Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN

Pernyataan Profesional
Saya Lim Wei Ling (941025-07-5100) akan menjalani program Praktikum Fasa 3
pada 6 Februari 2017 hingga 5 Mei 2017 di Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)
Bertam Valley. Program Praktikum ini akan memberikan peluang kepada saya
untuk mendedahkan diri kepada tugas sebenar sebagai seorang guru Pendidikan
Muzik dan guru Pendidikan Moral di sesebuah sekolah rendah. Dengan ini, saya
akan menyenaraikan perkara-perkara yang bakal saya lakukan di sekolah semasa
menjalani Program Praktikum saya. Antara perkara-perkara yang patut saya capai
semasa menjalani Program Praktikum di sekolah tersebut adalah seperti berikut :

1. Menjalankan pengajaran Muzik sebanyak 6 hingga 8 waktu setiap


minggu.
2. Menjalankan pengajaran Pendidikan Moral sebanyak 2 hingga 4 waktu
setiap minggu.
3. Menyediakan portfolio mengenai sistem maklumat sekolah.
4. Menulis jurnal 1 kali pada setiap minggu.
5. Melibatkan diri dalam satu aktiviti kokurikulum di sekolah.

Saya berharap dapat melaksanakan perkara-perkara yang disenaraikan di atas


supaya saya dapat mencapai objektif Program Praktikum yang telah dirancang.
.
Yang benar, Disahkan oleh,

.. .

(LIM WEI LING) ( )

PISMP MUZIK SEMESTER 7 GURU BESAR

IPG TENGKU AMPUAN AFZAN SJK(C) BERTAM VALLEY,

PAHANG DARUL MAKMUR. C. HIGHLANDS, PAHANG.

Anda mungkin juga menyukai