Anda di halaman 1dari 6

30/7/2017

1030-1100 30

2USM

/30


5.2


5.2.2

1. ang
2. ang

-
/

1.

2. ang
1.


2.5

3.
ang,ang,ang
4.
ang

1. ang 1. ang


2. ang
5


1. 1.
2.


2.

3.

10

4. 10
5.


6.


1. 1.


2.

10
b ng ______________
b ng ______________ d ng ______________
bng ______________ d ng ______________
dng ______________
p ng ______________
png ______________
png ______________ t ng ______________
tng ______________
mng ______________ t ng ______________
m ng ______________ tng ______________

ch ng ______________
chng ______________
f ng ______________ ch ng ______________
fng ______________ chng ______________
f ng ______________
fng ______________

hng ______________
g ng ______________
g ng ______________ r ng ______________
gng ______________ rng ______________

k ng ______________
kng ______________
kng ______________ nng ______________

zh ng ______________ z ng ______________
zh ng ______________ zng ______________
zhng ______________
c ng ______________
l ng ______________ cng ______________
l ng ______________
lng ______________ s ng ______________
s ng ______________
sh ng ______________ sng ______________
sh ng ______________
shng ______________