Anda di halaman 1dari 3

SAINS TINGKATAN 1 SEL UNIT ASAS KEHIDUPAN

1. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya sel haiwan mempunyai dinding sel.
2. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas yang berisi klorofil bagi membantu
penghasilan glukosa. Keadaan ini dapat dilihat pada bahagian daun yang
bewarna hijau.
a) Jika satu pokok A tidak mempunyai daun akibat gugur, adakah tumbuhan itu
masih mampu hidup?Jelaskan jawapan anda.
b) Ada sesetengah pokok yang mempunyai daun bewarna merah atau kuning (
bukan hijau). Adakah pokok tersebut tidak membuat makanan sendiri kerana
ketiadaan klorofil?
3. Sel tumbuhan mempunyai vakuol yang menyimpan air. Bincangkan bagaimana
vakuol membantu tumbuhan beradaptasi dalam menjamin kemandiriannya
dalam semua keadaan.
4. Terangkan perbezaan diantara sel haiwan dan sel tumbuhan menggunakan
Peta Buih Berganda ( Guru perlu menunjukkan beberapa contoh Peta Buih
Berganda)
Subtopik 2.2 Organisma Unisel dan Multisel

1. Berdasarkan gambar di bawah, kelaskan mikroorganisma kepada kumpulan unisel atau


multisel.

2. Huraikan mengapa kucing merupakan organisma multisel.

Subtopik 2.3 : Organisasi sel

1. Mengapakah organisasi sel dalam badan manusia memainkan peranan yang sangat penting?
Bincangkan kepentingan organisasi sel tersebut.

2. Apabila seseorang itu demam, biasanya doktor akan memberi ubat antibiotik dan paracetamol.
Mengapakah seseorang itu demam? Bincangkan peranan sel darah putih dalam situasi tersebut.

3. Apakah kesan sekiranya salah satu organ dalam badan manusia gagal berfungsi, contohnya
ginjal?

4.
SEL OTOT TISU OTOT X SISTEM MANUSIA
OTOT
Apakah kemungkinan organ ysng bertanda X?

Subtopik 2.4 Manusia ialah Organisma yang Kompleks

1. Bincangkan penyataan Manusia Organisma Kompleks. Terangkan bukti-bkti yang menyokong


penyataan tersebut.