Anda di halaman 1dari 18

1.

1 PENGENALAN KEPADA FIZIK


Fenomena dan perilaku persekitaran Bidang dalam kajian fizik
Selepas mendalami topik ini, pelajar sepatutnya dapat ;
i) menerangkan apa itu fizik Lumba kereta F1 Daya dan gerakan
ii) mengenalpasti fizik dalam aktiviti seharian termasuk Keapungan kapal selam Daya dan tekanan
objek dan fenomena semulajadi. Memasak di dapur Haba
Kejadian pelangi Cahaya
Berbual melalui telefon bimbit Gelombang
Penggunaan dinamo dan transformer Elektromagnet
1.1.1 APA ITU FIZIK? Aplikasi lampu isyarat dan penggunaan Elektronik
litar pintar serta mikrocip
Fizik :
Penghasilan bom nuklear dan reaktor Keradioaktifan
Satu cabang sains yang mengkaji fenomena semulajadi dan
tenaga nuklear
sifat-sifat jirim.

1.1.3 KONSEP FIZIK


Perkataan Fizik berasal dari bahasa Greek/Yunani Physikos
Prinsip Fizik + Teori Fizik = Penjelasan Fenomena Semula jadi
yang bermaksud pengetahuan mengenai alam semulajadi.
Melalui

Kaedah Fizik

1.1.2 BIDANG FIZIK


1
2 3
Bidang fizik yang akan dipelajari :
Pemerhatian ; Eksperimen ; Teori ;

Fenomena Menjalankan ujikaji Cadangan punca


Tingkatan 4 Tingkatan 5 semulajadi untuk memahani bagi fenomena yang
diperhatikan sifat-sifat fenomena dikaji melalui
melalui pancaindra yang diperhatikan. eksperimen
Pengenalan kepada fizik Gelombang
Daya dan gerakan Elektrik
Daya dan tekanan Electromagnet
Haba Elektronik 5 4
Cahaya Keradioaktifan
Aplikasi ; Siasatan Lanjutan ;

Penciptaan teknologi Cadangan pengukuran untuk teori


berdasarkan teori-teori fizik dan sekiranya perlu ia diubah

1 2
Bidang Fizik Pekerjaan

Kejuruteraan mekanik, Kejuruteraan elektrik,


Kemahiran Proses Sains Kejuruteraan Kejuruteraan komputer, Kejuruteraan proses
Kemahiran Memerhati, Kelasifikasi, Mengukur dan
sainstifik dan Kejuruteraan alam sekitar.
menggunakan nombor, membuat inferen,
Membuat andaian, Menghubungkait ruang dan
masa, Menganalisis data, Mengawal Ahli sains, Ahli falsafah, Angkasawan, Doktor
Penyelidik
pembolehubah, Membuat hipotesis, pakar, Ahli biologi.
Menjalankan eksperimen

Kemahiran Manipulatif Pendidikan Pensyarah, Guru, Pegawai pendidikan.


Mengendali / Menyimpan / Membersih / peralatan dan bahan dengan
betul, Mengendali spesimen dengan berhati-hati dan betul, Melakar
spesimen, peralatan sainstifik dan bahan.
Industri Ahli geofizik, Kejuruteraan kawalan kualiti

1.1.4 KEPENTINGAN DAN PEKERJAAN DALAM BIDANG FIZIK


Ahli radiology, Ahli forensik, Juruteknik,
Perubatan
Pegawai sains, Ahli perubatan fizik.

1.2 MEMAHAMI KUANTITI ASAS DAN KUANTITI TERBITAN


Bidang fizik banyak memberi manfaat kepada
aktiviti dan perilaku manusia. Banyak pekerjaan
manusia dipermudahkan dengan penemuan baru Selepas mendalami topik ini, pelajar sepatutnya dapat ;
seperti perjalanan manusia dipercepatkan dengan i) menerangkan kuantiti asas dan kuantiti terbitan.
terciptanya kapal terbang, Kiriman surat / informasi ii) menyenaraikan kuantiti asas dan unit S.I nya.
adalah lebih pantas melalui teknologi media iii) menyenaraikan beberapa kuantiti terbitan dan unit S.I nya
elektronik dan pembedahan terhadap organ iv) menggunakan imbuhan dalam penulisan kuantiti.
kehidupan adalah lebih mudah dengan terciptanya v) menggunakan bentuk piawai dalam penulisan kuantiti.
teknologi laser dan mikroskop. vi) mencerakinkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas
dan dalam unit kuantiti asas.
vii) menyelesaikan masalah melibatkan pertukaran unit.

3 4
1.2.1 KUANTITI FIZIK 1.2.3 KUANTITI TERBITAN
Takrif : Kuantiti yang boleh atau dapat diukur.
Semua kuantiti fizik diukur dalam unis asas berdasarkan Unit Sistem Kenapa dikenali kuantiti terbitan?
Antarabangsa, juga dikenali sebagai Unit S.I. Kerana kuantiti-kuantiti fizik yang dikelaskan di bawah kuantiti terbitan
adalah hasil gabungan (diterbitkan) daripada kuantiti-kuantiti asas
secara darab atau bahagi atau kedua-duanya ( dan ).
Isipadu air = 125 cm3
Kuantiti Nama khas
Unit Penerbitan Unit Terbitan
Terbitan unit
Kuantiti fizik Magnitud Luas, A Panjang x lebar m x m = m2 -
Panjang x lebar x
Isipadu, V m x m x m = m3 -
tinggi
Jisim bayi = 15.0 kg Halaju, v Sesaran masa
Perubahan dalam
m s = m s-1 -

Pecutan, a ms-1 s = m s-2 -


halaju masa
Ketumpatan, Jisim isipadu kg m3 = kg m-3 -
Kuantiti fizik Magnitud Unit
Momentum, p Jisim x halaju kg x ms-1 = kg m s-1 -

Daya, F Jisim x pecutan kg x ms-2 = kg m s-2 newton, N


1.2.2 KUANTITI ASAS kgms-2 m2 = kg m-1 s-2
Tekanan, P Daya luas pascal, Pa
Atau N m-2
Kenapa dikenali kuantiti asas?
kgms-2 x m = kg m2 s-2
Kerana kuantiti-kuantiti fizik yang dikelaskan di bawah kuantiti asas Kerja, W Daya x Sesaran joule, J
Atau Nm
adalah kuantiti-kuantiti fizik yang tidak dapat ditakrifkan dalam
kgm s s = kg m2 s-1
2 -2
sebutan kuantiti-kuantiti fizik yang lain. Kuasa, P Kerja masa watt, W
Atau J s-1
Arus elektrik x
Cas elektrik, Q Axs=As coulomb, C
Kuantiti Asas Unit S.I Simbol unit S.I masa
Tenaga cas
1 Panjang, l meter m Voltan, V J C = J C-1 volt, V
elektrik
2 Jisim, m kilogram kg
Rintangan, R Voltan arus V A = V A-1 ohm,
3 Masa, t saat s
Cas elektrik
4 Suhu, T kelvin K
Kapasitans, C C V = C V-1 farad, F
voltan
5 Arus elektrik, I ampere A Frekuensi, f 1 tempoh masa 1 s = s-1 hertz, Hz

5 6
1.2.4 IMBUHAN Penting !
Berhati-hati dengan pertukaran unit imbuhan
Adalah abjad yang diletakkan di hadapan unit asas untuk mengubah
maksudnya sebagai pekali (pendarab) unit asas atau sub-pekali unit
asas. 1 Tm = 1012 m, maka 1 m = 10-12 Tm
1 Gm = 109 m, maka 1 m = 10-9 Gm
1 Mm = 106 m, maka 1 m = 10-6 Mm
Imbuhan Simbol 10n Nilai 1 km = 103 m, maka 1 m = 10-3 km
yotta Y 1024 1000000000000000000000000 1 hm = 102 m, maka 1 m = 10-2 hm
21 1 cm = 10-2 m, maka 1 m = 102 cm
zetta Z 10 1000000000000000000000
1 mm = 10-3 m, maka 1 m = 103 mm
18
exa E 10 1000000000000000000 1 m = 10-6 m, maka 1 m = 106 m
peta P 1015 1000000000000000 1 nm = 10-9 m, maka 1 m = 109 nm
12 1 pm = 10-12 m, maka 1 m = 1012 pm
tera T 10 1000000000000
giga G 109 1000000000
6
mega M 10 1000000 Contoh :
3
kilo k 10 1000 Tukar unit pengukuran berikut ke meter
2
hecto h 10 100
(a) 2.55 Tm (b) 2.55 km (c) 2.55 m (d) 2.55 Gm (e) 2.55 nm
1
deca da 10 10
100 1
1
Penyelesaian :
deci d 10 0.1
(a) 2.55 Tm = 2.55 x 1012 m
centi c 102 0.01
Di sini 1012 mewakili imbuhan T.
milli m 103 0.001
micro 10 6
0.000001 (b) 2.55 km = 2.55 x 103 m
Di sini 103 mewakil imbuhan k.
nano n 109 0.000000001
(c) 2.55 m = 2.55 x 10-6 m
12
pico P 10 0.000000000001
femto F 1015 0.000000000000001 Di sini 10-6 mewakili imbuhan .

atto A 1018 0.000000000000000001 (d) 2.55 Gm = 2.55 x 109 m


zepto Z 10 21
0.000000000000000000001 Di sini 109 mewakili imbuhan G.
24
yocto Y 10 0.000000000000000000000001
(e) 2.55 nm = 2.55 x 10-9 m
Di sini 10-9 mewakili imbuhan n.

7 8
Penyelesaian :
1.2.5 BENTUK PIAWAI
Langkah 1 :
Tuliskan unit-unit yang terlibat dalam bentuk pecahan.

km
BENTUK PIAWAI
A x 10n 7200 km j 1 7200
1 A < 10 j
n = integer
Langkah 2 :

Jisim ikan paus = 5500 kg Tukarkan simbol imbuhan kepada nilai yang setara.
Boleh ditulis sebagai 5.5 x 103 kg Dengan ini, nilai yang Nota :
berangka amat besar k = 103
dan amat kecil boleh 1 jam = 60 minit, 1 minit = 60 saat
dinyatakan dengan lebih
kemas dan ringkas
103 m
1
7200 km j 7200
(60 60) s
103 m
7200
Diameter virus = 0.0000078 m
3600s
Boleh ditulis sebagai 7.8 x 10-6 m Langkah 3 :
Selesaikan menggunakan kalkulator bagi nombor-nombor yang
terlibat.

1.2.6 MASALAH PERTUKARAN UNIT


7200 km j 1 2.0 103 m s 1
Contoh 1 :
Tuliskan 7200 km j-1 dalam unit m s-1

9 10
Contoh 2 : Contoh 3 :
Tuliskan 123 m3 dalam unit cm3 Tuliskan 2.16 km jam-2 dalam unit m s-2
Penyelesaian : Penyelesaian :

Langkah 1 : Langkah 1 :
Tuliskan unit yang terlibat dalam bentuk hasil darab. Tuliskan unit yang terlibat dalam bentuk pecahan dan hasil darab.

123 m3 123 m m m 2.16 2


km j 2.16 2
km
j
Langkah 2 : km
Tukarkan simbol imbuhan kepada nilai yang setara. 2.16
Nota :
j j
1 m = 100 cm = (10 x 10) cm = 102 cm

Langkah 2 :
123 m 123 (10 cm 10 cm 10 cm)
3 2 2 2
Tukarkan simbol imbuhan kepada nilai yang setara.

2 103 m
Langkah 3 : 2.16 km j 2.16
Selesaikan menggunakan kalkulator bagi nombor-nombor yang terlibat. (60 60) s (60 60) s
103 m
123 m 1.23 10 cm3 8 3
2.16
12960000 s 2
Sentiasa amalkan menyemak semula langkah kira- Langkah 3 :
kira yang telah dilakukan.
Selesaikan menggunakan kalkulator bagi nombor-nombor yang terlibat.
Bijak membahagikan / menggunakan waktu yang
diperuntukan. 2.16 km j 2 1.67 10 4 m s 2

11 12
1.3 KUANTITI SKALAR DAN KUANTITI VEKTOR 1.3.2 KUANTITI VEKTOR

Selepas mendalami topik ini, pelajar sepatutnya dapat ; Kuantiti vektor merupakan kuantiti fizik yang memerlukan arah selain
i) mentakrif kuantiti skalar dan kuantiti vektor. magnitud dan unit untuk menerangkan atau menyatakan kuantiti
ii) menyenaraikan contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor. tersebut sepenuhnya.

1.3.1 KUANTITI SKALAR Contoh :

Kuantiti skalar merupakan kuantiti fizik yang tidak mempunyai arah dan Halaju = 100 km j-1 ke utara
ia dapat diterangkan sepenuhnya dengan menyatakan magnitud dan Sesaran = 55 m ke kiri
unitnya. Daya = 78 N ke timur laut
Momentum = 225 kg m s-1 ke kanan

Contoh :

Masa = 28 minit Kuantiti Magnitud Unit Arah


o
Suhu = 35 C vektor
Arus elektrik = 78 ampare
Tenaga = 313 joule
Luas = 308 m2
Laju = 230 m s-1 Contoh-contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor yang menjadi
Kerja = 128 Nm kekeliruan para pelajar
Jisim = 55 kg
Jarak = 100 m
Ketumpatan = 15 kg m-3
KUANTITI SKALAR KUANTITI VEKTOR

Jarak Sesaran
Kuantiti Magnitud Unit Laju Halaju
skalar
Jisim Berat
Tenaga Pecutan
Kerja Momentum

13 14
Kuantiti vektor boleh diwakilkan dengan garis
anak panah. 3N
- Panjang garis = Magnitud kuantiti
3 cm
- Arah anak panah = Arah vektor 7N
7 cm
Daya-daya yang bertindak ke atas bongkah kayu
Contoh : i) 3 N ke Utara-Timur
ii) 7 N ke Timur

3N
3 cm 7N 1.4 MEMAHAMI PENGUKURAN

7 cm Selepas mendalami topik ini, pelajar sepatutnya dapat ;


(i) mengukur kuantiti fizik dengan menggunakan alat
Daya-daya yang bertindak ke atas bongkah kayu pengukur yang sesuai
v) 3 N ke kanan (ii) menerangkan apa itu kejituan, kepersisan, kepekaan,
vi) 7 N ke kanan dan ralat
(iii) kaedah untuk mengurangkan ralat.

1.4.1 RALAT
3N
Takrif Ralat : Perbezaan di antara bacaan sebenar dengan bacaan yang
3 cm diperoleh daripada pengukuran.
7N 2 Jenis : Ralat Bersistem & Ralat Rawak.
7 cm Ralat Bersistem PERBEZAAN Ralat Rawak
Daya-daya yang bertindak ke atas bongkah kayu Ketidaktepatan yang berulang Ketidakpastian yang
iii) 3 N ke kanan secara konsisten dalam arah disebabkan kesilapan dalam
iv) 7 N ke kiri yang sama, (nilai ralat yang kedudukan mata semasa
TAKRIF
sama). mengambil bacaan atau
disebabkan faktor iklim yang
berubah-ubah.

15 16
Ralat Bersistem Ralat Rawak
- Pemerhati kurang mahir 1.4.2 KEPERSISAN
dalam proses mengambil
bacaan. Kepersisan suatu alat pengukur adalah kebolehan alat pengukur itu
- Kecacatan pada alat - Pemerhati yang kurang menghasilkan bacaan yang konsisten dengan sedikit atau tiada sisihan
pengukur. mahir dalam relatif antara bacaan-bacaan yang diperolehi untuk pengukuran kuantiti
- Alat pengukur yang tidak mengendalikan alat yang sama.
ditentukur dengan tepat pengukur. ATAU
semasa pengeluarannya. - Perubahan suhu Kepersisan suatu pengukuran menunjukkan darjah keseragaman beberapa
PENYEBAB
- Tindak balas (masa) persekitaran semasa pengukuran kuantiti yang sama.
pemerhati yang lambat pengukuran.
dalam mengendalikan alat - Kesilapan pemerhati
pengukur seperti dalam mencatat bacaan Kepersisan dapat dipertingkatkan dengan
penggunaan jam randik. ukuran. i) mengambil langkah berjaga-jaga semasa membuat pengukuran.
- Kesilapan pemerhati ii) mengelak ralat paralaks.
dalam kiraan kuantiti iii) memastikan peralatan yang diguna dalam keadaan yang baik
seperti bilangan ayunan.
- Ralat sifar atau juga dikenali
sebagai ralat hujung. CONTOH - Ralat paralaks Tembakan yang konsisten
- Penentukuran tidak tepat. menunjukkan darjah
- Mengenalpasti punca ralat - Atasi ralat paralaks Kepersisan yang tinggi
sama ada kerana kecacatan dengan memastikan
alat pengukur atau kedudukan mata sentiasa
persekitaran atau berserenjang dengan skala
pemerhati. alat pengukur.
- Menyelaraskan kembali - Dengan mengambil kira
ukuran sifar bagi alat yang bacaan purata untuk
mempunyai skru penyelaras beberapa pengukuran Tembakan yang tidak
sifar. yang sama. konsisten menunjukkan
ATASI DENGAN
- Menentukur semula alat darjah Kepersisan yang
pengukur. rendah
- Pemerhati yang berbeza
untuk pengukuran yang
sama.
- Pengukuran dijalankan di Contoh :
kawasan / tempat yang 15.0 cm, 15.2 cm, 15.0 cm, 15.2 cm dan 15.1 cm merupakan panjang sebuah buku
mempunyai iklim yang yang diukur lima kali. Untuk pengukuran ini, kirakan peratusan sisihan relatifnya.
sekata.
Penyelesaian :

17 18
Purata panjang, L
15.0 15.2 15.0 15.2 15.1

5
15.1 cm Tembakan yang mengenai tepat
pada sasaran menunjukkan darjah
Panjang, L (cm) Sisihan = |L- L| (cm) kejituan yang tinggi.
15.0 |15.0 15.1| = 0.1
15.2 |15.2 15.1| = 0.1
15.0 |15.0 15.1| = 0.1
15.2 |15.2 15.1| = 0.1
15.1 |15.1 15.1| = 0.0
Purata sisihan
0.1 0.1 0.1 0.1 0.0

5
0.08 cm 1.4.4 KEPEKAAN

Peratusan sisihan relatif Kepekaan sesuatu alat pengukur ialah kebolehan alat itu untuk mengesan
0.08 perubahan kecil dalam kuantiti yang diukur.
100% Peratusan sisihan relatif
15.1 yang rendah menunjukkan
0.53% darjah kepersisan yang
tinggi.

1.4.3 KEJITUAN

Kejituan suatu bacaan dalam suatu pengukuran adalah berapa hampir Semakin kecil
pengukuran itu dengan nilai sebenar bagi kuantiti yang diukur. pembahagian skala
terkecil alat pengukur,
semakin peka suatu alat
Kejituan dapat dipertingkatkan dengan pengukur itu.
i) mengulangi pengukuran
ii) elak ralat sifar
iii) elak ralat paralaks
iv) menggunakan alat pengukur yang lebih peka

19 20
Kedudukan B
Contoh : Bacaan = 2.9 cm () Kedudukan C
Bacaan = 3.0 cm ()
Alat Pengukur Kepekaan Kedudukan A
Bacaan = 2.8 cm ()
Pembaris meter 0.1 cm
Angkup vernier 0.01 cm
Tolok skru mikrometer 0.001 cm
Jam tangan 1s
Jam randik analog 0.1 s
Jam randik digital 0.01 s Bacaan yang tepat = 2.9 cm
Ammeter
0.1 A
(0 5) A
Miliammeter Rajah di atas menunjukkan tiga kedudukan yang berbeza ketika mengambil
1 mA
(0 50 mA) bacaan daripada pembaris meter. Kedudukan yang tepat adalah kedudukan B
dimana pada kedudukan ini tidak terdapat ralat paralaks.

Kedudukan mata yang sama juga (berserenjang (90o) dengan senggatan bacaan)
digunapakai untuk mengambil bacaan daripada alat pengukur seperti pita
1.4.5 ALAT PENGUKUR pengukur, jam randik, angkup vernier, tolok skru mikrometer, silinder penyukat
dan termometer bagi mengelak ralat paralaks.
Pembaris Meter

Julat ukuran : 0 cm hingga 100 cm


Skala terkecil = 0.1 cm
Pita ukur
Contoh : mengukur panjang/lebar buku.

Julat ukuran : 0 cm hingga 500 cm


: 0 cm hingga 1000 cm

Skala terkecil = 0.1 cm

Contoh :
Mengukur jarak yang melebihi 1 meter.

21 22
Jam Randik

Ammeter dan Voltmeter

Terdapat dua jenis


i) Analog dengan kepekaan 0.1 s atau 0.2 s
ii) Digital dengan kepekaan 0.01 s Ammeter digunakan untuk mengukur aliran arus elektrik. Disambung
secara sesiri di dalam suatu litar.
Kepekaan jam randik juga bergantung kepada masa tindak balas
pemerhati/pengguna. Voltmeter digunakan untuk mengukur beza upaya atau voltan.
Disambung secara selari di dalam suatu litar.

Sambungan sesiri :
Ammeter
A
Beban
Neraca tiga alur Bateri R

Sambungan selari :

Pengukur jisim yang agak persis dengan kepekaan 0.1 g Voltmeter


Bateri R V
Langkah penggunaan ; Beban
i) Pastikan dacing dalam keadaan bersih.
ii) Ketiga-tiga pemberat diletakkan pada kedudukan sifar.
iii) Tentukur sifar dengan menyelaraskan penyelaras sifar.
iv) Baru boleh guna.

23 24
Langkah-langkah penggunaan ammeter dan voltmeter.

Imej jarum penunjuk kelihatan


pada cermin satah menunjukkan
Cermin satah kedudukan mata pemerhati yang
salah dan menghasilkan ralat
Jarum penunjuk paralaks.

Skru penyelaras sifar

i) Bagi mengelak ralat sifar, sebelum penyambungan litar dijalankan, Termometer


pastikan jarum penunjuk berada pada bacaan sifar dengan memutarkan
skru penyelaras sifar.

Skru penyelaras sifar

Terdapat 2 jenis termometer merkuri


ii) Pastikan julat pengukuran ammeter dan voltmeter yang digunakan adalah i) Termometer dengan julat ukuran -10oC - 110oC dengan kejituan
bersesuaian dengan julat bacaan yang akan diambil bagi mengelak 1oC
kerosakan ke atas ammeter dan voltmeter. ii) Termometer dengan julat ukuran 0oC - 360oC dengan kejituan 2oC

iii) Ketika mengambil bacaan, pastikan kedudukan mata betul-betul di atas Langkah berjaga-jaga semasa penggunaan ;
jarum penunjuk sehingga tiada imej jarum penunjuk kelihatan di atas i) Pastikan suhu yang hendak diukur tidak melebihi julat
cermin satah bagi mengelak ralat paralaks. termometer
ii) Bagi pengukuran suhu cecair, pastikan bebuli terendam
sepenuhnya di dalam cecair. Cecair dikacau bagi mendapat
suhu sekata.

25 26
Contoh :
Tanpa ralat sifar Ralat sifar positif Ralat sifar negatif
Angkup Venier

Rahang dalam
(untuk mengukur diameter dalam)
Skala utama
0 1 0 1 0 1

Ekor
(untuk mengukur kedalaman) 0 10 0 10 0 10
Skala vernier
Sifar skala utama dan Sifar skala vernier berada Sifar skala vernier berada
Rahang luar
sifar skala vernier adalah di sebelah kanan sifar di sebelah kiri sifar skala
(untuk mengukur diameter luar)
segaris. skala utama. utama.
Maka : Senggatan ke empat Senggatan ke tujuh skala
Julat skala utama : 0 cm hingga 12 cm
Ralat sifar = 0.00 cm skala vernier vernier menghasilkan
Julat skala vernier : 0 cm hingga 0.9 cm, (terdapat 10 senggatan)
menghasilkan segaris segaris dengan senggatan
dengan senggatan skala skala utama. Maka :
Contoh :
utama. Maka : Ralat sifar = -(1 - 0.07) cm
Mengukur diameter (dalam dan luar) bikar, tabung uji serta
Ralat sifar = + 0.04 cm = - 0.03 cm
kedalamannya.
5 6
Cara penggunaan ;
i) Bersihkan rahang dalam dan luar dengan kain lembut yang
bersih untuk menyinkirkan kotoran yang ada.
ii) Tutup rapat rahang untuk mengenali ralat sifar jika ada 0 10
(Positif/negatif).
iii) Rapatkan rahang pada objek yang hendak diukur. Gambar rajah menunjukkan bacaan diameter luar sebuah bikar dengan
iv) Baca skala utama + skala vernier ralat sifar. menggunakan angkup vernier dengan bacaan 4.76 cm. Tentukan ukuran sebenar
diameter luar bikar tersebut.
Bacaan = 4.76 cm Bacaan = 4.76 cm Bacaan = 4.76 cm
Ralat sifar = 0.00 cm Ralat sifar = + 0.04 cm Ralat sifar = - 0.03 cm
Bacaan sebenar Bacaan sebenar Bacaan sebenar
= 4.76 0.00 cm = 4.76 (+0.04) cm = 4.76 (-0.03) cm
= 4.76 cm = 4.72 cm = 4.79 cm

27 28
Contoh :
Tolok Skru Mirometer Tanpa ralat sifar Ralat sifar positif Ralat sifar negatif

Rahang boleh laras


Rahang tetap Skala utama Bidal

Racet

Skala bidal 5
Kunci 0 5 0
Bingkai 0
0 45
45

Sifar skala utama dan Sifar skala utama berada Sifar skala utama berada
sifar skala bidal adalah di sebelah atas sifar skala di sebelah bawah sifar
Julat skala utama : 0 mm hingga 25 mm bidal.
segaris. skala bidal.
Julat skala bidal : 0 mm hingga 0.50 mm Senggatan ke tiga skala
Maka : Senggatan ke 47 skala
(terdapat 50 senggatan, I senggatan = 0.01 mm) bidal menghasilkan
Ralat sifar = 0.00 mm bidal menghasilkan
Satu putaran lengkap bidal menghasilkan gerakan segaris dengan senggatan segaris dengan senggatan
sejauh 0.50 mm. skala utama. Maka : skala utama. Maka :
Ralat sifar = + 0.03 mm Ralat sifar =
Contoh : mengukur ketebalan kertas, diameter dawai
-(0.50 - 0.47) mm
= - 0.03 mm
Langkah penggunaan :
i) Lap bersih rahang daripada sebarang kekotoran dengan kain
bersih. 0 5 10
ii) Rapatkan rahang untuk mengenalpasti ralat sifar.
iii) Kunci objek yang hendak diukur dengan memutarkan bidal 5
dengan cermat.
iv) Putarkan racet hingga kedengaran bunyi klik pertama
untuk memastikan tiada daya/tekanan lebih dikenakan Gambar rajah menunjukkan bacaan diameter dawai dengan menggunakan tolok
kepada objek yang diukur/ Bagi mengelakkan kerosakan skru mikrometer dengan bacaan 5.57 mm. Tentukan ukuran sebenar diameter
pada objek diukur dan mendapat bacaan yang tepat. dawai tersebut.
v) Bacaan sebenar = Skala utama + skala bidal ralat sifar Bacaan = 5.57 mm Bacaan = 5.57 mm Bacaan = 5.57 mm
Ralat sifar = 0.00 mm Ralat sifar = + 0.03 mm Ralat sifar = - 0.03 mm
Bacaan sebenar Bacaan sebenar Bacaan sebenar
= 5.57 0.00 mm = 5.57 (+0.03) mm = 5.57 (-0.03) mm
= 5.57 mm = 5.54 mm = 5.60 mm

29 30
1.5 MENGANALISA PENYIASATAN DENGAN KAEDAH SAINSTIFIK Langkah 2 : Mengenalpasti persoalan
Daripada pemerhatiannya, Puan Marry mula berfikir apakah faktor yang
mempengaruhi tempoh ayunan buaian tersebut? Serta bagaimana tempoh
Selepas mendalami topik ini, pelajar sepatutnya dapat ;
ayunan buaian tersebut dipengaruhi oleh panjang buaian.
i) mengenalpasti pembolehubah-pembolehubah dalam suatu
situasi.
Langkah 3 : Membuat inferens
ii) mengenalpasti persoalan yang bersesuaian untuk penyiasatan
Puan Marry mengandaikan tempoh ayunan buaian tersebut bergantung dengan
sainstifik.
panjang buaian. Di mana tempoh ayunan lengkap semakin besar sekiranya
iii) membentuk hipotesis.
panjang buaian meningkat.
iv) merancang dan menjalankan eksperimen untuk menguji
hipotesis. Langkah 4 : Mengenalipasti pembolehubah-pembolehubah
v) merekod dan mempersembahkan data dalam bentuk Puan Marry telah mengenalpasti pembolehubah-pembolehubah yang
yang bersesuaian. mempengaruhi ayunan buaian tersebut dan mengkategorikan mereka kepada
vi) mentaksir data untuk membentuk kesimpulan. i) Pembolehubah yang dimanipulasi = Panjang buaian
vii) menulis laporan eksperimen ii) Pembolehubah yang bertindakbalas = Tempoh ayunan
iii) Pembolehubah yang ditetapkan = Jisim beban, dan amplitud
ayunan
1.5.1 PENYIASATAN SAINTIFIK
Langkah 5 : Membentuk hipotesis
Daripada pemerhatiannya, Puan Marry membuat hipotesis, semakin panjang
buaian, semakin besar tempoh ayunan.

Langkah 6 : Menjalankan eksperimen


Puan Marry memutuskan untuk menguji hipotesisnya dengan menggunakan
alatan radas seperti sistem pendulum ringkas dengan menggunakan plastisin yang
ditetapkan jisimnya, m dan panjang pendulum, l yang berbeza-beza. Tempoh
masa, t untuk sistem pendulum itu berayun sebanyak 20 ayunan diambil dengan
menggunakan jam randik. Maka Tempoh masa untuk membuat satu ayunan
t
lengkap, T ialah T s.
20
Kepingan kayu

Pengapit
Langkah 1 : Membuat pemerhatian Benang
Kaki retort
Puan Marry membawa dua orang anak kembarnya bermain buaian. Dia
Plastisin
mendapati buaian yang lebih pendek lebih cepat berayun berbanding buaian yang
panjang.

31 32
Puan Marry merekod data-data yang diperoleh dalam bentuk jadual dan graf T contoh di atas, alat pengukur yang digunakan adalah jam randik analog dengan
melawan l diplotkan. kepekaan 0.1 s, kecuali untuk nilai bacaan purata.

Langkah 7 : Membuat kesimpulan 4:


Daripada bentuk graf T melawan l yang telah diplotkan, Puan Marry dapat Lajur ketiga pula dikhaskan untuk nilai-nilai yang diterbitkan daripada
membuat kesimpulan untuk mengesahkan hipotesisnya. pembolehubah bertindakbalas. Bagi contoh di atas, lajur ini diisi dengan kuantiti
tempoh yang diambil oleh ladung untuk membuat satu ayunan lengkap. Tiada had
1.5.2 MENJADUALKAN DATA untuk nilai tempat perpuluhan tetapi bilangannya hendaklah seragam.

1.5.3 MELUKIS GRAF


Panjang Masa untuk membuat 20 Tempoh,
1 Pendulum, ayunan lengkap, t (s) T (s)
Khas untuk pembolehubah yang
l (cm) 1 2 Purata Tempoh, bertindakbalas.
5.0 9.5 9.4 9.45 0.47 T (s) Hendaklah dilabelkan dengan nama
10.0 13.6 13.8 13.70 0.69 kuantiti, simbolnya dan unit
15.0 17.2 17.5 17.35 0.87 pengukurannya.
20.0 21.4 22.1 21.75 1.09
25.0 26.7 26.5 26.60 1.33

3 Panjang pendalum,
2 4
l (cm)
Khas untuk pembolehubah yang
1: dimanipulasi.
Baris teratas hendaklah mengandungi nama kuantiti pembolehubah dengan Hendaklah dilabelkan dengan nama kuantiti,
simbolnya berserta unit pengukurannya. simbolnya dan unit pengukurannya.

2:
Lajur pertama hendaklah diisi dengan nilai pembolehubah yang dimanipulasi. Skala bagi kedua-dua paksi hendaklah seragam dan dengan nisbah bukan ganjil
Bilangan nilai tempat perpuluhan hendaklah mengikut kepekaan alat pengukur serta cukup besar untuk mengambarkan hubungan kedua-dua pembolehubah.
yang digunakan. Bagi contoh di atas, alat pengukur yang digunakan adalah Setelah data-data diplotkan ke atas graf, lukiskan garis lurus terbaik untuk
pembaris meter dengan kepekaan 0.1 cm. mengambarkan hubungan kedua-dua pembolehubah.

3: Garis lurus terbaik


Lajur kedua pula diisi dengan nilai pembolehubah yang bertindakbalas yang Garis lurus terbaik tidak semestinya melalui hampir kesemua titik yang
diperolehi daripada eksperimen. Kebiasaannya terdiri daripada tiga lajur untuk telah diplotkan. Ia lebih kepada garis lurus yang menyeimbangi bilangan titik di
bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan purata. Bilangan nilai tempat atas dan di bawah garis.
perpuluhan hendaklah mengikut kepekaan alat pengukur yang digunakan. Bagi

33 34
y y y Kesimpulan yang diperoleh daripada suatu graf.

y Kesimpulan :
x x x y berkadaran songsang dengan x.

Bukan garis lurus Bukan garis lurus Merupakan garis lurus


terbaik kerana setiap terbaik walaupun terbaik kerana O x
titik disambung terus melalui hampir bilangan titik di atas
dari satu titik ke titik kesemua titik. dan di bawah garis Kesimpulan :
y
yang bersebelahan. adalah seimbang.
y berkadaran songsang dengan x.
Menganalisis Graf Atau :
1 1
y berkadaran terus dengan .
y O x x
y2 Kesimpulan :
y
Segi tiga kecerunan
Garisan ektrapolasi y1 y berkadaran terus dengan x.
daripada garis lurus c
terbaik
x O x
d O x1 x2
Kesimpulan :
y = mx + c, merupakan bentuk umum persamaan garis lurus. Daripada persamaan y
ini, didapati nilai-nilai yang dititik beratkan adalah m (kecerunan) dan c (pintasan y meningkat secara linear dengan x.
paksi-y).

Nilai c kebiasaannya didapati terus daripada graf dengan mengektrapolasikan


O x
garis lurus terbaik sehingga ia memintas paksi-y. Tujuan ektrapolasi adalah untuk
mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh daripada eksperimen. Kesimpulan :
y
Nilai m pula diperoleh dengan menggunakan rumus : Y menurun secara linear dengan x.
y y1
m 2
x 2 x1
Segi tiga kecerunan hendaklah dilukis cukup besar bagi memperolehi ketepatan x
O
nilai m yang tinggi.

35 36