Anda di halaman 1dari 8

ROZIE KASIM PISMP BI JUN 2015

Tarikh 14 Ogos 2017


Masa 0710 - 0810
Kelas 4 Cemerlang
Bilangan pelajar 24
Tajuk Sifat Bahan
Standard kandungan 7.2: Sifat Bahan
Standard pembelajara 7.2.4 Mengitlak sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan elektrik iaitu konduktor atau penebat
elektrik dengan menjalankan aktiviti.
Pengetahuan sedia ada Murid-murid telah mempelajari sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek.
Hasil pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
i. mengenal pasti bahan yang bersifat konduktor atau penebat elektrik
ii. menyatakan sifat bahan dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik iaitu konduktor atau
penebat elektrik
Kemahiran proses sains (KPS) Mengeksperimen, memerhati, membuat inferens, mengelaskan, berkomunikasi

Strategi pdp Pembelajaran kontekstual dan konstruktivisme


Kaedah pdp Eksperimen dan perbincangan
Kemahiran berfikir Mencirikan, membandingkan dan membezakan dan membuat kesimpulan
Nilai sains Bekerjasama, menghargai sumbangan sains dan teknologi, berfikiran kritikal dan analitis, berfikir secara
rasional, yakin, jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.
Bahan bantu mengajar Slaid powerpoint, objek-objek maujud dan lembaran kerja
Elemen merentas kurikulum Teknologi Maklumat & Komunikasi
ROZIE KASIM PISMP BI JUN 2015

LANGKAH-
ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN
LANGKAH
Set induksi Mengimbas kembali 1. Guru menyoal murid-murid tentang pembelajaran yang lepas ABM:
(5 minit) pelajaran yang lepas tentang sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk Objek maujud
membuat objek.
Apakah sumber asas bagi klip kertas ini?
Apakah bahan bagi klip kertas ini?
2. Guru menerangkan perbezaan antara sumber asas, bahan dan
objek.
3. Guru menguji sekali lagi:
Bagaimana pula dengan batang pensel ini, apakah
bahan batang pensel ini?
Jadi apakah sumber asas batang pensel ini?
Pencetusan Tayangan video 1. Guru menayangkan video seorang lelaki menyelamat ABM:
idea rakannya yang terkena renjatan elektrik menggunakan video
(10 minit) sebatang kayu.
2. Guru bersoal jawab dengan murid: KPS:
Apakah yang sedang dilakukan oleh lelaki tersebut? Memerhatikan, berfikir kritikal
Apakah objek yang digunakan untuk mengalihkan
rakannya dari alat elektrik/arus elektrik tersebut?
Mengapa orang itu tidak menggunakan batang besi
untuk mengalihkan rakannya dari sumber arus elektrik
tersebut?
ROZIE KASIM PISMP BI JUN 2015

3. Guru menerangkan bahawa batang kayu tidak mengalirkan


arus elektrik manakala batang besi dapat mengalirkan arus
elektrik.
Penstrukturan Demonstrasi 1. Guru mendemonstrasikan satu eksperimen untuk ABM:
semula idea eksperimen mengenalpasti bahan yang mempunyai kebolehan litar ringkas
(10 minit) mengalirkan arus elektrik, konduktor dan penebat elektrik
menggunakan klip kertas dan batang pensel. KPS:
2. Guru menerangkan satu persatu langkah-langkah yang Memerhatikan
dijalankan serta alat-alat yang digunakan ketika menjalankan
demonstrasi tersebut.
3. Guru menyoal murid-murid:
Apakah yang dapat anda lihat apabila cikgu
menyambungkan klip kertas ini pada litar ringkas ini?
Apakah yang dapat anda lihat apabila cikgu
menyambungkan batang pensel ini pada litar ringkas
ini?
4. Guru menyediakan objek-objek seperti sudu logam, sudu
plastic, slaid kaca, pemadam, reben kain, klip kertas, kayu
aiskrim dan pembaris plastik untuk setiap kumpulan.
ROZIE KASIM PISMP BI JUN 2015

Aplikasi idea Mengaplikasikan 1. Guru memberikan lembaran amali kepada murid-murid. ABM:
(30 minit) pengetahuan yang (Appendix) Alatan dan bahan eksperimen
telah dipelajari 2. Murid-murid menjalankan eksperimen untuk mengenalpasti serta lembaran kerja
dengan menjalankan bahan dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik, iaitu
eksperimen konduktor atau penebat elektrik.
3. Murid-murid merekod pemerhatian mereka di dalam jadual. KPS:
4. Setelah selesai menjalankan eksperimen, murid-murid Mengeksperimen,
berbincang tentang hasil pemerhatian mereka dan memerhatikan,
melengkapkan lembaran amali mereka.
5. Guru memberikan soalan/lembaran kerja kepada murid-murid Kemahiran Manipulatif:
(Appendix). Menggunakan dan
6. Guru menyuruh murid-murid untuk menyiapkan latihan dalam mengendalikan peralatan dan
buku kerja (sekiranya murid-murid cepat menyiapkan lembaran bahan sains
kerja yang diberi/ sebagai kerja rumah sekiranya tidak sempat dengan betul
habis).
KBAT:
Mengaplikasi

NILAI:
Jujur dan tepat dalam
merekod dan mengesahkan
data, bekerjasama, yakin dan
berdikari.
ROZIE KASIM PISMP BI JUN 2015

Refleksi dan Mengimbas kembali 1. Guru bertanyakan soalan kepada murid: Kemahiran Berfikir:
penutup pelajaran yang diajar Apakah objek-objek yang merupakan konduktor Membuat kesimpulan,
(5 minit) pada hari tersebut elektrik? mengitlakkan
dan membuat Objek-objek tersebut diperbuat dari bahan apa?
kesimpulan Apakah objek-objek yang merupakan penebat elektrik?
Objek-objek tersebut diperbuat dari bahan apa? NILAI:
2. Guru membimbing murid-murid untuk membuat kesimpulan. Berfikir secara rasional
Objek-objek yang diperbuat daripada bahan logam mempunyai
kebolehan mengalirkan elektrik iaitu konduktor elektrik
manakala objek-objek yang diperbuat daripada bahan-bahan
seperti getah, plastik, kayu dan pasir tidak mempunyai
kebolehan mengalirkan elektrik atau disebut penebat elektrik.
3. Guru bertanya kepada murid-murid tentang kepentingan
bahan-bahan konduktor dan penebat elektrik dalam kehidupan
seharian.
Sebagai contoh, wayar peralatan elektrik seperti wayar
seterika dan wayar pengering rambut.
ROZIE KASIM
PISMP BI JUN 2015

Refleksi
Tarikh / Hari: Topik:
Kekuatan

Kelemahan
ROZIE KASIM
PISMP BI JUN 2015

Cadangan Penambahbaikan
ROZIE KASIM PISMP BI JUN 2015

Ulasan Guru Pembimbing Ulasan Pensyarah

Disemak Oleh, Disemak Oleh,

_______________________ _____________________
(PUAN FATIMAH KUNUH) (ENCIK DING ANAK GIRI)

Tarikh: ___________________ Tarikh: ___________________