Anda di halaman 1dari 6

======== GABUNGAN MAHASISWA ISLAM SE-MALAYSIA (GAMIS)

SINERGI GERAKAN MAHASISWI (SIGMA)


BersamaMelangkah, MenujuPerubahan
Presiden : 0182644622
SUA : 0136171761
TSUA : 0139512982
Emel :mygamis@gmail.com
Website : gamismalaysia.com
Gabungan Mahasiswa Islam Se-Melaysia Ruj. Kami: GAMIS : MGPN : 3 / 2 (1)
Sinergi Gerakan Mahasiswi 19 Rabiul Awal 1438H / 19disember2016

Encik/Cik,


JEMPUTAN SEBAGAI PERWAKILAN MENYERTAI KONGRES MAHASISWA ISLAM SE MALAYSIA
(KAMIS)

Adalah dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) akan


mengadakan Kongres Mahasiswa Islam Se-Malaysia (KAMIS) sebagaimana butiran berikut:

Tarikh : 14 Januari 2017 (Sabtu)


Tempat : Dewan MPSK, Serdang

3. Untuk pengetahuan Encik/Cik, kongres ini merupakan penganjuran kali ke-2 yang membawa
tema Bersama Melangkah Menuju Perubahan dan menghimpunkan mahasiswa Islam seluruh Malaysia.

4. Sehubungan dengan itu, GAMIS dengan segala hormat dan sukacita mengundang persatuan
mahasiswa Islam Encik/Cik untuk menyertai kovensyen ini.

5. Bersama-sama ini dilampirkan aturcara, borang kehadiran dan panduan perbahasan untuk
perhatian Encik/Cik. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah diemelkan semula kepada
kamis2016.gamis@gmail.com sebelum atau pada 30 Disember 2016.

6. Sebarang maklum balas atau pertanyaan lanjut berhubung dengan kongres ini boleh berhubung
dengan wakil zon yang berkenaan.

BIL NAMA ZON NO. TELEFON


1 MUHAMMAD IZZUDIN AZIZ UTARA 017-2061531
2 NUR FARHANAH BT OMAR SELATAN 017-2907432
3 NUR NADIRAH HADAINA BT TENGAH 013-6062773
SHAMSUDDIN
4 WAN ANIS FARIHAH BT WAN TIMUR 019-3619866
GHAZALI
5 MUSLIHAH OSMAN BORNEO DAN LAIN- 017-3610940
LAIN
Segala kerjasama dan perhatian Encik/Cik bagi menjayakan kongres ini amat kami hargai dan didahului
dengan lafaz yang muliajazakumullahukhairankathira.

BERSAMA MELANGKAH, MENUJU PERUBAHAN

Yang menjalankan amanah,

SyamilHafizi
.............................................
(SYAMIL HAFIZI B MAHZIR)
Pengarah KAMIS,
Kongres Mahasiswa Islam Se-Malaysia
No Telefon : 013 5246317
Emel : syamilhafizi.gamis@gmail.com

Lampiran A
ATUR CARA

KONGRES MAHASISWA ISLAM SE MALAYSIA (KAMIS)

14 JANUARI 2017

MASA AKTIVITI

7.00 AM Pendaftaran peserta KAMIS

8.00 AM Sarapan

8.30 AM Ucapan Presiden GAMIS

Knot Speech oleh, Sahibus Samahah Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri, Mufti
9.00 AM
Wilayah Persekutuan.

10.00 AM Perbentangan usul dan Perbahasan 1

11.00 AM Perbahasan 2

12.00 PM Rehat, Solat Zohor, Makan Tengahari

2.00 PM Perbahasan 3

3.00 PM Perbahasan 4

4.00 PM Slot resolusi (bahas & undian)

4.30 PM Rehat, Solat Asar, Minum Petang

5.00 PM Majlis Penutup oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang

6.00 PM Simbolik Penutup


Lampiran B

Tarikh :
Kepada : Ahli Jawatankuasa,
Kongres Mahasiswa Islam Se-Malaysia
KAMIS
Emel : kamis2016.gamis@gmail.com

Encik/Cik

BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN BAGI PERWAKILAN

MAKLUMAT PESERTA PERSIDANGAN

BIL PERSATUAN NAMA JAWATAN NO TELEFON


MOHAMAD FAHMI B
1. PPI - 019-9613212
ZAKARIA
SYAHRUL AZLAN B
2 PPI - 014-5643406
SOBRI
HUSNA SUAD BT
3. PPI - 019-4565734
TITAN
NUR IZZATI BT
4. PPI - 013-9227796
HAMDI
Lampiran C

MAKLUMAN UMUM KONGRES MAHASISWA ISLAM SEMALAYSIA.

1. PENDAFTARAN KONGRES
a. PesertaKongresMahasiswa Islam Se Malaysia
perlumengisiborangpengesahanpendaftaran(silarujuklampiran B)
dandikembalikansemulakepadakamis2016.gamis@gmail.comselewat-
lewatnya30 Disember 2016.
b. Penghantaranbagisetiapusulperlulahdikembalikansemulakepadakamis201
6.gamis@gmail.comselewat-lewatnya30 Disember 2016.

c. Pesertajugabolehberhubungdenganwakilzon yang berkenaanuntuk sebarang


pertanyaan pendaftaran.
BIL NAMA ZON NO. TELEFON
1 MUHAMMAD IZZUDIN BIN UTARA 017-2061531
AZIZ
2 NUR FAHANAH BT OMAR SELATAN 017-2907432
3 NUR NADIRAH HADAINA BT TENGAH 013-6062773
SHAMSUDDIN
4 WAN ANIS FARIHAH BT WAN TIMUR 019-3619866
GHAZALI
5 MUSLIHAH OSMAN BORNEO DAN LAIN- 017-3610940
LAIN

2. PEMBAYARAN YURAN PENYERTAAN


a. Yuranpenyertaanadalahsepertiberikut. :
i. SetiapKampus : RM 50.00 (termasukmakanan, fail dan lain-lain)
b. Pembayaranhendaklah di buatsemasaKongresMahasiswa Islam Se Malaysia
berlangsung.
c. Pesertajugabolehberhubungdengansaudara Nadhirah di talian 017-9759522
untuk sebarang pertanyaan pembayaran.

Sekian.
Bersamamelangkahmenujuperubahan