Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

BAB I .. 1
PENDAHULUAN .. 1
BAB II ........................................................... 2
TINJAUAN PUSTAKA 2
A. Pengertian tidur 2
B. Fisiologi tidur 2
C. Gangguan tidur 6
1. Gejala utama 7
2. Gangguan tidur primer 9
3. Gangguan tidur lain 25
BAB III PENUTUP .. 33
Kesimpulan .. 33
DAFTAR PUSTAKA