Anda di halaman 1dari 4

RPH Pendidikan Moral Tahun 1

Mata pelajaran : Pendidikan Moral

Tahun : 1 Anggerik

Tarikh : 16 Ogos 2017

Masa : 11.10 11.40 pagi

Jumlah Pelajar : 4 orang

Tema : Diri Saya

Tajuk : Toleransi dalam kehidupan seharian

Nilai : Toleransi

Standard Kandungan:

14. Toleransi dalam kehidupan seharian.

Standard Pembelajaran:

14.1. Menyatakan cara bertoleransi dalam kehidupan seharian.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat

Kognitif : Menyatakan cara bertoleransi dalam kehidupan.

Afektif : Berasa gembira apabila bertoleransi dengan murid lain.

Psikomotor : Melaksanakan aktiviti bersama-sama dengan murid lain secara toleransi.

Pengisian Kurikulum EMK : Kreativiti dan inovasi, kemahiran berfikir, bahasa

Kaedah : Penyoalan, Kolaborasi

Bahan Bantu Mengajar :

Lagu, Gambar, Kad situasi, Lembaran kerja

Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah betoleransi dengan orang lain.


LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI CATATAN

ABM : Lagu

Set 1. Menarik minat 1. Guru memasang lagu berkaitan

Induksi murid. dengan toleransi. Objektif :

( 3 Minit ) 2. Menyatakan 2. Murid dikehendaki menyanyi dan

tajuk memahami lirik dalam lagu Nilai :

pembelajaran tersebut. Memberi

pada hari 3. Guru mengaitkan lagu tersebut perhatian

tersebut. dengan tajuk pembelajaran.

Langkah 1 1. Contoh 1. Guru menayangkan beberapa ABM :

( 7 Minit ) perlakuan sekeping gambar yang mempunyai Gambar

toleransi dalam nilai toleransi kepada murid.

kehidupan 2. Guru bersoal jawab mengenai

seharian. gambar tersebut. Nilai :

Beratur 3. Guru menayangkan gambar lain Mendengar

semasa lagi kepada murid. arahan,

membeli 4. Guru bertanya kepada murid sama keyakinan

makanan. ada terdapat nilai toleransi atau

Tidak tidak di dalam gambar tersebut.

berebut

tempat

duduk.
Langkah 2 1. Murid 1. Murid diedarkan dengan kad situasi ABM :

( 10 Minit menyatakan yang berbeza-beza iaitu Kepingan

) cara mempunyai nilai toleransi dan tidak Puzzle

bertoleransi mempunyai nilai toleransi.

dalam 2. Murid secara bergilir-gilir perlu Nilai :

kehidupan. menampalkan kad situasi tersebut Mendengar

di papan putih mengikut kotak yang arahan,

disediakan. semangat

toleransi.

Langkah 3 1. Melengkapkan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja ABM :

( 7 Minit ) lembaran kepada murid. Lembaran

kerja 2. Murid melengkapkan lembaran kerja

kerja tersebut sambil dibimbing

oleh guru.

.
Penutup 1. Membuat 1. Guru membuat kesimpulan tentang ABM : Lagu

( 3 Minit ) rumusan. apa yang telah dipelajari.

2. Murid menyanyikan lagu toleransi

sekali lagi.

Anda mungkin juga menyukai