surat Perjanjian Sewa Bangunan /Sijil Hak Milik Bangunan
2.5 Surat Kelayakan Menduduki (CF)
2.6 Surat Cara Pengelolaan-Pengerusi dan Lembaga Pengelola
2.7 Kad Pengenalan Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengelola
2.8 Permohonan IPS-Wang Pos Malaysia bernilai RM 150.00 untuk
pendaftaran institusi atas nama "PENGARAH PENDIDIKAN PERAK"
2.9 Surat Iringan Permohonan Pendaftaran Sementara

Penyerahan Borang dan Dokumen berkenaan dalam tempoh


satu (1) bulan dari tarikh surat

Tidak Borang dan


Borang dan
Dokumen perlu
Dokumen lengkap
lengkap?
Ya Penubuhan IPS

Borang dan Dokumen telah lengkap

Kelulusan Permohonan Perakuan Sementara Pendaftaran IPS

Tindakan
JPN JPN akan menghantar dokumen berkaitan kepada 3 Agensi
Teknikal
(Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat Kesihatan & Jabatan Bomba
dan Penyelamat) untuk mendapat surat sokongan penubuhan IPS
CARTA ALIRAN KERJA
MEMPROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN
BARU TASKA / TADIKA / PUSAT JAGAAN
Terima permohonan daripada Pengusaha /
Jabatan Kebajikan Masyarakat /
Unit Pendidikan Swasta

Tidak Lengkap

Lengkap

Semak permohonan berdasarkan


keperluan / garispanduan

Sediakan surat kelulusan & Borang Kebenaran


Merancang C (1) dan
perakukan untuk tandatangan / kelulusan
PPB(PB)/PPPB

PPB(PB)/PPPB tandatangan surat


kelulusan dan Borang C (1)

Serahan kepada Pengusaha / Jabatan


Kebajikan Masyarakat / Unit Pendidikan
Swasta (berdasarkan permohonan)