Anda di halaman 1dari 6

Logo Sekolah

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018


SEKOLAH KEBANGSAAN _________
UNIT BERUNIFORM : PENGAKAP
MISI : PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA
VISI : MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
NILAI : KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
ANJAKAN PPPM :9
ISU : PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

PETUNJUK SASARAN
PEGAWAI
MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF PRESTASI UTAMA INISIATIF / STRATEGI
BERTANGGUNGJAWAB
(KPI) TOV 2016 2017 2018
KRA 2 : 1. Meningkatkan penglibatan Penasihat Pengakap
100% murid hadir dalam % murid terlibat 65% 80% 90% 100% murid dalam aktiviti Pengakap
Pencapaian prestasi sukan - Pertandingan Kemahiran Penyelaras Koko
aktiviti kokurikulum UB dalam aktiviti UB
dan kokurikulum yang Pengakap Pengakap
Pengakap
S/U Koko
tinggi oleh semua murid
70% pencapaian murid dalam Bilangan pencapaian 40% 70% 90% 100% 2. Membangunkan bakat dan
kemahiran berpengakap murid dalam kemahiran murid PK KoKu
ASPIRASI SISTEM : - Kursus Kemahiran
kemahiran aktiviti
Kecekapan pengakap
Pengakap

ASPIRASI MURID : GURU : Semua guru


Kemahiran Memimpin penasihat Unit Pengakap

KEPIMPINAN :
PELAN TAKTIKAL
ANJAKAN PPPM :9
ASPIRASI SISTEM : Kecekapan
ASPIRASI MURID : Kemahiran Memimpin

S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti pengakap


INISIATIF / STRATEGI S2 Membangunkan bakat dan kemahiran murid

Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos/ Pelan


Bil Output / Outcome KPI Sasaran
Tindakan jawab Hari Sumber Kontingensi

1 Pertandingan Kemahiran S/U Sukan Julai - Ogos RM 200.00 / Koko Peningkatan peratus % murid terlibat Semua ahli Pengakap
Pengakap S/U murid yang hadir dalam aktiviti
- Pertandingan Kokurikulum aktiviti Pengakap
Menyanyi Lagu daripada 65% kepada
kokurikulum
Pengakap 80% Pengakap
- Pertandingan
Membuat Gajet

2 Kursus Kemahiran Pengakap Ketua Unit Feb - April RM 200.00 Pertambahan peratus % pencapaian Semua ahli Pengakap
murid mahir dalam murid dalam
aktiviti pengakap kemahiran
daripada 40% ke 70% pengakap

62
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Pengakap.
Nama Program / Projek : Pertandingan Kemahiran Pengakap

Objektif Program / Projek : Peratus murid melibatkan diri dalam kokurikulum


Pengakap melebihi 80% setahun pada tahun 2016

Tanggungjawab : Ketua Unit Pengakap

Tempoh / Hari : Julai - Ogos

Tempat : Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Yuran Ahli

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru Penasihat Unit Pengakap

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan dan suasana


keseronokan dalam menjalankan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
PROSES KERJA

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kontigensi
1 Mesyuarat Guru Penasihat Jan Kertas PK KOKU
Jawatankuasa: AJK Unit Pengakap cadangan Guru Penasihat
diluluskan Penyelaras
- Bentang kertas kerja Program
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang Penyelaras Jan Penerangan Semua guru
terlibat Program program dan ahli unit
disampaikan
3 Kenalpasti kumpulan Penyelaras Feb Ahli Unit Guru
sasaran Program Pengakap Penasihat

4 Penyediaan bahan Guru Penasihat Feb - Siap untuk Tiada


Unit Pengakap Jun digunakan

5 Penyediaan tempat Guru Penasihat Feb - Siap untuk Tiada


dan peralatan Unit Pengakap Jun digunakan

6 Pelaksanaan Penyelaras Julai - Keakuran Jawatankuasa


Program Program Ogos jadual dan murid

7 Penilaian, Pelaporan Penyelaras Oktober


dan Post Mortem Program

Sila Ubah tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/program yang dijalankan


PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang


tinggi oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti


kokurikulum Pengakap.
Nama Program / Projek : Kursus Kemahiran Pengakap

Objektif Program / Projek : Peratus kemahiran pengakap murid meningkat sehingga 70%

Tanggungjawab : Ketua Unit Pengakap

Tempoh / Hari : Feb - April

Tempat : Dataran dan Padang Sekolah

Sasaran : Semua murid tahun 4, 5 dan 6

Kos /
AnggaranPerbelanjaan : RM 200.00

Sumber : Yuran Ahli

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Kokurikulum Pengerusi
Setiausaha Sukan Penyelaras/SU
Setiausaha Kokurikulum
Guru Penasihat Unit Pengakap

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi pendedahan mengenai


kemahiran dalam Unit Pengakap
PROSES KERJA

Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kontigensi
1 Mesyuarat Guru Penasihat Jan Kertas PK KOKU
Jawatankuasa: AJK Unit Pengakap cadangan Guru Penasihat
diluluskan Penyelaras
- Bentang kertas kerja Program
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang Penyelaras Jan Penerangan Semua guru
terlibat Program program dan ahli unit
disampaikan
3 Kenalpasti kumpulan Penyelaras Feb Ahli Unit Guru
sasaran Program Pengakap Penasihat

4 Penyediaan bahan Guru Penasihat Feb - Siap untuk Tiada


Unit Pengakap April digunakan

5 Penyediaan tempat Guru Penasihat Feb - Siap untuk Tiada


dan peralatan Unit Pengakap April digunakan

6 Pelaksanaan Penyelaras Feb - Keakuran Jawatankuasa


Program Program April jadual dan murid

7 Penilaian, Pelaporan Penyelaras Oktober


dan Post Mortem Program

Sila Ubah tarikh KPI bersesuaian dengan aktiviti/program yang dijalankan