Anda di halaman 1dari 5

Jadual Analisis Soalan Peperiksaan Sejarah Stpm Kertas 1 940/1 (2013-2017)

Tema Bab Tahun Soalan-soalan


13 P1 14P1, 15 P1, 16 P1, 17 P1,
U13 U14 U15 U16
Tema 1 1.1 Masyarakat Feudal X X 1.Huraikan strukur masyarakat feudal Jepun
Masyarakat England Jepun England dalam era pemerintahan kesyogunan Tokugawa
Jepun dari tahun 1603 hingga tahun 1868. (13)
..............Abad ke16-17
1.Huraikan ciri-ciri masyarakat feudal di
England pada abad ke-16 hingga abad ke-17.
(16)
1.2 Masyarakat Agraria X 1.Huraikan ciri-ciri masyarakat agraria di China
Belanda China pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi. (15)
China
.............Abad ke 16-17
1.3 Masyarakat Maritim X 1.Bincangkan faktor kemunculan Portugal
Portugal Portuga sebagai kuasa maritim pada abad ke-15 dan
Jepun l abad ke-16 Masihi. (14)
.............Abad ke 16-17
1.4 Masyarakat Industri X 1.Terangkan ciri-ciri kemajuan masyarakat
England England industri di England pada abad ke-19 Masihi.
Jerman (17)
..........Abad ke 18-19

Tema 2 2.1 Institut Pemerintahan X X 2.Huraikan peranan maharaja Rusia sehingga


Pemerintahan 2.1.1 Raja /Maharaja Rusia China revolusi Rusia pada tahun 1917. (15)
Dan China
Pentadbiran Rusia 2.Huraikan peranan maharaja dalam sistem
(Abad ke 16-20) pemerintahan negara China pada zaman dinasti
Ching. (16)
2.1.2 Pembesar
China
Rusia
(Abad ke 16-20)
2.2.2 Negara Bangsa X 2.Bincangkan tiga transformasi dalam bidang
2.2.1 Raja Multak dan Perancis politik hasil daripada penubuhan kerajaan
Raja Berpelembagaan republik di Perancis selepas berlakunya
England dan Perancis Revolusi Perancis. (16)
(Abad ke 16-18)
2.2.2 Negara kesatuan dan
Negara Persekutuan
Amerika Syarikat
Perancis
(Abad ke 18-19)
2.2.3 Penyatuan Negara X X X 2.Bincangkan usaha yang dilakukan oleh
Bangsa Jerman Itali Jerman Bismarck bagi menyatupadukan penduduk
Itali berbangsa Jerman selepas penyatuan bangsa
Jerman Jerman pada tahun 1871. (13)
(Abad ke-19)
2.Galurkan proses penyatuan negara bangsa di
Itali pada abad ke-19 Masihi (14)

2.Bincangkan usaha Otto Von Bismark untuk


menyatukan Jerman pada abad ke-19 Masihi.
(17)

Tema 3 3.1 Sistem Ekonomi X Huraikan perkembangan sistem ekonomi


Kemajuan dan 3.1.1 Feudalisme dan Jepun feudalisme di Jepun pada abad ke-16 Masihi.
Pembangunan Kapitakisme.................. (17)
-Feudalisme di Asia
Jepun &China (Abad ke-16)

-Feudalisme di Eropah
Jerman & Perancis
(Abad ke 16-18)

-Kapitalisme X X X Bincangkan faktor perkembangan sistem


England & A.Syarikat Eropah England A.S ekonomi kapitalisme di Eropah Barat dari abad
(Abad ke 18-19) barat ke-18 Masihi. (13)

Bincangkan pelaksanaan Merkantilisme di


England pada abad ke-17 Masihi.(14)

Jelaskan perubahan ekonomi di Amerika


Syarikat pada abad ke-19. (16)
3.1.2 Perkembangan
Ekonomi
3.1.2.1 Perdagangan dan
Perniagaan
Portugal dan Belanda
(Abad ke 16-18)
3.1.2.2 Pertanian X Jelaskan faktor perkembangan pertanian di
Belanda dan England Belanda Belanda pada abad ke-18 Masihi.(15)
(Abad ke 17-18)
3.1.2.3
Jerman dan Jepun
(Abad ke 19-20)
3.2 Intelektual X Sejauh manakah Zaman Pencerahan pada abad
3.2.1.1 Perkembangan ilmu Eropah ke-18 Masihi membawa perubahan landskap
England dan Perancis politik, ekonomi dan sosial di Eropah? (13)
(Abad 17-19)

3.2.1.2 Sumbangan tokoh X Huraikan tiga idea Adam Smith dalam bukunya
England dan Perancis Adam yang berjudul The Wealth of Nation. (17)
(Abad ke 18-19)

-Charles Louis Montesquieu


(pendidikan-perancis)
-Adam Smith
(ekonomi-England)
-Jean Jacques
(politik-Perancis)
3.2.1.3 Kemajuan X X Bincangkan perkembangaan pemikiran dan
Pendidikan Eropah Perancis pendidikan humanisme di Eropah pada abad ke-
Perancis dan Jerman 16 dan abad ke-17 Masihi. (14)
(Abad ke 18-19)
Huraikan perkembangan sistem pendidikan di
Perancis pada abad ke-19 Masihi. (15)
Tema 4 4.1 Reaksi Masyarakat X X X Peristiwa Dahagi yang berlaku di India pada
Nasionalisme Tempatan Terhadap India China China tahun 1857 telah mengukuhkan cengkaman
Dan Perluasan Kuasa Barat dan kuasa British terhadap India (13)
Pembentukan Kesan Penjajahan Barat
Negara China Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi
Bangsa India China pada tahun 1911. (15)
(Abad ke19-20)
Perang Candu 1 (1839-1832) di China
merupakan reaksi penentangan masyarakat
tempatan terhadap peluasan kuasa Barat.
Bincangkan faktor-faktor berlakunya perang
tersebut.(17)
4.2 Konflik Antarabangsa X X Huraikan faktor yang menyebabkan Perang
4.2.1 Perang Dunia Pertama Jerman Dunia Pertama tercetus pada tahun 1914. (13)
1914-1918
Jerman dan Rusia Bincangkan kesan Perang Dunia Pertama
(Abad ke-20) terhadap aspek politik dan ekonomi negara
Jerman. (16)
4.2.2 Perang Dunia Kedua X Bincangkan faktor penglibatan Jepun dan
1941-1945 Jepun, Jerman dalam Perang Dunia Kedua. (14)
Jepun dan Amerika Syarikat A.S
(Abad ke-20)

4.2.3 Perang Dingin X X Bincangkan kesan Perang Dingin terhadap


1945-1955 politik antarabangsa. (14)
Rusia dan Amerika Syarikat
(Abad ke-20) Bincangkan polisi ekonomi dan politik Amerika
Syarikat di Eropah semasa era Perang Dingin
dari tahun 1945 hingga tahun 1955. (15)
4.3 Deklonisasi dan X Terangkan kaedah perjuangan Mahatma Gandhi
Pengembalian Kedaulatan India dalam menuntut kemerdekaan di India. (16)
China dan India
(Abad ke-20)
4.4 Perhubungan luar
PBB X Soviet Union dan Amerika Syarikat berperanan
Soviet Union S.U , besar dalam usaha penubuhan Pertubuhan
Amerika Syarikat A.S Bangsa-bangsa Bersatu. Bincangkan usaha
(Abad ke-20) yang telah diambil oleh kedua-dua kuasa besar
tersebut dan sumbangannya terhadap
Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu sehingga
tahun 1950. (17)

KOMANWEL
United Kingdom
India
(Abad ke-20)
NATO
United Kingdom
Amerika Syarikat
(Abad ke-20)