Anda di halaman 1dari 7

CONTOH

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN KESIHATAN
MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL,EMOSI DAN
SOSIAL
PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

KSSR
TAHUN TIGA
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Kesihatan


Tarikh : 26 JAN 2014
Masa : 8.10 pagi 8.40 pagi
Tahun : 3 Harmoni
Bilangan Murid : L - 20 P - 20
Tajuk : Kesihatan Mental, Emosi, dan Sosial
Standard Kandungan : Pengurusan Mental dan Emosi
2.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi,kepentingan dan cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan mental dalam kandungan harian
Standard Pembelajaran : 2.1.3 Menyatakan cara meningkatkan penghargaan kendiri melalui amalan positif
(Tidak melebihi dua Standard Pembelajaran)
Hasil Pembelajaran : Kognitif
: Afektif (Kemahiran Kecekapan Psikososial)
Pengetahuan Sedia Ada :
Penerapan nilai : Memberi kerjasama kepada rakan dan guru.
KBKK : Menghubungkait jenis salam dengan amalan kehidupan seharian
EMK : Elemen . Aspek.
KBAT :
Pengabungjalinan /
Penyerapan :
Strategi utama : Kontekstual
BBM :

Bahan Sumber P& P Bilangan Bahan Sumber P& P Bilangan


Kad Gretting 40 keping Kotak 4 biji
Dadu 4 biji Muzik 1
Kad huruf 50 keping Wisel 1
Skitel kecil 4 Klip Video 1
Langkah/
Isi Pelajaran Fokus Pembelajaran & Aktiviti Catatan
Masa
Induksi 1. Kehadiran Kehadiran murid direkodkan. Ciri Strategi :
Set 2. Kesihatan Memberi perhatian kepada murid yang tidak sihat. Menghubungkait
( 5 minit ) 3. Pakaian Memastikan pakaian murid kemas. (Relating)

Good Value Fokus Pembelajaran BBM:


Memberi maklum balas berdasarkan klip video yang ditonton. 1. Klip video

Aktiviti Catatan:
Murid menonton klip video berkaitan dengan ucap selamat Menerusi aktiviti ini murid-murid dapat
Murid menyenaraikan seberapa banyak andaian yang ada kaitan menghubungkaitkan kepentingan perkara-
dengan klip video tersebut . perkara berikut:
a. mewujudkan kesediaan diri.
b. Menghubungkait pengalaman sedia
ada dengan lakonan yang
ditunjukkan dalam klip video

EMK

ELEMEN.

ASPEK.

Langkah/ Isi Pelajaran Fokus Pembelajaran & Aktiviti Catatan


Masa

Fokus Pembelajaran
Mengenal pasti pelbagai jenis ucap selamat Ciri Strategi
Aktiviti 1
Hubungkait
Wishing Organisasi Kelas (Relating)
Puzzle Murid-murid berada dalam kumpulan masing-masing BBM
Apabila muzik dimainkan, murid-murid dikehendaki membentuk 1. Kotak -4
puzzle menjadi satu perkataan
2. Skitel kecil -4
Setiap murid dikehendaki mengambil hanya satu huruf untuk
3. Kad huruf - 50
menyiapkan puzzle.
4. Muzik/lagu
5. Kotak Puzzle

Catatan
Menerusi aktiviti ini murid-murid dapat
menghubungkait ucap selamat dalam
kehidupan seharian.

EMK
Selamat T.Hari S e la m a t Pagi
ELEMEN.

ASPEK.

Assalamualaiku Selamat Malam


m
Langkah/
Isi Pelajaran Fokus Pembelajaran & Aktiviti Catatan
Masa
Langkah Aktiviti 2 Fokus Pembelajaran
Aktiviti Mengamalkan pelbagai jenis ucap selamat Ciri Strategi
( 20 minit ) Lets play Mengalami
greeting (Experiencing)
Organisasi Kelas
Murid-murid dibahagikan kepada empat kumpulan.
Setiap kumpulan akan dibekalkan sebuah dadu
Apabila wisel dibunyikan murid dikehendaki melambung dadu BBM
seterusnya melangkah mengikut nombor yang terpapar pada 1. Kad greeting -40 keping
dadu. 2. Dadu- 4biji
Murid tersebut dikehendaki mengucap selamat mengikut arahan 3. Wisel -1
yang tertera pada kad arahan.
Aktiviti ini diteruskan sehinggalah tamat perjalanan sehingga ke
penghujung aliran
Kumpulan yang sampai dahulu dan dapat menghabiskan
permainan dikira pemenang. Catatan:
Menerusi aktiviti ini murid-murid dapat
mengalami :
perlakuan memberi ucap selamat
berdasarkan kad arahan.

EMK:
ELEMEN.

ASPEK.
9
1 9 1

1 2 1 2
1 0 1
8 0
8
0 0
3 3
7 7
6 4 4
5 6
5

9
1
9 1
1 2
8 1
0 1
1 2
0 8 0
7 3
6 0
7 3
4
5
4
6 5
Langkah/
Isi Pelajaran Fokus Pembelajaran & Aktiviti Catatan
Masa

Penutup Soal-jawab dan Murid-murid memberi pandangan dan menjawab soalan-soalan Ciri Strategi:
(5 minit) rumusan isi bertumpu dan bercapah mengenai Kerjasama
pelajaran Antara soalan-soalan yang dilontarkan adalah seperti berikut: (Cooperating)

i. Kenapa perlu beri salam kepada orang yang lebih tua Catatan:
Menerusi aktiviti ini murid dapat
menghubungkaitkan pengetahuan dan
ii Kenapa perlunya mengamalkan ucapan dalam pengalaman sedia ada dengan kemahiran
menjawab soalan
kehidupan seharian apabila berjumpa dengan
seseorang
KBAT:

iii Apakah ucapan lain yang boleh diucapkan selain dari NYATA1KAN ARAS..
apa yang dipelajari tadi

Isi pelajaran mengenai pengucapan selamat dengan bagaimana


ia menjadi amalan dihuraikan.

Naam/pjpk/2014

REFLEKSI PEMBELAJARAN:

1. Tahap penguasaan yang dicapai

2. Tindakan pemulihan untuk murid yang tidak mencapai tahap penguasaan

3. Tindkan pengayaan untuk murid yang mencapai tahap penguasaan