Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB
Tajuk SAYA BERTANGGUNGJAWAB
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menyenaraikan tanggungjawab diri

Aktiviti Konsep (Buku teks : 17 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid menyenaraikan sifat/perlakuan yang menjadi
tanggungjawab diri mereka .
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB
Tajuk SAYA BERTANGGUNGJAWAB
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.2 , 3.1.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menyatakan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri
b) Melaksanakan tanggungjawab diri

Aktiviti Aktiviti Pengukuhan (Buku teks : )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Minta murid menceritakan pengalaman sendiri
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1
Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB
Tajuk SAYA BERTANGGUNGJAWAB
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.1 , 3.1.2
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Menyenaraikan tanggungjawab diri
b) Menyatakan kepentingan melaksanakan tanggungjawab diri

Aktiviti Aktiviti Pemulihan (Buku teks : 19 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid mengenal pasti tanggungjawab di rumah
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN MORAL TAHUN 1

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama BERTANGGUNGJAWAB
Tajuk SAYA BERTANGGUNGJAWAB
Standard Kandungan 3.1
Standard Pembelajaran 3.1.3
Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
a) Melaksanakan tanggungjawab diri

Aktiviti Aktiviti Pengayaan (Buku teks : 20 21 )


1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Bimbing murid memilih perlakuan yang menunjukkan
tanggungjawab diri yang betul dan salah
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan ( Lisan atau Bertulis )
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.

PdP ditunda
kerana..