Anda di halaman 1dari 28

PENDIDIKAN ISLAM

SPM
KERTAS SATU
AKIDAH, IBADAT,TOKOH,TAMADUN
DAN ADAB

ANALISIS SOALAN PERCUBAAN


SPM 2016

1
Fokuskan kepada 4 perkara

1. KBAT

SOP MENJAWAB SOALAN KBAT


KANDUNGAN
Isi Skema Skema Kesimpulan
lengkap
MENJAWAB - SKEMA -CONTOH -SOLUSI
SOALAN YANG KEPADA ISI -SEBAB -KESIMPULAN
DIKEMUKAKAN -CONTOH -KESAN -PENDAPAT ANDA
-AKIBAT -KESAN DARIPADA
POINT ISI SAHAJA -NEGATIF PERBUATAN TERSEBUT
NEGATIF/POSITIF /POSITIF SAMA ADA DIRAHMATI/
- DALIL AL- DIBENCI OLEH
QURAN ALLAH/MASYARAKAT/BOLE
/HADIS H MEROSAKKAN IMAN

Selepas ISI calon dilarang menggunakan perkataan;

JUGA, AYAT SELEPASNYA BOLEH DIANGGAP ISI, JADI


SETERUSNYA, JANGAN GUNAKAN AYAT INI SELEPAS ISI YANG
DISAMPING ITU, TELAH DIBERI
SELAIN ITU

2 Tugasan;

- Pengertian/ istilah, Hukum, Hukum dan Alasan, Contoh,Ciri

- Kepentingan/Keistimewaan/Hikmah/Kebaikan sesuatu ibadat/ Kebaikan


melakukan sesuatu

- Faktor/Sebab berlaku

- Cara untuk memelihara/mengatasi sesuatu nikmat/masalah /Usaha untuk


mengekal/menjaga

- Sebab Islam Larang melakukan sesuatu perkara

- Sebab Islam suruh melakukan sesuatu perkara

- Kesan/akibat perbuatan/perkataan/ Keburukan melakukan sesuatu

- Pengajaran;

2
i. Mulakan [mula]dengan: kita hendaklah/janganlah
kita/manusia/orang islam/orang mukmin

ii. Isi point/kalau ayat isi ayat yg dipaparkan[isi]

iii. Kata penghubung; Agar/ supaya/ kerana / contoh/ seperti /


dengan/ untuk [kp]

iv. Pengukuh [P]

Contoh: Kita hendaklah[MULA] Sentiasa mengamalkan hubungan dengan


Allah swt[ISI] seperti [KP] bertahmid/berzikir agar kita selamat dunia dan akhirat
[P]

3. Kata Tugas; Terangkan, Huraikan dan Jelaskan ,mesti ada Isi dan
huraian
Sentiasa mengamalkan hubungan dengan Allah swt[ISI] seperti [KP]
bertahmid/berzikir agar kita selamat dunia dan akhirat [P]

4. Respon terhad dan terbuka; [ndividu, masyarkat, negara, social]/


[perbuatan,perkatan/lisan, hati,

TINGKATAN 4

MEMBATALKAN IMAN

SIHIR

N Soalan Skema
o.
1 Definisi/ Ilmu yang berkaitan perbuatan secara halus melalui
Maksud pertolongan makhluk ghaib/bantuan syaitan /jin
bertujuan memudaratkan dan mengelirukan manusia
2 Contoh - Susuk
sb - Pukau
p - Santau
- Ilmuhitam
- Ilmu penunduk
- Ilmu guna-guna
- Minyak pengasih

Tujuan - Memecahbelahkan pasangan suami isteri


- Mendatangkan penyakit fizikal /mental
- Untuk memiliki kekuatan luar biasa/cantik
Akibat - Merosakkan akidah dalam masyarakat
- memecahbelahkan/fitnah dalam masyarakat
- Hilang pergantungan kepada Allah kerana dapat
bantuan syaitan

3
- Membazir harta,tenaga dan masa
- Ahli sihir menjadi takbur dan berani melakukan
kezaliman.
Faktor dalam - Pegangan agama yang lemah menyebabkan seseorang
masyarakat tidak dapat membezakan antara perbuatan yang
membawa dosa atau pahala
- terpengaruh dengan msyarakat yang biasa bergantung
kepada bomoh untuk mendpat sesuatu perkara engan
mudah
- ingin mencarai jalan mudah untuk menyelesikan
masalah tanpa bergantung kepada Allah SWT
- adanya perasaan dendam terhadap orang lainyang
menyebabkan mereka sanggup melakukan sihir untuk
memuaskan hati mereka
- Timbulnya perasaan iri hati dengan kelebuhan dan
kejayaan orang lain sehingga tergamak melakukan sihir
kepada mereka

1. Sejauh manakah sihir ini dapat memudaratkan kesihatan seseorang [sbp]

isi skema Skema kesimpulan


lengkap
Sihir merupakan Sebagaim Bahkan Justeru marilah kita
dosa-dosa besar ana fungsi kesannya mengamalkan akhlak
yang boleh asalnya juga boleh yang baik dan terpuji
menghancurkan membawa dalam kehidupan agar
kehidupan umat kepada maut diri kita tidak menjadi
Islam. Hal ini dapat dan punca kepada perbuatan
dilihat melalui puncanya sihir serta
kesannya yang boleh tidak mampu memperbanyakkan amal
memudaratkan dikesan oleh ibadat kepada Allah SWT
kesihatan manusia perubaatan sebagai pendidikan kita
sehingga anggota- moden hari
anggota fisikal dan ini.
mental tidak mampu
berfungsi dengan
baik

2. Memakai susuk salah satu perbuatan sihir yang bertujuan menarik perhtian
orang terhadap pemakainya..
Pada pandangan anda, mengapakan perbuatan di atas masih berlaku walaupun
dilarang dalam Islam

isi skema Skema lengkap kesimpulan


Kurang yang diberikan Mengakibatkan Oleh itu sebagai
didikan sejak kecil tidak dapat umat Islam wajib

4
agama membezakan yang menuntut ilmu agar
Jahil dilarang dan yang tidak melakukan
disuruh perkara yang
dilarang oleh Allah
SWT

3. Berikan pendapat anda, mengapakah umat Islam hari ini mudah


terpengaruh dengan gejala tersebut.
Jawapan:
isi skema Skema kesimpulan
lengkap
masyarakat hari ini Ini Akibatnya Akhirnya tidak
kurang mendalami menyebabkan umat Islam mustahil
dan mengamalkan kekeliruan dan akan penghayatan Islam
ajaran Islam dalam kecelaruan pada berpecahbela akan lenyap dibumi
kehidupan harian. akidah umat h, maruah Malaysia dan
Islam sehingga agama dan muncul generasi
melahirkan umat Islam murtad yang
kumpulan ajaran dipandang berupaya
sesat seperti hina. mencetuskan
Rasul Melayu, peperangan
Tuhan Harun saudara yang
dan Ayah Pin. menghancurkan
Negara dan umat
Islam

NIFAQ

Soalan Skema
Definisi/ Berpura-pura melahirkan keimanan sedangkan pada hatinya
Maksud tetap kufur kepada Allah
Ciri-ciri /Sifat -Berbohong apabila bercakap
-Khianat apabila diberi amanah
-Mungkir janji apabila berjanji
-Melampau batas apabila bertengkar
Akibat - Menghilangkan sifat saling mempercayai
- Melemahkan perpaduan masyarakat
- Menghancurkan kekuatan umat Islam
- Tidak mendapat ketenangan hidup di dunia dan akhirat
- Menghalang usaha pembangunan dan memajukan
masyarakat Islam.

5
KUFUR
N Soalan Skema
o
Definisi/ Tidak percaya kepada Allah SWT serta mengingkari ajaran
maksud yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw

Pelaku digelar kafir


Bahagia Kufur Hakikat
n/ - Takrif: ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak
Jenis syariat yang dibawa oleh Rasulullah saw.
- Contoh : tidak yakin dengan rukun iman, mempersendakan
hukum,menyatakan solat merugikan masa, berpuasa
melemahkan ekonomi.

Kufur nikmat
- Takrif : mengingkari Allah sebagai pemberi nikmat
- Contoh :boros berbelanja harta dan membazir,
menggunakan nikmat ke jalan maksiat, tidak bersyukur,
enggan berzakat /sedekah
Faktor - Pegangan agama lemah
- Terpengaruh dengan hawa nafsu
- Kesempitan hidup
- Terpengaruh dengan kesenangan dunia
Cara - Menggiatkan usaha dakwah
Mengata - Menyebarluaskan tentang keburukan kufur
si - Jauhi golongan kufur
- Hukuman yang berat terhadap pelaku.
Implikas Individu:
i /akibat - Batal iman/ amalan sia-sia
- Menimbulkan kebencian orang lain
- Menjatuhkan maruah diri
- Tidak mendapat keberkatan
- Dilaknati/dimurkai Allah SWT
- Hidup tidak tenang

Masyarakat:
- Dipandang hina
- Mencemarkan kesucian umat Islam
- Hidup dalam kemaksiatan

6
N Soalan Skema
o
- Ditimpa bala/bencana
Jelaskan Kufur nikmat Kufur hakikat
perbez Mengingkari Allah SWT Ingkar/tidak
aan sebagai pemberi nikmat percaya/menafikan rukun
antara kepada manusia/makhluk iman/menolaj syariat yang
kufur dibawa oleh Rasulullah
nikmat SAW
dengan
kufur
hakikat

4. RIDDAH DAN MURTAD

N Soalan Skema
o
Definisi Berpaling atau keluar daripada agama Islam
Pelaku digelar murtad
Contoh Iktikad
Riddah Berniat hendak meninggalkan agama Islam
Berlaku
Melalui Perkataan
Mengishtiharkan dirinya keluar daripada agama Islam
Memaklumkan kepada orang ramai keluar dari agama
Islam
Memberitahu kepada kawan-kawan keluar dari agama
Islam

Perbuatan
-Menganut agama selain/keluar dari agama lain
-Membantu menyebarkan agama lain
-Memakai lambing keagamaan lain/contoh pakaian
-mengamalkan upacara kebesaran agama lain/sembah
berhala
-Menyuruh atau menolong orang lain untuk murtad
daripada agama Islam

Faktor i. Lemah pegangan agama / Jahil tentang agama


Berlaku ii. Terpengaruh dengan tawaran kebendaan / agama lain iii.
Tiada bimbingan untuk memahami agama selepas

7
N Soalan Skema
o
memeluk Islam
dua Hubungan suami isteri terfasakh
kesan Haram menerima harta pusaka daripada waris beragama
perbuatan Islam
tersebut Hartanya haram dipusakai oleh waris beragama Islam
terhadap Haram dikebumikan di perkuburan Islam
individu Menjadi penghuni neraka selama-lamanya
Amalan baiknya menjadi sia-sia
Cara Memberi nasihat untuk kembali kepada Islam
Menangani memberi perlindungan/bantuan bagi muallaf
penguatkuasaan undang-undang
Hikmah -Sebagai amaran Islam tidak boleh dipermainkan
Hukuman -mengelakkan perbuatan yang boleh mencemarkan
Bunuh kesucian agama Islam
Terhadap -Menghindarkan masyarakat Islam dari berpecah belah dan
Murtad huru hara
-menghalang perbuatan merendahkan/memburukkan Islam
-memberi amaran bahawa agama Islam tidak boleh
dipermain-mainkan
Bagaimanakah perbuatan riddah berlaku dalam masyarakat hari ini dan cadangkan
cara untuk mengatasi masalah tersebut? Berikan pendapat anda [ter]

isi skema Skema lengkap kesimpulan


Sesetengah contohnya Untuk memberi Justeru ayuhlah umat
umat Islam hari paderi kristian bantuan Islam bangun membina
ini sanggup sanggup kewangan dan ketahanan akidah yang
melakukan bersama-sama menyelesaikan mantap dengan
riddah kerana masyarakat masalah berdoakepada Allah
terpengaruh Islam nun jauh agar ditetapkan iman
dengan dakyah di pedalaman
kristian

5. SYIRIK

N Soalan Skema
o
Takrif Menyengutukan Allah dengan sesuatu pada Zat, Sifat dan
AfalNya
Bahagian Syirik Jali
- Takrif : Perlakuan syirik secara jelas
- Contoh : menyembah berhala, mengaku Nabi Isa anak
tuhan

8
- Akibat : rosak akidah, berdosa besar dan mendapat azab
Syirik Khafi
- Takrif : Tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam
niat terutamanya ibadah
- Contoh: riak (menunjuk-nunjuk),ujub (mengkagumi diri
sendiri) dan takbur (bangga diri)
- Akibat:dibenci, hilang kawan dan sukar menerima
pandangan orang lain
Sebab - membatalkan iman
diharamk - menafikan kekuasaan Allah
an - mencemarkan kesucian Islam
Cara - Teguhkan keyakinan kepada Allah
mengelak - Pendidikan agama secara menyeluruh
kan diri - Menyebarkan tentang bahayanya syirik

1. KHURAFAT

N Soalan Skema
o
Definisi/ Kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap
Maksud mempunyai hubungan dengan Islam, sedangkan pada
hakikatnya bertentangan dengan Islam
Contoh mempercayai azimat
ii. mempercayai binatang membawa tuah/malang
iii. mengunjungi kubur yang dianggap keramat
Faktor Iman yang kurang mantap kepada Allah menyebabkan
sukar membezakan amalan benar dan khurafat
Terpengaruh dgn masyarakat yang iasa mengamalkan
perkara khurafat
Terdapat tempat-tempat ayng pemujn yang boleh
membawa kepada amalan khurafat
Kurang perihatin dalam kalangan masyarakat
membenteras amalan khurafat
Ingin mencari jalan mudah untuk kaya dan terkenal
1. Berikan contoh amalan khurafat dalam masyarakat dan ramalkan apa yang
akan berlaku sekiranya amalan ini terus berleluasa

FOKUS: CONTOH

isi skema Skema lengkap kesimpulan


- Yang mempunyai Ini menyebabkan Kita hendaklah
Mempercay kuasa untuk mereka melupakan menjauhi perkara
ai azimat menghalang pergantungan mereka karut yang boleh
kubur yang sesuatu bala kepada Allah SWT merosakkan
dianggap akidah
keramat

9
-menepung
tawar

DOSA BESAR

N Soalan Skema
o
Pengertian Balasan buruk kerana melakukan larangan Allah dan
meninggalkan suruhanNya

Faktor Yang -Kurang didikan agama


Mendorong -Iman kurang mantap
Manusia -Terpengaruh dengan perangai kawan yang jahat
Melakukan - Ingin hidup bebas tanpa batas agama
Dosa

Jenis Pengertian Akibat


Dosa Besar Kesalahan yang dikenakan - Qisas, hudud dan takzir
hukuman tertentu di dunia dan
amaran azab di akhirat - Seksa neraka jika tidak
bertaubat
Contoh : minum arak dan
berzina
Dosa Kecil Kesalahan yang tidak diberikan - Jika dilakukan berterusan
peruntukan hukuman tertentu di boleh menjadi dosabesar
dunia dan amaran azab di
akhirat.

Contoh : melihat aurat, bercakap


sia-sia
Menghina Dan Menderhaka Ibu Bapa
N Soalan Skema
o
Hukum Haram dan berdosa besar serta akan diazab dalam
menghina dan neraka di akhirat kelak.
menderhaka
Jasa ibu bapa i. Mengandung dan melahirkan
yang patut ii. Menyusu dan membesarkan
dikenang iii. Menjaga dan mendidik
iv. Memberi kasih sayang
Cara i. Sentiasa mendengar nasihat dan tunjuk ajar
menghormati ii. Bersopan apabila bercakap
ibu bapa iii. Memelihara kebajikan mereka
iv. Tidak melakukan perkara yang boleh menyakiti hati
mereka

10
Contoh i. Melawan percakapan ibu bapa
perbuatan ii. Meninggikan suara apabila bercakap
yang iii. Tidak mendengar nasihat
menderhaka iv. Melayan mereka dengan kasar
kepada ibu
bapa
Tanggung i. Menjaga mereka dengan sebaik - baiknya
jawab anak ii. Sabar menghadapi kerenah mereka
terhadap ibu iii. Menjaga kebajikan mereka
bapa yang iv. Tidak menyerahkan tanggungjawab kepada pihak
telah tua lain
Tanggung i. Mendoakan mereka supaya mendapat keampunan
jawab anak dan rahmat Allah
terhadap ibu ii. Menyelesaikan dan menyempurnakan hutang dan
bapa yang wasiat yang mereka tinggalkan
telah iii. Mengekalkan hubungan silaturahim dengan sahabat
meninggal handai mereka.
dunia
Akibat anak Mendapat azab di akhirat
derhaka ii. Tidak mendapat rahmat Allah
( terbuka ) iii. Terputus rezeki daripada Allah
iv. Dibenci oleh orang sekeliling

Terhadap Individu Terhadap Masyarakat Implikasi menghantar ibu


bapa ke rumah orang-orang
tua
- Menanggung -Menimbulkan - Mereka mungkin akan
kesusahan di dunia pergaduhan dan hilang kasih sayang anak
berpanjangan permusuhan dan cucu
- Tidak mendapat -Wujud masyarakat - Menimbulkan tekanan
rahmat Allah yang berakhlak buruk perasaan kerana merasa
- Dibenci oleh orang - Mewujudkan suasana diri tidak diperlukan lagi.
lain - Akan mendapat yang tidak aman - Dipandang serong oleh
azab di akhirat masyarakat kerana
menyalahi cara hidup Islam
Menipu dan Berbohong

N Soalan Skema
o
Pengertian Melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepentingan
kepentingan diri sendiri atau memudaratkan orang lain
Hukum Haram dan berdosa besar
Contoh i. Menipu: mengurangkan sukatan/timbangan, menjual
barang yang rosak dan meniru dalam peperiksaan

11
ii. Berbohong: menyatakan barang yang dijual berkualiti
tetapi sebaliknya, memalsukan fakta/maklumat
Kesan Terhadap Individu
perbuatan - Melahirkan individu yang bersifat mementingkan diri
menipu dan - Menjatuhkan maruah
berbohong - Tidak dipercayai oleh orang lain

Terhadap masyarakat
- menimbulkan permusuhan dan pergaduhan
- masyarakat mundur dan ketinggalan
- tidak wujud sifat jujur dan amanah

Terangkan -memperkukuhkan keimana ahli amsyarkat/supaya


cara dapat membezakan baik dan buruk
menghindar -Memperbanyakkan majlis ilmu/agar iman bertambah
kan kukuh
masyarakat -Mengedarkan risalah keburukan menipu supaya
daripada masyarakat berusaha menghindarinya
perbuatan -Mengenakan hukuman yang berat kepada pesalah/agar
tersebut masyarakat takut untuk melakukanny

Mencuri dan Merompak

N Soalan Skema
o
Pengertian - Mencuri : Mengambil hak orang lain secara sembunyi
yang disimpan di tempat simpanannya tanpa izin
- Merompak : Mengambil hak orang lain secara
kekerasan yang disimpan di tempat simpanan tanpa
izin.
Langkah- i. Kerjasama antara ahli masyarakat-mengadakan
langkah untuk rondaan .
menangani ii. Memberi kesedaran tentang keburukan mencuri serta
perbuatan hukumannya.
mencuri iii. Penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat
iv. Menghayati ajaran Islam dalam kehidupan.
Hukuman Berdosa besar dan jika sabit kesalahan akan dipotong
terhadap tangan.
pencuri.
Syarat-syarat perlaksanaan hukuman potong tangan
Soalan Syarat
Pencuri Cukup umur dan berakal kemahuan sendiri
Niat Untuk melakukan jenayah bukan kerana terlalu lapar
ataumiskin

12
Barang/ harta - kepunyaan orang yang tertentu
- mencukupi nisab
- disimpan di tempat yang sewajarnya
Implikasi perbuatan mencuri
Terhadap Terhadap masyarakat
individu
- dipandang - masyarakat tidak tenteram
hina - menimbulkan pergaduhan dan permusuhan
- tidak - masyarakat hidup dalam kebimbangan
dipercayai
- dipulau dan
disisihkan

Riba
N Soalan Skema
o
Definisi/Maksu Faedah atau pertambahan bayaran dalam urusan
d pinjaman, hutang pemiutang, dan pertukaran makanan
yang sejenis
Hukum Haram dan berdosa besar serta akan menerima azab di
akhirat.
Jenis-jenis i. Riba al-Fadhl : pertambahan yang diperoleh melalui
pertukaran barang yang sama. pertukaran beras
dengan beras
ii. Riba an-Nasiah : pertambahan yang diperoleh
melalui penangguhan tempoh bayaran. menagguhkan
tempoh pembayaran hutang
Faktor berlaku - Terpengaruh dengan kemewahan dunia
perbuatan - Kemiskinan dan kesusahan hidup mendorong
riba seseorang itu terlibat dengan riba.
- Tamak dan ingin mengaut keuntungan semata-mata.
- Jahil dengan hokum pengharaman kerana tidak
menuntut ilmu pengetahuan
- Lemah iman kerana terpengaruh dngan kemewahan
dunia
Langkah - Melaksanakan system ekonomi Islam yang
menangani berlandaskan Islam
perbuatan - Memberi penjelasan kepada masyarakat tentang
riba kesan buruk amalan riba dan kebaikan system
ekonomi Islam
- Menghapuskan sistem lama dan menggantikan
dengan sistem Islam
Hikmat - Membanteras kezaliman dan penindasan sesama
pengharaman manusia
perbuatanriba - Mewujudkan kestabilan ekonomi masyarakat iii.

13
Menggalakkan semangat tolong menolong sesama
manusia
- Mengecilkan jurang kehidupan antara golongan kaya
dan miskin
- Mencegah sifat mementingkan diri sendiri
1. Sistem riba masih menjadi amalan dalam perbankan di negraa kita. Sebagai
seorng muslim yang mengetahui bahawa amalan riba ini hukumnya haram, apakah
tindakan anda untuk menghalang masyarakat Islam daripada terus terlibat dengan
amalan ini.

isi skema Skema lengkap kesimpulan


Memberi Mengenai Melalui media mssa Oleh itu pihk
nasihat/ke keburukan amalan seperti FB, instagram berwajib
mpen riba ke atas dan lain-lain agar hendaklah
kepada masyarakat dan orang miskin tidak mengambil
masyarakat negaraa ditindas tindakan tegas
untuk
mengharamkan
riba agar
ekonomi Negara
dalam keadaan
yang stabil
Makan Harta Anak Yatim
N Soalan Skema
o
Pengertian Anak yatim : Kanak-kanak yang kematian bapa
sebelum umur baligh
Harta anak yatim : diperoleh melalui pusaka,
wasiat dan hadiah
Hukum Haram dan berdosa besar
Sebab-sebab dilarang -Anak yatim akan kehilangan punca
memakan harta anak pendapatan apabila dewasa
yatim - Mengelakkan anak yatim hidup terbiar dan
melarat
- Mengelakkan berlaku pergaduhan dan
terputus silaturahim
- Mencabuli hak anak yatim sebagai pewaris
harta pusaka.

7. En Huzaifah diamanahkan menjaga saudaranya yang kematian ibu dan bapa.


Beliau mengalami masalah kewangan dan telah menggunakan sebahagian harta
anak saudaranya bagi menampung kehidupan mereka
Berikan pandangan anda bersera alas an yang bersesuaian

isi skema Skema lengkap kesimpulan


Huzaifah selaku Sekadar Kerana keadaannya Maka dengan ini

14
penjaga anak keperluan atau yang tidak mampu kebajikan anak
yatim upah jagaan dari segi kewangan saudarnya
dibenarkan/dihar dapat dijaga
uskan untuk dengan baik
mengmbil dan tidak
sebahagian kecil menjadi beban
harta anak yatim kepada beliau
jagaannnya

Lari Daripada Medan Perang


N Soalan Skema
o
Pengertian Perang jihad : Peperangan antara orang Islam dengan
orang kafir bagi mempertahankan kesucian Islam.
Hukum: wajib kepada rakyat yang baligh dan berakal
serta berkeupayaan menyertai jihad jika kesucian Islam
telah dicabuli atau dihina dan pemimpin telah
mengishtiharkan perang.
Hukum lari Haram dan berdosa besar serta dilaknat oleh Allah.
dari medan
perang
Faktor i. Takut berhadapan dengan risiko dalam peperangan
serti tercedera,terkorban atau cacat.
ii. Tidak yakin dengan pertolongan Allah.
iii. Mencintai dunia melebihi cinta akhirat.
Implikasi i. Dipandang hina
ii. Umat Islam akan ditindas
iii. Memberi peluang kepada musuh Islam
menghancurkan Islam
iv. Merendahkan martabat agama dan umat Islam

Mengumpat dan Memfitnah


N Soalan Skema
o
Definisi Mengumpat:mengata atau menceritakan keburukan
seseorang di masa ketiadaannya serta boleh
menimbulkan kemarahan apabila dilakukan di
hadapannya.
Memfitnah:melemparkan tuduhan kepada seseorang
tanpa bukti.
Hukum Haram dan berdosa besar.
mengumpat
dan
memfitnah
Sebab i. Ingin melihat orang lain menderita
mengumpat ii. Takut persaingan hidup

15
dan iii. Iri hati atau hasad dengki terhadap kelebihan orang
memfitnah lain
iv. Suka bermegah dan merasa bangga dengan
kelebihan yang ada pada diri sendiri.
Akibat /kesan -Berlaku permusuhan dan pergaduhan
-Masyarakat Islam akan ketinggalan dan mundur iii.
Putus silaturahim dan menghalang perpaduan
- Akan dipinggirkan atau dipulaukan oleh orang
sekeliling.
Cara i. Reda dengan ketentuan Allah.
mengatasi ii. Menyemai sifat kasih sayang sesama manusia iii.
Meningkatkan diri dengan ilmu pengetahuan dan
amalan soleh
iv. Sentiasa melakukan muhasabah diri.
Cara untuk i. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan
mengelakkan seharian
daripada ii. Jangan percaya dengan berita-berita yang belum
perbuatan ini tentu kesahihannya
iii. Tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar
kepada orang lain.
iv. Jangan mendengar berita tentang keburukan orang
lain.

Jelaskan MENGUMPAT MEMFITNAH


pebezaan Dilakukan dibelakang -dilakukan di hdapan dan
antara mangsa di belakang mangsa
mengumpat Menceritakan keburukan Melemparkan tuduhan
dan seseorang tanpa bukti
memfitnah

Minum Arak dan Menagih Dadah


N Soalan Skema
o
Definisi Arak: minuman yang memabukkan yang diperbuat
daripada perahan buah-buahan yang diperam
Dadah : sejenis bahan yang mengkhayalkan dan
menghilangkan daya fikir
Hukuman bagi Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman sebat
peminum arak 40 kali sebatan
Syarat-syarat - Peminum arak sempurna akal
dikenakan - Dilakukan dengan kemahuan sendiri
hukuman - - Peminum mengetahui bahawa apa yang diminum
adalah arak.
Akibat minum - Terhadap individu

16
arak dan - membazir harta, masa dan tenaga
penagihan - menjatuhkan maruah diri dan keluarga
dadah - lalai daripada mengingati dan menunaikan perintah
Allah
- mendorong kepada kegiatan jenayah lain dan
maksiat.

- Terhadap masyarakat
- menjadi mundur kerana tidak mempunyai daya
maju
- tidak tenteram kerana berlaku pergaduhan dan
perkelahian
- - banyak wang negara dihabiskan untuk
menyediakan pusat pemulihan
Hikmah - Memelihara kewarasan akal fikiran
pengharaman - Mengelakkan kesihatan fizikal dan mental
meminum arak - Mengelakkan penyakit yang berbahaya
dan penagihan - Membendung kegiatan jenayah sosial dalam
dadah masyarakat.
- Menjamin keharmonian keluarga dan masyarakat.
Langkah - kempen dan penerangan secara meluas
pencegahan - mengamalkan cara hidup sihat dengan mengadakan
aktiviti kemasyarakatan
- mengenakan cukai yang tinggi terhadap minuman
keras.
- Melaksanakan undang-undang Islam terhadap
peminum arak.

Zina, Liwat dan Musahaqah


N Soalan Skema
o
Definisi Zina - persetubuhan haram antara lelaki dan
perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah.
Liwat - Hubungan sejenis antara lelaki dengan lelaki
(homoseks)
Musahaqah - Hubungan sejenis antara perempuan
dengan perempuan (lesbian)
Hukum dan Jika sabit kesalahan dikenakan hukuman hudud:
hukuman Penzina Muhsan/ yang Penzina Ghairu
telah berkahwin Muhsan /belum pernah
berkahwin
Direjam sampai mati Sebat 100 sebatan

Syarat-syarat perlaksanaan hukuman


- Yakin melakukan zina

17
- Disaksikan 4 lelaki yang adil
- Keempat-empat saksi melihat perbuatan zina
Liwat dan Jika sabit kesalahan akan dikenakan hukuman takzir:
Musahaqah dipisahkan pasangan tersebut dan ditahan dalam
rumah sehingga bertaubat atau meninggal dunia
Faktor berlaku - Kurang didikan agama
Zina , Liwat dan - Iman kurang mantap
Musahaqah - Terpengaruh dengan bahan bacaan/tontonan yang
berunsur lucah
- Pergaulan bebas
- Terpengaruh dengan budaya barat/liar
- Tidak sanggup memikul tanggung jawab suami isteri

Menuduh Zina (Qazaf)


N Soalan Skema
o
Definisi Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa
empat orang saksi lelaki yang adil.
Hukuman bagi 80 kali sebatan dan segala penyaksian mereka tidak
penuduh boleh diterima selama-lamanya kecuali setelah benar-
benar bertaubat
Syarat-syarat Pihak Yang Menuduh
perlaksanaan i. berakal ii. cukup umur iii. kemahuan sendiri
hukuman Pihak Yang Kena Tuduh
i. berakal ii. cukup umur iii. Islam iv. merdeka
v. belum pernah berzina dan sentiasa menjauhi zina

1. Perbuatan zina boleh meruntuhkan institusi keluarga. Bincangkan Perbuatan


zina boleh meruntuhkan institusi keluarga: Bincangkan
Berikan pandangan anda bersera alas an yang bersesuaian

isi skema Skema lengkap kesimpulan


Perbuatan yang amat Jika dibiarkan Ini menyebabkan
zina adalah dibenci oleh berleluasa akan rumahtangga akan
satu dosa Allah SWT melahirkan zuriat porak
besar dari keturunan yang peranda/bergaduh
tidak sah dan akhirnya akan
membawa kepada
perceraian

Membunuh Diri

18
N Soalan Skema
o
Definisi Melakukan perbuatan yang boleh memisahkan roh
daripada jasad sendiri.
Hukum Haram dan berdosa besar
Faktor berlaku i. Putus asa dengan rahmat Allah
perbuatan ii. Tidak menyakini kehidupan hari akhirat
membunuh diri iii. Menganggap dengan membunuh diri menamatkan
penderitaan
iv. Tidak sanggup menghadapi kegagalan atau
penderitaan.
Cara mengatasi i. Hendaklah yakin dengan rahmat Allah
ii. Berusaha memajukan diri dengan mengikut lunas-
lunas yang betul
iii. Mengatur strategi hidup berpandukan al-Quran,
as-Sunnah dan akal yang waras.
Membunuh diri i. Penetapan ajal maut adalah hak Allah. Oleh itu jika
adalah satu membunuh diri kita seolah-olah kita membuat
pencabulan hak penetapan sendiri ajal maut.
Allah, kerana ii. Mengambilnyawa adalah hak Allah. Jika kita
membunuh diri kita telah mengambil alih tugas
tersebut.

19
TINGKATAN 5

KEMANISAN IMAN

N SOALAN SKEMA
O
te Apakah maksud Berasa gembira dalam melakukan ibadat 1m /
r Kemanisan Iman sanggup menanggung kapayahan demi mendapat
keredhaan Allah dan Rasulnya 1m / serta
mengutamakan Allah dan rasulnya lebih daripada
harta benda dunia./1m

te duaciri orang yang


r mendapat
kemanisan iman

AHLI SUNNAH WA AL-JAMAAH

Mazhab Ahli Sunnah wa al-Jamaah adalah jalan yang mengikut jejak Rasulullah SAW
dan para sahabat
n Soalan Skema
o
Maksud Kumpulan yang berpegang teguh dengan al-Quran dan
Ahli sunnah Rasulullah SAW, dan perkara yang dibawa oleh
Sunnah sahabat baginda serta menentang perkara-perkara bidah
wa al-
Jamaah
Prinsip o Berpegang teguh kepada al-Quran dan hadis
o Berpegang dengan prinsip-prinsip salaf al-Soleh
o Apabila berlaku pertelingkahan pandangan, mereka
merujuk kepada al-Quran dan hadis
o Mereka tidak mencela dan mengkafir orang yang tidak
sealiran dengan mereka
o Mereka tidak menghukum kecuali terdapat bukti yang
soheh

Kepenting Akidah ini berpegang kepada al-Quran dan as-Sunnah


an Akidah ini berpegang kepada prinsip-prinsip Salafus Soleh
berpegang Asas kepada penerimaan sesuatu amalan
dgn Hidup akan diredai Allah
akidah ini Dapat membersihkan akidah daripada sebarang
kesesatan /kekeliruan
Agar hidup tidak sesat
Agar hidup akan tenang

20
Pandanga PERKARA PANDANGANNYA
n mereka Al-Quran bukan Al-Quran Kalam Allah yang bersifat Qadim.
dlm Makhluk Bukan makhluk
beberapa Melihat Allah Orang mukmin dapat melihat Allah di syurga
isu nanti
Iman Iman boleh bertambah dan berkurang
bertambah dan
berkurang
Qada dan Perkara yang berlaku di alam ini berlaku
Qadar dengan kebijaksanaan Allah sejak azali lagi

AJARAN SESAT

N Soalan Skema
o
Maksud Ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran
Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan
al-Quran dan al-Sunnah
Senaraikan dua - Qadiani -Tok ayah
contoh ajaran sesat - Bahai - Hasan anak Rimau
di Malaysia - Taslim -Tuan Harun
- Ayah pin - Anti Hadis

Terangkan dua - Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam


cara untuk yang sebenar agar tidak mudah terpengaruh
mengatasi dengan ajaran sesat
penyebaran - Menyebarkan ajaran Islam/melalui media
ajaran sesat masa,cetak dan eletronik, ceramah seminar
dalam masyarakat forum dan symposium
- Menguatkuasakan undang-undang kepada
orang yang terlibat dengan ajaran sesat
Nyatakan dua ciri Mencemarkan kesucian al-Quran atau
ajaran sesat Hadis
Mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah
Islam
Mendewa-dewakan pemimpin
Menolak perkara yang qati dalam Islam
Mengubah bentuk-bentuk ibadat

21
Mengubah konsep dosa dan pahala
Mendakwa boleh melakukan perkara pelik yang
bersangkutan dengan perkara ghaib
Mendewa-dewakan sesuatu selain Allah
Menolak hadis mutawatir atau hadis secara
umum (anti hadis)

Jelaskan dua - merosak aqidah, /membatalkan akidah individu


akibat /kesan kerana hilang pergantungan terhadap Allah
buruk/kesan SWT/kerana percaya makhluk lain
negatif
- membuang masa dengan aktiviti2 yang tidak
mengamalkan
ajaran sesat sihat/bertentanagan dengan Islam
terhadap individu - Pemikiran/minda akan tertutup/menjadikan
tindakan akan atau kelakuan tidak rasional
- Mengabaikan tanggungjawab sebagai
muslim/agama Islam
- Kehidupan tidak setabil kerana mengabaikan
tanggungjawab sebagai pelajar, suami, isteri
atau ibu bapa

PRINSIP AJARAN SESAT

BAHAI TASLIM QADIANI


- Beriktik - Beriktikad bahawa - Beriktikad bahawa
ad bahawa diri batin manusia Mirza sebagai Mahadi,
pengasasnya ialah Allah, diri zahir Nabi & Jelmaan Krisna
adalah jelmaan manusia ialah nur - Beriktikad Allah
Allah Muhammad menurunkan kitab Al
- Semua - Alam ini bersifat Tazkirah
agama adalah qadim - Beriktikad mempunyai
sama - Mentafsir ayat-ayat sejuta jenis mukjizat
- Alam ini Al Quran mengikut - Menghapuskan jihad
bersifat Baqa nafsu - Mengubah ayat Al
(kekal) - Mengharuskan Quran
- N.Isa penzinaan melalui - Mendakwa malaikat

22
mati disalib konsep nikah batin sebagai pancaindera
- Mengag - Menolak wujudnya Allah
ungkan kod 19 Hari Qiamat, Syurga - Mengisytiharkan
- Menola dan Neraka Qadyani sebagai
k wujudnya - Solat secara niat tempat tunaikan Haji
mukjizat, tanpa rukun - Mendakwa nabi Isa
malaikat, syurga qaulibdan fili mati dan dimakamkan
dan neraka - Menganggap Hj di India
- Meman Matahari sebagai - Menghukum kafir
suhkan agama pemimpin yang selain penganut
islam maksum Qadyani
- Mengan
ggap Acre
(Palestin) kiblat
baru
-
Mengubah bentuk
ibadat spt. Puasa
19 hari, solat 9
rakaat 3 kali
sehari
-pengasas adalah -pengasas pemimpin -pengasas adalah al-
jelmaan Allah yang maksum Mahdi, nabi, jelmaan
-menghapuskan -tolak kiamat, syurga, Krishna
jihad neraka -menghapuskan jihad
-tolak mukjizat, -tafsir ayat al-Quran -mengubah ayat al-
malaikat, syurga, ikut nafsu Quran
neraka
-ubah ibadat cth -solat secara niat
puasa 19 hari, solat tanpa rukun fikli/qauli
9 rakaat 3 kali
sehari, wuduk guna
air mawar
-alam bersifat baqa -alam bersifat qadim
( kekal)
-semua agama -batin manusia ialah -kitab At-Tazkirah
sama Allah dan zahir -pengasas ada sejuta
-Nabi isa mati manusia ialah nur mukjizat
disalib Muhammad -malaikat ialah
-kod 19 -harus berzina melalui pancaindera Allah
-mansukhkan konsep nikah batin -nabi Isa meninggal
Agama Islam dunia di India
-semua org kafir kecuali
penganutnya
AjaranTaslim adalah ajaran sesat yang tertua di Malaysia dan ajaran ini
mempunyai persamaan dengan kepercayaan Syiah Ismailiah Batiniah.

23
Jelaskan dua ciri kesesatan ajaran tersebut.

SYIAH DAN KHAWARIJ


IMAMIAH ZAIDIAH BATINIAH KHAWARIJ
Jawatan imam Beriktikad Beriktikad Beriktikad
adalah jawatan bahawa bahawa Saidina bahawa pelaku
yang dianugerah kedudukan Ali dan imam- dosa besar
oleh Allah. Imam pelaku dosa imam mereka adalah kafir
mereka dianggap besar berada yang lain Menghalalkan
maksum. Imam antara sebagai Tuhan darah yg berbeza
mereka dikenali keimanan dan Beriktikad iktikad dgn
sebagai Imam Dua kekufuran bahawa imam mereka
Belas Percaya mereka Membataskan
Menolak semua bahawa Muhammad sumber hukum
hadis yang bukan perbuatan Hanafiah masih hanya al-Quran
diriwayatkan oleh manusia tiada hidup sahaja
ahli Bait kaitan dengan Menghalalkan
Percaya bahawa Allah minum arak
imam Dua Belas
mereka imam
mahdi akan
muncul sebagai
Imam Mahdi
Beramal dengan
taqiyah
Mengharuskan
perkahwinan
Mutah
PERBEZAAN DAN PERSAMAAN SYIAH

Persam Imamiah Zaidiah Imam Perbezaan


aan
Beramal beramal beramal Imami jawatan menolak
dengan dengan dengan ah Imam semua hadis
taqiyah taqiyyah iaitu taqiyyah iaitu hanya yang bukan
menyembunyi menyembunyi layak diriwayatkan
kan iktikad kan iktikad disandang oleh Ahlul
mereka yang mereka yang oleh Ahlul Bait
sebenar sebenar Bait iaitu mengharuska
apabila apabila keluarga n
berhadapan berhadapan Rasulullah perkahwinan
dengan orang dengan orang saw mutaah iaitu
yang berbeza yang berbeza nikah
iktikad iktikad sementara
dengan dengan waktu atau

24
mereka mereka nikah kontrak
Imam beriktikad Muhammad zaidia Namanya beriktikad
Mahdi bahawa imam Al-Mahdi Al- h diambil bahawa
kedua belas Qaim Bil sempena pelaku dosa
iaitu Hujjah pengasas besar berada
Muhammad sebagai Imam nya iaitu antara
Al-Mahdi Al- Mahdi Zaid bin keimanan
Qaim Bil Ali Zainul dan
Hujjah akan Abidin, kekufuran
muncul cicit ii. beriktikad
sebagai Imam kepada bahawa
Mahdi Saidina Ali perbuatan
manusia
adalah
dilakukan
oleh manusia
bukannya
Allah swt

SYIAH
Syiah batiniah ialah salah satu keumpulan Mazhab Syiah

N Soalan Skema
o
Mengapakah PAndanagn mereka menganggap al-Quran
kumpulan ini mempunyai makna zahir dan makna batin yang
dinamakan Syiah hanya dufahami oleh imam mereka shj
Batiniah

Jelaskan dua -Beriktikad bahawa Ali Karramallah


iktikad Syiah Huwajhah dan imam-imam mereka yang lain
Batiniah yang sebagai tuhan
berbeza dengan Beriktikad imam mereka Muhammad bin Hanafiah
Ahli Sunnah wa masih hidup
al-Jamaah Menghalalkan beberpaka kemungkaran seperti arak

BAHAI
N Siapakah Pengasas ajaran Bahai
o pengasas ajaran - Hussain Ali al-Mazandarani /

25
tersebut. - Bahaullah
-Cadangkan dua - mengadakan majlis ilmu / kem / forum /program
cara pemulihan akhlak /(1m)..skema (1m)
membendung - menggiatkan usaha dakwah / kefahaman hukum
ajaran ini terus Islam (1m) agar masyarakat menjauhi perbuatan
merebak zina. (1m)
-Institusi lain - mengedarkan risalah (1m) yang menerangkan hal
yang berkaitan akibat zina (1m)
berperanan - membuat pemantauan / menutup tempat-tempat
mengawal gejala maksiat (1m) supaya tidak beroperasi (1m)
Unit dakwah BPI, - menguatkuasakan undang-undang /hukum (1m)
Unit Dakwah mengikut Islam (1m)
SPI,
Majlis Agama
Islam Negeri,
YADIM dan
JAPIM,

SOALAN KBAT DAN JAWAPAN

Isu ajaran sesat masih berlaku dalam kalangan umat Islam di Malaysia hari ini. Menurut Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terdapat hampir 125 kumpulan ajaran sesat yang telah di
kenalpasti. Kegiatan ini telah mempengaruhi pemikiran sebahagian besar umat Islam sehingga
sanggup mempertikaikan pegangan akidah masing-masing. Lebih membimbangkan lagi apabila
pendukung ajaran sesat ini melabelkan orang yang beriman sebagai sesat dan menyeleweng
daripada ajaran sebenar.

Sumber : Berita Harian 5 Nov. 2012 [ns]

Gambar penangkapan 20 ahli ajaran sesat dalam akhbar

1. Soalan: Berdasarkan keratan akhbar di atas, berikan cadangan anda untuk


mengatasi kegiatan ajaran sesat daripada berleluasa
FOKUS: CARA MENGATASI

isi huraian Huraian lengkap kesimpulan


-Melaporkan kepada Supaya Hal ini akan Kita hendaklah
pihak berkuasa tindakan dapat peka dengan
- Memperbanyakkan tegas membendung dengan sebarang
program pemantapan dapat ajaran tersebut aktiviti yang
akidah diambil terus membatalkan
- Merujuk kepada ulamak- berkembang akidah
ulamak yang

26
diiktiraf/bertauliah
- Membina ketahanan
akidah dengan berdoa
- Menguatkuasakan
undang-undang

2. . Soalan: Kemukakan hujah anda bagi menunjukkan bahayanya ajaran sesat


kepada perpaduan umat Islam
FOKUS:BAHAYA KEPADA PERPADUAN

isi huraian Huraian kesimpulan


lengkap
- Gejalan ajaran sesat Keadaan ini pasti Dengan itu Oleh itu kita
boleh menggugat nya melemahkan umat islam hendaklah
perpaduan umat umat Islam mungkin mendalami ilmu
Islam kerana ia boleh akan mudah agama agar
menyebabkan dikuasai atau sentiasa
permusuhan dijajah oleh terhindar dari
umat lain ajaran sesat

3. Sebagai seorang murid bagaimanakah anda membantu rakan anda yang


terjebak dengan ajaran sesat supaya kembali kepada ajaran Islam yang
sebenar

FOKUS: CARA MEMBANTU

isi huraian Huraian kesimpulan


lengkap
Cara saya Supaya Iaitu guru yang Oleh itu setiap umat
membantu rakan mendalami diiktiraf oleh Islam hendaklah
saya dengan ajaran Islam pihak berkuasa sentiasa mempelajari
menasihati mereka melalui seperti agama akidah yang benar
supaya kembali guru yang Islam berdasarkan Ahli
kepada kepada muktabar Sunnnah wa al-
ajaran Islam yang atau Jamaah [ASWJ] agar
sebenar ialah bacaan tidak terjebak dengan
enagn buku-buku ajaran sesat kerana
mansihatinya agama boleh merosakkan
iman
4. Mutakhir ini muncul banyak ajaran yang bertentangan dengan pegangan
akidah Ahli Sunnah wa alJamaah seperti Mazhab Syiah. Keadaan ini telah
menimbulkan kekeliruan dan perbalahan dalam kalangan masyarakat Islam
Sekirany rakan anda terpengaruh dengan ajaran Syiah, bagaimanakah
tindakan yang sepatutnya

27
anda lakukan.

FOKUS: TINDAKAN ANDA

isi huraian Huraian lengkap kesimpulan


Memberi Dengan cara Seperti Oleh itu sebagai oang
nasihat atau yang baik dan mengajaknya Islam kita hendaklah
penagajaran berhikmah menghadiri menjauhi diri daripada
yang betul kuliah/majlis perkara yang
ilmu merosakkkan akidah
agar disayangi oleh
Allah SWT
Semua ajaran Syiah di Malaysia adalah menyeleweng JAKIM
(Bernama : 14 Disember 2013)

5. Ajaran di atas semakin menular di negara kita. Sebagai seorang pelajar


bagaimankah anda dapat mengelakkan diri daripadanya.

isi huraian Huraian kesimpulan


lengkap
Dengan mendalami Supaya dapat Contohnya Oleh itu kita
ilmu agama dari memahami dengan hendaklah
guru yang ajaran Islam menghadiri berusaha
bertauliah yang sebenar majlis ilmu di memantapkan
masjid dll pegangan akidah
supaya iman
terpelihara

28

Anda mungkin juga menyukai