Anda di halaman 1dari 5

PK 01/3

FORMAT LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : Interclass Debate

2. Tarikh : 2 Ogos 2017

3. Hari / Masa : Rabu / 7.30

4. Tempat : Dewan SK Telok Kerang

5. Objektif : Mendedahkan murid kepada perbahasan dalam Bahasa Inggeris


Mencungkil bakat murid dan menambah pengetahuan.

6. Sasaran : Murid Tahun 4 dan 5

7. Butiran aktiviti : 6 orang murid daripada murid Tahun 4 dan 5 dipilh.


2 orang murid dipilih sebagai pengacara majlis.
Tajuk perbahasan, Outdoor Activities are More Interesting than
Indoor Activities.

8. Penilaian Program : Program dapat dijalankan dengan jayanya.

8.1 Kekuatan Program : Murid mencari isi mereka sendiri.

8.2 Kelemahan Program : kekangan masa untuk melatih murid.

8.3 Cadangan Penambahbaikan : mengadakan latihan lebih awal

9. Dokumentasi Bergambar : seperti yang dilampirkan.

Keputusan :
Tahun 5 sebagai pihak pembangkang memenangi perbahasan.
Adik Nur Qurratul Ain bt Javeed Abbas Khan dipilih sebagai Pembahas
Terbaik.

Disediakan : Disemak : Disahkan :

. ..
(AEDALIANAWATI HJ EMBOK CHENI)
PK01/2

STATUS PELAKSANAAN PROGRAM PANITIA MATA PELAJARAN

BAHASA INGGERIS

1. Tajuk Program : Interclass Debate

2. Tarikh Pelaksanaan : 2 Ogos 2017

3. Aktiviti yang dijalankan :

6 orang murid daripada murid Tahun 4 dan 5 dipilh.


2 orang murid dipilih sebagai pengacara majlis.
Tajuk perbahasan, Outdoor Activities are More Interesting than Indoor Activities.

4. Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya ( ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

............................................................................................................................................................................
..

............................................................................................................................................................................
..

............................................................................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Mengadakan persediaan untuk pertandingan lebih awal. .

Disediakan oleh : Disahkan :

......................................................... .........................................................
(AEDALIANAWATI BT HJ EMBOK CHENI)