Anda di halaman 1dari 1

Kepada,

Ibu bapa/ penjaga, Tarikh:........................

Tuan/Puan,

AKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Berhubung dengan perkara di atas, dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya
sebagaimana maklumat berikut:

Nama Ibubapa/Penjaga :________________________________________


Nama Anak/Anak Jagaan : ________________________________________
No. Telefon yang boleh dihubungi : ________________________________________
Hubungan / Pertalian kanak-kanak : ________________________________________
Yuran lawatan : RM 50.00 / seorang

dengan ini membuat pengakuan bahawa saya membenarkan / tidak membenarkan****


anak/anak jagaan saya sepertimana butiran maklumat di atas untuk menyertai Lawatan
Pendidikan ke Zoo Taiping, Perak yang berlangsung mengikut jadual yang telah ditetapkan.

2. Saya juga sedar akan kemungkinan-kemungkinan yang bakal dihadapi dan percaya
bahawa pihak pengurusan Tabika KEMAS akan sentiasa berusaha mengambil langkah dan
tindakan yang sewajarnya bagi memastikan keselamatan para murid sepanjang lawatan ini
berlangsung. Selaku ibubapa/penjaga, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-
undang terhadap pengurusan Tabika KEMAS khasnya dan Jabatan KEMAS amnya sekiranya
berlaku sebarang perkara yang tidak diingini sepanjang lawatan tersebut berjalan.

3. Demikianlah surat akuan dan kebenaran ini saya ajukan untuk makluman dan tindakan
pihak tuan/puan.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

......................................................
( )

*** potong yang mana tak berkenaan dan wajib isi