Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN

Nama : NURUL SYAMIL BT MOHD YUSOF

Mata Pelajaran : Tema / topik : Kelas : 2 Bestari Tarikh : 12 Julai 2017

PSV KONTRA Hari : Rabu

Masa : 3.30-4.40

Minggu :25

Objektif Pembelajaran : Kriteria Kejayaan : Bahan Bantu Mengajar :

Murid dapat mengeksplorasi 1. Pelajar dapat membentuk 1.Sticky Note


dan mengaplikasi prinsip satu imej kontra yang lengkap.
2.Sampul Arahan
kontra bagi mengukuhkan
2. Pelajar dapat memadankan
pemahaman terhadap Bahasa 3.Traffic Light
maklumat tentang ciri-ciri
Seni Visual.
kontra. 4.Tanda Nama
3. Pelajar dapat menghasilkan 1 5.Komputer Riba ( Lagu )
produk yang berkaitan kontra.

4. Pelajar dapat
mengaplikasikan kontra dalam
alam sekeliling dan

Rangka Pengajaran Impak/Refleksi

Set Induksi 1. Murid-murid diperdengarkan 2 lagu yang


berbeza iaitu lagu balada dan lagu rock.

2. Murid-murid dan guru bersoal jawab tentang


lagu tersebut
Kemahiran Berfikir
3. Guru mengaitkannya dengan tajuk pelajaran
hari ini.

Aktiviti Utama 1. Murid-murid dimaklumkan tentang LO dan SC

2. Guru menerangkan tentang Definisi Kontra


serta fungsi-fungsinya.

3. Guru mengedarkan sampul arahan pertama


Pembelajaran Koperatif
kepada setiap kumpulan. Pelajar dikehendaki
menyusun puzzle menjadi satu imej yang Puzzle
lengkap sepantas mungkin. Kumpulan yang
pantas akan diberi reward. AFL

Sistem Ganjaran
4. Guru memilih 2 wakil kumpulan yang sukarela
untuk menunjukkan hasil mereka dan
menerangkan secara ringkas tentang imej
puzzle tersebut berkaitan kontra. ( Guru
meminta pelajar menampal hasil puzzle pada
whiteboard di hadapan untuk dilihat oleh semua
pelajar ) Questioning

5. Seterusnya, pelajar diberikan sampul arahan


kedua. Mereka dikehendaki melengkapkan
jadual mengenai ciri-ciri kontra. Kumpulan yang
pantas akan diberi ganjaran.

Pembelajaran Koperatif
6. Kemudian, guru mengedarkan pula sampul
Mix N Match
arahan ketiga. Pelajar dikehendaki membaca
arahan dengan betul dan menghasilkan sesuatu AFL
produk yang berkaitan dengan tajuk kontra.
Sistem Ganjaran

7. Apabila masa tamat, pelajar dikehendaki


bergerak dari kumpulan ke kumpulan lain untuk Pendekatan Pembezaan
melihat hasil kerja pelajar. Kemahiran Berfikir

8. Setelah selesai, murid dan guru


bersoal-jawab dan guru memberikan ganjaran
kepada setiap kumpulan
Gallery Walk

Look-Think-Comment

AFL

Sistem Ganjaran

Aktiviti 1. Pelajar membuat rumusan LO dan SC. Kemahiran Berfikir


Plenari

Kerja Susulan Guru mengedarkan soalan kontra dan Pengukuhan / Pengayaan


Untuk Murid mengingatkan pelajar supaya menjawab
soalan-soalan tersebut di dalam buku latihan
PSV. Murid-murid diminta
menyiapkan latihan
berdasarkan tajuk kontra
ini.

Senarai Soalan KBAT

1. Apakah kaitan yang anda boleh berikan tentang irama 2 lagu yang telah dimainkan sebentar
tadi?

2. Pada pendapat anda, apakah di antara fungsi-fungsi Kontra dalam kehidupan seharian di
sekeliling anda?

3. Pada pendapat anda, apakah bidang pekerjaan yang menggunakan prinsip kontra dalam hasil
kerja mereka?

4. Apabila pereka grafik menggunakan warna monokrom seperti kelabu dan hitam dalam poster
yang direka, adakah poster tersebut boleh menarik perhatian pengguna? Adakah mesej mampu
disampaikan melalui poster tersebut?