Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENILAIAN KECEMERLANGAN PEKERJA

NAMA CALON : NAMA PEGAWAI :

JAWATAN : BAHAGIAN :

TANDATANGAN : TARIKH :

sila tanda ( x ) pada kotak berkenaan

MARKAH PENILAIAN
BIL PERKARA YANG DINILAI
1 2 3 4 5

1. Keterampilan diri

2. Disiplin dan pengurusan masa

3. Sikap dan kerja berpasukan

Komunikasi/interaksi dengan anggota


4.
bawahan/atasan dan rakan sekerja

5. Fungsi jabatan

6. Peranan dan tanggungjawab

7. Tahap kemahiran dan pengetahuan

Skala pemarkahan Peratusan markah : ( / 100% )

1-2 Memuaskan
3-4 Baik
5 Cemerlang

Catatan.