Anda di halaman 1dari 339

LISTA INDICATOR 'D ' - Lucrari de Drumuri

COD

DA01A1
12821
3546
DA02A1
2200044
19621
12811
19921
11311
11321
19621
DA02A2
2201672
19621
12811
19921
11311
11321
19621
DA02B1
2200044
19621
12811
19921
11311
11321
19621
DA02B2
2201672
19621
12811
19921
11311
11321
19621
DA02C1
2200044
7329883
6700444
19621
12821
12811
19921
DA02C2
2201672
7329883
6700444
19621
12821
12811
19921
DA03A1
19921
DA04A1
3546
DA04B1
3546
DA05A1
12811
DA06A1
2200393
6202806
12821
12811
4005
5603
DA06A2
2200525
6202806
12821
12811
4005
5603
DA06B1
2200393
6202806
12821
12811
3546
4005
5603
DA06B2
2200525
6202806
12821
12811
3546
4005
5603
DA07A1
19921
3546
DA08A1
2200393
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08A2
2200525
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08A3
2200044
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08A4
2201672
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08B1
2200393
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08B2
2200525
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08B3
2200044
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08B4
2201672
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08C1
2200393
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08C2
2200525
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08C3
2200044
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08C4
2201672
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08D1
2200393
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08D2
2200525
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08D3
2200044
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08D4
2201672
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08E1
2200393
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08E2
2200525
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08E3
2200044
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08E4
2201672
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08F1
2200393
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08F2
2200525
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08F3
2200044
6202806
11321
19921
12821
12811
4005
3546
4025
4410
4407
4001
5604
4007
5603
DA08F4
2201672
6202806
11321
19921
12821
12811
4410
4407
4001
5604
4007
5603
4005
3546
4025
DA09A1
2100737
6202806
12831
12811
3546
4025
4410
4407
5603
DA10A1
10801
2200525
6202806
10211
10221
10241
12821
12811
7612
4007
5605
5603
DA10B1
10801
2200525
6202806
10241
10211
12811
4045
4007
4008
5603
3546
DA11A1
2201672
2201658
2200525
6202806
12821
12811
4005
5603
DA11B1
2201672
2201658
6202806
12821
12811
4005
5603
DA11C1
2201672
6202806
12821
12811
4005
5603
DA12A1
2201672
2201658
2200525
6202806
12821
12811
3546
4005
5603
DA12B1
2201672
2201658
6202806
12821
12811
3546
4005
5603
DA12C1
2201672
6202806
12821
12811
3546
4005
5603
DA13A1
2201672
2201658
2200525
6202806
12821
12811
3546
5603
4005
DA13B1
2201672
2201658
2200525
6202806
12821
12811
3546
4005
5603
DA14A1
10173
2200525
6202806
2927745
2601262
10211
10221
10241
10251
10231
7612
4019
5603
DA15A1
10173
2200525
6202806
19921
10251
10241
10231
10211
3720
5603
DA15B1
10173
2200525
6202806
19921
12821
12811
10251
10241
10231
10211
3720
5603
DA16A1
2200422
2200525
2201359
2201672
2201658
6202806
12821
12811
4005
5603
DA16B1
2200525
2201359
2201672
2201658
6202806
12821
12811
4005
5603
DA16C1
2200422
2200525
2200446
2201672
2201658
6202806
12821
12811
4005
5603
DA16D1
2200525
2200446
2201672
2201658
6202806
12821
12811
4005
5603
DA17A1
10828
2601262
10111
12241
12221
DA17B1
10828
2601262
10111
12241
12221
DA17C1
2600323
2601262
6202818
10111
12241
12221
DA18A1
10802
6202806
12821
12811
4005
5603
DA18B1
10802
6202806
12821
12811
5603
4045
4005
DA19A1
7329883
12821
19931
DB01A1
6202806
4026
5603
DB01B1
6202806
4026
5603
DB01C1
6202806
4063
5603
DB01D1
6202806
4063
5603
DB02A1
10828
6202806
10111
DB02B1
10828
6202806
10111
DB02C1
10828
10111
DB02D1
2600323
6202806
10111
4047
DB03A1
2600220
6200951
2201907
10131
10111
10121
4033
4047
7402
4061
4005
DB03B1
2600323
2201907
10121
4047
7402
4061
4005
DB04A1
2600220
6200951
2201907
10131
10111
10121
4033
4047
7402
4061
4005
DB04B1
2600323
2201907
10121
4047
7402
4061
4005
DB05A1
2600220
6200951
2201907
10131
10111
10121
4033
4047
7402
4061
4005
DB05B1
2600323
2201907
10121
4047
7402
4061
4005
DB06A1
2600220
6200676
2201907
6200951
10111
10131
10121
4033
4047
7402
4061
4005
DB06B1
2600220
6200676
2201907
6200951
10131
10111
10121
4033
4047
7402
4061
4005
DB07A1
2600220
2201907
6200951
10131
10111
10121
4061
4005
4033
4047
7402
DB08A1
2201672
2201658
2201907
2600206
2600220
6200951
6202806
10131
10111
10121
4033
4047
7402
4005
4061
5603
3546
DB09A1
2201672
2201658
2201907
2600206
2600220
6200951
6202806
10131
10111
10121
4033
4047
7402
4005
4061
5603
3546
DB10A1
10803
2201672
6202806
12811
3546
4005
5603
DB11A1
10803
6202806
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
DB12A1
10803
3421358
10131
10121
10111
4005
DB12B1
10803
3421358
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB13A1
10803
3421358
10131
10121
10111
4005
DB13B1
10803
3421358
10151
10131
10121
10111
4046
4008
4005
DB14A1
10803
3421358
10131
10121
10111
4005
DB14B1
10803
3421358
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB15A1
10803
6202806
3420873
10151
10131
10121
10111
4005
DB15B1
10803
6202806
3420873
10151
10131
10121
10111
4005
DB15C1
10803
6202806
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
DB15D1
10803
6202806
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
DB16A1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB16B1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB16C1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB16D1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB16E1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4008
4046
DB16F1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4008
4046
DB16G1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4008
4046
DB16H1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4008
4046
DB17A1
10803
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB17B1
10803
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB17C1
10803
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB18A1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB18B1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB18C1
10803
10828
3421097
10131
10121
10111
4005
DB18D1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB18E1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB18F1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB19A1
10803
10828
3421918
10131
10121
10111
4005
DB19B1
10803
10828
3421918
10131
10121
10111
4005
DB19C1
10803
10828
3421918
10131
10121
10111
4005
DB19D1
10803
10828
3421918
10131
10121
10111
4005
DB19E1
10803
10828
3421918
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB19F1
10803
10828
3421918
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB19G1
10803
10828
3421918
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB19H1
10803
10828
3421918
10151
10131
10121
10111
4005
4046
4008
DB20A1
10803
2200513
10141
10131
10121
10111
DB20B1
10803
2200513
10141
10131
10121
10111
DB20C1
10803
2200513
10141
10131
10121
10111
DB20D1
10803
2200513
10141
10131
10121
10111
DB20E1
10803
2200513
10151
10131
10121
10111
12821
12811
4045
DB20F1
10803
2200513
12821
12811
10111
10131
10151
10121
4045
DB20G1
10803
2200513
10151
10131
10121
10111
12821
12811
4045
DB21A1
10828
10111
4005
DB22A1
10828
2200745
10111
DB22B1
2600323
2200513
6202818
10111
DB23A1
10803
10151
10131
10121
10111
4005
3546
DB23B1
10803
10151
10131
10121
10111
4005
3546
DB23C1
10803
10151
10131
10121
10111
4005
3546
DB23D1
10803
10151
10131
10121
10111
4046
4005
DB23E1
10803
10151
10131
10121
10111
4046
4005
DB23F1
10803
10151
10131
10121
10111
4046
4005
DB24A1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB24B1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB25A1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DB25B1
10803
10828
3421097
10151
10131
10121
10111
4046
4005
4008
DC01A1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
2005418
5887001
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC01B1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
19921
10111
10121
10231
10221
10241
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC01C1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC01D1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC01E1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC01F1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
19921
10111
10121
10231
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC01G1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC01H1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC01I1
10804
10173
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC02A1
10804
10174
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
2005418
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC02B1
10804
10174
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
2005418
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC02C1
10804
10174
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
2005418
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC02D1
10804
10174
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
2005418
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC02E1
10804
10174
10805
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
2005418
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC03A1
2000121
2005731
3803166
7324962
11111
11121
11131
11111
DC04A1
6002737
6202806
10221
4058
5603
DC04B1
6002737
6202806
10221
4058
5603
DC05A1
10805
10173
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
2005418
5891533
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC05B1
10805
10173
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC05C1
10805
10173
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
7673
DC05D1
10805
10173
2200525
6202806
2600206
6621612
2205680
2927745
6200676
6200951
2601262
7315789
2000236
5887001
5891533
2005418
10211
10221
10241
10231
10121
10111
19921
4055
4057
4019
7612
6751
5605
5603
2507
7673
DC06A1
6202557
10221
3827
DD01A1
2205329
2200525
6202806
12841
12821
12811
4004
5603
DD01A2
2205329
2200525
6202806
12841
12821
12811
4004
5603
DD01B1
10174
2205329
6202806
12841
12821
12811
5603
DD01B2
10174
2205329
6202806
12841
12821
12811
5603
DD01C1
10173
2205329
6202806
12841
12821
12811
5603
DD01C2
10173
2205329
6202806
12841
12821
12811
5603
DD02A1
2205252
2200525
6202806
12831
12821
12811
4004
5603
DD02A2
2205252
2200525
6202806
12831
12821
12811
4004
5603
DD02B1
10174
2205252
6202806
12831
12821
12811
5603
DD02B2
10174
2205252
6202806
12831
12821
12811
5603
DD02C1
10173
2205252
6202806
12831
12821
12811
5603
DD02C2
10173
2205252
6202806
12831
12821
12811
5603
DD03A1
2205238
2200525
6202806
12831
12821
12811
4004
5603
DD03B1
10174
2205238
6202806
12831
12821
12811
5603
DD03C1
10173
2205238
6202806
12831
12821
12811
5603
DD04A1
2201452
2200525
6202806
12821
12811
4004
5603
DD04B1
2200446
2200525
6202806
12821
12811
4004
5603
DD04C1
2201452
2200525
6202806
12821
12811
4004
5603
DD04D1
2200446
2200525
6202806
12821
12811
4004
5603
DD04E1
2201452
2200525
6202806
12821
12811
5603
DD04F1
2200446
2200525
6202806
12821
12811
5603
DD05A1
2600206
2100878
6200951
2200513
6202806
12811
2509
4030
DD05B1
2600206
2100878
6200951
2200513
6202806
12811
2509
4030
DD05C1
2600206
2100878
6200951
2200513
6202806
12811
2509
4030
DD05D1
2600206
2100878
6200951
2200513
6202806
12811
2509
4030
DD05E1
2600206
2100878
6200951
2200513
6202806
12811
2509
4030
DD06A1
10803
10828
2200513
6202806
12811
2509
DD06B1
10803
10828
2200513
6202806
12811
2509
DD06C1
10803
10828
2200513
6202806
12811
2509
DD06D1
10803
10828
2200513
6202806
12811
2509
DD06E1
10803
10828
2200513
6202806
12811
2509
DD07A1
10174
6202806
12811
2509
5603
DD07B1
10174
6202806
12811
2509
5603
DD07C1
10174
6202806
12811
2509
5603
DD07D1
10174
6202806
12811
2509
5603
DD07E1
10174
6202806
12811
2509
5603
DE01A1
2201672
2200525
6202806
12821
12811
4004
5603
DE02A1
10174
2201256
2200525
6202806
12821
12811
12921
12911
4004
5603
DE02A2
10174
2200446
2200525
6202806
12821
12811
12921
12911
4004
5603
DE03A1
10173
10174
2201452
12821
12811
DE03A2
10173
10174
2200446
12821
12811
DE03B1
10174
2201452
12821
12811
DE03B2
10174
2200446
12821
12811
DE04A1
10174
10805
2600220
6200951
2100878
3700156
6202806
10211
10221
10241
10251
10231
10111
4030
5603
DE04B1
10173
10805
2600220
2100878
3700156
6202806
6200951
10211
10221
10241
10251
10231
10111
4030
5603
DE05A1
10801
2200525
6202806
10121
10111
19921
4019
5603
DE05B1
10801
6202806
10121
10111
19921
4019
5603
DE06A1
10173
2205290
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE06B1
10173
2205290
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE06C1
10174
2205290
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE06D1
10173
2205276
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE06E1
10173
2205276
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE06F1
10174
2205276
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE07A1
10173
2205252
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE07B1
10174
2205252
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE08A1
10828
10803
10121
10111
DE09A1
10173
2205317
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE09B1
2205317
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE09C1
10173
2205317
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE09D1
2205317
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE09E1
10173
2205288
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE09F1
2205288
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE10A1
10173
2800246
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE10B1
2800246
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE10C1
10173
2800260
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE10D1
2800260
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE10E1
10173
2800284
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE10F1
2800284
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE11A1
10173
2800325
2100024
2200513
6202818
19621
12831
12821
12811
19921
DE11B1
2800325
2100024
2200513
2200525
6202818
19621
12831
12821
12811
DE12A1
10803
2200513
19921
10141
10121
10111
DE12B1
10803
2200513
19921
10141
10121
10111
DE12C1
10803
2200513
19921
10141
10121
10111
DE13A1
10822
2100440
2200513
2200525
6202818
12821
12811
DE14A1
10822
10173
10174
2100440
2200513
6202818
12831
12811
DE15A1
19621
DE16A1
10823
12531
12511
DE16B1
10823
12531
12511
6751
DF01A1
10173
10174
6829501
7315789
6202818
10731
10721
10251
10221
10211
10711
13431
3716
DF01B1
10173
10174
6829501
7315789
6202818
10731
10721
10251
10221
10211
10711
13431
3716
DF02A1
10173
10174
2201452
2200525
2200393
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
2917685
2928402
5886899
19921
12821
12811
19621
13341
10221
10211
DF02B1
2201452
2200525
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
19921
12821
12811
13341
19621
DF02C1
10174
2201452
2200525
6202806
2100830
6001666
6103830
6200676
6102214
19921
12821
12811
19621
13341
DF02D1
2201452
2200525
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
19921
12821
12811
13341
DF02E1
10174
2201452
2200525
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
19921
19621
12821
12811
13341
DF02F1
2201452
2200525
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
19921
12821
12811
13341
19621
DF02G1
10174
2201452
2200525
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
2900773
19921
12821
12811
13341
19621
11311
11321
DF02H1
2201452
2200525
6202806
6103830
6200676
6102214
2100830
6001666
2900773
19921
12821
12811
11311
11321
19621
13341
DF03A1
6103830
6200676
2100830
6102214
6001666
19921
12821
12811
13331
DF04A1
12811
DF04B1
12811
DF05A1
10823
10827
5822702
5840601
3700845
2100024
2200525
6202818
19621
19931
19621
19921
10221
10211
12811
DF05B1
10827
5840601
3700845
2100024
2200525
6202818
5822702
19921
10221
10211
12811
DF05C1
10173
2000030
3803207
6202818
6829501
11111
11121
10221
10211
DF06A1
10823
10827
5822726
3439692
5882271
5842805
19621
19921
19621
10221
10211
6751
DF06B1
10827
5822726
3439692
5882271
5842805
10221
10211
19921
6751
DF06C1
10823
10221
10211
19621
19921
19621
6751
DF07A
10173
2003123
2100024
2928335
2904030
2901167
3803269
3803116
6311528
7315789
6202806
10251
10231
10221
10741
10731
10721
10711
11131
11121
11111
19921
19911
3720
DF07A1
10174
2201452
2100024
2200525
6202818
12941
12911
12811
DF07B1
10174
2201452
2100024
2200525
6202818
19621
12921
12911
12941
12811
DF08A1
10173
2000121
2000092
3803116
2928335
2917685
5886942
3803269
6200951
11111
11121
11131
11111
10741
10731
10721
10241
10231
10221
3720
DF08B1
10173
2000121
2000092
3803116
2928335
2917685
5886942
3803269
6200951
11111
11121
11131
11111
10741
10731
10721
10231
10221
10211
19621
19921
10241
3720
DF09A1
10824
10173
2100024
2200290
2200525
2917685
6103294
6103830
19621
10221
10211
10251
21441
21421
223011
223021
223031
DF09A1-1
10824
6103294
6103830
21441
21421
223031
223021
DF09B1
10824
10173
2100024
2200290
2200525
2917685
6103294
6103830
223031
21441
21421
223021
223011
10251
10211
10221
19621
DF09C1
10824
10173
2100024
2200290
2200525
2917685
6103294
6103830
19621
10221
10211
10251
21441
21421
223011
223021
223031
DF09D1
10824
10173
2100024
2200290
2200525
2917685
6103294
6103830
19621
10221
10211
10251
21441
21421
223011
223021
223031
DF09E1
10824
10823
2201672
2918639
6103294
6103830
19621
19931
21441
21421
223011
223021
223031
DF10A1
10831
19921
19621
6751
DF10B1
10831
19921
19621
6751
DF11A1
6719811
6719603
10221
19921
DF11B1
6719603
10221
DF12A1
19921
DF13A1
3700156
6716974
6103294
7316044
2100440
6001551
13131
13121
13331
13431
DF14A1
10825
6202806
7316044
19911
10731
DF15A1
7316044
6202806
19911
10731
DF16A1
6108804
6109418
7329912
6200676
2600206
2200525
10121
10111
4062
DF16B1
6108804
6109418
6200676
2600206
2200525
10121
10111
4062
DF17A1
6108804
6621727
6109418
13351
19911
13331
19921
19911
4062
DF18A1
10826
10173
19921
10221
10211
DF18B1
10823
19921
12511
DF19A1
10821
5817446
5840766
5882142
5800376
5840405
5882489
10821
19911
DF19B1
10821
5817446
5840766
5882142
5800376
5840405
5882489
10821
19911
DF20A1
10821
5817422
5840405
5882489
21431
21411
DF20B1
10821
5817422
5840405
5882489
3702130
21431
21411
DF21A1
10821
19911
DF22A1
12811
19621
DF22B1
39931
12811
19621
DF23A1
10826
10173
19921
10221
10211
DF24A1
7100213
7100081
7100093
7100108
7101217
7101322
7101255
7101011
6301690
5817446
6311889
6716974
6716156
6202507
6103294
19921
10821
19911
DF25A1
10173
2000092
2000195
2000573
3803116
2601262
3803269
2928335
2917685
5886942
6200951
11111
10231
10731
10721
10241
10221
11131
11111
10741
11121
3720
DF25B1
10173
2000092
2000195
2000573
3803116
2601262
3803269
2928335
2917685
5886942
6200951
11111
11121
11131
11111
10741
10731
10721
10231
10221
10211
19621
19921
3720
DF26A1
10852
2600323
10121
10111
4004
DF27A1
19921
DG01A1
19921
DG01B1
19921
DG02A1
19921
DG02B1
19921
DG03A1
19921
DG04A1
19921
DG04B1
19921
DG05A1
19921
DG05B1
19921
DG05C1
19921
DG06A1
19921
2509
2801
DG06B1
19921
2509
2801
DH01A1
3546
DH01B1
3545
DH01C1
12811
DH02A1
3546
DH02B1
3546
DH02C1
12821
12811
DH03A1
3546
DH03B1
3545
DH04A1
6202806
12821
3546
4004
5603
DH04B1
6202806
12821
3545
4004
5603
DH04C1
6202806
12811
12821
4004
5603
DH05A1
12811
DH06A1
12811
DH07A1
12811
DH08A1
12811
DH09A1
12811
DH10A1
12811
DH10B1
7317244
7322407
7308023
30121
12811
DH11A1
12811
DH11B1
12811
19621
3546
DH12A1
12811
DH13A1
19621
19921
DH14A1
12811
DH15A1
12811
DH16A1
12811
DH17A1
2100696
7346647
6108971
6202818
12811
DH17B1
2100696
7346647
6108971
6202818
12811
12821
5604
DH18A1
6103294
13341
DH18B1
6103294
13331
DH19A1
2900773
3805425
12811
DH19B1
2900773
3805425
10111
10121
12811
DH19C1
3805425
10111
10121
DH20A1
12811
DH20B1
10111
12811
DH21A1
7326702
12811
DH22A1
21811
DH23A1
2600244
2100696
2200525
6202806
2000286
11111
12821
12811
19621
3546
4004
4047
5603
DH24A1
2600244
2200525
6202806
12821
12811
3546
4004
4047
5603
DH24B1
6202387
2200525
6202806
12821
12811
3546
4004
4047
5603
DH25A1
6202806
7316044
19911
DH26A1
6202806
19911
DH27A1
6103294
13331
DH27B1
6103294
6100034
6200676
13311
13331
DI01A1
2600220
2201907
6200951
10111
4030
4005
DI01B1
2600220
2201907
6200951
10111
10131
4030
4064
DI02A1
10803
2600206
6200676
2200513
10111
10131
10121
DI02A2
10803
2600323
2200513
10111
10131
10121
DI02B1
10803
2600206
6200676
2200513
10121
10131
10111
2507
DI02B2
10803
2200513
2600323
10121
10131
10111
2507
DI02C1
10803
2600206
6200676
2200513
10111
10131
10121
5604
DI02C2
10803
2600323
2200513
10111
10131
10121
5604
DI02D1
10803
2600206
6200676
2200513
10111
10131
10121
4005
DI02D2
10803
2600323
2200513
10111
10131
10121
4005
DI02E1
10803
2600206
6200676
2200513
10121
10131
10111
2507
5604
DI02E2
10803
2600323
2200513
10121
10131
10111
2507
5604
DI02F1
10803
2600206
6200676
2200513
10121
10131
10111
2507
4005
DI02F2
10803
2600323
2200513
10121
10131
10111
2507
4005
DI03A1
10803
2200513
10111
10141
10131
10121
DI03B1
10803
2200513
10121
10141
10131
10111
DI04A1
10828
10803
10111
10141
10121
DI05A1
2600220
2201907
6200951
10111
4029
4005
DI05B1
2600220
2201907
6200951
10111
10121
4029
DI06A1
2600206
2100878
2200513
6200676
6200951
10121
10111
4035
DI07A1
10828
10803
19921
10111
10151
10131
10121
3546
4005
DI08A1
2600220
6200676
6621612
2205680
6200951
10121
10111
4035
DI09A1
2205329
2200525
6202806
12841
12821
12811
DI09B1
2205329
2200525
6202806
12841
12821
12811
DI10A1
2205252
2200525
6202806
12831
12821
12811
DI10B1
2205252
2200525
6202806
12831
12821
12811
DI11A1
2205238
2200525
6202806
12831
12821
12811
DI11B1
2205238
2200525
6202806
12831
12821
12811
DI12A1
2200446
2200525
6202806
12821
12811
DI12B1
2201452
2200525
6202806
12821
12811
DI13A1
2200525
DI13B1
2200525
19911
DI13C1
2200525
19911
DI13D1
2200525
19911
DI14A1
2205771
DI14B1
2205771
19911
DI14C1
2205771
19911
DI14D1
2205771
19911
DI15A1
19911
DI16A1
2201907
10111
DI17A1
19921
DI17B1
19921
DI17C1
19921
DI17D1
19921
DI17E1
19921
DI17F1
19921
DI17G1
19921
DI17H1
19921
DI17I1
19921
DI17J1
19921
DI17K1
19921
DI17L1
19921
DI18A1
4067
DI18B1
3553
DI18C1
3554
DI18D1
3555
DI18E1
3548
DI18F1
3551
DI18G1
3546
DI18H1
3547
DI18I1
7403
DI18J1
7404
DI18K1
7405
DI18L1
7406
DI18M1
3545
DI18N1
5604
DI18O1
7613
DI18P1
4059
DI18R1
4060
DI18S1
7402
DI18T1
5705
DI19A1
4048
DI19B1
4064
DI19C1
4049
DI19D1
4050
DI19E1
4051
DI19F1
4052
DI19G1
4053
DI19H1
4054
DI19I1
5605
DI20A1
10805
10261
10251
10241
10221
3718
DI20B1
10805
10261
10251
10241
10221
3718
4064
DI20C1
10805
10261
10251
10241
10231
3718
DI20D1
10805
10261
10251
10241
10231
3718
4064
DV25A!
80361
80331
80311
DZ01A1
2200393
2100440
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ01B1
2200393
2100440
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ01C1
2200393
2100440
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ01D1
2200525
2100440
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ01E1
2200525
2100440
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ01F1
2200525
2100440
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ02A1
2200393
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02B1
2200393
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02C1
2200393
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
2502
3819
3553
DZ02D1
2200393
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02E1
2200525
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
2502
3819
3553
DZ02F1
2200525
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
2502
3819
3553
DZ02G1
2200525
2611607
2100737
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02H1
2200393
2100737
2611449
6202818
10221
10211
3302
3819
2502
4027
7404
7201
3553
DZ02I1
2200393
2100737
2611449
6202818
10221
10211
3302
3819
2502
4027
7404
7201
3553
DZ02J1
2200393
2100737
2611449
6202818
10221
10211
3302
3819
2502
4027
7404
7201
3553
DZ02K1
2200393
2100737
2611449
6202818
10221
10211
3302
3819
2502
4027
7404
7201
3553
DZ02L1
2200393
2612118
6202818
2100737
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02L2
2200393
2612118
6202818
2100696
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02L3
2200393
2612118
6202818
2100440
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02M1
2200525
2612118
6202818
2100737
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02M2
2200525
2612118
6202818
2100696
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02M3
2200525
2612118
6202818
2100440
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02N1
2200525
2200161
2612118
6202818
2100737
10211
10221
7201
3302
3819
4027
7404
2502
3553
DZ02N2
2200525
2200161
2612118
6202818
2100696
10211
10221
7201
3302
3819
4027
7404
2502
3553
DZ02N3
2200525
2200161
2612118
6202818
2100440
10211
10221
7201
3302
3819
4027
7404
2502
3553
DZ02O1
2200525
2201658
2612118
6202818
2100737
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02O2
2200525
2201658
2612118
6202818
2100696
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ02O3
2200525
2201658
2612118
6202818
2100440
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3819
2502
3553
DZ03A1
2201634
2201658
2201660
2200745
6202818
10221
10211
4027
7404
7201
3302
3553
DZ04A1
2600220
2100696
6202818
6200951
10111
10131
10121
4033
4044
DZ05A1
2600220
6200676
6200951
10131
10111
4033
DZ06A1
2600220
2100696
2200575
6202818
6200951
10111
10131
10121
4044
3706
4033
DZ07A1
2600220
2100696
2200525
2200147
6202818
6200951
10111
10131
10121
4033
4044
3706
DZ08A1
2600220
2100696
2200575
2200745
6202818
6200951
2201907
10111
10131
10121
3706
4033
4044
DZ09A1
2600206
2100878
2200575
2201907
2200745
6200951
10141
10111
10131
10121
7403
4033
3340
4039
4066
3553
DZ09B1
2600206
2100878
2200575
2200745
2201907
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ09C1
2600206
2100878
2200575
2201907
2200745
6200951
10111
10121
7405
4034
3340
4042
4028
3553
DZ10A1
2600206
2100878
2200575
2200965
2200288
2200317
6200951
10141
10111
10131
10121
3340
4066
7403
4033
4039
3553
DZ10B1
2600206
2100878
2200575
6200951
2200965
2200288
2200317
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ10C1
2600206
2100878
2200575
6200951
2200965
2200288
2200317
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ11A1
2600206
2100878
2200525
6200951
10141
10111
10131
10121
3340
4066
7403
4033
4039
3553
DZ11B1
2600206
2100878
2200525
2200288
6200951
10141
10111
10131
10121
4033
3340
4039
4066
7403
3553
DZ11C1
2600206
2100878
2200525
2200288
2200317
6200951
10141
10111
10131
10121
7403
4033
3340
4039
4066
3553
DZ11D1
2600206
2100878
2200525
6200951
10111
10121
3340
4040
7404
4034
4028
3553
DZ11E1
2600206
2100878
2200525
2200288
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ11F1
2600206
2100878
2200525
2200288
2200317
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ11G1
2600206
2100878
2200525
6200951
10111
10121
3340
4042
7405
4034
4028
3553
DZ11H1
2600206
2100878
2200525
2200288
6200951
10111
10121
4034
3340
4042
7405
4028
3553
DZ11I1
2600206
2100878
2200525
2200288
2200317
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ12A1
2600206
2200745
2201634
2201658
6200951
2100878
2200525
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ12B1
2600206
2200745
2201634
2201658
6200951
2200525
2100878
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ12C1
2600206
2200745
2201634
2201658
6200951
2200525
2100878
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ13A1
2600206
2200745
2201907
2200575
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ13B1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ13C1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ14A1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ14B1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ14C1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ15A1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ15B1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ15C1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ16A1
2600206
2200745
2201907
2200575
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ16B1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ16C1
2600206
2200745
2201907
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ17A1
2600189
2200575
2200965
2100878
6200951
10141
10131
10121
10111
4037
DZ17B1
2600189
2200575
2200965
2100878
6200951
10141
10131
10121
10111
4039
4033
7403
3340
4066
3553
DZ17C1
2600189
2200575
2200965
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
3340
4034
4028
3553
DZ17D1
2600189
2200575
2200965
2100878
6200951
10121
10111
7405
4034
3340
4028
4042
3553
DZ18A1
2600189
2201907
2200575
2100878
6200951
10141
10131
10121
10111
4037
DZ18B1
2600189
2201907
2200575
2100878
6200951
10141
10131
10121
10111
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ18C1
2600189
2201907
2200575
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
3340
4034
4028
3553
DZ18D1
2600189
2201907
2200575
2100878
6200951
10121
10111
7405
4034
3340
4028
4042
3553
DZ19A1
2200575
2600206
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ19B1
2200575
2600206
6200951
10111
10121
7404
4034
3340
4040
4028
3553
DZ19C1
2200575
2600206
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ19D1
2200575
2600206
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ19E1
2200575
2600206
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ19F1
2200575
2600206
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ20A1
2600127
2201907
2200941
2200575
6200951
10141
10111
10131
10121
10151
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ21A1
2600127
2200147
2200197
2200941
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
10151
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ22A1
2600127
2200147
2200197
2100878
2200941
2200575
6200951
10141
10111
10151
10131
10121
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ23A1
2600127
2100878
2200575
2200941
6200951
10141
10111
10131
10121
10151
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ24A1
2600127
2100878
2200575
2200941
6200951
10141
10111
10131
10121
10151
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ25A1
2600127
2100878
2200575
2200941
2201907
6200951
10141
10111
10131
10121
10151
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ26A1
2201907
2200525
2600244
2600127
6200951
10141
10111
10131
10121
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ27A1
2200161
2200525
2600244
2600127
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ28A1
2200161
2200525
2600244
2600127
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ29A1
2200575
2600244
2600127
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4038
4066
4033
3340
7403
3553
DZ30A1
2100036
2200525
2201907
6202818
7318315
10221
10211
10231
3706
3548
DZ30B1
2100036
2200525
2201907
6202818
7318315
10211
10231
10221
3553
3710
DZ30C1
2100036
2200525
2201672
6202818
7318315
10221
10211
10231
3706
3548
DZ30D1
2100036
2200525
2201672
6202818
7318315
10211
10231
10221
3710
3553
DZ30E1
2100036
2200525
2200068
2200109
6202818
7318315
10221
10211
10231
3706
3548
DZ30F1
2100036
2200525
2200068
2200109
6202818
7318315
10211
10231
10221
3710
3553
DZ30G1
2100012
2200525
2201907
6202818
7318315
10221
10211
10231
3706
3548
DZ30H1
2100012
2200525
2201907
6202818
7318315
10211
10231
10221
3553
3710
DZ30I1
2100012
2200525
2201672
6202818
7318315
10221
10211
10231
3706
3548
DZ30J1
2100012
2200525
2201672
6202818
7318315
10211
10231
10221
3553
3710
DZ30K1
2100012
2200525
2200068
2200109
6202818
7318315
10221
10211
10231
3548
3706
DZ30L1
2100012
2200525
2200068
2200109
6202818
7318315
10211
10231
10221
3710
3553
DZ31A1
2600206
2100878
2200575
2201907
6200951
10141
10131
10121
10111
4037
DZ31B1
2600206
2100878
2200575
2201907
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ31C1
2600206
2100878
2200575
2201907
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ32A1
2200745
2100878
2201907
2600206
2100696
6202818
6200676
6200951
10121
10111
19921
4039
4066
4033
3340
7403
3553
DZ32B1
2201907
2100878
2200745
2600206
2100696
6202818
6200676
6200951
10111
10121
19921
4040
4034
3340
7404
3553
4028
DZ33A1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ33B1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ33C1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ34A1
10851
3655832
6103294
7316044
6001551
13121
13331
DZ34B1
10851
3603281
6103294
7316044
6001551
13121
13331
DZ35A1
3603281
3702415
5885730
6102214
6001666
6100981
6108115
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ35B1
3603281
3702130
3512145
5885730
6102214
6001666
6100981
6108115
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ35C1
3603281
3702415
5885730
6102214
6001666
6100981
6108115
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ36A1
10851
3603281
3702415
5885687
6102214
6100981
6001551
6200676
6103830
6105474
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ36B1
10851
3655583
5885730
3512145
3655533
6102214
6001551
6200676
6103830
6105474
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ36C1
10851
3603281
3702130
5885687
6102214
6100981
6001551
6200676
6103830
6105474
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ36D1
10851
3655583
5885730
3655533
3541706
6102214
6001551
6200676
6103830
6105474
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ36E1
10851
3603281
3702415
5885687
6102214
6100981
6001551
6200676
6103830
6105474
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ36F1
10851
3655583
5885730
3655533
6102214
6001551
6200676
6103830
6105474
21431
21411
21441
21421
13341
13321
DZ37A1
3108475
6100034
6103830
6001666
6109248
21431
21411
223011
223021
223031
DZ38A1
2600206
2100878
2200745
2201907
6200951
10141
10111
10131
10121
4039
4066
7403
4033
3340
3553
DZ38B1
2600206
2100878
2200745
2201907
6200951
10111
10121
4040
7404
4034
3340
4028
3553
DZ38C1
2600206
2100878
2201907
2200745
6200951
10111
10121
4042
7405
4034
3340
4028
3553
DZ39A1
7318315
10231
10221
DZ40A1
2600206
2200575
2200745
2100878
6200951
10121
10111
4040
7404
3340
4034
4028
3553
DZ41A1
2600206
2201907
2200745
2200575
2100878
6200951
10121
10111
4040
7404
3340
4034
4028
3553
DZ42A1
2100036
2200525
2201907
6202818
7318315
6110493
10211
3710
3553
DZ42A2
2100012
2200525
2201907
6202818
7318315
6110493
10211
3710
3553
DZ42B1
2100036
2200525
2201907
6202818
7318315
6110493
10211
10231
3704
5605
DZ42B2
2100012
2200525
2201907
6202818
7318315
6110493
10211
10231
3704
5605
DZ43A1
2100036
2200525
2201907
6202818
7318315
10231
10221
10211
3710
3553
DZ43A2
2100012
2200525
2201907
6202818
7318315
10231
10221
10211
3710
3553
DZ43B1
2100036
2200525
2201907
6202818
7318315
10231
10221
10211
3706
3548
LISTA INDICATOR 'D ' - Lucrari de Drumuri

DENUMIRE NORMA SAU RESURSA

CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER


PAVATOR CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATETRANSV CAII DE 0,40 - 0,50 M ADINCIME CU PIETRIS
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATETRANSV CAII DE 0,40 - 0,50 MADINCIME CU P SPARTA
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATETRANSV CAII DE 0,50 - 0,70 M ADINCIME CU PIETRIS
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATETRANSV CAII DE 0,50 - 0,70 M ADINCIME CU P SPARTA
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATELONGIT CAII SUB ACOST 0,70 M ADINC CU PIETRIS
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M90X 4,3 STAS 6675/2
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DRENURI DE ACOST PT EVAC APEI DIN FUND EXECUTATELONGIT CAII SUB ACOST 0,70 M ADINC CU P SPARTA
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~
TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M90X 4,3 STAS 6675/2
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SCARIFICAREA MANUALA A PLATFORMEI DRUMULUI
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SCARIF MEC A PLAF DRUM EXEC CU AUTOGREDERUL PE OADINC DE CEL PUTIN 5 CM IN IMPIETR FARA ADUN MA
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SCARIF MEC PLATF DRUM EXEC AUTOGREDER PE ADINC NEC5 CM IN IMPIET CU ADUN MATER IN SUL SAU CORD
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SEPARAREA MANUALA A MATERIALULUI SCARIFICAT
PAVATOR CAT.1
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANU
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
AMEST CU AUTOGRED A DIV SORTURI DE MAT GRAN FOI INSTRAT DE FUND SAU IN STRAT DE BAZA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROT 30 % GROS 10 CM DUPA COMP
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROPDE 30 % GROS DE 10 CM DUPA COMPACTARE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIETRIS PROPDE 30 % GROS 10 CM DUPA COMP
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIATRA SP PROP 30 % GROS 10 CM DUPA COMP
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROP 40 % GROS 10 CM DUPA COMP
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROP40 % GROS 10 CM DUPA COMP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIETRIS PROP40 % GROS 10 CM DUPA COMP
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIATRA SP PROP 40 % GROS 10 CM DUPA COMP
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROP 50 % GROS 10 CM DUPA COMP
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROP50 % GROS 10 CM DUPA COMP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIETRIS PROP50 % GROS 10 CM DUPA COMP
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE P SPARTAPROP 50 % GROS 10 CM DUPA COMP
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROP 30%GROS 20 CM DUPA COMP
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROP30 % GROS 20 CM DUPA COMP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIETRIS PROP30 % GROS 20 CM DUPA COMP
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIATRA SP PROP 30 % GROS 20 CM DUPA COMP
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROP 40 % GROS 20 CM DUPA COMP
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROP40 % GROS 20 CM DUPA COMP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIETRIS PROP40 % GROS 20 CM DUPA COMP
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIATRA SP PROP 40 % GROS 20 CM DUPA COMP
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE BALAST PROP 50 % GROS 20 CM DUPA COMP
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE NISIP PROP50 % GROS 20 CM DUPA COMP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIETRIS PROP50 % GROS 20 CM DUPA COMP
PIETRIS NESPALAT DE RIU7-70 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT PAM STAB MEC PE LOC CU ADAOS DE PIATRA SP PROP 50 % GROS 20 CM DUPA COMP
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
TRACTOR PE PNEURI65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
TRATAREA PE LOC A PAM ARGILOS CU VAR HIDRATAT INPULBERE PT IMBUNAT CARACTERISTICILOR ACESTUIA
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE50 CP
GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U65065CP
PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU 3TRUPITE PE TRACTOR U650
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMEST IN STATII FIXE AST MAN
LISTA: AMESTECURI STABILIZATE CU CIMENT CU ZGURA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
LONGRINA METALICA 3M
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT RUTIER MATER GRAN STAB CU CIMENT SAU VAR SI ZGURA PRIN MET AMES IN STATII FIXE AST MEC
LISTA: AMESTECURI STABILIZATE CU CIMENT CU ZGURA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.1
PAVATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
AUTOGREDER PINA LA 175CP
STRAT FUND,REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNEREMECANICA EXEC FARA IMPANARE SI FARA INNOROIRE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 8 CM GROS
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
MACADAM ORDINAR AVIND DUPA CILINDRARE 10 CM GROS
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUNDATIE BETON CIMENT LA STRAZI ALEI SI PLATFORME CAROSABILE
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.3
LONGRINA METALICA 3M
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC DIRECT PE PAT DINAINTE PREGATIT
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUND BETON CIMENT 10 CM GROS LA TROT ALEI PIETONI CICLISTI EXEC PE SUBSRAT NISIP 5 CM GROS
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.1
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC P BR PE SUBST BALAST
BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU0-40MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI SEDIMENTATE 15-25~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC P BR PE SUBSTRAT NISIP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI SEDIMENTATE 15-25~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBST BALAST
BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU0-40MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
FUND BLOC P BR 14 - 18 CM ACOP P SP 6 CM DUPA COMPTOTUL PE 5 CM BAL NIS EXEC BOL RIU SUBSTRAT NISIP
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU SUSP BITUM F
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
ASFALTATOR CAT.1
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4
IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU BITUM TAIAT
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
ASFALTATOR CAT.1
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4
IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
ACOP CU CARTON BIT A ROST FUND BETON CIMENT MACAD CIMENT PT AST MIXT ASF AMORS CU EMULSIE CATI
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
ASFALTATOR CAT.1
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4
IZOLATOR HIDROFUG CAT.2
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CUASTERNERE MANUALA
LISTA: AMESTECURI OPTIMALE DE AGREGATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT FUND AGREG AMESTECURI OPTIMALE EXECUTAT CUASTERNERE MECANICA
LISTA: AMESTECURI OPTIMALE DE AGREGATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU PLATFORMA DRUMULUI
MATERIAL TEXTIL NETESUT FILTRANT SINTETIC NETESUT LATIM~
PAVATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV PIATRA BITUMATE MEC
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV NEBITUM EXEC MECAN
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMA
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MATURA MECANICA PE TRACTOR65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJENEBITUM EXEC MEC
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MATURA MECANICA PE TRACTOR65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDEREAPLIC STR UZURA CU SUS BITUM FILER LA BET CIM
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU SUSP BIT FIL LA STR MA
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU BITUM TAIAT
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
ASFALTATOR CAT.1
AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.1
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
TRATAM BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INCHID ETANS CU CRIB NEBIT CU BIT LA CALD
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INCHID ETANS CU CRIB NEBIT CU EMUL BIT CATIONICA LA RECE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.2
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INT EXEC CU CRIB NEBIT INAINTE DE ASF CU BITUM LA CALD
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR INT EXEC CU CRIB NEBIT CU EMULS BIT CATIONICA LA RECE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.2
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT SIMPL DE SUPR PE IMBRAC ASF PTR ASPRIRECU CRIB NEBIT CU BIT LA CALD
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT SIMPL DE SUPR DE IMBRAC ASF PTR ASPRIRECU CRIB NEBIT CU EMULSIE BIT CATIONICA LA RECE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.2
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT DUBLU DE SPR PE MACAD ORD CU BIT LA CALD SI CU CRIB NEBIT 8-16 MM PRIM TRAT,3-8 MM 2 TRAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT DUBLU DE SPR PE MAC ORD CU BIT LA CALD SICRIB NEBIT 16-25 MM PRIM TRAT 8-16 MM DOI TRAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
TRAT BIT DUBLU PE IMBRAC ASF CU BIT CALD SI CRIBL NEBIT INAINTE DE ASTERNERE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
MACADAM SEMIPENETRAT CU BIT
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACADAM PENETRAT CU BITUM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
RASPINDITOR DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
AUTOGREDER PINA LA 175CP
MACADAM PENETRAT CU MORT DE SUSP BIT FILERIZAT
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
STRAT LEGAT EXEC LA RECE CU SUSP BIT FILERIZAT
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 36
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD CU ASTERNERE MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 36
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 36
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LACALD CU ASTERNERE MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 36
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
STRAT BAZA MIXT ASF EXEC LA CALD CU ASTERN MAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 36
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
STRAT DE BAZA MIXTURI ASFALTICE EXEC LA CALD CU ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 36
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC MORTAR ASF EXEC LA RECE CU SUSP BIT FILERIZAT DE 2,5CM GROSIME
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 25
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC MORTAR ASF EXEC LA RECE CU SUSP BIT FILERIZAT DE 3,0 CM GROSIME
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 25
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC MORTAR ASF EXEC LA RECE CU SUSP BIT FILERIZAT DE 3,5 CM GROSIME
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC MORTAR ASF EXEC LA RECE CU SUSP BIT FILERIZAT DE 4,0 CM GROSIME
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 3,0 CM ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 2,5CM ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 3,0CM ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 3,5CM ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD INGROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
IMBRAC RUGOASA BET ASF CU BIT SI CRIBL EXEC LA CALD CU ASTERN MEC IN GROS DE 3,0 CM
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC RUGOASA BET ASF CU BIT SI CRIBL EXEC LA CALD CU ASTERN MEC IN GROS DE 3,5 CM
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC RUGOASA BET ASF CU BIT SI CRIBL EXEC LA CALD CU ASTERN MEC IN GROS DE 4,0 CM
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM CU ASTERNERE MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0 CM CU ASTERNERE MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM CU ASTERNERE MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM CU ASTERNERE MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,0 CM CU ASTERNERE MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC DE MORT ASF EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5 CM CU ASTERNERE MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4 CM CU ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN MANUALA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 4 CM CU ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 5 CM CU ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 6 CM CU ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARE EXEC LA CALD IN GROSIME DE 7 CM CU ASTERN MECANICA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 50
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 3 CM ASTER MAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM ASTER MAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 4 CM ASTER MECAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 5 CM ASTER MECAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.2
REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP
ASFALT TURNAT PE PART CAROS GROS 6 CM ASTER MECAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU MOTOR TERMIC 65CP
INCHID SUPRAF CU DRESSING GROS LA STRATURILE DIRECT CIRCULATE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU BITUM TAIAT
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
NISIP CONCASARE
ASFALTATOR CAT.1
INCHID SUPRAF IMBRAC ASF PRIN BADIJONARE CU EMULSIE BITUMINOASA CATIONICA
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
ASFALTATOR CAT.1
ASTERNERE CU AUTOGREDER MIXTURI ASFALTICE PREP STATII ANG BINDER MARG MIXT DENSA IN STR BAZA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
ASTERNERE CU AUTOGREDER MIXTURI ASFALTICE PREP STATII ANG BINDER DE CRIBLURA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
ASTERNERE CU AUTOGREDER MIXTURI ASFALTICE PREP STATII ANG BETON ASFALTIC SAU MORTAR ASFALTIC
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
AUTOGREDER PINA LA 175CP
ASTERNERE CU REPARTIZ A BINDER MARGARIT SAU MIXTURASF DENSE PT STRAT BAZA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
ASTERNERE CU REPARTIZ A BINDERULUI DE CRIBLURA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
ASTERNERE CU REPARTIZ A BETON SI MORT ASFALTIC
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
IMBRACAMINTE MORTAR ASFALTIC CU CONTINUT REDUS DE BITUM EXEC LA CALD GROS 30 CM ASTERN MECAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRACAMINTE MORTAR ASFALTIC CU CONTINUT REDUS DE BITUM EXEC LA CALD GROS 3,5CM ASTERN.MECAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRACAMINTE BETON ASFALCTI BOGAT IN CRIBLURA CU- CONTINUT REDUS BITUM EXEC CALD GR 35CM ASTER
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBRACAMINTE BETON ASFALCTI BOGAT IN CRIBLURA CU- CONTINUT REDUS BITUM EXEC CALD GR 40CM ASTER
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
OTEL PATRAT LAMINAT LA CALDS 334 OL37-1N LT= 30
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,1-16TF
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR REZ-UZURA CU GROS TOTALA 15 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPORTUARE EXEC 2 STR (REZ-UZURA CU GROS TOTALA 18 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 20 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 23CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR REZ-UZURA CU GROS TOTALA 26 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR,DR.CLS I-IV,PISTE AEROPOR-TUARE EXEC.2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 30 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
BETONIST CAT.3
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 34 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA)CU GROS TOTALA 38 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM LA AUTOSTR DR CLS I-IV PISTE AEROPOR-TUARE EXEC 2 STR(REZ-UZURA) CU GROS TOTALA 42 C
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 14 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: MORTARE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM DIV 2 STR REZ SI UZURA LA DR,STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 15 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: MORTARE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 16 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: MORTARE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 18 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: MORTARE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBR BET CIM DIN 2 STR REZ SI UZURA LA DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PLATF LOC PARC DE 20 CM
LISTA: BETON DE REZISTENTA PT DRUMURI
LISTA: MORTARE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
ANCORE OTEL BET CU LUNG BAR 1 M CU CIOC LA CAP PENANCOR DAL IMBR BET CIM VIBR LA ROST DE CONT L
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=10MM
SIRMA TRASA NETEDABETON ARMAT STNB D= 5OL42S ~
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,5 OL32S 889
HIRTIE REZISTENTA DE AMBALAJKRAFT TIP1 160G/MP-SULURI
FIERAR BETON CAT.1
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.1
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROSTURI CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA PISTE AEROPORTUARE
DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400M~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BETONIST CAT.2
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI
DISC ARMAT CU SEGMENTARE DIAMANT CRESTAT LARGIME D=400M~
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BETONIST CAT.2
MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
IMBRAC BET CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 15 CM
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBRAC.BET.CIM LA DR.EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 18 CM
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 20 CM
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
IMBRAC.BET CIM LA DR EXEC.INTR-UN SINGUR STRAT IN GROSIME DE 23 CM
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
LISTA: BETOANE PREPARATE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
PLACA PFL MOI BITUMATECAL II 2750X1220X16S7848
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
DECOFROL
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=20MM
CUIE CU CAP CONICTIP A14 X100OL34S 2111
CRAMPOANE MARIMEA 210X10X110OL37 S 1447
PLASA SARMA NEAGRAOCHI HEXAGONAL19,0 X0,8 X1000 S 2~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT ARDERE INT 20-25CP
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
LONGRINA METALICA 3M
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA DRUMURI
PROTECTIA SUPRAFETELOR DE BETON DE CIMENT PROASPATCU PRODUSE CHIMICE
FLUID DE PROTECTIE P=45 STAS 12093-83
BETONIST CAT.2
APARAT DE ZUGRAVIT ACTIONAT ELECTRIC 0,5KW
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE NISIP
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT II PE UN SUBS DE NISIP
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE MORTARDE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT II PE UN SUBSTR DE MORT DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT I PE UN SUBSTR DE BETON DE CIMENT
LISTA: BETOANE PREPARATE
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU CALUP CALIT II PE UN SUBSTR DE BETONDE CIMENT
LISTA: BETOANE PREPARATE
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE NISIP
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXECUTAT CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN SUBSTR DE NISIP
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE MORTAR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN SUBSTRDE MORTAR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN SUBSTR DE BETON DE CIMENT
LISTA: BETOANE PREPARATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ EXEC CU PAVELE NORMALE CALIT II PE UN SUBSTRDE BETON DE CIMENT
LISTA: BETOANE PREPARATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE NISIP
PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE MORTARDE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DE PAV ABNORME EXEC PE UN SUBSTR DE BETON DECIMENT
LISTA: BETOANE PREPARATE
PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU ASEZAT PE NISIP EXEC DIN P BRUTA TIP MARE,16-20CM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU ASEZAT PE NISIP EXEC DIN BOLOVANI DE RIU 15-18CM
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU,ASEZAT PE NISIP EXEC DIN P BRUTA TIP MIC,12-16CM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DIN PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU,ASEZAT PE NISIP,EXEC DIN BOLOVANI DE RIU TIP MIC 12-16CM
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU ASEZATPE NISIP,EXEC DIN ALICARIE DE P BRUTA 8-12CM
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
PAVAJ DE PIATRA BRUTA SAU BOLOVANI DE RIU,ASEZATPE NISIP DIN ALICARIE DE BOLOVANI 8-12CM
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILOR LA PAVAJELE DIN CALUPURI CALI
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILORLA PAVAJELE DIN CALUPURI CAL II
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILORLA PAVAJELE DIN PAVELE NORMALE CALIT I
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILORLA PAVAJELE DIN PAVELE NORMALE CALII
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
BITUMAREA LA CALD CU MASTIC BITUMINOS A ROSTURILORLA PAVAJELE DIN PAVELE ABNORME
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
BITUMAREA LA RECE CU MORTAR DE SUSP DE BITUMFILERIZAT A ROST LA PAVAJELE DIN CALUP CAL I
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
BITUMAREA LA RECE CU MORTAR DE SUSP DE BIT FILERIZA ROST LA PAVAJELE DIN CALUP CAL II
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
BITUMAREA LA RECE CU MORTAR DE SUSP DE BIT FILERIZA ROST LA PAVAJELE DIN PAV. NORM CAL I
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
BITUMAREA LA RECE CU MORTAR DE SUSP DE BIT FILERIZA ROST LA PAVAJELE DIN PAV NORM CAL II
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
BITUMAREA LA RECE CU MORTAR DE SUSP DE BIT FILERIZA ROST LA PAVAJELE DIN PAV ABNORME
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROST LA PAVAJ DINCALUP CAL I
LISTA: MORTARE PREPARATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJDIN CALUP CAL II
LISTA: MORTARE PREPARATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJDIN PAV.NORM CAL I
LISTA: MORTARE PREPARATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJDIN PAV.NORM CAL II
LISTA: MORTARE PREPARATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
UMPLEREA CU MORTAR DE CIMENT A ROSTURILOR LA PAVAJDIN PAV.ABNORME
LISTA: MORTARE PREPARATE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR ASF
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BENZI INCADR P BRUTA ASEZATA PE STRAT NISIP PILON INCLUSIV ROST CU MORTAR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI MAGMATICE < 50KG/BUC.
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
PIETRAR CAT.2
PIETRAR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BENZI INCADR BOLOVANI ASEZAT PE STRAT NISIP PILON INCLUSIV ROST CU MORTAR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
PIETRAR CAT.2
PIETRAR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BENZI INCADR DIN P BRUTA ASEZATI PE O FUNDATIE DE 10 CM GROSIME MEDIE EXECUTATE DIN BETON DE CIME
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BENZI INCADR DIN BOLOVANI DE RIU PE O FUNDATIE DE 10 CM GROSIME MEDIE EXECUTATE DIN BETON DE CIME
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: MORTARE PREPARATE
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BENZI INCADR DIN P BRUTA ASEZATI PE O FUNDATIE DE 10 CM GROS MEDIE EXECUTATA DIN MORTAR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BENZI INCADR DIN BOLOVANI DE RIU PE O FUNDATIE DE 10 CM GROS MEDIE EXECUTATE DIN MORTAR DE CIMEN
LISTA: MORTARE PREPARATE
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BENZI INCADR DIN BETON DE 12 CM GROS MEDIE CU ROSTUMPLUTE CU MAST BITUM PE SUBSTR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALDS9082X120 OL37-1N
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BENZI INCADR DIN BETON DE 12 CM GROS MEDIE CU ROSTUMPLUTE CU MAST BITUM PE SUBSTR BETON DE CIM
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALDS9082X120 OL37-1N
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BENZI INCADR DIN MAT GRAN STABILIZATE PRIN AMESTECIN STATII FIXE CU CIMENT
LISTA: AMESTECURI STABILIZATE CU CIMENT CU ZGURA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
BENZI INCADR DIN MAT GRAN STABILIZATE PRIN AMESTECIN STATII FIXE CU VAR SI ZGURA GRANULATA
LISTA: AMESTECURI STABILIZATE CU CIMENT CU ZGURA
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA SUB 10CP 650-700KGF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DIMENS DE18 X 18 CM;FUNDATIE BETON DE 15 X 30CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI GRANIT 18X18X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DIMENS DE18X18 CM FUND BETON DE 10X18 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI GRANIT 18X18X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DEMENS DE18 X 18 CM:FUNDATIE MORTAR DE 2 X 18 CM
LISTA: MORTARE PREPARATE
BORDURI GRANIT 18X18X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DEMENS DE13 X 13 CM;FUNDATIE BETON DE 15 X 25 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI GRANIT 12X15X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DIMENS DE13X13 CM FUNDATIE BETON DE 10X13 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI GRANIT 12X15X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU BORD PIATRA AVIND DIMENS DE13X 13 CMFFUNDATIE DE 2 X 13 CM
LISTA: MORTARE PREPARATE
BORDURI GRANIT 12X15X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU 2 RINDURI DE PAVELE ASEZATEPE FUNDATIE DIN BETON
LISTA: BETOANE PREPARATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADR PAV IMBR ASF CU 2 RINDURI DE PAVELE ASEZATEPE FUNDATIE DE MORTAR DE CIMENT
LISTA: MORTARE PREPARATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INCADRAREA IMBRACAMINTILOR ASFALTICE SEMIPERMANENTCU PENE RAMFORT
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDATIE BETON 35 X 15 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 30 X 25 CM PE FUNDATIE DE NISIP 35 X20 CM
BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDATIE BETON 30 X 15 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 20X25 CM FUNDATIE DE NISIP 30 X 20 CM
BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 15X25 CM FUNDATIE DE BEBETON 25 X 15 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURI GRANIT 15X22X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND DIMENSIUNI DE 15 X 25 CM FUNDATIE DE NISIP 25 X 20CM
BORDURI GRANIT 15X22X30 CM
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM PE FUNDATIE DIN NISIP 30 X 20 CM
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X200 A1S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X300X200 A2S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 30CM PE FUNDATIE DIN NISIP 30 X 20 CM
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X300X200 A2S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 24 X 25CM PE FUNDATIE DIN BETON 35 X 15 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X240 A3S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 24X25CM PE FUNDATIE DIN NISIP 35 X 20 CM
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE 1000X250X240 A3S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM
LISTA: BETOANE PREPARATE
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE750X150X100 B2S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARESPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND NISIP 10 X 20 CM
BORDURA BETON PENTRU TROTUARE750X150X100 B2S ~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIEEXISTENTA IN GROSIME DE 2 CM
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIEEXISTENTA IN GROSIME DE 2,5 CM
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALT TURNAT EXECUTAT LA TROTUARE PE O FUNDATIEEXISTENTA IN GROSIME DE 3 CM
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
PLACI PREF DIN BETON LA TROTUARE PE UN STRAT DE NISIP 5 CM GROSIME ROSTUITE CU MORTAR DE CIMENT
LISTA: PLACI DIN BETON PT PAVAJE
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
PLACI PREF BETON LA TROT DE FUND BETON 10 CM GROS PRIN INTERMEDIUL A 2 CM MORT CIM INCL ROSTUIRE
LISTA: PLACI DIN BETON PT PAVAJE
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: MORTARE PREPARATE
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.1
SAPAT LA PLATF DR PT CASETA DE INCADR IMBRAC
SAPATOR CAT.2
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETONARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/BUC INCLUSIV
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1
MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF DIN BETONARM VOL INTRE O,02MC/BUC SI 0,100MC/BUC INCLUSIV
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.3
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR.KILOMETRICI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: MORTARE PREPARATE
TIPAR METALIC GATA CONFECTIONAT PENTRU BORNE LA DRUMURI~
DECOFROL
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
ZIDAR CAT.3
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW
CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR.HECTOMETRICI
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: MORTARE PREPARATE
TIPAR METALIC GATA CONFECTIONAT PENTRU BORNE LA DRUMURI~
DECOFROL
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
ZIDAR CAT.3
VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR
LISTA: BETOANE PREPARATE
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
PLACAJ PENTRU COFRAJE,DIN FAG CAL.I GROSIMI/NR.STRAT.=8~
CUIE CU CAP CONICTIP A12,8 X 50OL34S 2111
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIER EXEC MOVILE LA RAMINALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOVILE LA DR IMPIE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
SAPATOR CAT.2
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIER EXEC MOVILE LA RAMINALT MAI MARE DE 1M CU EXEC PLATF PAV DR MODE
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIER EXEC MOVILE LA RAMINALT MAI MARE DE 1M CU EXEC PLATF PAV DR IMPIE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIER,EXEC MOVILE LA DEBCU PAV PLATF PEREER TAL SAPAT PLATF,DR MODERN
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIER EXEC MOVILE LA DEBCU PAV PLATF PEREER TAL SAPAT PLATF DR IMPIETRU
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
SAPATOR CAT.2
PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER,EXECMOVILE LA DEB CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR MOD
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAGLUNGIME MINIM~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
SAPATOR CAT.2
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER,EXEC MOVILE LA DEBCU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR IMP
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAGLUNGIME MINIM~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.1
FINISOR TERASAMENTE CAT.2
SAPATOR CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPSSI SCRIEREA
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP ASACI S 545/1
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
DEPLANTAREA(SCOATEREA DIN PAMINT) A INDICATORILOR KILOMETRICI
PAVATOR CAT.1
DEPLANTAREA (SCOATEREA DIN PAMINT)A INDICATORILOR HECTOMETRICI
PAVATOR CAT.1
PARAP RIGID USOR CU PAN COMPUS DIN UN STILP SI OLISA BET ARMAT,MONT PAN COMPLET STILP SI LISA IND
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
LISTA: PREFABR DIN BETON ARMAT LISA
SURUB HEXAGONAL S. 920M 20X 350 OL37
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEA M 20 GR. 5 S ~
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALDS9083X120 OL37-1N
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
PAVATOR CAT.1
PARAP RIGID USOR CU PAN COMPUS DIN UN STILP SI OLISA BET ARMAT MONT LISA PREF IND PE STILP EXIS
LISTA: PREFABR DIN BETON ARMAT LISA
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEA M 20 GR. 5 S ~
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALDS9083X120 OL37-1N
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SURUB HEXAGONAL S. 920M 20X 350 OL37
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
PAVATOR CAT.1
PARAP RIGID USOR CU PAN COMPUS DIN UN STILP SI OLISA BET ARMAT MONT STILP BET MONOLIT PE ZID EXIS
LISTA: BETOANE PREPARATE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D= 6MM
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32S 889
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
TIPAR METALIC GATA CONFECTIONAT PENTRU BORNE LA DRUMURI~
FIERAR BETON CAT.1
FIERAR BETON CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
PARAPET RIGID GREU CU PANOURI(STILP SI DOUA LISE) BET ARM PREF MONT IN PAN COMPLET(STILP SI 2 LISE)
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
LISTA: PREFABR DIN BETON ARMAT LISA
SURUB HEXAGONAL S. 920M 20X 440 OL37
OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT=100 X 10
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL AM 20 OL34~
PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISEM 20 GR. 5 S4~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
PARAPET RIGID GREU CU PANOURI(STILP SI DOUA LISE) BET ARM PREF MONT O LISA CURENTA PE STILP EXIST
LISTA: PREFABR DIN BETON ARMAT LISA
SURUB HEXAGONAL S. 920M 20X 440 OL37
OTEL LAT LAMINAT LA CALD S 395 OL37-1N LT=100 X 10
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL AM 20 OL34~
PIULITE HEXAGONALE SEMIPRECISEM 20 GR. 5 S4~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
PARAPET RIGID GREU CU PANOURI(STILP SI DOUA LISE) BET ARM PREF MONT STILP NOU IN LOC STILP DISTRUS
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M

LISTA: BETOANE PREPARATE


PLASE SUDATE TIP 111 GQ 196(25,0KG/BUC) OL 37-1K
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G8MM PENTRU PERETI
SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=24MM L=6,0~
MANELE D=7-11CML=2-6MRASINOASE S.1040
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32S 889
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32S 889
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.2~
DECOFROL
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
DULGHER CONSTRUCTII CAT.1
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
PARAP RIG GR ZID BRUT IN FORMA DE ZID DR CU INTREXEC PE FUND SAU ZID SPRIJ EXIST
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
PIETRAR CAT.4
PIETRAR CAT.1
PAVATOR CAT.1
PARAP RIG GR ZID BRUT IN FORMA DE ZID DR CU INTREXEC PE FUND NOI DIN ZIDARIE PE PIATRA BRUTA
LISTA: MORTARE PREPARATE
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
SAPATOR CAT.2
PIETRAR CAT.2
PIETRAR CAT.1
PIETRAR CAT.4
PAVATOR CAT.1
PARAP RIG GR BET SLAB ARM FORM BOLTI INTOARSE EXECPE ZID SPRIJ BET TURNAT CONCOMITENT CU PARAP
LISTA: BETOANE PREPARATE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=10MM
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D= 8MM
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32S 889
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G8MM PENTRU PERETI
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONICTIP A13 X 70OL34S 2111
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32S 889
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
FIERAR BETON CAT.1
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
PARAP RIG GE BET SLAB ARM FORM BOLTI INTOARSE EXECPE FUNDATII PROPRII
LISTA: BETOANE PREPARATE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=10MM
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D= 8MM
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32S 889
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G8MM PENTRU PERETI
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONICTIP A13 X 70OL34S 2111
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32S 889
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
FIERAR BETON CAT.1
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.4
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI
LISTA: PARAPETE METALICE
LISTA: BETOANE PREPARATE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
SAPATOR CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.5
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
PARAPET METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA SI STILPI METALICI-MONT.CONCOM.CU TURNARE BETO
LISTA: PARAPETE METALICE
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP B CU LISA SI STILPI METALICI
LISTA: PARAPETE METALICE
LISTA: BETOANE PREPARATE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
SAPATOR CAT.2
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP C CU LISA SI STILPI METALICI
LISTA: PARAPETE METALICE
LISTA: BETOANE PREPARATE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
SAPATOR CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.5
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP D CU LISA SI STILPI METALICI
LISTA: PARAPETE METALICE
LISTA: BETOANE PREPARATE
CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
SAPATOR CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.5
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP E CU LISA METAL SI STILPI DE BETON ARMAT PREFABRICAT
LISTA: PARAPETE METALICE
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
DULAPI FAG IMPREGNATI BALOTATI LUNGIME=1,8- 5MCLASA A
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII MONTAJ CAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP USOR
DULGHER PODURI CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
DESFACEREA PARAPETILOR CU STILPI SI LISE DIN BETONARMAT TIP GREU
DULGHER PODURI CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SAPATOR CAT.2
AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
STILPI DIN MASE PLASTICE PENTRU DIRIJAREA CIRCULATRUTIERE STILP COMPLECT
STILP POLIETILENA ALBA,D=111,5MM;L=1100MM,PENTRU DIRIJA~
CAPAC POLIETILENA NEAGRA,DIAMETRU INTERIOR 111,5MM,PENT~
BETONIST CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
STILPI DIN MASE PLASTICE PENTRU DIRIJAREA CIRCULATRUTIERE CAPAC PENTRU STILP
CAPAC POLIETILENA NEAGRA,DIAMETRU INTERIOR 111,5MM,PENT~
BETONIST CAT.2
DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILP MAT PLASTIC PENTRUDIRIJAREA CIRCULATIEI RUTIERE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CONF SI MONT PLACUTE METALICE REFLECTORIZANTE PEPARAPETI SAU ZIDURI DE SPRIJIN
BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALDS9082X120 OL37-1N
FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
DETERGENT DE TIP DERO 40%N
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
TINICHIGIU SANT.CAT.3
TINICHIGIU SANT. CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
ZIDAR CAT.3
MONT PLACUTE METALICE REFLECT PE STILPI DIN MATER PLASTIC PT DIRIJAREA CIRCULATIEI RUTIERE
LISTA: PLACUTE METALICE REFLECTORIZANTE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DETERGENT DE TIP DERO 40%N
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DEMONTAREA PLACUTE METALICE REFLECT DEFECTE DE PE STILPII DIN MAT PLAST DE DIRIJ CIRCULATIEI RUT
DETERGENT DE TIP DERO 40%N
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL,MICROBILE S
EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61
DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9
MICROBILE STICLA SEMNALIZARE ORIZONT ALBED=02-05 MM.
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA40-45CP
MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR S
EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61
DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA40-45CP
MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE CAROSABILE
EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61
PLACI TEHNICE CAUCIUC GARNITURI FARA INSERTIE TEXTILA R~
DILUANT PENTRU PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9
ZUGRAV VOPSITOR CAT.5
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE INTERNA40-45CP
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIERUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL
LISTA: STILPI METALICI PTR INDICATOARE
LISTA: BETOANE PREPARATE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIERUTIERA DIN BETON ARMAT CONFECTIONATI INDUSTRIA
LISTA: PREFABR DIN BETON SI BETON ARMAT
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MONTATOR PREFABRICATE BETON CAT.1
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT
LISTA: INDICATOARE DE CIRCULATIE
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M8X30 GR. 5.8 S 6220
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEB M8 GR. 5 S ~
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL AM8 OL34~
SURUB CAP HEXAGONALPRECISM6X 25 GR. 5.8 S4272
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEA M6 GR. 5 S ~
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL BM6 OL34~
DULGHER PODURI CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTELSAU ALUM PE DOI STILPI GATA PLANTATI
LISTA: INDICATOARE DE CIRCULATIE
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M8X30 GR. 5.8 S 6220
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEB M8 GR. 5 S ~
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL AM8 OL34~
SURUB CAP HEXAGONALPRECISM6X 25 GR. 5.8 S4272
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEA M6 GR. 5 S ~
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL BM6 OL34~
DULGHER PODURI CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
MONT IN LOCAL A INDICAT TABLA DE OTEL SAU ALUMINIUPTR CIRCUL RUT PE STILP SPEC PTR INDIC EXISTENTI
LISTA: INDICATOARE DE CIRCULATIE
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M6X60 GR. 5.8 S 6220
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEA M6 GR. 5 S ~
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL BM6 OL34~
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
MONT IN LOCAL A INDICAT TABLA DE OTEL SAU ALUMINIUPTR CIRCUL RUTIERA PE STILP TIP IDEB,ITB,ETC
LISTA: INDICATOARE DE CIRCULATIE
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M6X60 GR. 5.8 S 6220
PIULITE HEXAGONALE GROSOLANEA M6 GR. 5 S ~
SAIBA PRECISA PLATA PENTRU METAL BM6 OL34~
BENZI LR OTEL CARBON 1/2T3X30 MNOL32-1NS1945
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
DEMONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUTIERA
DULGHER PODURI CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR INDICATOARE DE CIRCULATIE RUTIERA
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
DEPLANTAREA (SCOATEREA) STILPILOR PTR SEMAFOARE
MUNCITOR DESERVIRE CAT.3
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
PLANTAREA STILPILOR PTR SEMAFOARE IN LOCALITATI
LISTA: STILPI METALICI PTR INDICATOARE
LISTA: BETOANE PREPARATE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU INDICATOARE METALICE
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGI~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGI~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGI~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. TRIUNGHI LUNGI~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. CERCD= 600~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. CERCD= 600~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. CERCD= 600~
INDICATOR CIRCULATIE TABLA OTEL+FOLIE R. PATRATLUNGIM~
STILP PENTRU PLACI INDICATOARE DIN TEAVA OTEL D=50
SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M8X30 GR. 5.8 S 6220
BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE
FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)
COVOR PVC FARA SUPORT TIP A CALITATEA 1 GROSIME=2,0 LAT~
VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIPA S 917
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DULGHER PODURI CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
PARAP RIG GR DIN BET ARM MON FORM DIN PAN CONT DE 6M SI BORD SIG PE ZID SPR DE BET TURN CU PARAPE
LISTA: BETOANE PREPARATE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D= 8MM
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=16MM
OTEL BETON PROFIL PERIODICPC 52 S 438D=16MM
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32S 889
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32S 889
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G8MM PENTRU PERETI
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONICTIP A13 X 70OL34S 2111
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
FIERAR BETON CAT.1
BETONIST CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.2
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
FIERAR BETON CAT.2
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
PARAP RIGID GR BET ARM MON FORM DIN PAM CONT DE 6MSI BORD SIG PE FUNDATIE PROPRIE
LISTA: BETOANE PREPARATE
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D= 8MM
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=16MM
OTEL BETON PROFIL PERIODICPC 52 S 438D=16MM
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32S 889
CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR FILER CALCARCA300 120~
SIRMA MOALE OBISNUITA D= 3 OL32S 889
PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G8MM PENTRU PERETI
DULAP FAG LUNG TIVITCLASA C GROSIME=50MM LUNGIME=2,~
CUIE CU CAP CONICTIP A13 X 70OL34S 2111
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
FIERAR BETON CAT.1
FIERAR BETON CAT.2
FIERAR BETON CAT.3
FIERAR BETON CAT.1
DULGHER CONSTRUCTII CAT.4
DULGHER CONSTRUCTII CAT.3
DULGHER CONSTRUCTII CAT.2
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
MARCAJ LONGITUDINAL CU BANDA DIN MATERIAL TERMOPLASTIC REFLECTORIZANTA
LISTA: MARCAJE RUTIERE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG FLUENT TRAFPE SECT DR CU RESTR DE CIRC PTR LUCR CONST,REP
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL ALUCARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATI PE NISIP
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACERE PAVAJE SAU FUNDATII DIN P BRUTA SAU BOL ALICARII DIN P BRUTA SAU BOLOV ASEZATE PE BETON
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVELE NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI BITUMATE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACEREA DE TROTUARE DIN DALE DE BETON SAUBAZALT MONTATE PE BETON
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATE PE NISIP
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIUNE ASEZATA PE BETON
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DINCOVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALT
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DINIMBR SEMIPERM,ASF PE BINDER COV ASF LA RECE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 3CM GROS FORMATE DINASFALT TURNAT PE FUNDATIE DIN BETON
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABLE COND,POD,GURI SCURGERE LA IMBRAC CAROSAB
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI FUND DRUM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9 MC/MIN
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINEREPIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER
AUTOGREDER PINA LA 175CP
ASTERN PE PLATF DRUM A MAT DE INTRET PIETRIS NISIPSAU P SPARTA CU GRED SEMIPURTAT CU TRACT PE PN
GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP
ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINEREPIETRIS,NISIP SAU P SPARTAMANUAL
PAVATOR CAT.1
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5CM ADINCIME CU AUTOGREDER
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV REPROFILAREA
AUTOGREDER PINA LA 175CP
SCARIFICAREA USOARA A IMPIETRUIRII PINA LA 5CM ADINCIME MANUAL
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU AUTOGREDER
AUTOGREDER PINA LA 175CP
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECUTATA MECANIC CU GREDER SEMIPURTAT
GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE,INCLUSIVCILINDRAREA CU AUTOGREDER
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
ASTERNEREA MAT PIETROSE DE INTRETINERE,INCLUSIV CILINDRAREA CU GREDER SEMIPURTAT
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE INCLUSIVCILINDRAREA,MANUAL
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.1
PAVATOR CAT.2
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA IMPIETRUIRI DIN MACADAM
PAVATOR CAT.1
REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUITE CU PIETRIS,PIATRASPARTA SAU SAVURA
PAVATOR CAT.1
GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUISANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI PE PARTEA CAROS
PAVATOR CAT.1
CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE VIITURI
PAVATOR CAT.1
CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILORADUSE DE VIITURI
PAVATOR CAT.1
INDEPARTAREA DE PE DRUM A BLOCURILOR DE STINCACAZUTE ACCIDENTAL FARA UTILIZ DE EXPLOZIV
PAVATOR CAT.1
INDEPARTAREA DE PE DRUM A BLOCURILOR DE STINCACAZUTE ACCIDENTAL CU UTILIZARE DE EXPLOZIV
DINAMITA TIP.2 IN CARTUSE50 G
FITIL DE AMORSARE (BICKFORD)TIP A (IN COLACI DE 8M)
CAPSE SIMPLE NR 8 (DETONANTE PIROTEHNICE) STAS 3388-62
ARTIFICIER SUPRAFATA CAT.2
PAVATOR CAT.1
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREALOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANU
PAVATOR CAT.1
ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREALOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECA
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINTIARBA ETC
PAVATOR CAT.1
TAIEREA CAVALIERILOR
SAPATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR
PAVATOR CAT.1
DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DESCURGERE
PAVATOR CAT.1
DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC
PAVATOR CAT.1
VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILE LA DRUMURI EXECUTATA MANUAL
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
SULFAT CUPRU TEHNIC CAL 1 98,5%
ULEI FIERT PE BAZA DE ULEI DE IN PENTRU VOPSELE ALBE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
PAVATOR CAT.1
VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILE LA DRUMURI EXECUTATA MECANIC
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
SULFAT CUPRU TEHNIC CAL 1 98,5%
ULEI FIERT PE BAZA DE ULEI DE IN PENTRU VOPSELE ALBE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
PAVATOR CAT.1
PAVATOR CAT.2
TRACTOR PE PNEURI65CP
VOPSIREA SI SCRIEREA LUCRARILOR ACCESORII LA DRUMURI:INDICATORI KILOMETRICI
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
VOPSIREA SI SCRIEREA LUCRARILOR ACCESORII LA DRUMURI:INDICATORI HECTOMETRICI
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL,CU AN-CORE
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAGLUNGIME MINIM~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32S 889
PAVATOR CAT.1
MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLASTIC ANCORE
LEMN ROTUND CONSTRUCTII RURALE COJIT FAGLUNGIME MINIM~
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32S 889
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
MONT PANOU DE PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLASTIC,PRINASEZAREA INCLINATA UNUL FATA DE ALTUL
SIRMA MOALE ZINCATA D= 3 OL32S 889
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
DEMONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL CUANCORE
PAVATOR CAT.1
DEMONT PANOU DE PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLASTIC
ASFALTATOR CAT.1
PAVATOR CAT.1
TRATAREA CU IZOLIN A PANOURILOR DE PARAZAPEZI METALICE IN VEDEREA CONSERVARII
IZOLIN(MATERIAL PENTRU IZOLAREA ACOPERISURILOR TABLA PE~
PAVATOR CAT.1
REPARAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI METALICE
LACATUS MECANIC INTRETINERE-REPARATIICAT.1
STABILIZAREA COMPLEXA CU VAR SI BITUM LICHID(BITU-MINA) A IMPIETRUIRILOR
BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
OTEL BETON PROFIL NETED OB37STAS 438 D=25MM
FIERAR BETON CAT.1
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
SAPATOR CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
IMPERMEABILIZAREA IMPIETRUIRILOR EXISTENTE CU BI- TUM LICHID(BITUMINA)
BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
IMPERMEABILIZAREA IMPIETRUIRILOR EXISTENTE CU:REZIDURI DE SOLVENTARE(REZIDURI DE PETROL)
REZIDURI DE SOLVENTARE DIN PRELUCRAREA TITEIULUI
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA LA 12TF
AUTOGUDRONATOR3500-3600L
AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.5-8T
CURATIRE PRIN SPALARE A STILPILOR DIN MATERIALPLASTIC PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
DETERGENT DE TIP DERO 40%N
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
CURATIREA PRIN SPALARE A INDICATOARELOR DE CIRCULATIE REFLECTORIZANTE
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
GRUND MINIU ANTICOROZIVG.351-4 STAS 3097-80
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
ZUGRAV VOPSITOR CAT.1
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP MA
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REP SUPR DEGR INCL PLOMBARE GROPI LA IMBR BIT PRINSTROP SUCCES CALD SI ASTERN CRIB CU DECAP ME
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) 500-1000L
AUTOAGREG.PT.REP.SI INTRET. DR.SI PODURI MUIRD 8,5T
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR TAR ASF CU ADAOS CRIBL PREP CALD CU DECAP MAN
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DECAP MANUALA COMP RULOU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DECAP MECANICA COM RULOU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
TRACTOR PE PNEURI65CP
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DECAP MANUALA COM RULOU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
TRACTOR PE PNEURI65CP
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DEC MAN SI COMPACT CU RULOU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
TRACTOR PE PNEURI65CP
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DEC MEC SI COMPACT CU RULOU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
TRACTOR PE PNEURI65CP
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MECA
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU EMULSIE CATIONICA CU DEC MEC SI COMPACT CU RULOU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9 MC/MIN
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PREPARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
REPARAREA SUPRAF DE ASF TURNAT CU MIXTURI GATA PREPARATE SI CU DECAP PORTIUNILOR DEGRAD EXECU
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
REP DEGRAD SI UMPLEREA GROPILOR LA IMBR ASF CU MIXTURA STOCABILA TURNATA PE SUPRAFETE MICI
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.2
REP SUPR DEGR IMBRAC MACADAM PENETRAT BITUM STROP BIT CALD ASTERN CRIB COMPACT CU RULOUL CO
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
REP SUPR DEGR IMBRAC MACADAM PENETRAT BITUM STROP BIT CALD ASTERN CRIB COMPACT CU MAIUL DE M
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL) PINA LA 500L
REP CRAPATURILOR MAI LARGI DECIT 5 MM LA IMBRACAMINTI BITUMINOASE EXECUTATA CU MORTAR ASFALTIC
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L
COVOR SUBTIRE 1.5-2 CM DIN MORTAR BIT CALD REGENIMBR ASF PROTEJ STRAT BAZA ASF ASTERNEREA MECA
LISTA: SOLUTII BITUMINOASE INCLUSIV DRESSING
LISTA: MIXTURI ASFALTICE
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
AUTOGREDER PINA LA 175CP
COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTIHIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DE DESEURI TEXTILE GRANULAT~
AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2S 3315
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN CALUPURI CU ROSTURINEBITUMATE
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN CALUPURI CU ROSTURIBITUMATE
CALUPURI BAZALT 18X18X30 CM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.4
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACEREA DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE NORMALE CU ROSTURI NEBITUMATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE NORMALE CU ROSTURI BITUMATE
PAVELE NORMALE ROCI ERUPTIVE TIP TRANSILVANEAN
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACEREA DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE ABNORME CU ROSTURI NEBITUMATE
PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN PAVELE ABNORME CU ROSTURI BITUMATE
PAVELE ABNORME ROCI ERUPTIVE GRANIT
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.3
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN BOLOVANI DE RIU
BOLOVANI DE RIU PENTRUDRUMURI,CAI FERATE150-300~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
REFACERE DE PAVAJE VECHI DIN PIATRA BRUTA
PIATRA BRUTA SORTATA ROCI METAMORFICE <50KG~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI SI TERASAMENTE I~
PAVATOR CAT.2
PAVATOR CAT.1
COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZITATII PARTII CAROS PRIN ASTERNERE DE NISIP CU RASPINDITOR MECANIC
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZITATII PARTII CAROS PRIN ASTERNERE DE NISIP CU RASPINDIRE MANUALA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZ PARTII CAROS PRINASTERNERE DE NISIP CU RASPINDIRE MANUALA DIN D
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZ PART CAROS PRIN AS TERN DE NISIP CU RASPIND MANUALA DIN DEP PRIN
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
COMBAT POLEI PE PARTEA CAROS PRIN ASTERNERE DESARE CU RASPINDITOR MECANIC
SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1S 2906
COMBAT POLEI PE PARTEA CAROS PRIN ASTERNERE DESARE CU RASPINDIRE MANUALA DIN AUTOCAMION
SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1S 2906
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
COMBAT POLEI PE PARTEA CAROS PRIN ASTERNERE DESARE CU RASPINDIRE MANUALA DIN DEPOZIT
SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1S 2906
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
COMBAT POLEI PE PARTEA CAROS PRIN ASTERNERE DESARE CU RASPINDIRE MANUALA DIN DEPOZITE PRIN LO
SARE GEMA INDUSTRIALA TIP 1S 2906
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
CURATIREA DRUMURILOR MODERNIZ DE NOROI SI MURDAR
MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ CAT.1
TAIEREA DIMB PRODUSE DE EXCES DE BIT DIN IMB ASF
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.1
CURAT MANU A ZAPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 15 CM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 16 LA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VAHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 26 LA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII PE DRUM UNDE NU POT LUCRA MECINCL INC VEHIC SAU DEP ZAPADA AFIN GROS 36 LA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA IMBIB APA GROS 15 CM
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA IMBIB APA GROS 16 LA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA IMBIB APA GROS 26 LA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA IMBIB APA GROS 36 LA
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA INGHETATA GROS 15 C
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA INGHET GROS 16 LA 25
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA INGHET GROS 26 LA 35
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
CURAT MANU A ZAPEZII DRUM UNDE NU POT LUCRA MEC INCL INC VEH SAU DEP ZAPADA INGHET GROS 36 LA 50
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA,COMB POLEI PE DR STR CUAUTOCURATITOR CU 2 SNECURI SI ROTOR
AUTOCURATATOR DE ZAPADA CU2SNECURISICU ROTOR
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUBULD PE TRACTOR PE SENILE 56-81 KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUBULD PE TRACTOR PE SENILE 82-110 KW
BULDOZER PE SENILE 81-180CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUBULD PE TRACTOR PE SENILE 111-220 KW
BULDOZER PE SENILE 181-300CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUBULD PE TRACTOR PE PNEURI 38-55 KW
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUBULD PE TRACTOR PE PNEURI 228-255 KW
BULDOZER PE PNEURI 301-400CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUAUTOGREDER 59-81 KW
AUTOGREDER PINA LA 175CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUAUTOGREDER 110 KW
AUTOGREDERDE SI PESTE 175CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUAUTOINCARCATOR CU CUPA 0,5-1,00 MC
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR CUAUTOINCARCATOR CU CUPA 1,1-1,5 MC
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CUAUTOINCARCATOR CU CUPA 1,6-2,5 MC
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUAUTOINCARCATOR CU CUPA PESTE 2,6 MC
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 2,6-3,9
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUGREDER SEMIPURTAT CU TRACTOR PE PNEURI U-650
GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUTRACTOR PE PNEURI U-650 48 KW
TRACTOR PE PNEURI65CP
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUECHIPAMENT BULD PTR TRACTOR PE PNEURI 38-51 K
ECHIPAMENT DE BULDOZER PT.TRACTOR PE PNEURI 38-51 KW
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CURASPINDIT AUTOPURT DE NISIP SI SARE CU MOTOR P
RASPINDITOR AUTOPURTAT DENIS.SI SARE CU MOTOR PR.(EXCL.AUTO)
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CURASPINDIT AUTOPURT DE NISIP SI SARE FARA MOTO
RASPINDITOR AUTOPURTAT DENIS.SI SARE FARA MOT.PR.(EXCL.AUTO)
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUINCARCATOR CUPA GREIFER SAU FURCI PE TRACT U
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI PT.TRACT.U650
UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CUAUTOCAMION DE 5 T ECHIPAT CU LAMA
AUTOCAMION ECHIPAT CU LAMA PT.ZAPADA 5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOTRANSPORTOR DE ASFALT TURNAT DE 6 T
AUTOTRANSPORTOR DE ASFALT6T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOAGREGAT UNIVER REP INTR DR(MUIRD)
AUTOAGREG.PT.REP.SI INTRET. DR.SI PODURI MUIRD 8,5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSP TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 5,5 T
AUTOVEH SPEC PT TR TEH BASC PT LUCR INTRET SI REP DR 5,5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCTRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE
AUTOVEH SPEC PT TR TEH BASC PT LUCR INTRET SI REP DR 6,5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASCPT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA D
AUTOVEH SPEC PT TR TEH BASC PT LUCR INTRET SI REP DR 8,5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T
AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 5,5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T
AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T
UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T
AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T
UTILAJE SI MIJL.DE TRANSPORT PT INTRETINEREA SI REPARAREA DRUMURILOR
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
REPARAREA IMBRACAM DIN BETON DE CIMENT CU BETON DECIMENT FLUIDIFIAT PREP IN STATII FIXE COMP PL V
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
BETONIST CAT.6
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.2
VIBRATOR DE EXT.(PLACA)PT.BETON,ACT.ELECTRIC,0,25-1,0 KW
REP IMBR DIN BET DE CIM CU BET DE CIM FLUIDIFIATPREP IN STATII FIXE COMP CU PL VIBR SI AGR MUIRD
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
BETONIST CAT.6
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.2
VIBRATOR DE EXT.(PLACA)PT.BETON,ACT.ELECTRIC,0,25-1,0 KW
AUTOAGREG.PT.REP.SI INTRET. DR.SI PODURI MUIRD 8,5T
REP IMBR DIN BET DE CIM CU BET DE CIM FLUIDIFIATPREP IN BETONIERA 250L COMP CU PLACA VIBRAT
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
BETONIST CAT.6
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
VIBRATOR DE EXT.(PLACA)PT.BETON,ACT.ELECTRIC,0,25-1,0 KW
REP IMBR DIN BET DE CIM CU BET DE CIM FLUIDIFIATPREP IN BET 250L COMP CU PL VIBR SI AGREG MUIRD
LISTA: BETON DE UZURA PT DRUMURI
BETONIST CAT.6
BETONIST CAT.5
BETONIST CAT.4
BETONIST CAT.3
VIBRATOR DE EXT.(PLACA)PT.BETON,ACT.ELECTRIC,0,25-1,0 KW
AUTOAGREG.PT.REP.SI INTRET. DR.SI PODURI MUIRD 8,5T

LABORANT INCERCARE REZISTENTA FIZ.CHIM. CAT.6


LABORANT INCERCARE REZISTENTA FIZ.CHIM. CAT.3
LABORANT INCERCARE REZISTENTA FIZ.CHIM. CAT.1
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 4 % CIMENT
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 5 % CIMENT
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 6 % CIMENT
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN NISIP CU 6 % CIMENT
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN NISIP CU 7 % CIMENT
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN NISIP CU 8 % CIMENT
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 2% VAR SI 15% ZGURA GRANULATA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 2,5% VAR SI 20% ZGURA GRANULAT
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN BALAST CU 3% VAR SI 25% ZGURA GRANULATA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.STATII MIXTE AMESTEC STRAT STABILIZAT BALAST CU 3% VAR SI 30% ZGURA GRANULATA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN NISIP CU 2% VAR SI 25% ZGURA GRANULATA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZATE EXEC DIN NISIP CU 2,5% VAR SI 30% ZGURA GRANULATA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP IN STATII FIXE A AMESTEC PTR STR STABILIZARE EXEC DIN NISIP CU 3% VAR SI 35% ZGURA GRANULATA
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
ZGURA GRANULATA DE FURNALS 648
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.ST.FIXE AMESTEC STR.RUTIERE STAB.BALAST 2,5% VAR 15% CENUSE TERMOCENTRALA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
CENUSE TERMOCENTRALA USCATA DE LA ELECTROFILTRE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.ST.FIXE AMESTEC STR.RUTIERE STAB.BALAST 3% VAR 20% CENUSE TERMOCENTRALA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
CENUSE TERMOCENTRALA USCATA DE LA ELECTROFILTRE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.ST.FIXE AMESTEC STR.RUTIERE STAB.BALAST 3,5% VAR 25% CENUSE TERMOCENTRALA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
CENUSE TERMOCENTRALA USCATA DE LA ELECTROFILTRE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.ST.FIXE AMESTEC STR.RUTIERE STAB.BALAST 4% VAR 30% CENUSE TERMOCENTRALA
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
CENUSE TERMOCENTRALA USCATA DE LA ELECTROFILTRE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL BALAST 89% TUF VULCANIC 8% ACTIVATOR 3%(VAR HIDRATAT PULBERE)
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL BALAST 89% TUF VULCANIC 8% ACTIVATOR 3%(VAR NEHIDRATAT MACINAT)
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL BALAST 89% TUF VULCANIC 8% ACTIVATOR 3%(CIMENT PA35)
BALASTNESPALAT DE RIU0-70MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL NISIP 87% TUF VULCANIC 8%ACTIVATOR 3%(VAR HIDRATAT PULBERE)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL NISIP 87% TUF VULCANIC 8%ACTIVATOR 3%(VAR NEHIDRATAT MACINAT)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL NISIP 87% TUF VULCANIC 8%ACTIVATOR 3%(CIMENT PA35)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL PIETR 47% NISIP42% TUF V 8%ACTIVATOR 3%(VAR HIDRATAT PULBERE)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-30 MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL PIETR 47% NISIP42% TUF V 8%ACTIVATOR 3%(VAR NEHIDRATAT MACINAT)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-30 MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL PIETR 47% NISIP42% TUF V 8%ACTIVATOR 3%(CIMENT PA35)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-30 MM
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.2
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL PIATR SP47% NIS42% TUF V 8%ACTIVATOR 3%(VAR HIDRATAT PULBERE)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR HIDRATAT PULBERE PENTRU CONSTRUCTIITIP 1 SA~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL PIATR SP47% NIS42% TUF V 8%ACTIVATOR 3%(VAR NEHIDRATAT MACINAT)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ST FIXE AM STABIL PIATR SP47% NIS42% TUF V 8%ACTIVATOR 3%(CIMENT PA35)
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
TUF VULCANIC MACINAT CS 1/81
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
CIMENT PORTLAND CU ADAOSURIPA35SACI S1500
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI LAPTE DE CIMENT 1MC
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA 0,25MC/MIN
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP AMESTEC OPTIMAL DIN AGREGATE DE CARIERA PTR FUNDATII DE DRUMURI
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE8-15~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 25-40~
NISIP CONCASARE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS-60
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA 2,8-8,0KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L
PREP BITUMULUI TAIAT (CUTBACKIN AMESTEC DE 60% BI-TUM SI 40% WHITE SPIRT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.1
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
PREP MORTARULUI CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
PREPARAREA BINDERULUI DE PIETRIS EXECUTAT LA RECE CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-15 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA RECE CU SUSPENSIE DE BITUM FILERIZAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D 180/200STAS 754
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE 300-600L
PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BINDERULUI DE CRIBLURA EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BINDERULUI DE MARGARITARSI PIETRIS EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BINDERULUI DE MARGARITAR SI PIETRIS EXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BINDERULUI DE MARGARITAR SI PIETRIS EXECUTALA CALD CU BITUM IN INSTALATII TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-16MM IN INST TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31 MM IN INST TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-16 MM IN INST TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-31MM IN INST TIPLPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST DE 0-3 MM IN INST TELTOMA
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST 0-16 MM IN INST TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SICU AGREG NAT DE BALAST 0-31 MM IN INST TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SIAGREG CONCASATE DE 0-25 MM IN INST TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP CONCASARE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE8-15~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALD CU BITUM SIAGREG CONCASATE DE 0-25 MM IN INST TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP CONCASARE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE8-15~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF PT STR BAZA EXEC LA CALC CU BITUM SIAGREG CONCASATE DE 0-25 MM IN INST TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP CONCASARE
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE8-15~
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 15-25~
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXEC LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP CONCASARE
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGATIN CRIBLURAEXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURA EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTARULUI ASFALTIC EXECUTAT LA CALD CU BITUMIN INSTALATI TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTARULUI ASFALTIC EXECUTAT LA CALD CU BITUMIN INSTALATI TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTARULUI ASFALTIC EXECUTAT LA CALD CU BITUMIN INSTALATI TIP TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETONULUI ASFALTIC CU AGREGAT MARE EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP CONCASARE
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETONULUI ASFALTIC CU AGREGAT MARE EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETONULUI ASFALTIC CU AGREGAT MARE EXECUTATLA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP CONCASARE
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU PIETRIS MARGARITAR SI FILER DE CALCAR IN MALAXOR MECANIC
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MALAXOR MECANIC DE ASFALT 1001-3000L
PREP ASFALT TURNAT EXECUTAT CU PIETRIS MARGARITAR SI FILER DE CALCAR IN INST ASFALTICE ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU PIETRIS MARGAR SI FILER DE CALCAR IN INSTALATII LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.ASFALT TURNAT CU PIETRIS-MARGARITAR SI FILER CALCAR IN INSTALATII TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MARGARITAR (NISIP)3...7 MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU CRIBLURA SIFILER DE CALCAR IN MALAXOR MECANIC
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MALAXOR MECANIC DE ASFALT 1001-3000L
PREP ASFALT TURNAT EXECUTAT CU CRIBLURA SI FILERDE CALCAR IN INST ASFALTICE ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP ASFALTULUI TURNAT EXECUTAT CU CRIBLURA SIFILER DE CALCAR IN INSTALATII LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP.ASFALT TURNAT CU CRIBLURA SI FILER CALCAR IN INSTALATII TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D40/ 50STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CUNISIP 0_3 MM SI 2_3% BITUM IN INSTALATII ANG
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CUNISIP 0_3 MM SI 2_3% BITUM IN INSTALATII LPX
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CUNISIP 0_3 MM SI 2_3% BITUM IN INSTALATII TELTOMAT
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CUNISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII ANG
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CUNISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII LPX
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP NISIPULUI BITUMAT SI A DRESSINGULUI GRAS CUNISIP 0_3 MM SI 4% BITUM IN INSTALATII TELTOMAT
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP BITUMINOS DERNA TATARUS CONTINUT BITUM NATUR 15%
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.5
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE MARGARITAR SI PIETRIS CU NISIP BITUMINOS
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 15-30 MM
NISIP BITUMINOS DERNA TATARUS CONTINUT BITUM NATUR 15%
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.5
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A MIXTURII ASFALTICE CU NISIP BITUMINOS PENTRU STRATURI DE BAZA
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-15 MM
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 15-30 MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP BITUMINOS DERNA TATARUS CONTINUT BITUM NATUR 15%
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.5
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A MORTARULUI ASFALTIC CU NISIP BITUMINOS PENTRU STRATUL DE INCHIDERE
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP BITUMINOS DERNA TATARUS CONTINUT BITUM NATUR 15%
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.5
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A MORTARULUI ASFALTIC CU NISIP BITUMINOS
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP BITUMINOS DERNA TATARUS CONTINUT BITUM NATUR 15%
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.5
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A BETONULUI ASFALTIC FIN SARAC IN CRIBLURA CU NISIP BITUMINOS
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP BITUMINOS DERNA TATARUS CONTINUT BITUM NATUR 15%
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.5
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE CRIBLURA CU BITUM LICHID (BITUMINA)
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD A BINDERULUI DE MARGARITAR SIPIETRIS CU BITUM LICHID (BITUMINA)
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD CU BITUM LICHID (BITUMINA) A MIXTURILOR ASFALTICE PENTRU STRATURI DE BAZA
PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU7-30 MM
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPARAREA LA CALD CU BITUM LICHID (BITUMINA) A MORATARULUI ASFALTIC
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
BITUM PENTRU DRUMURI LICHID NII 1447
BITUM INDUSTRIAL NEPARAFINOSTIP I 85/95S 755
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT G-BT/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 450CU CRIBL SI NISIP BETONIERA 500 L AMESTEC FORT EL
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 450CU CRIB SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/H
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 400 CU PIATRA SPARTA SI NISIP BETONIERA 500L AMESFORT
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 400CU PIATRA SPARTA SI NISIP CENTR BET CAP 25-35MC
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 400 CU PIETRIS SI NISIP BETONIERA 500L AMESTEC FORT EL
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU7-15 MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 400CU PIETRIS SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/H
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU7-15 MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 350 CU CRIBL SI NISIP BETONIERA 500 L AMEST FORT ELECT
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
BETON CIMENT PTR DR PLATF PISTA AEROPORT MARCA 350CU CRIBLURA SI NISIP CENTR BETON CAP 25-35 MC/
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIATRA SP SI NISIP BETONIERA 500L AMEST FORT ELE
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIATRA SP SI NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC/H
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI MAGMATICE 40-63~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIETRIS SI NISIP BETONIERA 500L AMEST FORT ELEC
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU7-15 MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIETRIS SI NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC/H
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU7-15 MM
PIETRIS CIURUIT NESPALAT DE RIU 15-30 MM
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PTREPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN MALAXOR
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MALAXOR MECANIC DE ASFALT 1001-3000L
PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PTREPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP A
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PTREPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP L
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF STOC NECES LUCR DE REP ALCAT DIN AMESTEC DE AGREG MIN CU 8,6-9,3% BIT TAIAT INST ANG
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXT ASF STOC NECES LUCR DE REP ALCAT DINAMESTEC DE AGREG MIN CU 8,6-9,3% BIT TAIAT IN LPX
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP CONCASARE
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
VAR BULGARI PENTRU CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S~
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
PREP MORTAR BITUMINOS LA CALD PT COVOARE ASF SUBTIRI PT REGEN IMBR ASFALTICE IN INST TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTAR BITUMINOS LA CALD PT COVOARE ASF SUBTIRI PT REGEN IMBR ASF IN INST TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MORTAR BITUMINOS LA CALD PT COVOARE ASF SUBTIRI PT REGEN IMBR ASF IN INST TIP TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
CONFECT PLACUTE REFLECTORIZANTE PT STILPI DIRIJ A CIRCULATIEI DIN MATERIAL PLASTIC EXEC DIN ALUMIN
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2,50 X 1000AL99,5
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
DETERGENT DE TIP DERO 40%N
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
TINICHIGIU SANT. CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
CONF PLAC REFLECTORIZANTE PT STILPI DIRIJ A CIRCDIN MAT PLASTIC EXEC DIN BANDA OTEL DE 1,5 MM
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR90-80
DETERGENT DE TIP DERO 40%N
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
TINICHIGIU SANT. CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.3
CONF INDICAT DIN TABLA OTEL 1,5MM VOPSITE PT CIRC RUTIERA: TRIUNGHIULARE SAU FORMA SAGEATA
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
BENZI LR OTEL CARBONT2X30 MNOL32-1NS1945
NIT CU CAP SEMIINECAT 5 X10OL34S 1257
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
GRUND ALCHID ORICE CULOARE
EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT DIN TABLA OTEL 1,5 MM VOPSITE PT CIRCRUTIERA: DREPTUNGHIULARE SAU PATRATE
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
BENZI LR OTEL CARBON 1/2T3X30 MNOL32-1NS1945
CORNIER ARIPI INEGALE TRAS LA RECE S825050X 36X 4~
NIT CU CAP SEMIINECAT 5 X10OL34S 1257
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
GRUND ALCHID ORICE CULOARE
EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT DIN TABLA OTEL 1,5 MM VOPSITE PT CIRCRUTIERA: CIRCULARE SAU OCTOGONALE
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
BENZI LR OTEL CARBONT2X30 MNOL32-1NS1945
NIT CU CAP SEMIINECAT 5 X10OL34S 1257
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
GRUND ALCHID ORICE CULOARE
EMAIL ALCHIDIC PENTRU TIMPLARIE LEMN
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT CIRC RUT DIN TABLA OTEL DE 1,5MM SAUTABLA AL DE 2MM ACOP FOLIE REFLEC TRIUNG TABL OT
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
BENZI LR OTEL CARBONT2X30 MNOL32-1NS1945
NIT CU CAP SEMIINECAT 3,5 X 7OL34S 1257
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
GRUND ALCHID ORICE CULOARE
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT CIRC RUT TABLA OTEL DE 1,5MM SAU TABLAL DE 2MMACOP FOLIE REFLEC TRIUNG TABLA ALUMI
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2X 1000AL99,5
NIT CU CAP SEMIINECAT 5 X10OL34S 1257
CORNIER ARIPI INEGALE TRAS LA RECE S825050X 36X 4~
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2X500AL99,5
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT CIRC RUT DIN TABLA OTEL DE 1,5MMSAU TABLA AL 2MM ACOP FOLIE REFLEC DREPTUNG TABLA O
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
BENZI LR OTEL CARBON 1/2T3X30 MNOL32-1NS1945
NIT CU CAP SEMIINECAT 3,5 X 7OL34S 1257
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
GRUND ALCHID ORICE CULOARE
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT CIC RUT TABLA OTEL DE 1,5MM SAUTABLA AL 2MM ACOP FOLIE REFLEC DREPTUNGHI TABLA AL
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2X 1000AL99,5
NIT CU CAP SEMIINECAT 5 X10OL34S 1257
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2X500AL99,5
BARA ALUMINIU DREPTUNGHIULARA TRASA HD50X5 AL 9~
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT CIRC RUT TABLA OTEL DE 1,5MMSAU TABLAAL 2MM ACOP FOLIE REFLEC CIRCULARE TABLA OTE
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA CONSTRUCTII MECANICES901 1,50X1000X2000 OL3~
BENZI LR OTEL CARBONT2X30 MNOL32-1NS1945
NIT CU CAP SEMIINECAT 3,5 X 7OL34S 1257
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
GRUND ALCHID ORICE CULOARE
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF INDICAT CIRC RUT TABLA OTEL DE 1,5MM SAU TABLAL 2MM ACOP FOLIE REFLEC CIRCULARE TABLA ALUM
LISTA: FOLII REFLECTORIZANTE IMPORT VEST
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2X 1000AL99,5
NIT CU CAP SEMIINECAT 5 X10OL34S 1257
TABLA DE ALUMINIUS 428HH 2X500AL99,5
CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240
HIRTIE SLEFUIT USCATA CU ENFOI 23X30 GR 25 ~
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS44
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
LAC INCOLOR DE FINIT ANTICOROZIV L006-52 CS
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.4
LACATUS CONSTRUCTII METALICE CAT.2
ZUGRAV VOPSITOR CAT.4
ZUGRAV VOPSITOR CAT.2
CONF STILPI METALICI PTR INDICATOARE DE CIRCULAT
TEAVA CONSTRUCTII FARA SUDURA LAMINATA LA CALD60X 5~
GRUND MINIU ANTICOROZIVG.351-4 STAS 3097-80
VOPSEA INTERMEDIARA ALBA V.105-1 NTR170~
HIRTIE SLEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 25 ~
DILUANT509 D.005-1STAS3123-80
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.3
LACATUS CONSTRUCTII METALICECAT.1
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.1
VOPSITOR INDUSTRIAL CAT.2
VOPSITOR INDUSTRIAL-B CAT.3
PREP MIXTURI ASF RUGOASE EXECUTATE LA CALD CU BITUUM IN INST TIP ANG
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP CONCASARE
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.4
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.3
ASFALTATOR CAT.2
INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE) 6-8T/H
PREDOZATOR DE AGREGATE PT INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1 MC
CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE 20T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXTURII ADF RUGOASE EXECUTATE LA CALD CU BITUM IN INST TIP LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
NISIP CONCASARE
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP MIXTURII ASF RUGOASE EXECUTATE LA CALD CU BITUM IN INST TIP TELTOMAT
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.1
ASFALTATOR CAT.2
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP TELTOMAT 100T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,5-2,5
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
ADITIV MIXT DISAN UTIL LA PREPAR BETOANRLOR RUT
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
PREP MORTAR ASFALTIC EXEC CALD CONTINUT REDUS BIT IN INSTALATII LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
NISIP CONCASARE
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BETON ASFALTIC BOGAT IN CRIBLURA CU CONTINUT REDUS DE BITUM IN INSTALATII LPX
BITUM PENTRU DRUMURI TIP D80/120STAS 754
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
NISIP CONCASARE
NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI0,0-3,0MM
FILER DE CALCARTIP 1VRAC S 539
MOTORINA PENTRU MOTOR DIESEL LD IARNA VARAS~
ASFALTATOR CAT.2
ASFALTATOR CAT.1
INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H
INCARC.FRONTAL PE PN-URI PINA LA 1,0-1,49
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
USCATOR FILER ACT ELECTRIC
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BET CIM FLUIDIFIAT B450 CU CIM P45 IN ST FIXEPT REPARARE IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
FLUBET ADITIV SUPERPLASTIFIANT PENTRU BETOANENTR 1066~
BETONIST CAT.1
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BET CIM FLUIDIFIAT B350 CU CIM P40 IN ST FIXEPT REPARARE IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIMENT
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
FLUBET ADITIV SUPERPLASTIFIANT PENTRU BETOANENTR 1066~
BETONIST CAT.1
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREP BET CIM FLUIDIFIAT B450 CU CIM P45 IN BETONIERA 250L PT REPARARE IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIM
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
FLUBET ADITIV SUPERPLASTIFIANT PENTRU BETOANENTR 1066~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTONATA ELECTRIC 251-500L
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
PREP BET CIM FLUIDIFIAT B350 CU CIM P40 IN BETONIERA 250L PT REPARARE IMBRACAMINTE DIN BETON DE CIM
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
FLUBET ADITIV SUPERPLASTIFIANT PENTRU BETOANENTR 1066~
BETONIST CAT.1
BETONIST CAT.3
BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTONATA ELECTRIC 251-500L
TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
PREPARBET POROS PT BENZI DE STATIONARE LA AUTOSTRAZI CU CIM P45 IN STATII FIXE 21-40 MC/H
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPAR BET POROS PT BENZI DE STATIONARE LA AUTOSTRCU CIMENT P40 IN STATII FIXE 21-40 MC/H
CIMENT PORTLAND P 40 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 21-40MC/ORA
BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
PREPAR BET POROS PT BENZI DE STATIONARE LA AUTOSTRCU CIMENT P45 IN BETONIERA DE 500L
CIMENT PORTLAND P 45 VRAC S 388
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI0,0-7,0MM
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA
DISAN (LIGNOSULFONAT DE CALCIU SI ADAOS 3%) CU 92% SUBS~
BETONIST CAT.3
BETONIST CAT.2
BETONIST CAT.1
BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC 251-500L
BULDOZER PE PNEURI60-100CP
CONSUM UM

Consum 100 MP.


0.08333 ORA
0.08 ORA
Consum M
0.064 M.C.
0.52649 ORA
0.12599 ORA
0.01822 ORA
0.06149 ORA
0.16799 ORA
0.06629 ORA
Consum M
0.064 M.C.
0.52649 ORA
0.12599 ORA
0.01822 ORA
0.06149 ORA
0.16799 ORA
0.06629 ORA
Consum M
0.11 M.C.
0.70199 ORA
0.22199 ORA
0.03193 ORA
0.06149 ORA
0.16799 ORA
0.08249 ORA
Consum M
0.11 M.C.
0.70199 ORA
0.22199 ORA
0.03193 ORA
0.06149 ORA
0.16799 ORA
0.08249 ORA
Consum M
0.626 M.C.
1.53 M
1.01 M
1.22569 ORA
0.14353 ORA
1.31126 ORA
0.18071 ORA
Consum M
0.626 M.C.
1.53 M
1.01 M
1.22569 ORA
0.14353 ORA
1.31126 ORA
0.18071 ORA
Consum M.C.
3.46499 ORA
Consum 100 MC.
2.11 ORA
Consum 100 MC.
3.17 ORA
Consum M.C.
1.01249 ORA
Consum M.C.
1.311 M.C.
0.232 M.C.
0.28843 ORA
0.8653 ORA
0.153 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.311 M.C.
0.232 M.C.
0.28843 ORA
0.8653 ORA
0.153 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.311 M.C.
0.232 M.C.
0.11218 ORA
0.25655 ORA
0.048 ORA
0.153 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.311 M.C.
0.232 M.C.
0.11218 ORA
0.25655 ORA
0.048 ORA
0.153 ORA
0.023 ORA
Consum 100 MC.
6.29999 ORA
6.3 ORA
Consum MP.
0.039 M.C.
0.034 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02356 ORA
0.07068 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0034 ORA
Consum MP.
0.039 M.C.
0.034 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02356 ORA
0.07068 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0034 ORA
Consum MP.
0.039 M.C.
0.034 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02356 ORA
0.07068 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0034 ORA
Consum MP.
0.039 M.C.
0.034 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02356 ORA
0.07068 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0034 ORA
Consum MP.
0.052 M.C.
0.033 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02637 ORA
0.07911 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0033 ORA
Consum MP.
0.052 M.C.
0.033 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02637 ORA
0.07911 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0033 ORA
Consum MP.
0.052 M.C.
0.033 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02637 ORA
0.07911 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0033 ORA
Consum MP.
0.052 M.C.
0.033 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02637 ORA
0.07911 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0033 ORA
Consum MP.
0.065 M.C.
0.031 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02918 ORA
0.08756 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0031 ORA
Consum MP.
0.065 M.C.
0.031 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02918 ORA
0.08756 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0031 ORA
Consum MP.
0.065 M.C.
0.031 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02918 ORA
0.08756 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0031 ORA
Consum MP.
0.065 M.C.
0.031 M.C.
0.06799 ORA
0.01404 ORA
0.02918 ORA
0.08756 ORA
0.0063 ORA
0.005 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.00209 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0038 ORA
0.0031 ORA
Consum MP.
0.078 M.C.
0.068 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03299 ORA
0.09899 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0068 ORA
Consum MP.
0.078 M.C.
0.068 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03299 ORA
0.09899 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0068 ORA
Consum MP.
0.078 M.C.
0.068 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03299 ORA
0.09899 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0068 ORA
Consum MP.
0.078 M.C.
0.068 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03299 ORA
0.09899 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0068 ORA
Consum MP.
0.103 M.C.
0.066 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03862 ORA
0.11587 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0066 ORA
Consum MP.
0.103 M.C.
0.066 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03862 ORA
0.11587 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0066 ORA
Consum MP.
0.103 M.C.
0.066 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03862 ORA
0.11587 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0066 ORA
Consum MP.
0.103 M.C.
0.066 M.C.
0.06799 ORA
0.02409 ORA
0.03862 ORA
0.11587 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0066 ORA
Consum MP.
0.129 M.C.
0.062 M.C.
0.06799 ORA
0.02711 ORA
0.04424 ORA
0.13274 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0062 ORA
Consum MP.
0.129 M.C.
0.062 M.C.
0.06799 ORA
0.02711 ORA
0.04424 ORA
0.13274 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0062 ORA
Consum MP.
0.129 M.C.
0.062 M.C.
0.06799 ORA
0.02711 ORA
0.04424 ORA
0.13274 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0062 ORA
Consum MP.
0.129 M.C.
0.062 M.C.
0.06799 ORA
0.02711 ORA
0.04424 ORA
0.13274 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0056 ORA
0.0062 ORA
0.0081 ORA
0.0091 ORA
0.0043 ORA
Consum TONA
1040 KG
6 M.C.
1.07099 ORA
3.21299 ORA
0.358 ORA
0.358 ORA
0.358 ORA
0.358 ORA
0.6 ORA
Consum M.C.
1.003
0.115 M.C.
0.72 M.C.
0.19999 ORA
0.06666 ORA
0.13333 ORA
0.26086 ORA
0.78262 ORA
12.7 ORA
0.09 ORA
0.033 ORA
0.072 ORA
Consum M.C.
1.003
0.115 M.C.
0.72 M.C.
0.23999 ORA
0.47999 ORA
0.16099 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.072 ORA
0.004 ORA
Consum M.C.
1.26999 M.C.
0.102 M.C.
0.256 M.C.
0.25 M.C.
0.54999 ORA
1.24671 ORA
0.207 ORA
0.025 ORA
Consum M.C.
1.219 M.C.
0.203 M.C.
0.15 M.C.
0.54999 ORA
1.09999 ORA
0.207 ORA
0.015 ORA
Consum M.C.
1.26999 M.C.
0.05 M.C.
0.46666 ORA
0.93333 ORA
0.174 ORA
0.005 ORA
Consum M.C.
1.26999 M.C.
0.102 M.C.
0.257 M.C.
0.25 M.C.
0.19999 ORA
0.6 ORA
0.042 ORA
0.258 ORA
0.025 ORA
Consum M.C.
1.219 M.C.
0.203 M.C.
0.15 M.C.
0.19999 ORA
0.39999 ORA
0.042 ORA
0.258 ORA
0.015 ORA
Consum M.C.
1.26999 M.C.
0.05 M.C.
0.1 ORA
0.2 ORA
0.042 ORA
0.218 ORA
0.005 ORA
Consum MP.
0.1 M.C.
0.013 M.C.
0.037 M.C.
0.028 M.C.
0.02632 ORA
0.102 ORA
0.00419 ORA
0.003 ORA
0.023 ORA
Consum MP.
0.128 M.C.
0.016 M.C.
0.041 M.C.
0.033 M.C.
0.03285 ORA
0.117 ORA
0.0044 ORA
0.028 ORA
0.0033 ORA
Consum M.C.
1.008
0.096 M.C.
0.315 M.C.
0.00067 M.C.
0.581 MP.
1.22938 ORA
0.08579 ORA
0.30659 ORA
0.40499 ORA
1.0657 ORA
4.68999 ORA
0.13499 ORA
0.031 ORA
Consum MP.
0.101
0.016 M.C.
0.012 M.C.
0.04399 ORA
0.04636 ORA
0.01545 ORA
0.10636 ORA
0.11581 ORA
0.015 ORA
0.001 ORA
Consum MP.
0.101
0.08 M.C.
0.012 M.C.
0.04399 ORA
0.01795 ORA
0.0539 ORA
0.04636 ORA
0.01545 ORA
0.10636 ORA
0.11581 ORA
0.015 ORA
0.001 ORA
Consum MP.
0.064 M.C.
0.018 M.C.
0.173 M.C.
0.128 M.C.
0.009 M.C.
0.02 M.C.
0.31 ORA
0.31 ORA
0.0044 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.082 M.C.
0.173 M.C.
0.128 M.C.
0.009 M.C.
0.02 M.C.
0.31 ORA
0.31 ORA
0.0044 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.116 M.C.
0.018 M.C.
0.173 M.C.
0.077 M.C.
0.009 M.C.
0.02 M.C.
0.29 ORA
0.29 ORA
0.0044 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.082 M.C.
0.173 M.C.
0.077 M.C.
0.009 M.C.
0.02 M.C.
0.29 ORA
0.29 ORA
0.0044 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.001
1.1 MP.
0.02799 ORA
0.02599 ORA
0.02599 ORA
Consum MP.
0.001
1.1 MP.
0.02799 ORA
0.02599 ORA
0.02599 ORA
Consum MP.
0.5 KG
1.1 MP.
0.001 M.C.
0.02799 ORA
0.02599 ORA
0.02599 ORA
Consum M.C.
1.008
0.05 M.C.
0.68749 ORA
1.37499 ORA
0.232 ORA
0.005 ORA
Consum M.C.
1.008
0.05 M.C.
0.15398 ORA
0.15398 ORA
0.005 ORA
0.077 ORA
0.232 ORA
Consum MP.
0.728 M
0.02799 ORA
0.00404 ORA
Consum MP.
0.003 M.C.
0.0003 ORA
0.0003 ORA
Consum MP.
0.005 M.C.
0.0006 ORA
0.0005 ORA
Consum MP.
0.003 M.C.
0.0003 ORA
0.0003 ORA
Consum MP.
0.005 M.C.
0.0006 ORA
0.0005 ORA
Consum 100 MP.
0.1
0.026 M.C.
1.99999 ORA
Consum 100 MP.
0.14
0.037 M.C.
1.99999 ORA
Consum 100 MP.
0.067
3.29999 ORA
Consum 100 MP.
45.5 KG
0.045 M.C.
1.99999 ORA
0.053 ORA
Consum 100 MP.
65.9 KG
9.8 KG
0.962 TONA
0.18416 ORA
0.36833 ORA
0.25559 ORA
0.184 ORA
0.052 ORA
0.067 ORA
0.121 ORA
0.205 ORA
Consum 100 MP.
110.6 KG
0.962 TONA
0.25559 ORA
0.052 ORA
0.067 ORA
0.121 ORA
0.205 ORA
Consum 100 MP.
101.5 KG
15.1 KG
1.338 TONA
0.28333 ORA
0.56666 ORA
0.35499 ORA
0.283 ORA
0.079 ORA
0.093 ORA
0.168 ORA
0.226 ORA
Consum 100 MP.
170.9 KG
1.712 TONA
0.51119 ORA
0.083 ORA
0.133 ORA
0.241 ORA
0.274 ORA
Consum 100 MP.
65.9 KG
9.8 KG
1.231 TONA
0.18416 ORA
0.36833 ORA
0.32659 ORA
0.184 ORA
0.052 ORA
0.085 ORA
0.154 ORA
0.209 ORA
Consum 100 MP.
110.6 KG
1.231 TONA
0.32659 ORA
0.053 ORA
0.083 ORA
0.154 ORA
0.209 ORA
Consum 100 MP.
391.2 KG
34.4 KG
4.28 TONA
57.9 KG
5.98733 ORA
1.09366 ORA
0.68324 ORA
1.094 ORA
0.265 ORA
0.311 ORA
0.563 ORA
0.458 ORA
Consum 100 MP.
391.2 KG
34.4 KG
5.35 TONA
57.9 KG
1.09366 ORA
5.99 ORA
0.85874 ORA
1.094 ORA
0.265 ORA
0.389 ORA
0.704 ORA
0.459 ORA
Consum 100 MP.
212.8 KG
2.996 TONA
32 KG
0.59499 ORA
1.18999 ORA
0.47789 ORA
0.38 ORA
0.46 ORA
0.595 ORA
0.166 ORA
0.21 ORA
Consum MP.
0.078 M.C.
0.025 M.C.
0.019 TONA
4.01 KG
1.44 KG
0.8 KG
0.012 M.C.
0.01501 ORA
0.03003 ORA
0.00812 ORA
0.015 ORA
0.004 ORA
0.003 ORA
0.024 ORA
0.005 ORA
0.001 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.078 M.C.
0.036 M.C.
0.013 TONA
5.65 KG
1.13 KG
1 KG
0.012 M.C.
0.01869 ORA
0.03738 ORA
0.00889 ORA
0.019 ORA
0.005 ORA
0.004 ORA
0.024 ORA
0.007 ORA
0.001 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.07
0.078 M.C.
0.023 M.C.
0.08399 ORA
0.002 ORA
0.022 ORA
0.002 ORA
Consum TONA
1.003
0.052 M.C.
0.13 KG
0.09843 ORA
0.19687 ORA
0.29531 ORA
0.35991 ORA
0.047 ORA
Consum TONA
1.003
0.115 KG
0.24286 ORA
0.45259 ORA
0.35074 ORA
0.125 ORA
Consum TONA
1.003
0.115 KG
0.04399 ORA
0.15185 ORA
0.09159 ORA
0.12474 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
Consum TONA
1.003
0.13 KG
0.24786 ORA
0.32759 ORA
0.36074 ORA
0.13 ORA
Consum TONA
1.003
0.13 KG
0.04399 ORA
0.15185 ORA
0.09159 ORA
0.12474 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
Consum TONA
1.003
0.115 KG
0.21586 ORA
0.26359 ORA
0.29673 ORA
0.13 ORA
Consum TONA
1.003
0.115 KG
0.04399 ORA
0.15185 ORA
0.09159 ORA
0.12474 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
Consum MP.
0.058
0.003 M.C.
0.007 KG
0.00656 ORA
0.01313 ORA
0.0197 ORA
0.02783 ORA
0.0043 ORA
Consum MP.
0.069
0.003 M.C.
0.008 KG
0.00787 ORA
0.01575 ORA
0.02362 ORA
0.03174 ORA
0.0044 ORA
Consum MP.
0.081
0.004 M.C.
0.009 KG
0.00919 ORA
0.01838 ORA
0.02757 ORA
0.03569 ORA
0.0044 ORA
Consum MP.
0.092
0.004 M.C.
0.011 KG
0.0105 ORA
0.02101 ORA
0.03151 ORA
0.03964 ORA
0.0048 ORA
Consum MP.
0.059
0.003
0.007 KG
0.01913 ORA
0.03068 ORA
0.03436 ORA
0.0072 ORA
Consum MP.
0.071
0.003
0.008 KG
0.0209 ORA
0.03599 ORA
0.03789 ORA
0.0087 ORA
Consum MP.
0.083
0.003
0.009 KG
0.02267 ORA
0.0413 ORA
0.04144 ORA
0.01 ORA
Consum MP.
0.094
0.003
0.011 KG
0.02444 ORA
0.04661 ORA
0.04498 ORA
0.0114 ORA
Consum MP.
0.059
0.003
0.007 KG
0.00329 ORA
0.0136 ORA
0.00748 ORA
0.01999 ORA
0.0033 ORA
0.0033 ORA
0.0033 ORA
Consum MP.
0.071
0.003
0.008 KG
0.00394 ORA
0.01426 ORA
0.00814 ORA
0.02065 ORA
0.004 ORA
0.004 ORA
0.004 ORA
Consum MP.
0.083
0.003
0.009 KG
0.0046 ORA
0.01492 ORA
0.0088 ORA
0.02131 ORA
0.0046 ORA
0.0046 ORA
0.0046 ORA
Consum MP.
0.094
0.003
0.011 KG
0.00528 ORA
0.01558 ORA
0.00946 ORA
0.02197 ORA
0.0053 ORA
0.0053 ORA
0.0053 ORA
Consum MP.
0.071
0.008 KG
0.00394 ORA
0.01426 ORA
0.00814 ORA
0.01165 ORA
0.004 ORA
0.004 ORA
0.004 ORA
Consum MP.
0.083
0.009 KG
0.0046 ORA
0.01492 ORA
0.0088 ORA
0.01231 ORA
0.0046 ORA
0.0046 ORA
0.0046 ORA
Consum MP.
0.094
0.011 KG
0.00528 ORA
0.01558 ORA
0.00946 ORA
0.01297 ORA
0.0053 ORA
0.0053 ORA
0.0053 ORA
Consum MP.
0.055
0.003
0.007 KG
0.01858 ORA
0.02902 ORA
0.03325 ORA
0.007 ORA
Consum MP.
0.066
0.003
0.008 KG
0.02023 ORA
0.03397 ORA
0.03655 ORA
0.0082 ORA
Consum MP.
0.077
0.003
0.009 KG
0.02188 ORA
0.03892 ORA
0.03985 ORA
0.0094 ORA
Consum MP.
0.055
0.003
0.007 KG
0.00309 ORA
0.01339 ORA
0.00727 ORA
0.01977 ORA
0.0031 ORA
0.0031 ORA
0.0031 ORA
Consum MP.
0.066
0.003
0.008 KG
0.0037 ORA
0.01401 ORA
0.00789 ORA
0.02039 ORA
0.0037 ORA
0.0037 ORA
0.0037 ORA
Consum MP.
0.077
0.003
0.009 KG
0.00431 ORA
0.01462 ORA
0.0085 ORA
0.02101 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
0.0043 ORA
Consum MP.
0.094
0.003
0.011 KG
0.02444 ORA
0.04661 ORA
0.04498 ORA
0.0113 ORA
Consum MP.
0.118
0.003
0.016 KG
0.02798 ORA
0.05723 ORA
0.05206 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.141
0.003
0.016 KG
0.03151 ORA
0.06781 ORA
0.05911 ORA
0.0166 ORA
Consum MP.
0.165
0.003
0.019 KG
0.03505 ORA
0.07843 ORA
0.06619 ORA
0.0193 ORA
Consum MP.
0.094
0.003
0.011 KG
0.00528 ORA
0.01558 ORA
0.00946 ORA
0.02197 ORA
0.0053 ORA
0.0053 ORA
0.0053 ORA
Consum MP.
0.118
0.003
0.016 KG
0.0066 ORA
0.0169 ORA
0.01078 ORA
0.02329 ORA
0.0066 ORA
0.0066 ORA
0.0066 ORA
Consum MP.
0.141
0.003
0.016 KG
0.00791 ORA
0.01822 ORA
0.0121 ORA
0.02461 ORA
0.00789 ORA
0.00789 ORA
0.00789 ORA
Consum MP.
0.165
0.003
0.019 KG
0.00922 ORA
0.01954 ORA
0.01342 ORA
0.02593 ORA
0.0092 ORA
0.0092 ORA
0.0092 ORA
Consum MP.
0.072
0.002 M.C.
0.04 ORA
0.05 ORA
0.062 ORA
0.062 ORA
Consum MP.
0.096
0.002 M.C.
0.05921 ORA
0.05921 ORA
0.081 ORA
0.081 ORA
Consum MP.
0.12
0.002 M.C.
0.074 ORA
0.074 ORA
0.107 ORA
0.107 ORA
Consum MP.
0.144
0.002 M.C.
0.08881 ORA
0.08881 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
Consum MP.
0.096
0.002 M.C.
0.01608 ORA
0.02638 ORA
0.02025 ORA
0.02377 ORA
0.00052 ORA
0.0016 ORA
0.0161 ORA
Consum MP.
0.12
0.002 M.C.
0.00052 ORA
0.001 ORA
0.029 ORA
0.03 ORA
0.02 ORA
0.025 ORA
0.02009 ORA
Consum MP.
0.144
0.002 M.C.
0.02411 ORA
0.035 ORA
0.028 ORA
0.033 ORA
0.00052 ORA
0.001 ORA
0.0241 ORA
Consum 100 MP.
0.417
0.89999 ORA
0.096 ORA
Consum 100 MP.
0.05
0.41 TONA
4.49999 ORA
Consum 100 MP.
45 KG
0.30199 M.C.
0.045 M.C.
4.49999 ORA
Consum TONA
1.003
0.10399 ORA
0.20449 ORA
0.20799 ORA
0.28299 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
Consum TONA
1.003
0.09999 ORA
0.20049 ORA
0.19999 ORA
0.27499 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
Consum TONA
1.003
0.11199 ORA
0.21249 ORA
0.22399 ORA
0.29899 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
Consum TONA
1.003
0.13 ORA
0.23 ORA
0.13 ORA
0.08 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
Consum TONA
1.003
0.125 ORA
0.22549 ORA
0.125 ORA
0.07498 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
Consum TONA
1.003
0.13999 ORA
0.24049 ORA
0.13999 ORA
0.07498 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
Consum MP.
0.066
0.003
0.008 KG
0.004 ORA
0.014 ORA
0.008 ORA
0.021 ORA
0.004 ORA
0.004 ORA
0.004 ORA
Consum MP.
0.077
0.003
0.009 KG
0.004 ORA
0.015 ORA
0.009 ORA
0.022 ORA
0.0046 ORA
0.0046 ORA
0.0046 ORA
Consum MP.
0.083
0.003
0.009 KG
0.005 ORA
0.015 ORA
0.009 ORA
0.022 ORA
0.00489 ORA
0.00489 ORA
0.00489 ORA
Consum MP.
0.094
0.003
0.011 KG
0.005 ORA
0.016 ORA
0.01 ORA
0.023 ORA
0.0057 ORA
0.0057 ORA
0.0057 ORA
Consum MP.
0.09
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.098 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.011 KG
0.004 KG
0.053 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.002 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.27409 ORA
0.08239 ORA
0.12699 ORA
0.10199 ORA
0.00459 ORA
0.011 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.12
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.101 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.013 KG
0.004 KG
0.059 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.31 ORA
0.02026 ORA
0.01 ORA
0.00459 ORA
0.10131 ORA
0.08 ORA
0.13099 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.141
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.103 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00003 M.C.
0.015 KG
0.004 KG
0.062 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.31359 ORA
0.08233 ORA
0.12699 ORA
0.10139 ORA
0.00459 ORA
0.01163 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.171
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.106 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00003 M.C.
0.017 KG
0.004 KG
0.067 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.32379 ORA
0.09003 ORA
0.13099 ORA
0.10855 ORA
0.00459 ORA
0.01163 ORA
0.02026 ORA
0.069 ORA
0.069 ORA
0.069 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.012 ORA
0.006 ORA
0.069 ORA
Consum MP.
0.201
0.009
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.134 KG
0.02 KG
0.075 KG
0.00008 M.C.
0.038 KG
0.004 KG
0.117 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.32883 ORA
0.09773 ORA
0.134 ORA
0.10886 ORA
0.00459 ORA
0.01338 ORA
0.03041 ORA
0.069 ORA
0.069 ORA
0.069 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.008 ORA
0.069 ORA
Consum MP.
0.241
0.017
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.142 KG
0.02 KG
0.075 KG
0.0001 M.C.
0.044 KG
0.006 KG
0.129 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.32 ORA
0.1 ORA
0.14 ORA
0.05745 ORA
0.01386 ORA
0.01 ORA
0.11 ORA
0.072 ORA
0.072 ORA
0.072 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.01 ORA
0.072 ORA
Consum MP.
0.281
0.026
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.15099 KG
0.02 KG
0.075 KG
0.00011 M.C.
0.05 KG
0.006 KG
0.145 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.34 ORA
0.1 ORA
0.14 ORA
0.12 ORA
0.01 ORA
0.02 ORA
0.08787 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.011 ORA
0.077 ORA
Consum MP.
0.321
0.037
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.158 KG
0.02 KG
0.075 KG
0.00012 M.C.
0.056 KG
0.006 KG
0.159 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.34424 ORA
0.11039 ORA
0.14 ORA
0.11885 ORA
0.00459 ORA
0.01474 ORA
0.12505 ORA
0.082 ORA
0.082 ORA
0.082 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.012 ORA
0.082 ORA
Consum MP.
0.361
0.05
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.166 KG
0.02 KG
0.075 KG
0.00014 M.C.
0.062 KG
0.007 KG
0.173 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.35909 ORA
0.11839 ORA
0.145 ORA
0.13199 ORA
0.00459 ORA
0.0152 ORA
0.16899 ORA
0.088 ORA
0.088 ORA
0.088 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.014 ORA
0.088 ORA
Consum MP.
0.08
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.097 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.01 KG
0.004 KG
0.052 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.002 KG
0.007 KG
0.27008 ORA
0.07839 ORA
0.125 ORA
0.09999 ORA
0.00459 ORA
0.01136 ORA
0.02026 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
0.044 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.044 ORA
Consum MP.
0.09
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.098 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.011 KG
0.004 KG
0.053 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.002 KG
0.007 KG
0.27409 ORA
0.08239 ORA
0.12699 ORA
0.10199 ORA
0.00459 ORA
0.0114 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.1
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.098 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.012 KG
0.004 KG
0.055 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.002 KG
0.007 KG
0.27817 ORA
0.08639 ORA
0.129 ORA
0.10411 ORA
0.00459 ORA
0.0114 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.121
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.101 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.013 KG
0.004 KG
0.059 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.002 KG
0.007 KG
0.31357 ORA
0.08239 ORA
0.12699 ORA
0.10131 ORA
0.00459 ORA
0.01154 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.141
0.006
0.06
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.103 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00003 M.C.
0.015 KG
0.004 KG
0.062 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.002 KG
0.007 KG
0.31359 ORA
0.08233 ORA
0.12699 ORA
0.10139 ORA
0.00459 ORA
0.01163 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.0061 ORA
0.046 ORA
Consum BUC.
0.714 KG
0.172 KG
0.01 KG
0.02 KG
0.07941 ORA
0.14393 ORA
0.01375 ORA
0.01375 ORA
Consum M
0.0035 BUC.
0.04 M.C.
0.15999 ORA
0.16 ORA
0.16 ORA
Consum M
0.0035 BUC.
0.04 M.C.
0.29399 ORA
0.29399 ORA
0.29399 ORA
Consum MP.
0.15
0.006
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.098 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.011 KG
0.004 KG
0.053 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.002 KG
0.007 KG
0.25609 ORA
0.09639 ORA
0.118 ORA
0.10899 ORA
0.00459 ORA
0.0114 ORA
0.02026 ORA
0.023 ORA
0.023 ORA
0.023 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.023 ORA
Consum MP.
0.18
0.006
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.101 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00002 M.C.
0.013 KG
0.004 KG
0.059 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.30557 ORA
0.10639 ORA
0.123 ORA
0.11331 ORA
0.00459 ORA
0.01154 ORA
0.02026 ORA
0.045 ORA
0.045 ORA
0.045 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.045 ORA
Consum MP.
0.201
0.006
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.103 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00003 M.C.
0.015 KG
0.004 KG
0.062 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.31232 ORA
0.11306 ORA
0.126 ORA
0.11676 ORA
0.00459 ORA
0.01163 ORA
0.02026 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
0.046 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.046 ORA
Consum MP.
0.231
0.006
0.03 M.C.
0.071 M.C.
0.106 KG
0.018 KG
0.068 KG
0.00003 M.C.
0.017 KG
0.004 KG
0.067 MP.
0.011 KG
0.005 KG
0.004 KG
0.007 KG
0.002 KG
0.32481 ORA
0.12306 ORA
0.13099 ORA
0.12507 ORA
0.00459 ORA
0.01176 ORA
0.02026 ORA
0.047 ORA
0.047 ORA
0.047 ORA
2.2 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.0071 ORA
0.006 ORA
0.047 ORA
Consum 10 MP.
0.00257 TONA
0.18 ORA
0.09 ORA
Consum MP.
193 KG
0.069 M.C.
0.01 M.C.
0.28879 ORA
0.14439 ORA
0.28879 ORA
0.0019 ORA
0.0008 ORA
Consum MP.
172 KG
0.075 M.C.
0.01 M.C.
0.28879 ORA
0.14439 ORA
0.28879 ORA
0.0019 ORA
0.0008 ORA
Consum MP.
0.02
193 KG
0.028 M.C.
0.35999 ORA
0.17999 ORA
0.35999 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.02
172 KG
0.028 M.C.
0.35999 ORA
0.17999 ORA
0.35999 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.04
193 KG
0.028 M.C.
0.35999 ORA
0.17999 ORA
0.35999 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.04
172 KG
0.028 M.C.
0.35999 ORA
0.17999 ORA
0.35999 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.279 TONA
0.116 M.C.
0.017 M.C.
0.33383 ORA
0.16691 ORA
0.16691 ORA
0.0019 ORA
0.0016 ORA
Consum MP.
0.251 TONA
0.126 M.C.
0.017 M.C.
0.33383 ORA
0.16691 ORA
0.16691 ORA
0.0019 ORA
0.0016 ORA
Consum MP.
0.04
0.279 TONA
0.028 M.C.
0.44999 ORA
0.22499 ORA
0.22499 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.04
0.251 TONA
0.028 M.C.
0.44999 ORA
0.22499 ORA
0.22499 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.06
0.279 TONA
0.028 M.C.
0.44999 ORA
0.22499 ORA
0.22499 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.06
0.251 TONA
0.028 M.C.
0.44999 ORA
0.22499 ORA
0.22499 ORA
0.0024 ORA
Consum MP.
0.222 TONA
0.109 M.C.
0.016 M.C.
0.32098 ORA
0.16049 ORA
0.16049 ORA
0.0019 ORA
0.0016 ORA
Consum MP.
0.035
0.222 TONA
0.053 M.C.
0.44999 ORA
0.22499 ORA
0.22499 ORA
0.0032 ORA
Consum MP.
0.055
0.222 TONA
0.043 M.C.
0.44999 ORA
0.22499 ORA
0.22499 ORA
0.0032 ORA
Consum MP.
0.182 M.C.
0.172 M.C.
0.025 M.C.
0.41399 ORA
0.13799 ORA
0.0015 ORA
0.0005 ORA
Consum MP.
0.167 M.C.
0.172 M.C.
0.025 M.C.
0.39299 ORA
0.13098 ORA
0.0015 ORA
0.0005 ORA
Consum MP.
0.141 M.C.
0.172 M.C.
0.025 M.C.
0.41399 ORA
0.13799 ORA
0.0015 ORA
0.0005 ORA
Consum MP.
0.141 M.C.
0.172 M.C.
0.025 M.C.
0.39299 ORA
0.13098 ORA
0.0015 ORA
0.0005 ORA
Consum MP.
0.106 M.C.
0.117 M.C.
0.017 M.C.
0.41399 ORA
0.13799 ORA
0.0016 ORA
Consum MP.
0.106 M.C.
0.117 M.C.
0.017 M.C.
0.39299 ORA
0.13098 ORA
0.0016 ORA
Consum MP.
2.27 KG
4.35 KG
0.38 KG
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.69279 ORA
0.056 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
3.48 KG
6.66 KG
0.58 KG
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.62879 ORA
0.056 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
2.44 KG
4.68 KG
0.41 KG
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.69279 ORA
0.056 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
3.5 KG
6.7 KG
0.58 KG
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.62879 ORA
0.056 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
4.59 KG
8.8 KG
0.75 KG
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.62879 ORA
0.056 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
0.009
0.001
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.55119 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
0.014
0.001
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.48719 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
0.01
0.001
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.55119 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
0.013
0.001
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.48719 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
0.013
0.001
0.005 M.C.
0.005 M.C.
0.48719 ORA
0.056 ORA
Consum MP.
0.0034
0.061 M.C.
0.45255 ORA
0.094 ORA
0.005 ORA
Consum MP.
0.0053
0.061 M.C.
0.39251 ORA
0.087 ORA
0.005 ORA
Consum MP.
0.0036
0.061 M.C.
0.45255 ORA
0.094 ORA
0.005 ORA
Consum MP.
0.0052
0.061 M.C.
0.39251 ORA
0.087 ORA
0.005 ORA
Consum MP.
0.0058
0.061 M.C.
0.39251 ORA
0.087 ORA
0.005 ORA
Consum MP.
0.128 M.C.
0.107 M.C.
0.034 M.C.
0.10273 ORA
0.32131 ORA
0.032 ORA
0.003 ORA
Consum MP.
0.015
0.173 M.C.
0.123 M.C.
0.018 M.C.
0.23849 ORA
0.35774 ORA
0.13124 ORA
0.13124 ORA
0.003 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.015
0.173 M.C.
0.123 M.C.
0.018 M.C.
0.23849 ORA
0.35774 ORA
0.13124 ORA
0.13124 ORA
0.003 ORA
0.002 ORA
Consum MP.
0.133
0.011
0.173 M.C.
0.35999 ORA
0.53999 ORA
Consum MP.
0.133
0.011
0.173 M.C.
0.35999 ORA
0.53999 ORA
Consum MP.
0.115
0.173 M.C.
0.35999 ORA
0.53999 ORA
Consum MP.
0.115
0.173 M.C.
0.35999 ORA
0.53999 ORA
Consum MP.
0.05
0.12
0.7 KG
0.1 KG
1.06 KG
0.05 KG
0.03 M.C.
0.8407 ORA
0.10772 ORA
0.24291 ORA
0.08236 ORA
0.18895 ORA
0.06479 ORA
0.064 ORA
0.003 ORA
Consum MP.
0.08
0.12
0.7 KG
1.06 KG
0.05 KG
0.03 M.C.
0.1 KG
0.87418 ORA
0.10772 ORA
0.24775 ORA
0.09689 ORA
0.22229 ORA
0.06479 ORA
0.064 ORA
0.003 ORA
Consum M.C.
1.003
0.103 M.C.
0.37 M.C.
0.98999 ORA
0.98999 ORA
0.21559 ORA
0.4 ORA
0.037 ORA
Consum M.C.
1.003
0.72 M.C.
0.98999 ORA
0.98999 ORA
0.21559 ORA
0.4 ORA
0.072 ORA
Consum M
0.049
84.2 KG
0.74 KG
0.003 M.C.
0.001 M.C.
0.14039 ORA
0.0548 ORA
0.0548 ORA
0.16442 ORA
0.03386 ORA
Consum M
0.018
84.2 KG
0.74 KG
0.003 M.C.
0.001 M.C.
0.05615 ORA
0.0548 ORA
0.0548 ORA
0.16442 ORA
0.02187 ORA
Consum M
0.004
84.2 KG
0.74 KG
0.003 M.C.
0.001 M.C.
0.01247 ORA
0.0548 ORA
0.0548 ORA
0.16442 ORA
0.01622 ORA
Consum M
0.042
45.2 KG
0.222 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.11699 ORA
0.04724 ORA
0.04724 ORA
0.14174 ORA
0.02416 ORA
Consum M
0.013
45.2 KG
0.222 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.04055 ORA
0.04724 ORA
0.04724 ORA
0.14174 ORA
0.01305 ORA
Consum M
0.003
45.2 KG
0.222 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.00935 ORA
0.04724 ORA
0.04724 ORA
0.14174 ORA
0.00899 ORA
Consum M
0.055
0.0694 TONA
1.7 KG
0.006 M.C.
0.002 M.C.
0.16379 ORA
0.09449 ORA
0.09449 ORA
0.28349 ORA
0.01146 ORA
Consum M
0.005
0.0694 TONA
1.7 KG
0.006 M.C.
0.002 M.C.
0.04055 ORA
0.07349 ORA
0.07349 ORA
0.22049 ORA
0.00097 ORA
Consum M
0.0005
0.0333
0.07873 ORA
0.07873 ORA
Consum M
0.053
199 KG
4.16 KG
0.012 M.C.
0.007 M.C.
0.16379 ORA
0.11738 ORA
0.11738 ORA
0.36999 ORA
0.02099 ORA
Consum M
199 KG
1.25 KG
0.003 M.C.
0.09 M.C.
0.013 M.C.
0.16379 ORA
0.19563 ORA
0.09781 ORA
0.19563 ORA
Consum M
0.045
133 KG
2.5 KG
0.007 M.C.
0.006 M.C.
0.14039 ORA
0.08567 ORA
0.08567 ORA
0.27029 ORA
0.01799 ORA
Consum M
133 KG
0.83 KG
0.002 M.C.
0.077 M.C.
0.011 M.C.
0.14039 ORA
0.14279 ORA
0.07139 ORA
0.14279 ORA
Consum M
0.038
99 KG
1.95 KG
0.006 M.C.
0.005 M.C.
0.11699 ORA
0.06768 ORA
0.06768 ORA
0.21122 ORA
0.00749 ORA
Consum M
99 KG
0.7 KG
0.002 M.C.
0.064 M.C.
0.009 M.C.
0.11699 ORA
0.11281 ORA
0.0564 ORA
0.11281 ORA
Consum M
0.045
1.005 M
2.92 KG
0.008 M.C.
0.006 M.C.
0.14039 ORA
0.08567 ORA
0.08567 ORA
0.26953 ORA
0.00899 ORA
Consum M
1.005 M
1.25 KG
0.005 M.C.
0.077 M.C.
0.011 M.C.
0.18719 ORA
0.14279 ORA
0.07139 ORA
0.14279 ORA
Consum M
0.045
1.005 M
3.17 KG
0.009 M.C.
0.006 M.C.
0.14039 ORA
0.10281 ORA
0.10281 ORA
0.31864 ORA
0.00899 ORA
Consum M
1.005 M
1.5 KG
0.004 M.C.
0.077 M.C.
0.012 M.C.
0.18719 ORA
0.17135 ORA
0.08567 ORA
0.17135 ORA
Consum M
0.053
1.005 M
3.5 KG
0.01 M.C.
0.006 M.C.
0.16379 ORA
0.09791 ORA
0.09791 ORA
0.31175 ORA
0.01049 ORA
Consum M
1.005 M
1.5 KG
0.004 M.C.
0.09 M.C.
0.013 M.C.
0.21839 ORA
0.17135 ORA
0.08567 ORA
0.17135 ORA
Consum M
0.02
1.005 M
1.01999 KG
0.003 M.C.
0.003 M.C.
0.12479 ORA
0.03447 ORA
0.03447 ORA
0.10882 ORA
0.00088 ORA
Consum M
1.005 M
0.19 KG
0.001 M.C.
0.025 M.C.
0.004 M.C.
0.12479 ORA
0.05426 ORA
0.02713 ORA
0.05426 ORA
Consum MP.
0.048
0.002 M.C.
0.05699 ORA
0.0763 ORA
0.0763 ORA
0.0763 ORA
Consum MP.
0.06
0.002 M.C.
0.05699 ORA
0.07949 ORA
0.07949 ORA
0.07949 ORA
Consum MP.
0.072
0.002 M.C.
0.05699 ORA
0.09539 ORA
0.09539 ORA
0.09539 ORA
Consum MP.
1.015
1.6 KG
0.005 M.C.
0.051 M.C.
0.023 M.C.
0.25999 ORA
0.25999 ORA
Consum MP.
1.015
0.1
0.02
1.6 KG
0.005 M.C.
0.002 M.C.
0.65999 ORA
0.65999 ORA
Consum M.C.
2.92499 ORA
Consum BUC.
1.007
0.07498 ORA
0.22499 ORA
Consum BUC.
1.007
0.04799 ORA
0.14399 ORA
0.06 ORA
Consum BUC.
0.157
0.023
0.4 KG
0.138 KG
0.044 M.C.
0.23993 ORA
0.39473 ORA
0.12245 ORA
0.12245 ORA
0.12245 ORA
0.15479 ORA
0.85157 ORA
0.122 ORA
Consum BUC.
0.015
0.012
0.13 KG
0.04 KG
0.004 M.C.
0.08927 ORA
0.14687 ORA
0.01169 ORA
0.01169 ORA
0.01169 ORA
0.05759 ORA
0.36976 ORA
0.012 ORA
Consum BUC.
0.313
0.033
0.244 M.C.
0.193 M.C.
0.269 M.C.
0.075 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
0.001 M.C.
0.003 M.C.
0.1 KG
1.41999 ORA
4.36124 ORA
1.30374 ORA
1.64 ORA
1.73999 ORA
0.36749 ORA
1.10249 ORA
Consum BUC.
0.244 M.C.
0.051 M.C.
0.01 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
1.41999 ORA
3.72999 ORA
1.26999 ORA
1.73999 ORA
0.13599 ORA
Consum BUC.
0.013
0.098 M.C.
0.152 M.C.
0.027 M.C.
0.057 KG
0.57 BUC.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.39999 ORA
1.45374 ORA
1.06123 ORA
0.02949 ORA
1.73999 ORA
Consum BUC.
0.098 M.C.
0.051 M.C.
0.01 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
0.39999 ORA
1.44249 ORA
1.02748 ORA
1.73999 ORA
Consum BUC.
0.08
0.591 M.C.
0.394 M.C.
0.068 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
0.84699 ORA
0.08 ORA
4.90569 ORA
4.97909 ORA
1.73999 ORA
Consum BUC.
0.591 M.C.
0.051 M.C.
0.01 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
0.66223 ORA
4.01769 ORA
3.60269 ORA
1.73999 ORA
0.04487 ORA
Consum BUC.
0.013
0.098 M.C.
0.152 M.C.
0.073 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
0.042 M.C.
0.84699 ORA
1.44249 ORA
1.02748 ORA
1.73999 ORA
0.08 ORA
2.41979 ORA
2.48639 ORA
Consum BUC.
0.098 M.C.
0.051 M.C.
0.056 M.C.
0.63499 KG
0.529 KG
0.08 KG
0.057 KG
0.57 BUC.
0.042 M.C.
0.66223 ORA
1.44249 ORA
1.02748 ORA
2.41979 ORA
2.48639 ORA
0.04487 ORA
1.73999 ORA
Consum BUC.
0.069 KG
0.057 KG
0.014 KG
0.02 KG
0.14299 BUC.
0.17599 ORA
0.11199 ORA
0.11199 ORA
0.15999 ORA
Consum BUC.
1.59599 ORA
Consum BUC.
0.26999 ORA
Consum BUC.
1.007
1.007
1 BUC.
1 BUC.
0.34 KG
0.3 KG
0.001 M.C.
0.002 M.C.
0.37439 ORA
0.14219 ORA
0.08015 ORA
0.01839 ORA
0.05335 ORA
0.04999 ORA
0.00167 ORA
Consum BUC.
1.007
1 BUC.
0.34 KG
0.3 KG
0.001 M.C.
0.002 M.C.
1 BUC.
0.01724 ORA
0.06502 ORA
0.06187 ORA
0.00157 ORA
Consum BUC.
0.034
3.96 KG
0.04 KG
0.076 M.C.
0.15 KG
0.11399 ORA
0.04569 ORA
0.20999 ORA
0.62998 ORA
Consum M
0.537
1.007
1.077 BUC.
3.213 KG
0.065 KG
0.065 BUC.
0.62399 ORA
0.10641 ORA
0.21208 ORA
0.06312 ORA
0.06312 ORA
0.035 ORA
Consum BUC.
1.007
1.01 BUC.
3.04 KG
0.061 KG
0.061 BUC.
0.05787 ORA
0.05787 ORA
0.06051 ORA
0.02 ORA
Consum BUC.
1.007
0.26999 ORA
0.26999 ORA
0.62399 ORA
0.41275 ORA
0.21208 ORA
0.136 ORA
Consum 0
0.52399
4.78 KG
1.01999 KG
0.08 MP.
0.0006 M.C.
0.0043 M.C.
0.1 KG
0.072 KG
0.06 KG
0.21 KG
0.055 M.C.
0.13 ORA
0.41 ORA
0.32 ORA
0.15 ORA
0.49 ORA
0.36 ORA
0.32 ORA
0.03 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
1.82 ORA
0.50999 ORA
0.26 ORA
Consum M
0.072
0.257 M.C.
7.5 KG
0.021 M.C.
0.036 M.C.
1.75697 ORA
1.75697 ORA
0.05399 ORA
Consum M
0.183
0.653 M.C.
7.5 KG
0.021 M.C.
0.071 M.C.
0.47249 ORA
0.67724 ORA
2.43422 ORA
1.75697 ORA
0.05399 ORA
Consum M
0.25
9.18 KG
3.352 KG
0.125 KG
0.085 MP.
0.005 M.C.
0.059 KG
0.059 KG
0.212 KG
0.45554 ORA
0.10061 ORA
0.20047 ORA
0.20047 ORA
0.22559 ORA
0.32429 ORA
0.19739 ORA
0.12916 ORA
0.12916 ORA
0.12916 ORA
0.129 ORA
Consum M
0.504
9.18 KG
3.352 KG
0.125 KG
0.085 MP.
0.005 M.C.
0.059 KG
0.059 KG
0.212 KG
0.45554 ORA
0.10061 ORA
0.20047 ORA
0.20047 ORA
0.22559 ORA
0.32429 ORA
0.19739 ORA
0.21806 ORA
0.21806 ORA
0.08889 ORA
1.09678 ORA
0.21499 ORA
0.12916 ORA
0.218 ORA
Consum M
16.41
0.083
0.184 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.0002 M.C.
0.078 KG
0.107 KG
0.38844 ORA
0.06174 ORA
0.03923 ORA
0.00549 ORA
0.06687 ORA
0.26751 ORA
0.01759 ORA
0.02799 ORA
0.03567 ORA
Consum M
16.41
0.078 KG
0.107 KG
0.07 ORA
0.27 ORA
0.03 ORA
0.03 ORA
Consum M
20.71
0.083
0.184 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.0002 M.C.
0.098 KG
0.13499 KG
0.04682 ORA
0.08777 ORA
0.35111 ORA
0.03674 ORA
0.02309 ORA
0.01 ORA
0.03923 ORA
0.06174 ORA
0.38 ORA
Consum M
29
0.121
0.29399 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.0004 M.C.
0.137 KG
0.189 KG
0.5621 ORA
0.09048 ORA
0.05941 ORA
0.00879 ORA
0.12121 ORA
0.48487 ORA
0.03189 ORA
0.05074 ORA
0.06466 ORA
Consum M
36.72
0.083
0.202 KG
0.001 M.C.
0.001 M.C.
0.0002 M.C.
0.174 KG
0.239 KG
0.38844 ORA
0.06174 ORA
0.03923 ORA
0.00549 ORA
0.15465 ORA
0.61863 ORA
0.04068 ORA
0.06474 ORA
0.0825 ORA
Consum M
10.85
0.378
0.105 M.C.
0.002 M.C.
0.052 KG
0.072 KG
0.64895 ORA
0.01124 ORA
0.04597 ORA
0.18391 ORA
0.01209 ORA
0.01924 ORA
0.02452 ORA
Consum M
0.03649 ORA
0.04521 ORA
0.82259 ORA
0.035 ORA
Consum M
0.07298 ORA
0.09009 ORA
0.82259 ORA
0.07 ORA
Consum BUC.
1 BUC.
1 BUC.
0.29999 ORA
0.177 ORA
Consum BUC.
1 BUC.
0.04999 ORA
Consum BUC.
0.14 ORA
Consum BUC.
0.124 KG
0.02 MP.
0.007 KG
0.005 KG
0.2 KG
0.05 BUC.
0.01999 ORA
0.01999 ORA
0.12999 ORA
0.13 ORA
Consum BUC.
1
0.005 M.C.
0.01 KG
0.03499 ORA
0.06898 ORA
Consum PER
0.01 KG
0.005 M.C.
0.03499 ORA
0.03499 ORA
Consum KM.
50.43 KG
2.46999 KG
16.9 KG
0.8 KG
1.2 KG
0.001 M.C.
0.80499 ORA
2.50999 ORA
0.29 ORA
Consum KM.
50.43 KG
2.46999 KG
0.8 KG
1.2 KG
0.001 M.C.
0.80499 ORA
2.50999 ORA
0.29 ORA
Consum MP.
0.73 KG
0.114 KG
0.35 KG
0.04799 ORA
0.14399 ORA
0.04799 ORA
0.04799 ORA
0.19199 ORA
0.048 ORA
Consum BUC.
1
0.1
0.759 ORA
0.25 ORA
0.07899 ORA
Consum BUC.
1
0.624 ORA
0.41999 ORA
Consum BUC.
1
2 BUC.
2 BUC.
0.02 KG
4 BUC.
4 BUC.
0.04 KG
0.21999 ORA
0.21999 ORA
Consum BUC.
1
3 BUC.
3 BUC.
0.03 KG
6 BUC.
6 BUC.
0.06 KG
0.32999 ORA
0.32999 ORA
Consum BUC.
1
2 BUC.
2 BUC.
0.02 KG
0.14299 ORA
0.14299 ORA
Consum BUC.
1
2 BUC.
2 BUC.
0.02 KG
1.414 KG
0.65999 ORA
0.65999 ORA
Consum BUC.
0.10999 ORA
0.106 ORA
Consum BUC.
0.21599 ORA
0.009 ORA
Consum BUC.
0.23199 ORA
0.21599 ORA
0.21439 ORA
Consum BUC.
1
0.25
0.83599 ORA
0.20999 ORA
0.36799 ORA
Consum BUC.
0.08 BUC.
0.08 BUC.
0.08 BUC.
0.08 BUC.
0.32 BUC.
0.08 BUC.
0.16 BUC.
0.16 BUC.
1.52 BUC.
0.6 BUC.
2.4 BUC.
0.044 MP.
0.36 MP.
0.01 KG
0.018 KG
19.21847 ORA
3.64649 ORA
3.64649 ORA
Consum M
0.165
9.28 KG
2.57 KG
14.28 KG
0.256 KG
0.061 MP.
0.126 KG
0.107 MP.
0.004 M.C.
0.075 KG
0.267 KG
0.84 ORA
0.09256 ORA
0.41 ORA
0.24919 ORA
0.08473 ORA
0.08473 ORA
0.46154 ORA
0.46154 ORA
0.29 ORA
0.17909 ORA
0.085 ORA
Consum M
0.493
9.28 KG
2.57 KG
14.28 KG
0.256 KG
0.061 MP.
0.126 KG
0.107 MP.
0.004 M.C.
0.075 KG
0.267 KG
0.84673 ORA
0.17909 ORA
0.46154 ORA
0.46154 ORA
0.28479 ORA
0.40939 ORA
0.24919 ORA
0.27464 ORA
0.19028 ORA
0.11374 ORA
1.64519 ORA
0.32499 ORA
0.199 ORA
Consum M
1.03
0.125 KG
0.02799 ORA
0.02799 ORA
0.005 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum MP.
0.12999 ORA
Consum MP.
0.51998 ORA
Consum MP.
0.17249 ORA
Consum MP.
0.37999 ORA
Consum MP.
0.30559 ORA
Consum M
0.14899 ORA
Consum M
0.32499 ORA
Consum MP.
0.53999 ORA
Consum MP.
0.387 ORA
Consum MP.
0.153 ORA
Consum M.C.
4.22499 ORA
0.8 ORA
0.8 ORA
Consum M.C.
3.37999 ORA
0.6 ORA
0.6 ORA
Consum M.C.
0.011 ORA
Consum M.C.
0.018 ORA
Consum M.C.
1.31999 ORA
Consum 100 MP.
0.088 ORA
Consum 100 MP.
0.132 ORA
Consum 100 MP.
5.99999 ORA
11.99999 ORA
Consum 100 MP.
0.063 ORA
Consum 100 MP.
0.09 ORA
Consum M.C.
0.275 M.C.
0.55999 ORA
0.009 ORA
0.14699 ORA
0.028 ORA
Consum M.C.
0.275 M.C.
0.55999 ORA
0.014 ORA
0.14699 ORA
0.028 ORA
Consum M.C.
0.275 M.C.
1.31999 ORA
0.55999 ORA
0.14699 ORA
0.028 ORA
Consum MP.
0.75199 ORA
Consum MP.
0.02299 ORA
Consum MP.
0.01039 ORA
Consum M.C.
2.304 ORA
Consum M.C.
4.104 ORA
Consum M.C.
3.366 ORA
Consum M.C.
0.2 KG
0.5 M
0.5 BUC.
1.26999 ORA
1.26999 ORA
Consum 100 MP.
25.29998 ORA
Consum 100 MP.
1.13999 ORA
4.79399 ORA
0.04 ORA
Consum MP.
0.06999 ORA
Consum M.C.
1.69999 ORA
0.55 ORA
Consum M
0.24 ORA
Consum M.C.
1.584 ORA
Consum M.C.
4.05 ORA
Consum MP.
0.5 KG
0.04 KG
0.05 KG
0.0035 M.C.
0.15199 ORA
Consum MP.
0.5 KG
0.04 KG
0.05 KG
0.0035 M.C.
0.02079 ORA
0.05199 ORA
0.027 ORA
Consum BUC.
0.26 KG
1.566 ORA
Consum BUC.
0.069 KG
0.32 ORA
Consum BUC.
0.007 M.C.
0.17 KG
0.585 ORA
Consum BUC.
0.007 M.C.
0.23 KG
0.09599 ORA
0.02599 ORA
0.21119 ORA
Consum BUC.
0.025 KG
0.08999 ORA
0.01999 ORA
Consum BUC.
0.32098 ORA
Consum BUC.
0.09999 ORA
0.11099 ORA
Consum BUC.
0.5 KG
0.52999 ORA
Consum BUC.
0.25599 ORA
Consum 100 MP.
1140 KG
875 KG
1.17 M.C.
1.7 M.C.
0.71 KG
0.03875 ORA
2.23998 ORA
8.17999 ORA
17.15998 ORA
0.473 ORA
1.752 ORA
0.72 ORA
0.17 ORA
Consum 100 MP.
800 KG
1.28 M.C.
1 M.C.
2.23998 ORA
1.11999 ORA
0.379 ORA
1.752 ORA
0.506 ORA
0.1 ORA
Consum 100 MP.
800 KG
1.28 M.C.
1 M.C.
2.23998 ORA
1.11999 ORA
0.379 ORA
1.752 ORA
0.506 ORA
0.1 ORA
Consum BUC.
0.003 M.C.
0.01 KG
0.031 ORA
Consum MP.
0.01 M.C.
0.63 ORA
Consum MP.
0.155 KG
0.38899 ORA
Consum MP.
0.11 KG
0.045 KG
0.01 KG
0.12999 ORA
0.47999 ORA
Consum MP.
3.08 KG
0.047 TONA
0.64 KG
0.774 ORA
0.008 ORA
0.055 ORA
Consum MP.
3.08 KG
0.047 TONA
0.64 KG
0.03299 ORA
0.19819 ORA
0.008 ORA
0.195 ORA
Consum MP.
0.072
0.42 KG
0.18 KG
0.003 M.C.
0.64999 ORA
0.01799 ORA
0.03599 ORA
Consum MP.
0.072
1.2 KG
0.003 M.C.
0.64999 ORA
0.01799 ORA
0.03599 ORA
Consum MP.
0.072
0.42 KG
0.18 KG
0.003 M.C.
0.33599 ORA
0.01799 ORA
0.05399 ORA
0.075 ORA
Consum MP.
0.072
0.003 M.C.
1.2 KG
0.33599 ORA
0.01799 ORA
0.05399 ORA
0.075 ORA
Consum MP.
0.072
0.42 KG
0.18 KG
0.003 M.C.
0.64999 ORA
0.01 ORA
0.03 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
1.2 KG
0.003 M.C.
0.64999 ORA
0.01 ORA
0.03 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
0.42 KG
0.18 KG
0.003 M.C.
0.64999 ORA
0.01 ORA
0.03 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
1.2 KG
0.003 M.C.
0.64999 ORA
0.01 ORA
0.03 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
0.42 KG
0.18 KG
0.003 M.C.
0.33 ORA
0.01 ORA
0.04 ORA
0.075 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
1.2 KG
0.003 M.C.
0.33 ORA
0.01 ORA
0.04 ORA
0.075 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
0.42 KG
0.18 KG
0.003 M.C.
0.33 ORA
0.01 ORA
0.04 ORA
0.075 ORA
0.014 ORA
Consum MP.
0.072
1.2 KG
0.003 M.C.
0.33 ORA
0.01 ORA
0.04 ORA
0.075 ORA
0.014 ORA
Consum TONA
1.003
0.026 M.C.
7.1 ORA
1 ORA
1 ORA
1 ORA
Consum TONA
1.003
0.026 M.C.
4.308 ORA
1 ORA
1 ORA
1 ORA
Consum TONA
0.035
1.04999
8.85229 ORA
0.56399 ORA
0.56399 ORA
Consum MP.
3.08 KG
0.047 TONA
0.6 KG
0.711 ORA
0.038 ORA
0.055 ORA
Consum MP.
3.08 KG
0.047 TONA
0.6 KG
0.719 ORA
0.00398 ORA
0.038 ORA
Consum M
2.94 KG
2.71 KG
0.006 M.C.
0.202 KG
0.41 KG
0.25999 ORA
0.51998 ORA
0.064 ORA
Consum MP.
0.0004
0.042
0.02799 ORA
0.04975 ORA
0.00293 ORA
0.00293 ORA
0.00587 ORA
0.003 ORA
0.003 ORA
Consum M
0.43 KG
0.028 KG
0.115 KG
0.46 KG
0.6 KG
0.03753 ORA
0.07506 ORA
0.008 ORA
Consum MP.
172 KG
0.075 M.C.
0.011 M.C.
0.28799 ORA
0.28799 ORA
0.28799 ORA
Consum MP.
172 KG
0.075 M.C.
0.011 M.C.
0.37 ORA
0.37 ORA
0.38 ORA
Consum MP.
0.251 TONA
0.126 M.C.
0.018 M.C.
0.23999 ORA
0.23999 ORA
0.23999 ORA
Consum MP.
0.251 TONA
0.126 M.C.
0.018 M.C.
0.31199 ORA
0.31199 ORA
0.31199 ORA
Consum MP.
0.205 TONA
0.12 M.C.
0.017 M.C.
0.23999 ORA
0.23999 ORA
0.23999 ORA
Consum MP.
0.205 TONA
0.12 M.C.
0.017 M.C.
0.31199 ORA
0.31199 ORA
0.31199 ORA
Consum MP.
0.167 M.C.
0.172 M.C.
0.025 M.C.
0.35999 ORA
0.35999 ORA
Consum MP.
0.182 M.C.
0.172 M.C.
0.025 M.C.
0.35999 ORA
0.35999 ORA
Consum TONA
0.763 M.C.
Consum TONA
0.763 M.C.
0.80999 ORA
Consum TONA
0.763 M.C.
1.45799 ORA
Consum TONA
0.763 M.C.
0.16999 ORA
Consum TONA
1030 KG
Consum TONA
1030 KG
0.93599 ORA
Consum TONA
1030 KG
0.92159 ORA
Consum TONA
1030 KG
0.13599 ORA
Consum 100 MP.
0.55999 ORA
Consum MP.
0.006 TONA
0.844 ORA
Consum 100 MP.
1.008 ORA
Consum 100 MP.
1.566 ORA
Consum 100 MP.
2.403 ORA
Consum 100 MP.
2.98399 ORA
Consum 100 MP.
1.76799 ORA
Consum 100 MP.
2.73599 ORA
Consum 100 MP.
3.57599 ORA
Consum 100 MP.
4.36799 ORA
Consum 100 MP.
3.35999 ORA
Consum 100 MP.
4.06399 ORA
Consum 100 MP.
4.52798 ORA
Consum 100 MP.
4.74399 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum ORA
1 ORA
Consum M.C.
1.01
0.306 ORA
0.612 ORA
0.612 ORA
0.612 ORA
0.306 ORA
Consum M.C.
1.01
0.306 ORA
0.612 ORA
0.612 ORA
0.612 ORA
0.306 ORA
0.306 ORA
Consum M.C.
1.01
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
Consum M.C.
1.01
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
0.663 ORA
Consum 0
1 ORA
0.25 ORA
0.25 ORA
Consum M.C.
1.29 M.C.
89.4 KG
0.133 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.29 M.C.
112 KG
0.155 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.29 M.C.
134 KG
0.178 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.29 M.C.
109 KG
0.144 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.29 M.C.
126 KG
0.162 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.29 M.C.
145 KG
0.18 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.025 M.C.
338 KG
43 KG
0.12 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.944 M.C.
449 KG
53 KG
0.12 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.866 M.C.
559 KG
64 KG
0.12 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.79 M.C.
674 KG
64 KG
0.12 M.C.
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.075 M.C.
559 KG
43 KG
0.12 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.975 M.C.
674 KG
53 KG
0.12 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.88 M.C.
782 KG
64 KG
0.12 M.C.
0.07698 ORA
0.30799 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.005 M.C.
53.3 KG
345 KG
0.14 M.C.
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.93 M.C.
64 KG
457 KG
0.14 M.C.
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.857 M.C.
74.6 KG
568 KG
0.14 M.C.
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.785 M.C.
85.3 KG
679 KG
0.14 M.C.
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.17299 M.C.
0.205 TONA
0.111 M.C.
69 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.17299 M.C.
0.205 TONA
0.111 M.C.
69 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.17299 M.C.
0.205 TONA
0.111 M.C.
69 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.287 M.C.
0.228 TONA
0.15 M.C.
62 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.287 M.C.
0.228 TONA
0.15 M.C.
62 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
1.287 M.C.
0.228 TONA
0.15 M.C.
62 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.681 M.C.
0.643 M.C.
0.201 TONA
0.108 M.C.
68 KG
0.308 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.681 M.C.
0.643 M.C.
0.201 TONA
0.108 M.C.
68 KG
0.308 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.681 M.C.
0.643 M.C.
0.201 TONA
0.108 M.C.
68 KG
0.308 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.681 M.C.
0.686 M.C.
0.201 TONA
0.108 M.C.
68 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.681 M.C.
0.686 M.C.
0.201 TONA
0.108 M.C.
68 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.681 M.C.
0.686 M.C.
0.201 TONA
0.108 M.C.
68 KG
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum M.C.
0.176 M.C.
0.284 M.C.
0.538 M.C.
0.735 TONA
0.1 M.C.
0.077 ORA
0.308 ORA
0.077 ORA
0.077 ORA
0.154 ORA
0.077 ORA
0.023 ORA
Consum TONA
334.7 KG
132.4 KG
0.84 M.C.
21 KG
3.01215 ORA
0.74799 ORA
0.58398 ORA
0.748 ORA
1.752 ORA
Consum TONA
608.4 KG
402 KG
38 KG
1.35999 ORA
8.51999 ORA
1.7 ORA
Consum TONA
92.5 KG
35.8 KG
0.661 M.C.
0.26999 M.C.
5.7 KG
1.2066 ORA
0.42749 ORA
0.50443 ORA
0.478 ORA
0.173 ORA
0.204 ORA
Consum TONA
45.63 KG
17.75999 KG
0.284 M.C.
0.359 M.C.
0.16 M.C.
2.87 KG
0.91717 ORA
0.39483 ORA
0.62826 ORA
0.13 ORA
0.498 ORA
0.265 ORA
Consum TONA
45.63 KG
17.75999 KG
0.097 M.C.
0.132 TONA
0.16 M.C.
2.87 KG
0.706 TONA
0.91717 ORA
0.39483 ORA
0.62826 ORA
0.265 ORA
0.13 ORA
0.498 ORA
Consum TONA
46.2 KG
42.5 KG
0.088 M.C.
0.718 TONA
0.117 TONA
15.52 KG
0.25 ORA
0.25 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.037 ORA
Consum TONA
46.2 KG
42.5 KG
0.088 M.C.
0.117 TONA
0.718 TONA
15.52 KG
0.07999 ORA
0.03999 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.08 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.012 ORA
Consum TONA
46.2 KG
42.5 KG
0.088 M.C.
0.718 TONA
0.117 TONA
15.52 KG
0.051 ORA
0.03399 ORA
0.034 ORA
0.051 ORA
0.017 ORA
0.017 ORA
0.017 ORA
0.005 ORA
Consum TONA
46.2 KG
42.5 KG
0.166 M.C.
0.045 M.C.
0.206 M.C.
0.206 M.C.
15.52 KG
0.25999 ORA
0.25999 ORA
0.12999 ORA
0.12999 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
46.2 KG
42.5 KG
0.166 M.C.
15.52 KG
0.045 M.C.
0.206 M.C.
0.206 M.C.
0.07999 ORA
0.03999 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.08 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.012 ORA
Consum TONA
46.2 KG
42.5 KG
0.166 M.C.
15.52 KG
0.045 M.C.
0.206 M.C.
0.206 M.C.
0.054 ORA
0.03619 ORA
0.018 ORA
0.036 ORA
0.054 ORA
0.018 ORA
0.018 ORA
0.005 ORA
Consum TONA
50.75 KG
137 KG
0.624 M.C.
15.52 KG
0.26 ORA
0.26 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
43.14 KG
74.19999 KG
0.463 M.C.
0.183 M.C.
15.52 KG
0.26 ORA
0.26 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
41.11 KG
64.4 KG
0.22 M.C.
0.196 M.C.
0.197 M.C.
15.52 KG
0.25999 ORA
0.25999 ORA
0.12999 ORA
0.12999 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
50.75 KG
137 KG
0.626 M.C.
15.52 KG
0.07999 ORA
0.03999 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.08 ORA
0.04 ORA
0.012 ORA
Consum TONA
43.14 KG
74.19999 KG
0.463 M.C.
0.183 M.C.
15.52 KG
0.07999 ORA
0.03999 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.08 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.012 ORA
Consum TONA
41.11 KG
64.4 KG
0.22 M.C.
0.196 M.C.
0.197 M.C.
15.52 KG
0.07999 ORA
0.03999 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.08 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.012 ORA
Consum TONA
50.75 KG
137 KG
0.626 M.C.
15.52 KG
0.054 ORA
0.03619 ORA
0.018 ORA
0.018 ORA
0.036 ORA
0.054 ORA
0.018 ORA
0.005 ORA
Consum TONA
43.14 KG
74.19999 KG
0.463 M.C.
0.183 M.C.
15.52 KG
0.054 ORA
0.03619 ORA
0.054 ORA
0.018 ORA
0.018 ORA
0.036 ORA
0.018 ORA
0.005 ORA
Consum TONA
41.11 KG
64.4 KG
0.22 M.C.
0.196 M.C.
0.197 M.C.
15.52 KG
0.054 ORA
0.03619 ORA
0.018 ORA
0.036 ORA
0.054 ORA
0.018 ORA
0.018 ORA
0.005 ORA
Consum TONA
46.2 KG
0.173 TONA
0.313 M.C.
0.113 M.C.
15.52 KG
52.5 KG
0.128 M.C.
0.25999 ORA
0.25999 ORA
0.12999 ORA
0.12999 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.13 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
46.2 KG
0.173 TONA
0.313 M.C.
0.113 M.C.
15.52 KG
0.128 M.C.
52.5 KG
0.07999 ORA
0.03999 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.08 ORA
0.04 ORA
0.04 ORA
0.012 ORA
Consum TONA
46.2 KG
0.173 TONA
0.313 M.C.
0.113 M.C.
15.52 KG
0.128 M.C.
52.5 KG
0.054 ORA
0.03619 ORA
0.018 ORA
0.036 ORA
0.054 ORA
0.018 ORA
0.018 ORA
0.005 ORA
Consum TONA
73.6 KG
0.264 TONA
0.287 TONA
0.196 M.C.
143.5 KG
15.2 KG
0.27999 ORA
0.27999 ORA
0.13999 ORA
0.13999 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
73.6 KG
0.287 TONA
0.264 TONA
0.196 M.C.
143.5 KG
15.2 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
73.6 KG
0.287 TONA
0.264 TONA
0.196 M.C.
143.5 KG
15.2 KG
0.06 ORA
0.04019 ORA
0.02 ORA
0.04 ORA
0.06 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.006 ORA
Consum TONA
71.69999 KG
0.482 TONA
0.18 TONA
0.13099 M.C.
129.5 KG
15.52 KG
0.27999 ORA
0.27999 ORA
0.13999 ORA
0.13999 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
71.69999 KG
0.482 TONA
0.18 TONA
0.13099 M.C.
129.5 KG
15.52 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
71.69999 KG
0.482 TONA
0.18 TONA
0.13099 M.C.
129.5 KG
15.52 KG
0.06 ORA
0.04019 ORA
0.02 ORA
0.04 ORA
0.06 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.006 ORA
Consum TONA
101.5 KG
0.38 M.C.
0.233 TONA
195 KG
15.52 KG
0.27999 ORA
0.27999 ORA
0.13999 ORA
0.13999 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
101.5 KG
0.38 M.C.
0.233 TONA
195 KG
15.52 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
101.5 KG
0.38 M.C.
0.233 TONA
195 KG
15.52 KG
0.06 ORA
0.04019 ORA
0.02 ORA
0.04 ORA
0.06 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.006 ORA
Consum TONA
63.88 KG
0.148 TONA
0.58 TONA
0.108 M.C.
100 KG
15.52 KG
0.27999 ORA
0.27999 ORA
0.13999 ORA
0.13999 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
63.88 KG
0.58 TONA
0.148 TONA
0.108 M.C.
100 KG
15.52 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
63.88 KG
0.148 TONA
0.58 TONA
0.108 M.C.
100 KG
15.52 KG
0.06 ORA
0.04019 ORA
0.02 ORA
0.04 ORA
0.06 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.006 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.228 M.C.
0.26299 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.58679 ORA
0.58679 ORA
1.17359 ORA
1.17359 ORA
0.685 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.228 M.C.
0.26299 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.87999 ORA
0.87999 ORA
0.65999 ORA
0.65999 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.066 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.228 M.C.
0.26299 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.25 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.037 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.228 M.C.
0.26299 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.134 ORA
0.201 ORA
0.134 ORA
0.201 ORA
0.067 ORA
0.067 ORA
0.067 ORA
0.02 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.354 TONA
0.228 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.58679 ORA
0.58679 ORA
1.17359 ORA
1.17359 ORA
0.685 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.354 TONA
0.228 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.87999 ORA
0.87999 ORA
0.65999 ORA
0.65999 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.22 ORA
0.066 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.354 TONA
0.228 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.25 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.125 ORA
0.037 ORA
Consum TONA
86.3 KG
0.354 TONA
0.228 M.C.
283 KG
15.52 KG
0.134 ORA
0.201 ORA
0.134 ORA
0.201 ORA
0.067 ORA
0.067 ORA
0.067 ORA
0.02 ORA
Consum TONA
0.738 M.C.
25.7 KG
15.52 KG
0.21999 ORA
0.21999 ORA
0.10999 ORA
0.10999 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.033 ORA
Consum TONA
0.738 M.C.
25.7 KG
15.52 KG
0.06999 ORA
0.03499 ORA
0.035 ORA
0.07 ORA
0.035 ORA
0.035 ORA
0.035 ORA
0.01 ORA
Consum TONA
0.738 M.C.
25.7 KG
15.52 KG
0.04589 ORA
0.03059 ORA
0.015 ORA
0.03 ORA
0.045 ORA
0.015 ORA
0.015 ORA
0.004 ORA
Consum TONA
0.738 M.C.
39.09999 KG
15.52 KG
0.21999 ORA
0.21999 ORA
0.10999 ORA
0.10999 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.11 ORA
0.033 ORA
Consum TONA
0.738 M.C.
39.09999 KG
15.52 KG
0.06999 ORA
0.03499 ORA
0.035 ORA
0.035 ORA
0.07 ORA
0.035 ORA
0.035 ORA
0.01 ORA
Consum TONA
0.738 M.C.
39.09999 KG
15.52 KG
0.04589 ORA
0.03059 ORA
0.015 ORA
0.03 ORA
0.045 ORA
0.015 ORA
0.015 ORA
0.004 ORA
Consum TONA
13.9 KG
0.695 TONA
335 KG
0.008 M.C.
9.45 KG
0.06099 ORA
0.67099 ORA
0.12199 ORA
0.12199 ORA
0.24399 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.036 ORA
Consum TONA
13.91 KG
0.213 M.C.
0.213 M.C.
335 KG
24.52 KG
9.45 KG
0.06099 ORA
0.67099 ORA
0.12199 ORA
0.12199 ORA
0.24399 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.036 ORA
Consum TONA
16.75 KG
0.122 M.C.
0.122 M.C.
4.862 KG
402 KG
0.152 M.C.
9.45 KG
0.06099 ORA
0.67099 ORA
0.24399 ORA
0.12199 ORA
0.12199 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.122 ORA
0.036 ORA
Consum TONA
31 KG
72 KG
0.29 M.C.
591 KG
9.45 KG
0.06749 ORA
0.67499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.26999 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.04 ORA
Consum TONA
27.6 KG
121 KG
0.199 M.C.
669 KG
9.45 KG
0.06749 ORA
0.67499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.26999 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.04 ORA
Consum TONA
23.1 KG
85.2 KG
0.096 M.C.
552 KG
0.287 TONA
9.45 KG
0.06749 ORA
0.677 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.26999 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.13499 ORA
0.04 ORA
Consum TONA
0.697 TONA
0.212 M.C.
29.8 KG
17.9 KG
3.6 KG
0.19999 ORA
0.19999 ORA
0.09999 ORA
0.09999 ORA
0.1 ORA
0.1 ORA
0.1 ORA
0.1 ORA
0.1 ORA
0.037 ORA
Consum TONA
0.458 M.C.
0.164 M.C.
29.8 KG
17.9 KG
24.5 KG
3.6 KG
0.20799 ORA
0.20799 ORA
0.10399 ORA
0.10399 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
0.25 M.C.
0.365 M.C.
31.3 KG
18.79999 KG
88.1 KG
3.45 KG
0.20799 ORA
0.20799 ORA
0.10399 ORA
0.10399 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.104 ORA
0.039 ORA
Consum TONA
0.607 M.C.
52.35 KG
38.7 KG
122 KG
7.8 KG
0.22399 ORA
0.22399 ORA
0.11199 ORA
0.11199 ORA
0.112 ORA
0.112 ORA
0.112 ORA
0.112 ORA
0.112 ORA
0.04 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.68 M.C.
1.11199 TONA
0.168 M.C.
1.32 KG
0.27628 ORA
0.86571 ORA
0.13199 ORA
0.144 ORA
0.043 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.68 M.C.
1.11199 TONA
0.168 M.C.
1.32 KG
0.08499 ORA
0.13199 ORA
0.13199 ORA
0.02 ORA
0.051 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.674 M.C.
0.735 M.C.
0.159 M.C.
1.13 KG
0.25728 ORA
0.86571 ORA
0.11299 ORA
0.144 ORA
0.043 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.674 M.C.
0.735 M.C.
0.159 M.C.
1.13 KG
0.08499 ORA
0.11299 ORA
0.11299 ORA
0.051 ORA
0.02 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.674 M.C.
0.344 M.C.
0.345 M.C.
0.156 M.C.
1.13 KG
0.24828 ORA
0.86571 ORA
0.10399 ORA
0.144 ORA
0.043 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.674 M.C.
0.344 M.C.
0.345 M.C.
0.156 M.C.
1.13 KG
0.08499 ORA
0.10399 ORA
0.10399 ORA
0.051 ORA
0.02 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.594 M.C.
1.20499 TONA
0.168 M.C.
1.07999 KG
0.25227 ORA
0.86571 ORA
0.10799 ORA
0.144 ORA
0.043 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.594 M.C.
1.20499 TONA
0.168 M.C.
1.07999 KG
0.08499 ORA
0.10799 ORA
0.10799 ORA
0.02 ORA
0.051 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.735 M.C.
0.711 M.C.
0.159 M.C.
1.01999 KG
0.24628 ORA
0.86571 ORA
0.10199 ORA
0.144 ORA
0.043 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.735 M.C.
0.711 M.C.
0.159 M.C.
1.01999 KG
0.08499 ORA
0.10199 ORA
0.10199 ORA
0.02 ORA
0.051 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.57299 M.C.
0.37 M.C.
0.37 M.C.
0.156 M.C.
1.01999 KG
0.24628 ORA
0.86571 ORA
0.10199 ORA
0.043 ORA
0.144 ORA
Consum M.C.
339 KG
0.57299 M.C.
0.37 M.C.
0.37 M.C.
0.156 M.C.
1.01999 KG
0.08499 ORA
0.10199 ORA
0.10199 ORA
0.051 ORA
0.02 ORA
Consum TONA
91.4 KG
104 KG
0.43 M.C.
0.258 TONA
15.52 KG
0.58679 ORA
0.58679 ORA
1.17359 ORA
1.17359 ORA
0.58699 ORA
Consum TONA
91.4 KG
104 KG
0.43 M.C.
0.258 TONA
15.52 KG
0.27999 ORA
0.27999 ORA
0.13999 ORA
0.13999 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
91.4 KG
104 KG
0.43 M.C.
0.258 TONA
15.52 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
0.37 TONA
120 KG
0.485 TONA
60.2 KG
7.3 KG
0.075 M.C.
25.4 KG
3.75 KG
0.15699 ORA
0.15699 ORA
1.03999 ORA
0.156 ORA
0.156 ORA
0.156 ORA
0.156 ORA
0.156 ORA
0.047 ORA
Consum TONA
0.485 TONA
120 KG
0.37 TONA
60.2 KG
7.3 KG
0.075 M.C.
25.4 KG
3.75 KG
0.17919 ORA
0.04479 ORA
1.03999 ORA
0.056 ORA
0.112 ORA
0.056 ORA
0.056 ORA
0.017 ORA
0.056 ORA
Consum TONA
85.5 KG
0.31699 M.C.
0.428 TONA
94.6 KG
15.52 KG
0.28 ORA
0.28 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
85.5 KG
0.31699 M.C.
0.428 TONA
94.6 KG
15.52 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
85.5 KG
0.31699 M.C.
0.428 TONA
94.6 KG
15.52 KG
0.06 ORA
0.04019 ORA
0.02 ORA
0.04 ORA
0.06 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.006 ORA
Consum PER
0.016
0.112 KG
0.01 KG
0.005 KG
0.04 BUC.
0.15999 ORA
0.15999 ORA
Consum PER
0.016
0.192 KG
0.01 KG
0.005 KG
0.04 BUC.
0.15999 ORA
0.15999 ORA
Consum MP.
13.1 KG
1.53 KG
0.015 KG
0.115 KG
0.7 BUC.
0.53 KG
0.35 KG
1.49493 ORA
1.66986 ORA
0.17493 ORA
0.34986 ORA
3.15479 ORA
0.54479 ORA
Consum MP.
12.5 KG
2.09 KG
1.5 KG
0.02 KG
0.115 KG
0.7 BUC.
0.53 KG
0.4 KG
1.85134 ORA
1.94709 ORA
0.09574 ORA
0.19149 ORA
3.02837 ORA
0.41837 ORA
Consum MP.
14.4 KG
1.24 KG
0.01 KG
0.115 KG
0.7 BUC.
0.53 KG
0.38 KG
1.49333 ORA
1.66666 ORA
0.17333 ORA
0.34666 ORA
3.16999 ORA
0.55999 ORA
Consum MP.
1.4
13.1 KG
1.5 KG
0.015 KG
0.115 KG
0.3 KG
2.02 BUC.
0.07 KG
0.355 KG
0.035 KG
2.57 ORA
2.72 ORA
0.15 ORA
0.3 ORA
3.34 ORA
0.42 ORA
Consum MP.
1.4
6.1 KG
0.011 KG
1.5 KG
0.415 KG
0.115 KG
2.02 BUC.
0.07 KG
0.355 KG
0.035 KG
2.57 ORA
2.72 ORA
0.15 ORA
0.3 ORA
3.34 ORA
0.42 ORA
Consum MP.
1.04
12.5 KG
2.09 KG
0.02 KG
0.115 KG
0.3 KG
2.02 BUC.
0.07 KG
0.34 KG
0.035 KG
1.49493 ORA
1.66986 ORA
0.17493 ORA
0.34986 ORA
5.03986 ORA
0.54479 ORA
Consum MP.
1.04
5.8 KG
0.022 KG
0.315 KG
0.485 KG
0.115 KG
2.02 BUC.
0.07 KG
0.34 KG
0.035 KG
1.49493 ORA
1.66986 ORA
0.17493 ORA
0.34986 ORA
5.03986 ORA
0.54479 ORA
Consum MP.
1.55
14.4 KG
1.24 KG
0.01 KG
0.115 KG
0.3 KG
2.02 BUC.
0.07 KG
0.39 KG
0.04 KG
1.49333 ORA
1.66666 ORA
0.17333 ORA
0.34666 ORA
4.79499 ORA
0.55999 ORA
Consum MP.
1.55
6.7 KG
0.007 KG
0.33 KG
0.115 KG
2.02 BUC.
0.07 KG
0.39 KG
0.04 KG
1.49333 ORA
1.66666 ORA
0.17333 ORA
0.34666 ORA
4.795 ORA
0.55999 ORA
Consum M
1.04999 M
0.03 KG
0.021 KG
0.04 BUC.
0.013 KG
0.01798 ORA
0.01798 ORA
0.02847 ORA
0.04745 ORA
0.07645 ORA
Consum TONA
60 KG
100.4 KG
0.256 TONA
0.622 TONA
15.52 KG
0.27999 ORA
0.27999 ORA
0.13999 ORA
0.13999 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.14 ORA
0.042 ORA
Consum TONA
60 KG
100.4 KG
0.256 TONA
0.622 TONA
15.52 KG
0.09999 ORA
0.04999 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.05 ORA
0.05 ORA
0.015 ORA
Consum TONA
60 KG
100.4 KG
0.622 TONA
0.256 TONA
15.52 KG
0.06029 ORA
0.04019 ORA
0.02 ORA
0.04 ORA
0.06 ORA
0.02 ORA
0.02 ORA
0.006 ORA
Consum KG
1.03 KG
0.09999 ORA
0.09999 ORA
Consum TONA
91.35 KG
0.421 M.C.
0.236 TONA
140.6 KG
15.52 KG
0.06 ORA
0.12 ORA
0.06 ORA
0.06 ORA
0.06 ORA
0.12 ORA
0.06 ORA
0.018 ORA
Consum TONA
61.91 KG
0.55599 TONA
0.161 TONA
0.119 M.C.
91.67 KG
15.52 KG
0.06 ORA
0.12 ORA
0.06 ORA
0.06 ORA
0.06 ORA
0.12 ORA
0.06 ORA
0.018 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.642 M.C.
0.973 TONA
0.168 M.C.
0.53999 KG
0.0073 TONA
0.386 ORA
0.193 ORA
0.193 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.642 M.C.
0.973 TONA
0.168 M.C.
0.53999 KG
0.0073 TONA
0.386 ORA
0.193 ORA
0.193 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.642 M.C.
0.973 TONA
0.168 M.C.
0.53999 KG
0.0073 TONA
4.046 ORA
0.674 ORA
0.674 ORA
0.674 ORA
Consum M.C.
359 KG
0.642 M.C.
0.973 TONA
0.168 M.C.
0.53999 KG
0.0073 TONA
4.046 ORA
0.674 ORA
0.674 ORA
0.674 ORA
Consum M.C.
161 KG
0.188 M.C.
1.45 TONA
0.08 M.C.
0.49 KG
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.051 ORA
0.02 ORA
Consum M.C.
161 KG
0.188 M.C.
1.45 TONA
0.08 M.C.
0.49 KG
0.05 ORA
0.05 ORA
0.1 ORA
0.051 ORA
0.02 ORA
Consum M.C.
161 KG
0.188 M.C.
1.45 TONA
0.08 M.C.
0.49 KG
0.05 ORA
0.19 ORA
0.87 ORA
0.144 ORA
0.043 ORA