Anda di halaman 1dari 18

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )


TAHUN

NAMA SEKOLAH : UJIAN :


MATA PELAJARAN :BIOLOGI TINGKATAN :
KERTAS : 3 TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA :

KEMAHIRAN BERFIKIR
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI
BAHAGIA SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUM ARAS KESUKARAN ITEM
MRKH R S T R S T R S T R S T R S T R S T
A 1a NUTRISI 3 1
1b NUTRISI 3 1
1c NUTRISI 3 1
1d NUTRISI 3 1
1e NUTRISI 3 1
1f NUTRISI 3 1
1g NUTRISI 3 1
1h NUTRISI 3 1
1i NUTRISI 3 1
1j NUTRISI 3 1
1k NUTRISI 3 1
B 2 SISTEM PENGANGKUTAN 17 1
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 12
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGGI
BILANGAN SOALAN 2 6 4
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 2 5 3
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
JUMLAH WAJARAN 0 0 7 1 2 2
PERATUS WAJARAN 0.00 0.00 58.33 8.33 16.67 16.67

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :


. .

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
JUMLAH
SOALAN

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )


TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : UJIAN : PEPERIKSAAN P


MATA PELAJARAN : BIOLOGI TINGKATAN :
KERTAS : 3 TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA :

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS PEMIKIRAN TINGGI

Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai


JUMLAH ARAS KESUKARAN ITEM
KOMPONEN / BIDANG /
BIL KEMAHIRAN / STANDARD TAJUK / TOPIK / KONTEKS JENIS ITEM MARKAH R S T R S T R S T R S T R S T
1 NUTRISI a) Merekod Data subjektif 3 1
b) Membuat Pemerhatian subjektif 3 1
c) Membuat inferens subjektif 3 1
d)Mengenalpasti dan mengawal pembolehubah subjektif 3 1
e)Membuat hipotesis subjektif 3 1
f) Membina Jadual subjektif 3 1
g)Melukiskan Graf subjektif 3 1
h)Membuat Hubungan Dari Graf subjektif 3 1
i) Membuat Ramalan subjektif 3
j) Definisi Secara Operasi subjektif 3 1
j) Mengkelaskan subjektif 3 1
2 SISTEM PENGANGKUTAN a) Pernyataan Masalah subjektif 3 1
b) Hipotesis subjektif 3 1
c)Pembolehubah subjektif 3 1
d) Radas dan Bahan subjektif 3 1
e) Prosedur subjektif 3 1
f) Persembahan Data subjektif 2 1
JUMLAH 50 0 0 1 0 0 0 1 8 2 1 1 1 0 0 1

JUMLAH MARKAH 50
JUMLAH SOALAN 14
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA T=TINGG
BILANGAN SOALAN 3 9 5
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 2 6 4
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi Menganalisis Menilai
JUMLAH WAJARAN 1 0 11 3 1
PERATUS WAJARAN 5.88 0.00 64.71 17.65 5.88

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan ole


.

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :
mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
AN PERTENGAHAN TAHUN
5

JUMLAH

Mencipta SOALAN

R S T
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1 0 0

NGGI
5
4
Mencipta
1
5.88

oleh :
.
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI ITEM ( JSI )


TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : SMK XYZ UJIAN :


MATA PELAJARAN : BIOLOGI TINGKATAN :
KERTAS : 2 TARIKH UJIAN :
TEMPOH MASA : 2 JAM 30 MIN

KEMAHIRAN BERFIK
NO ARAS PEMIKIRAN RENDAH ARAS
BAHAGIAN SOALAN TAJUK Mengingati Memahami Mengaplikasi

JUM ARAS KESUKARAN IT


MRKH R S T R S T R S
A 1 CHAPTER 2 12 1 1
( jawab 2 CHAPTER 10 12 1
semua 3 CHAPTER 11 12 1
soalan ) 4 CHAPTER 11 12 1 1
5 CAHPTER 12 12 1 1 1
B 6 CHAPTER 3 20 1 1 1
( jawab 2 7 CHAPTER 6 20 1 1 1
soalan 8 CHAPTER 8 20 1 1
sahaja ) 9 CHAPTER 9 20 1 1 1

JUMLAH 1 5 3 2 3 1 3 2

JUMLAH MARKAH 140


JUMLAH SOALAN 36
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERHANA
BILANGAN SOALAN 11 15
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 3 4
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi
JUMLAH WAJARAN 9 6 6
PERATUS WAJARAN 25.00 16.67 16.67

Disediakan oleh : Disemak oleh :


.
XXX YYY
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp
AKADEMIK
U PINANG

M ( JSI )

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN : 17-May-16

KEMAHIRAN BERFIKIR
ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN
ARAS KESUKARAN ITEM
T R S T R S T R S T
1 3
1 1 3
1 1 3
1 1 1 1 6
1 4
1 4
1 1 5
1 3
1 1 5
0
1 3 2 2 2 3 3 0 0 0

S = SEDERHANA T=TINGGI
15 10
4 3
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
6 7 8 0
16.67 19.44 22.22 0.00

Disahkan oleh :
.
ZZZ
Guru Kanan Mata Pelajaran
SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN PULAU PINANG

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN ( JSU )


TAHUN 2016

NAMA SEKOLAH : SMK XYZ


MATA PELAJARAN : BIOLOGI
KERTAS : 2
TEMPOH MASA : 2 JAM 30 MIN

KEMAHIRAN B

ARAS PEMIKIRAN RENDAH A

Mengingati Memahami Mengaplikasi


JUMLAH ARAS KESUKAR
BIL KOMPONEN TAJUK JENIS ITEM MARKAH R S T R S T R
1 INVESTIGATING C2 STRUCTURED 12 1 1
2 INVESTIGATE LI C10 STRUCTURED 12 1
3 INVESTIGATE LI C11 STRUCTURED 12 1
4 INVESTIGATE LI C11 STRUCTURED 12 1 1
5 INVESTIGATE LI C12 STRUCTURED 12 1 1 1
6 INVESTIGATE LI C3 ESSAY 20 1 1
7 INVESTIGATE LI C6 ESSAY 20 1 1
8 INVESTIGATE LI C8 ESSAY 20 1 1
9 INVESTIGATE LI C9 ESSAY 20 1 1 1

JUMLAH 140 1 5 3 2 3 1 3

JUMLAH MARKAH 140


JUMLAH SOALAN 9
ARAS KESUKARAN ITEM R = RENDAH S = SEDERH
BILANGAN SOALAN 5 3
NISBAH ARAS KESUKARAN ITEM 5 3
KEMAHIRAN BERFIKIR Mengingati Memahami Mengaplikasi
JUMLAH WAJARAN 9 6 6
PERATUS WAJARAN 25.00 16.67 16.67

Disediakan oleh : Disemak oleh :


.
XXX YYY
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia

ULASAN PEMANTAU ( JPN / PPD )

Nama Pegawai :
Jawatan :
Tarikh :

mgcpp.spa.jppp

Keterangan :
1. Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU ) perlu dibina berdasarkan kemahiran yang mencakupi DSKP / HSP
2. JSU perlu dibincang bersama untuk menyelaras tajuk / kemahiran yang hendak diuji
3. Dalam jalur jenis item, sila nyatakan item objektif atau subjektif
AKADEMIK
U PINANG

N ( JSU )

UJIAN : PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


TINGKATAN : 5
TARIKH UJIAN : 17-May-16

KEMAHIRAN BERFIKIR

ARAS PEMIKIRAN TINGGI JUMLAH

Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta SOALAN


ARAS KESUKARAN ITEM
S T R S T R S T R S T
1 3
1 1 3
1 1 3
1 1 1 1 6
1 4
1 1 4
1 1 1 5
1 3
1 1
0
0
2 1 3 2 2 2 3 3 0 0 0

S = SEDERHANA T=TINGGI
3 2
3 2
Mengaplikasi Menganalisis Menilai Mencipta
6 7 8 0
16.67 19.44 22.22 0.00

Disahkan oleh :
.
ZZZ
Guru Kanan Mata Pelajaran