Anda di halaman 1dari 72

NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Bidang: Nombor dan Operasi.

Tajuk: Wang Hingga RM1 000 000

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


10.8 Memahami faedah

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Menyatakan keperluan memahami faedah mudah dan
faedah kompaun dalam simpanan

Masa: 120 minit

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan


Komunikasi

1. Persediaan

Pemerhatian a. Minta murid menceritakan senario yang i. Berapakah


dan Analisis melibatkan wang simpanan. jumlah wang
simpanan yang
b. Paparkan tayangan video tentang tabungan telah kamu
wang. kumpul?
www.youtube.com/watch?v=hvMYpKggikg
ii. Apakah yang
c. Bersoal jawab dengan murid berkaitan akan kamu
tayangan video. lakukan dengan
wang tersebut?
Cadangan pautan laman web berkaitan
tabungan iii. Di manakah
www.youtube.com/watch?v=-0KOZHHyhwQ tempat yang
sesuai untuk
www.min.com.my menyimpan
wang tersebut?

2. Imaginasi

Penjanaan i. Tunjukkan tabung yang penuh berisi wang i. Cuba teka,


Idea syiling. berapa jumlah
wang dalam
ii. Adakan soal jawab dengan murid berkaitan tabung ini?
dengan tabung yang ditunjukkan dan
mengaitkan jawapan murid dengan Buku
Wang Saku.

133
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

iii. Paparkan soalan.

Encik Happyza seorang usahawan muda. ii. Sila baca


Beliau meraih keuntungan sebanyak pernyataan
RM180 000 setahun. Pada tiga bulan berikut.
pertama, beliau mendapat RM30 000. Pada
tiga bulan berikutnya, beliau memperolehi
dua kali ganda keuntungan daripada tiga
bulan pertama. Keuntungan pada enam
bulan terakhir adalah bersamaan dengan
enam bulan pertama.

iv. Secara berpasangan, lengkapkan jawapan


dalam jadual yang disediakan.
Lampiran 4: Jadual Keuntungan

v. Encik Happyza ingin menyimpan keuntungan


yang diperolehinya. Pihak bank memberi 3%
faedah ke atas simpanannya setiap tahun.
Kira jumlah simpanan Encik Happyza dalam
masa tiga tahun jika beliau tidak
Sintesis Idea mengeluarkan simpanannya dalam tempoh
tersebut.

vi. Bincangkan jawapan murid. Faedah mudah


ialah faedah yang
vii. Perkenalkan istilah faedah mudah dan dibayar ke atas
faedah kompaun. modal sahaja.
Cadangan pautan laman web berkaitan
faedah mudah dan faedah kompaun Faedah kompaun
http://www.mybijakwang.blogspot.com/2010/ ialah faedah atas
02/faedah-kompaun.html faedah.

134
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

3. Perkembangan

Penambahbaikan a. Secara berkumpulan (4 orang), guru


edarkan contoh penyata transaksi tahunan.
Lampiran 5: Contoh penyata transaksi
tahunan

b. Murid mengenal pasti faedah mudah dan


faedah kompaun dalam transaksi.

Menilai c. Murid mengira faedah yang diperolehi dalam


tempoh tiga tahun pertama.

d. Murid bentangkan hasil dapatan.

e. Guru mencetuskan situasi permasalahan


berdasarkan penyata transaksi tahunan
yang diberikan.

Masalah 1: Pelanggan mengeluarkan semua


faedah yang diterima dalam tiga tahun yang
pertama:

i. Apakah jenis faedah yang diterima pada


tahun keempat?

ii. Berapakah jumlah faedah yang diterima


pada tahun tersebut?

Masalah 2: Pelanggan mengeluarkan


sebahagian faedah yang diterima pada
tahun kelima:

i. Apakah jenis faedah yang diterima pada


tahun keempat?

ii. Berapakah jumlah faedah yang diterima


pada tahun tersebut?

f. Bersoal jawab dengan murid tentang faedah


mudah dan faedah kompaun yang terdapat
dalam penyata transaksi tahunan.

135
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

4. Tindakan

Pelaksanaan a. Secara individu, guru mengedarkan


Lembaran Kerja 22.

b. Murid mengira faedah mudah dan faedah


kompaun yang dikehendaki.

Amalan c. Murid didedahkan untuk melayari laman


Berterusan sesawang
http://www.mymoneyskills.com/mms/my/ms_
MY/budgeting_and_saving/saving.shtml
untuk aktiviti interaktif.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja.

Murid perlu menjawab dengan betul kesemua soalan sebelum beralih


kepada kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan nilai bekerjasama dan berani dalam menyelesaikan tugasan
yang diberikan.

136
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lampiran 4:
Jadual Keuntungan

Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan situasi yang diberikan.

Encik Happyza seorang usahawan muda. Beliau meraih keuntungan


sebanyak RM180 000 setahun. Pada tiga bulan pertama, beliau
mendapat RM30 000. Pada tiga bulan berikutnya, beliau memperolehi
dua kali ganda keuntungan daripada tiga bulan pertama. Keuntungan
pada enam bulan terakhir adalah bersamaan dengan enam bulan
pertama.

Keuntungan
Bulan
(RM)
Januari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Jumlah RM 180 000

137
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lampiran 5
Penyata transaksi tahunan Bank A

JUMLAH FAEDAH 5 %

Jumlah penyimpanan setelah 3 tahun ialah RM11 576.25

Penyata transaksi tahunan Koperasi B

Jumlah penyimpanan: RM10 000.00

Faedah yang diberi 5%

Jumlah faedah bagi tiga tahun pertama

TAHUN KADAR FAEDAH NILAI FAEDAH

1 0.05 RM500

2 0.05 RM500

3 0.05 RM500

JUMLAH RM1500

Jumlah penyimpanan setelah 3 tahun

RM10 000 + RM1500 = RM11 500

138
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lembaran Kerja 22
Nama :__________________________

Kelas: ____________

Penyata Transaksi Tahunan bagi simpanan Puan Sadna di Bank A

Baki hujung
Tahun Baki awal tahun Kadar faedah Nilai faedah
tahun
1 RM5 000.00 2% RM100.00 RM5 100.00
2 RM5 100.00 2% RM102.00 RM5 202.00
3 RM5 202.00 2% RM104.04 RM5 306.04
4 RM5 306.04 2% RM106.12 RM5 412.16
5 RM5 412.16 2% RM108.24 RM5 520.40

1. Berdasarkan jadual di atas, berapakah kadar faedah tahunan yang diberikan oleh Bank
A?
_______________________________________________________________________

2. Berapakah faedah mudah yang diterima oleh Puan Sadna?


_______________________________________________________________________

3. Berapakah faedah kompaun yang diterima oleh Puan Sadna pada tahun ketiga?
_______________________________________________________________________

4. Berapakah faedah kompaun yang diterima oleh Puan Sadna bagi tiga tahun terakhir?
_______________________________________________________________________

5. Berapakah jumlah faedah yang diterima oleh Puan Sadna bagi simpanannya?
_______________________________________________________________________

139
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Wang hingga RM1 000 000

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


10.8 Mengaplikasi pelan perbelanjaan dan simpanan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(ii) Merancang bajet harian, mingguan dan bulanan bagi
mencapai matlamat kewangan jangka pendek

Masa: 120 minit

FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN


KOMUNIKASI

1. Persediaan a. Paparkan satu situasi.


i. Dapat membeli
Pemerhatian Contoh: kasut
dan Analisis
Anas hendak membeli sepasang kasut sukan a. Sebab saya
yang berharga RM40.00 dalam masa 4 minggu. simpan wang
Setiap minggu Anas menerima wang saku
sebanyak RM20.00 daripada ibu bapa. b. Ibubapa belikan

ii. Tidak dapat


membeli kasut
RM40.00
Sebab saya
tidak
i. Murid diminta memberi respon terhadap menyimpan
situasi tersebut. wang

ii. Secara berpasangan, murid berbincang cara


untuk mendapatkan kasut sukan dalam
masa 4 minggu dengan wang saku yang
diberikan. Saya simpan
RM2 setiap hari

Saya simpan
RM10 setiap
minggu

Saya simpan
kesemua wang
saku yang
diberikan

140
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

b. Paparkan tayangan video.

http://www.youtube.com/watch?v=gxz1zlnmo58 i. Apakah maksud


bajet.
Murid memberikan respon berkenaan tayangan
video tersebut ii. Nyatakan maksud
matlamat
kewangan.

iii. Apakah perbezaan


di antara keperluan
dan kehendak

c. Terangkan di antara kepentingan bajet

Contoh:

Membantu memastikan keperluan dan


kehendak tercapai.

Mengelakkan berbelanja berlebihan

2. Imaginasi Aktiviti 1

a. Secara berkumpulan (4 orang) murid diminta i. duit belanja = RM5


Penjanaan membuat bajet untuk hari ini.
Idea makan = RM2
Murid diminta untuk:
Membentangkan bajet harian yang telah simpan = RM3
dirancang.

ii. duit belanja = RM4

makan = RM2

alat tulis = RM2

b. Tunjukkan cara membuat bajet harian

Contoh :

Lampiran 6

141
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Aktiviti 2

a. Secara berkumpulan (4 orang) murid diminta


Sintesis Idea menyediakan bajet mingguan dan bajet
bulanan. i. Apa yang kamu
lihat?
Contoh bajet mingguan Lampiran 7:
ii. Terangkan apa
yang kamu faham
tentang bajet ini

Murid diminta untuk:

Membentangkan bajet mingguan dan bajet


bulanan yang telah disediakan.

3. Perkembangan a. Secara berkumpulan (4 orang), setiap


kumpulan diminta menyelesaikan Lembaran i. Nyatakan punca
Kerja 23 hingga Lembaran Kerja 26 dengan pendapatan selain
Penambah- menggunakan pelbagai strategi. daripada wang
baikan saku.
b. Bentangkan hasil dapatan setiap kumpulan. ii. Nyatakan
Menilai kepentingan
bajet

4. Tindakan a. Setiap murid diminta menghasilkan satu bajet Selesaikan tugasan


bulanan yang diberi dalam masa
Pelaksanaan seminggu
dan Tempoh tugasan : Seminggu
Amalan
Berterusan Panduan tugasan:

Tetapkan matlamat jangka pendek

142
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Rancang dan kenalpasti sumber pendapatan

Mengenalpasti keperluan dan kehendak


dalam merancang perbelanjaan Boleh layari laman web
berikut untuk maklumat
Merancang simpanan lanjut

b. Murid boleh mendapatkan maklumat lanjut


berkenaan bajet melalui laman web yang
berikut:

http://www.youtube.com/watch?v=gxz1zlnmo
58

http://financeintheclassroom.org/student/activi
ties.shtml

http://dealseekingmom.com/free-financial-
education-activity-books-for-kids/

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid untuk menyediakan bajet

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama, bertanggungjawab, rajin dan bersemangat tinggi
terutama sewaktu melakukan aktiviti secara berpasangan atau berkumpulan.

143
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lampiran 6

CONTOH BAJET HARIAN

Tarikh :

Kategori Bajet Harian Jumlah Sebenar


Pendapatan Pendapatan Pendapatan
Anggaran (RM) Sebenar (RM)

Wang Saku, Hadiah, Upah 6.00 6.00

Perbelanjaan Perbelanjaan Perbelanjaan


Anggaran (RM) Sebenar (RM)

Simpanan 3.00 2.00

Makan tengahari 2.50 2.00

Derma 0.50 1.00

Jumlah 6.00 5.00

Baki (Pendapatan-
Perbelanjaan) 0 1.00

144
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lampiran 7

CONTOH BAJET MINGGUAN

Minggu :

Kategori Bajet Mingguan Jumlah Sebenar


Pendapatan Pendapatan
Pendapatan
Anggaran (RM) Sebenar (RM)

Wang Saku/Hadiah/Upah 30.00 40.00

Perbelanjaan Perbelanjaan
Perbelanjaan Anggaran (RM) Sebenar (RM)

Simpanan 10.00 10.00

Makan tengahari 10.00 8.00

Alat tulis 8.00 12.00

Derma 2.00 1.00

Jumlah 30.00 31.00

Baki (Pendapatan-
0.00 9.00
Perbelanjaan)

145
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

BAJET MINGGUAN

Lembaran Kerja 23

NAMA : . KELAS :

Perbezaan
Kategori Bajet Mingguan Jumlah Sebenar
(RM)
Pendapatan Pendapatan Pendapatan
Anggaran (RM) Sebenar (RM)
Wang Saku/ Hadiah/Upah
Perbelanjaan Perbelanjaan Perbelanjaan Perbezaan
Anggaran (RM) Sebenar (RM) (RM)

Jumlah

Baki (Pendapatan-
Perbelanjaan)

146
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lembaran Kerja 24

Nama :.. Kelas:.

LEMBARAN KERJA

Lengkapkan bajet harian berikut supaya diakhirnya


berbaki RM0.00

PENDAPATAN:

Elaun RM15.00
Wang harijadi dari atuk RM20.00
Upah RM 3.75

JUMLAH PENDAPATAN ...............

PERBELANJAAN:

Makan tengahari RM 8.00

PENDAPATAN TOLAK
PERBELANJAAN ...............

Simpanan -...............

Perbelanjaan -..............

Sumbangan -...............

147
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lembaran Kerja 25

Nama: Kelas:.................

Apabila kamu menyimpan wang, kamu perlu


menetapkan matlamat untuk menggunakan
wang tersebut. Terdapat dua jenis matlamat
iaitu matlamat jangka panjang dan matlamat
jangka pendek. Matlamat jangka pendek saya
adalah menyimpan cukup wang untuk membeli
basikal yang saya idamkan. Dalam masa
beberapa bulan saya perlu mempunyai wang
simpanan yang cukup untuk membeli basikal
tersebut.

Tetapkan matlamat jangka pendek


simpanan anda. Catatkan rekod
kewangan anda diruangan yang
disediakan bagi mencapai
matlamat tersebut.

148
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Lembaran Kerja 26

Nama: _____________________________________ Kelas: ____________

Sekarang saya ada sedikit wang dan ingin membeli belah di Pulpy
Store. Saya bercadang untuk bercuti di tepi pantai dan ada wang
simpanan sebanyak RM50 untuk membeli beberapa barang keperluan
perkelahan. Ahh! Saya sukakan tempat ini. Saya boleh dapatkan semua
yang saya mahu, tetapi saya kena berhati-hati. Saya mudah
terpengaruh dengan barang yang saya nampak berbanding dengan
barang yang sepatutnya saya beli . Bolehkah anda menolong saya
membeli-belah? Kita mesti ingat saya perlu membeli barang keperluan
dahulu dan lihat berapa baki wang baki bagi memenuhi kehendak saya.

Pada ruangan kosong dibawah, cuba beli gabungan barang yang berlainan bagi
menentukan betapa bijak kita menggunakan RM50. Bundarkan harga kepada ringgit
terdekat dan gunakan nombor yang dibundarkan untuk membuat anggaran harga.
Jumlahkan anggaran pada setiap ruangan di bawah sekali.

RM8.00 RM4.50 RM5.95 RM2.75

RM22.50 RM42.00
RM35.00 RM15.99

RM6.50 RM10.00 RM7.99 RM8.50

RM0.75 RM0.99 RM1.50


RM4.00

RM8.89 RM9.95 RM2.00


RM14.99

JUMLAH :

149
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

GLOSARI

1. Bajet Satu rancangan untuk menguruskan pendapatan, simpanan dan


perbelanjaan

2. Perbelanjaan Barangan dan perkhidmatan yang perlu dibayar bagi


mempertingkatkan kualiti hidup.

3. Pendapatan Hasil yang diterima daripada pekerjaan, perkhidmatan, upah atau


pelaburan

4. Baki Sejumlah wang yang ada di dalam simpanan.

5. Keperluan Sesuatu yang diperlukan untuk meneruskan kehidupan (contoh:


makanan, pakaian dan tempat tinggal)

6. Kehendak Sesuatu yang diinginkan untuk hidup lebih selesa dan mewah
(contoh: pakaian berjenama)

7. Matlamat kewangan Asas bagi perancangan kewangan yang boleh


memberikan panduan bagi pelan dan tindakan yang harus diambil dalam
perancangan kewangan

8. Matlamat jangka pendek Dicapai dalam tempoh kurang daripada enam


bulan

150
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Wang hingga RM1 000 000

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


10.9 Mengaplikasi pelan perbelanjaan dan simpanan

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Menyediakan rekod kewangan bagi mencapai matlamat
kewangan.

Masa: 120 minit

FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

1. Persediaan a. Paparkan satu contoh jadual yang tidak Contoh respon:


lengkap.
Pemerhatian Tarikh Jumlah
Pencapaian simpanan
dan Analisis Contoh Jadual : setiap hari
RM0.90
Jumlah 2 minggu
Anggaran simpanan RM2.50
Tarikh 1 minggu
Matlamat per wang setiap
Pencapaian
belanjaan hari RM2.50
5 hari

Membeli
pensel ? RM12.00 ?
warna

b. Minta murid melengkapkan jadual di atas


untuk mencapai matlamat dan terima
semua respon murid dan bincangkan.

2. Imaginasi a. Murid melihat tayangan.


Apakah yang kamu dapat
http://www.youtube.com/watch?v=hHUXx45M daripada tayangan tadi?
Penjanaan 4A4
Idea
Adakan soaljawab dengan murid .

b. Guru menunjukkan contoh penyediaan


rekod perbelanjaan (Lampiran 8) serta
menerangkan cara penyediaan rekod
perbelanjaan tersebut.
Sintesis Idea

151
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Murid boleh juga membuka laman web


buku duit saku. i. Pastikan matlamat yang
anda tentukan dapat
http://www.duitsaku.com.my/ dicapai.

ii. Anda perlu


mengutamakan
c. Secara berkumpulan (4 orang) murid keperluan daripada
diminta membuat rekod perbelanjaan kehendak.
untuk mencapai matlamat kewangan
jangka pendek mereka. iii. Utamakan simpanan
daripada perbelanjaan.

Murid diminta untuk:


Menyatakan matlamat jangka
pendek dan membentangkan rekod
perbelanjaan mereka.

Murid perlu menyatakan samada


rekod perbelanjaan tersebut telah
dapat memenuhi matlamat
kewangan.

Menentukan sama ada


perbelanjaan yang mereka lakukan
lebih ke arah memenuhi kehendak
atau keperluan mereka.

Murid perlu merumuskan kumpulan


yang telah menunjukkan rekod
perbelanjaan yang paling
berhemah.

Cadangan pautan:
http://www.youtube.com/watch?v=kZAdamA7
wf8
http://www.youtube.com/watch?v=C_docL7F2
us

3. Perkembangan Tugasan 1
i. Nyatakan
Baca serta fahami situasi. Sediakan satu kemungkinanmengapa
Penambah- rekod perbelanjaan yang sesuai. Ah Chong tidak dapat
baikan mencapai matlamatnya?

Menilai

152
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

Ah Chong perlu membeli sebuah kamus ii. Adakah perbelanjaan


yang berharga RM8 dalam tempoh 5 hari. yang dilakukan itu
Walau bagaimanapun selepas tempoh memenuhi keperluan
tersebut dia masih kekurangan sebanyak atau kehendak?
RM3. Bardasarkan rekod perbelanjaan yang
ditunjukkan (Lampiran 9) murid perlu iii. Apakah langkah yang
membantu Ah Chong memenuhi boleh dilakukan oleh
matlamatnya. Ah Chong?

c. Murid diminta membantu Ah Chong


mengubah cara perbelanjaannya supaya
rekod perbelanjaan yang di sediakan
dapat membantu Ah Chong memenuhi
matlamat tersebut.

d. Bentangkan hasil dapatan setiap


kumpulan.

4. Tindakan a. Sediakan satu rekod perbelanjaan yang


tidak lengkap. (Lampiran 10)
Pelaksanaan
dan b. Minta murid melengkapkan rekod
Amalan perbelanjaan tersebut berdasarkan
Berterusan matlamat kewangan yang diberikan.

Pentaksiran Murid berupaya menyediakan rekod perbelanjaan yang dapat mencapai


matlamat kewangan jangka pendek.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama, rajin, berjimat dalam berbelanja dan
bertanggungjawab dalam merekod perbelanjaan.

153
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOD PERBELANJAAN HARIAN


Jun 2012 (Minggu pertama)

PERBELANJAAN
WANG SIMPANAN
(B)
TARIKH SAKU AB
HARGA
(A) ITEM KEPERLUAN KEHENDAK (RM)
(RM)
Nasi lemak 1.50
1 Jun 2012
5.00 Air milo 1.00 1.90
Isnin
Buku Tulis 0.60

Mi Goreng 1.00
2 Jun 2012
5.00 Air Sirap 0.60 2.40
Selasa
Nudget 1.00

Burger 1.50
3 Jun 2012
5.00 Air Sirap 0.60 2.90
Rabu

Mi Goreng 1.00
4 Jun 2012
5.00 Air Milo 1.00 2.00
Khamis
Kad warna 1.00

Pensel 0.50
Kertas
0.20
5 Jun 2012 6.00 Lukisan 2.20
Jumaat Nasi Lemak 1.50
Air sirap 0.60

Jumlah 26.00
14.60 11.40
Mingguan

Jumlah simpanan mingguan ini akan dimasukkan ke Jadual Simpanan Terkumpul Mingguan

154
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

CONTOH JADUAL SIMPANAN TERKUMPUL MINGGUAN JUN 2012

Minggu Jumlah wang saku Jumlah Perbelanjaan Jumlah Simpanan


(A) (B)
(A-B)
(RM) (RM)
Pertama 26.00 14.60 RM11.40

Kedua 25.00 13.00 RM12.00

Ketiga 26.00 15.00 RM11.00

Keempat dan Kelima 30.00 20.00 RM10.00

Jumlah 107.00 62.60 RM44.40

Jumlah Simpanan Terkumpul Bulanan ini akan dicatatkan dalam Jadual Simpanan Bulanan

CONTOH JADUAL SIMPANAN BULANAN TAHUN 2012

Bulan Jumlah Simpanan Catatan

Jumlah Tahun Lepas 65.00


Januari 44.40
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember
Jumlah Keseluruhan Tahun Ini

155
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

LAMPIRAN 9

REKOD PERBELANJAAN AH CHONG DALAM TEMPOH 5 HARI

Matlamat kewangan Ah Chong ialah menyimpan sebanyak RM8 dalam masa 5 hari.

WANG PERBELANJAAN
SIMPANAN
SAKU (B)
TARIKH AB
(A) ITEM KEPERLUAN KEHENDAK HARGA
(RM)
(RM) (RM)
1 Jun 2012 Nasi lemak 1.50
Isnin 4.00 Air milo 1.00 1.50

2 Jun 2012 Mi Goreng 1.00


Selasa 3.00 Air Sirap 0.60 0.70
Buku Tulis 0.70

3 Jun 2012 Burger 1.50


Rabu 3.00 Air Sirap 0.60 0.90

4 Jun 2012 Mi Goreng 1.00


Khamis 3.00 Air Sirap 0.60 0.70
Kad warna 0.70

Kuih Muih 1.00


5 Jun 2012 3.00 Kertas 0.20 1.20
Jumaat Lukisan
Air Sirap 0.60

Jumlah 16.00 11.00 5.00


Mingguan

156
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

LAMPIRAN 10

Arahan : Lengkapkan rekod perbelanjaan dan tandakan () pada lajur


kehendak atau keperluan.

Matlamat kewangan adalah untuk menyimpan sebanyak RM10.00


dalam seminggu

WANG PERBELANJAAN
SIMPANAN
SAKU B
TARIKH AB
A
KEPERLUAN KEHENDAK RM (RM)
(RM)
6 Jun 2012 Nasi lemak
Isnin Air oren
5.00 1.90
Kuih

7 Jun 2012 Mi Goreng 1.00


Selasa Air Sirap
5.00 2.40
Nudget 1.00

8 Jun 2012
Rabu
5.00 3.00

9 Jun 2012
Khamis
5.00

10 Jun 2012
Jumaat
5.00
Jumlah Simpanan 10.00

157
NOMBOR DAN OPERASI: TAHUN 5

158
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

MATEMATIK
(Sekolah Kebangsaan)
TAHUN 5

PERKAITAN DAN ALGEBRA

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2014
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Bidang: Perkaitan dan Algebra

Tajuk: Koordinat

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


16.1 Koordinat pada sukuan pertama

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan (o)

Masa: 60 minit

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid menyatakan kedudukan i. Namakan objek-objek


objek yang menegak dan mendatar pada kedudukan
Pemerhatian dan yang terdapat di sekeliling mereka. menegak
Analisis
Tiang
Pokok
Pagar

ii. Namakan objek-objek


pada kedudukan
mendatar.

Bangku
Lantai
Papan tulis

iii. Apakah objek-objek yang


mempunyai bentuk L?

Huruf L
Sesiku
Sudut dalam bilik
darjah

2. Imaginasi a. Perkukuhkan pengetahuan murid i. Murid melihat pergerakan


dengan simulasi pergerakan kad kad abjad bermagnet
Penjanaan Idea abjad bermagnet atas papan tulis arah ke
kanan.
Sintesis Idea P Q R S T
ii. Di manakah kedudukan
kad P itu?
b. Guru dan murid bersoal jawab
159
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

c.Guru menggerakkan kad P ke


kanan.
iii. Bagaimanakah hendak
d.Guru menjelaskan kedudukan menentukan kedudukan
kad P. P?

Lukis satu garis lurus


memanjang ke kanan.
Apakah nama garisan itu?

(garisan mengufuk)

Namakan garisan itu; paksi-x


Nomborkan garis lurus itu.
P
x
1 2 3 4 5 6 7 8

nombor 3

Di manakah kedudukan abjad


e. Bimbing murid menggerakkan kad sekarang?
abjad menegak.

f. Minta murid gerakkan kad P ke Lukis satu garis menegak.


atas Nomborkan garisan itu
(menegak)
Namakan garisan itu; paksi y

7
6 P
5
4
3
2
1

Garisan mencancang

Di manakah kedudukan P
sekarang?

160
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

vii. Cantumkan paksi-x dan


paksi-y dalam suku
pertama
(bentuk L)

7
6
5
4
Cantumkan kedua-dua paksi-x dan 3
paksi-y 2
1
Pertemuan paksi-x dan paksi-y ialah x
0 1 2 3 4 5 6 7
asalan (0).

3. Perkembangan a. Letakkan kad abjad P, Q, R, S, dan i. Lihat contoh, di manakah


T kedudukan P?
Penambahbaikan
3 unit ke kanan, 5 unit
menegak
Titik Paksi x Paksi y 3 unit mengufuk, 5 unit
mencancang
Menilai
Contoh 3 unit 5 unit ii. Ulang aktiviti dengan
P ke kanan ke atas menggunakan kad abjad
lain
Q
Di manakah
R kedudukan Q?
Di manakah
S kedudukan R?
Di manakah
T kedudukan S?

161
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

b. Bincangkan kedudukan abjad S


9
yang betul.
8
c. Minta murid membaca kedudukan 7
abjad dengan betul. 6
5 P R
4
3 Q
2
1 T
x
1 2 3 4 5 6 7

Titik Paksi x Paksi y

P 3 unit 5 unit
ke kanan ke atas

Q 2 unit 3 unit
ke kanan ke atas

R 6 unit 5 unit
ke kanan ke atas

S 4 unit 9 unit
ke kanan ke atas

T 5 unit 1 unit
ke kanan ke atas

162
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

4. Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 27 setiap Selesaikan tugasan yang


murid. diberi.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan dalam


lembaran kerja, murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum
bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Ketelitian dan kesungguhan

163
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Lembaran Kerja 27

Nama :_________________________________________ Kelas : _______________

Lengkapkan jadual di bawah berpandukan rajah yang diberi.

7
F

6 B

5
C

3 D

2 A
1 E

x
1 2 3 4 5 6 7 8

Titik Paksi-x Paksi-y

164
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Tuliskan abjad pada titik yang terdapat dalam petak


berdasarkan jadual di bawah.

Titik Paksi-x Paksi-y

H 5 4

J 3 2

K 6 1

L 1 5

M 0 2

N 7 0

x
0 1 2 3 4 5 6 7 8

165
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Bidang: Perkaitan dan Algebra

Tajuk: Koordinat

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


16.1 Koordinat pada sukuan pertama.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu titik pada sukuan
pertama.

Masa: 120 minit

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Pamerkan satah Cartes i. Apakah nama paksi


sukuan pertama kepada yang melintang?
Pemerhatian dan murid.
analisis
y
ii. Apakah nama paksi
yang menegak?

x
0
b. Adakan soal jawab dengan murid
tentang nama paksi melintang dan
paksi menegak.

2. Imaginasi a. Pamerkan satah Cartes sukuan i. Apakah kegunaan titik


pertama kepada murid yang asalan 0?
Penjanaan Idea mempunyai titik asalan (0) .

y
Sintesis Idea

x
0

Titik Asalan
166
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Titik asalan adalah pertemuan di


antara paksi-x dan paksi-y.
Koordinat setiap paksi bermula dari
titik asalan.

b. Minta murid menyatakan


kedudukan titik koordinat pada
paksi x dan paksi y.
Contoh :
y

5
4
3
2
.
11
1 x
0 1 2 3 4 5
1
Paksi- x Paksi- y Koordinat
2 3 (2,3)

c. Bimbing murid menyatakan


koordinat.

i. Pada paksi-x 2
ii. Pada paksi - y 3
iii. Cara menyebut :
Koordinat (2,3)

d. Ulang c seperti contoh di bawah


y

5
4
3

11
1
2
. x
0 1 2 3 4 5
1
Paksi- x Paksi- y Koordinat
4 1 (4,1)

167
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

c. Permainan Satah Koordinat.


Lempar gelang getah ke atas
Minta murid melempar gelang papan yang mengandungi
getah ke atas papan koordinat paku tekan mengikut
sukuan pertama. kumpulan.
Getah yang melingkari paku
tekan akan dicatat
7
koordinat.nya.
6
5 Lekatkan
dengan Kumpulan yang memberi
4 paku jawapan yang betul, dikira
3 tekan sebagai pemenang.
2 jika pada
1 papan
polisterin
0 1 2 3 4 5 6 7 .

Boleh lukis garisan dan angka di atas


permukaan simen atau jalan tar.
Gantikan paku dengan skital kecil.
Gantikan gelang getah dengan dengan
gelung getah.

3. Perkembangan a. Plot titik-titik pada satah


Cartesan dan nyatakan
Penambahbaikan koordinat bagi titik-titik yang
berikut :

Paksi- Paksi- y Koordinat


Menilai x
4 3 (4,3)
y

5
4
3
2
11
1 x
0 1 2 3 4 5
1

b. Bimbing murid membilang dari titik


asalan secara melintang hingga 4
dan menggaris secara menegak.

168
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

y
5
4
3
2
11
1 x
0 1 2 3 4 5
1
c. Bimbing murid membilang dari titik
asalan ke atas hingga 3 dan
menggaris secara melintang.

5
4
3
2
11
1 x
0 1 2 3 4 5
1
d. Titik pada pada pertemuan
garisan paksi-x dan paksi-y
dinamakan koordinat (4,3)

Tindakan a. Edarkan Lembaran Kerja 28 Murid menyelesaikan


hingga Lembaran Kerja 32 kepada tugasan yang diberi.
Pelaksanaan setiap murid.

Amalan berterusan b. Bincang hasil kerja murid.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran


kerja. Murid perlu menguasai kesemua soalan yang diberi. Jika
berlaku kesilapan kerana kurang faham atau cuai, guru perlu
mengulang semula pembelajaran ini.

Nilai dan Sikap Murid perlu membaca koordinat dengan betul, tepat dan integriti
kerana pembelajaran koordinat ini sangat perlu dalam ilmu
penerbangan kapal terbang dan pelayaran kapal. .

169
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Lembaran Kerja 28
Nama :__________________________
Kelas:_________________

Arahan: Nyatakan paksi-x dan paksi-y bagi koordinat yang berikut.

Soalan Koordinat Paksi-x Paksi-y

1 (3, 4) 3 4

2 (1, 5)

3 (5, 3)

4 (2, 1)

5 (4, 2)

6 (6, 4)

7 (3, 9)

8 (4, 1)

9 (1, 2)

10 (7, 4)

170
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Lembaran Kerja 29
Nama :__________________________
Kelas:_________________

Arahan: Nyatakan koordinat bagi paksi-x dan paksi-y yang berikut.

Soalan Paksi-x Paksi-y Koordinat

1 2 3 (2, 3)

2 4 5

3 3 1

4 2 6

5 6 3

6 5 4

7 7 1

8 3 6

9 4 2

10 1 5

171
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Lembaran Kerja 30
Nama :__________________________
Kelas : _________________
Arahan: Tandakan titik pada satah Cartesan dan nyatakan koordinat bagi titik
Berikut.

Titik Jarak dari Jarak dari Koordinat


paksi- x paksi- y
A 1 6 (1, 6)
B 2 5
C 6 1
D 3 8
E 6 2
F 7 3
G 8 6
H 1 4
I 4 3
J 7 9
y

10

5
. A

x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
172
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Lembaran Kerja 31
Nama :__________________________
Kelas :_________________
Arahan : Tandakan titik pada satah Cartesan dan nyatakan jarak setiap titik
dari paksi-x dan paksi- y.

Titik Koordinat Jarak dari Jarak dari


paksi-x paksi- y
A (2, 4) 2 4
B (3, 9)
C (6, 1)
D (7, 3)
E (5, 2)
F (4, 1)
G (3, 8)
H (5, 4)
I (4, 8)
J (1, 9)
y

10

.
5

4
A
3

x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
173
PERKAITAN DAN ALGEBRA: TAHUN 5

Lembaran Kerja 32
Nama :__________________________ Kelas :_________________
Arahan : Nyatakan koordinat dalam jadual berdasarkan titik-titik pada satah
Cartesan.

10

8 . . .
B F
7

. .
A
. D
H
5

4 .. E .. C
J
A
3

1
. . A
G
I
x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Titik Koordinat
A (2, 3)
B
C
D
E
F
G
H
I
J

174
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

MODUL PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

MATEMATIK
(Sekolah Kebangsaan)
TAHUN 5

STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2014
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Bidang: Statistik dan Kebarangkalian

Tajuk: Pengurusan Data

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


18.1 Mod, median, min dan julat.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


i. Mengenal mod, median, min dan julat daripada data yang
diberi.

Masa: 120 minit

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Pamerkan lima kad nombor i. Berapakah bilangan semua


secara rawak. data itu?
Pemerhatian dan
Analisis ii. Susun data ikut turutan
2 6 2 4 1 yang paling kecil hingga
paling besar.
b. Murid diminta menyusun nombor
tersebut dalam susunan menaik. iii. Apakah nombor yang
paling kerap dalam
1 2 2 4 6 susunan itu?

c. Semua murid memerhatikan iv. Data yang paling banyak


kedudukan nombor tersebut dan kekerapan dalam susunan,
menyatakan: itulah mod. Jadi, apakah
i. Nombor yang paling banyak mod kumpulan data itu?
berulang.
ii. Nombor yang berada v. Data yang berada
dipertengahan susunan. ditengah-tengah susunan,
itulah median, Jadi, apakah
d. Murid diminta mencari min median kumpulan data itu?
dengan menambahkan semua
nombor dan dibahagi dengan vi. Min adalah purata, iaitu
bilangan nombor. dengan menambahkan
semua nombor dan
min = 1 + 2 + 2 + 4 + 6 dibahagi dengan bilangan
5 data. Jadi, kirakan min bagi
kumpulan data di atas.
e. Minta murid melihat nilai
maksimum dan nilai minimum vii. Perbezaan nilai maksimum
dalam nombor tersebut. dan nilai minimum ialah
julat.

175
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

2. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid


dengan melakukan aktiviti
Penjanaan Idea seperti contoh di bawah:
i. Apakah mod dan median
i. Paparkan data ujian 6 orang pada nombor ini.
Sintesis Idea murid.

Ali Abu Ani Ami Abi Aru


54 60 68 88 90 60
ii. Bagaimana mencari
median jika nombor yang
ii. Susun nombor ikut turutan. diberi adalah dalam
Kali ini terdapat dua nombor bilangan genap?
ditengah-tengah iaitu 60 dan
68. iii. Apakah median bagi
kumpulan data tersebut?
iii. Jumlahkan dua nombor
ditengah itu dan bahagikan
dengan dua.

Median = 60 + 68
2 iv. Cari nilai min dan julat.
= 64

iv. Seterusnya, murid diminta


mencari nilai min dan julat.

3. Perkembangan a. Tetapkan empat stesen iaitu i. Selesaikan semua


Penambahbaikan stesen mod, median min dan soalan di setiap stesen.
julat.

b. Murid diagihkan kepada empat


Menilai kumpulan.

c. Murid diminta bergerak ke


setiap stesen dan menjawab
soalan yang terdapat di setiap
stesen dalam masa yang
ditetapkan oleh guru pada skrip
jawapan. Bincangkan.

176
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Contoh soalan stesen mod.

Bagaimana menentukan mod bagi


data berikut:

i.
Ciku jambu Durian Jambu
Jambu Ciku Betik Pisang

ii. m, a, t, e, m, a, t, i, k, a

iii.

Contoh soalan stesen median.

Bagaimana mencari median bagi


data berikut:
i.
8 2 4 8 4 8 8

ii. 78, 88, 80, 90, 64, 74

Contoh soalan stesen min

Tentukan min bagi data berikut:

i. 78, 43, 25, 64, 25

ii. 6kg, 7kg, 2kg, 3kg, 2kg, 4kg

Contoh soalan stesen julat.

Tentukan julat bagi stesen Julat.

i. 3, 43, 13, 13, 23, 13, 33

ii. 10, 20, 100, 200, 1000, 2000.

4. T
a. Edarkan Lembaran Kerja 33 dan Selesaikan tugasan yang diberi.
indakan Lembaran Kerja 34 kepada
setiap murid.
Pelaksanaan
b. Bincangkan hasil kerja murid.
Amalan
berterusan

177
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

c. Kukuhkan aktiviti mengenal pasti


mod, median dan min dengan
membahagi murid kepada empat
kumpulan dan lakukan
aktivitiseperti di Lampiran 11.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran


Kerja, murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak
ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bekerjasama, Menghargai masa

Lembaran Kerja 33

178
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Nama :__________________________

Kelas :__________________________

Jawab soalan berikut.

1.
120 250 120 340 120

a) Apakah nombor yang kerap berulang dalam data di atas? __________


b) Nyatakan mod ? __________

2.
a b e a c f a t

a) Apakah huruf yang kerap berulang dalam data di atas? ___________


b) Nyatakan mod ? ___________

3.
11 17 15 10 11

Nyatakan median bagi kumpulan data di atas. ____________

4.
24 22 18 20 28 27

Nyatakan median bagi kumpulan data di atas. _____________

5.
10 30 20 10 40

a) Kirakan min bagi set nombor di atas. _____________


b) Kira julat bagi set nombor di atas. ______________

6.
45 120 40 30 180

a) Kirakan min bagi kumpulan nombor di atas. ______________


b) Kira julat bagi kumpulan nombor di atas. _____________

179
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Lembaran Kerja 34
Nama :__________________________

Kelas :__________________________

Kenal pasti mod, median dan min bagi set nombor di bawah.

1.
5 9 3 5 8

Mod : _________________
Median : _________________
Min : _________________
Julat : _________________

2.
7 1 1 7 1 3 1

Mod : _________________
Median : _________________
Min : _________________
Julat : _________________

3.
5 15 10 20 12 10

Mod : _________________
Median : _________________
Min : _________________
Julat : _________________

4.
11 15 7 13 7 7

Mod : _________________
Median : _________________
Min : _________________
Julat : _________________

180
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Lampiran 11

Cadangan aktiviti mengenal pasti nilai mod, median, min dan julat.

Aktiviti 1: Perkataan Aktiviti 2 : Tolak Dadu

Anda perlukan: 2 buku bacaan. Anda perlukan: 2 biji dadu

Buka buku dan rekodkan bilangan Baling dua biji dadu serentak dan
huruf dalam 10 perkataan pertama. cari beza di antara dua nombor
tersebut.
Tunjukkan mod, median dan min
bagi 10 nombor yang telah Ulang sebanyak 10 kali. Rekodkan.
direkodkan tadi.
Tunjukkan mod, median dan
Ulang langkah dengan buku kedua kirakan min dan julat.
dan bandingkan hasilnya.

Aktiviti 3: Tambah Dadu. Aktiviti 4: Dadu

Anda perlukan: 2 biji dadu Anda perlukan: 1 biji dadu

Baling dua biji dadu serentak dan Baling dadu dan rekodkan
jumlahkan dua nombor tersebut. nombornya.

Ulang sebanyak 10 kali. Rekodkan. Ulang sebanyak 10 kali.

Tunjukkan mod, median dan Tunjukkan mod, median dan


kirakan min dan julat. kirakan min dan julat.

Bidang: Statistik dan Kebarangkalian


181
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Tajuk: Pengurusan Data

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk


. 18.1 Mod, median, min dan julat.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk


(ii) Menentukan mod, median, min dan julat hingga 10 data
yang diberi.

Masa: 120 minit

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Bancian permainan komputer yang i. Pilih permainan


digemari oleh murid. komputer yang paling
Pemerhatian dan kamu gemari?
Analisis b. Murid dikelaskan mengikut permainan angry bird
komputer yang paling mereka gemari. bubble shoot
speed car
c. Dapatan maklumat dipaparkan melalui bejeweled
jadual di bawah. ninja fruit
farmville
Permainan Bilangan ii. Permainan manakah
komputer murid yang paling
Angry bird 8 digemari?
Bubble shoot 10 iii. Permainan manakah
Speed Car 5 yang kurang
Bejeweled 3 digemari?
Ninja fruit 6 iv. Nyatakan permainan
Farmville 8 yang mempunyai
jumlah yang sama.

2. Imaginasi a. Murid diberi keratan akhbar mengenai


keputusan perlawanan bola sepak Piala
Penjanaan Malaysia.
Idea
b. Beri arahan kepada murid untuk melihat
ruangan markah dalam kedudukan
pasukan yang bertanding di dalam Piala
Malaysia.
Sintesis Idea

182
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

c. Murid mencari maklumat Kumpulan A: i. Apakah markah


i. Pasukan yang mendapat markah yang paling kerap
tertinggi. dalam keputusan
ii. Pasukan yang mendapat markah perlawanan itu?
terendah
iii. Pasukan yang mendapat markah ii. Susun markah
yang sama atau kerap dalam keputusan
keputusan tersebut. perlawanan
d. Ulang aktiviti c bagi Kumpulan B, C dan mengikut susunan
D. menaik.

183
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

d. Kekerapan tertinggi dikenali sebagai i. Cari markah yang


mod. berada di tengah-
tengah susunan
e. Murid menyusun markah mengikut tertib markah tadi.
menaik. ii. Tambahkan
kesemua markah
f. Jelaskan bahawa markah di tengah itu dan bahagikan
dikenali sebagai median. dengan jumlah
pasukan yang
g. Murid diminta mencari hasil tambah bertanding.
semua markah pasukan dan
membahagi hasil tambah tersebut
dengan jumlah pasukan yang
bertanding bagi mencari min.

h. Jelaskan juga bbahawa julat ialah


perbezaan markah maksimum dengan
markah minimum..

3. Perkembangan a. Sekumpulan data diberikan kepada


murid mengandungi nombor-nombor
Penambahbaikan berikut:

i. Berapakah bilangan
3 3 3 3 4 nombor dalam data
2 5 2 4 1 ini?

Menilai ii. Susun data


b. Minta urid akan menghasilkan susunan mengikut urutan
seperti berikut. menaik.

1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 iii. Berikan mod bagi


susunan nombor
itu?
c. Minta murid mencari mod, median, min
dan julat bagi data di atas. iv. Nyatakan
mediannya.

v. Cari min bagi


nombor tersebut.

4. Tindakan a. Murid berada dalam kumpulan kecil

184
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

seramai 5 orang. Setiap kumpulan diberi


Pelaksanaan sebiji buah dadu.

b. Setiap ahli kumpulan diminta membaling


Amalan buah dadu sekali dalam satu pusingan
Berterusan sebanyak 2 pusingan.
i. Sila baling buah
dadu mengikut
Contoh borang catatan balingan dadu. giliran.

ii. Setiap ahli


AHLI PUSINGAN 1 PUSINGAN 2 kumpulan mesti
A membaling buah
B dadu sekali setiap
C pusingan.
D
E iii. Setiap kumpulan
F mempunyai dua
pusingan.

c. Ahli kumpulan dimintamencatat nombor iv. Setiap kali balingan


yang diperolehi oleh setiap ahli pada mesti dicatat dalam
kertas skor yang diberi. kertas yang
disediakan.
d. Setiap kumpulan mencari mod, median,
min dan julat. Hasil kumpulan
dipaparkan.

Pentaksiran Berdasarkan keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35


dan Lembaran Kerja 36.

Nilai dan Sikap Bekerjasama, toleransi, adil, sistematik.

Lembaran Kerja 35
185
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Tentukan mod bagi setiap data yang berikut.


1. jambu, durian, nangka, jambu, ubi, durian,betik, jambu, ciku, jambu, ubi, jambu,
jambu

________________________________________________________________

2. Nokia, Samsung, Blackberry, Sony Ericsson, Samsung, Nokia, Blackberry, Csl,


Nokia, Sony Ericsson Csl, Nokia,

____________________________________________________________________

3.

4. Z D E D Z T U Z D E U Z T

Lembaran Kerja 36

186
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

A. Cari min, median dan julat bagi soalan di bawah berdasarkan piktograf di bawah.

Jadual di bawah menunjukkan bilangan kereta yang dijual di dalam bulan


Januari, Februari, Mac dan April.

Januari

Februari

Mac

April

sebiji kereta mewakili 10 biji kereta

1. Cari median bagi jumlah kereta di atas.

2. Cari min berdasarkan piktograf yang diberi.

3. Cari julat bagi jualan kereta dalam graf di atas.

187
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

B. Cari median dan min bagi soalan di bawah berdasarkan graf bar yang diberi.

1. Cari min bagi graf bar di atas.

2. Cari median.

3. Cari julat bagi permainan yang digemari oleh murid 5 Tanjung.

C. Lihat dan fahamkan carta pai di bawah. Kemudian lengkapkan jadual di bawah
dengan maklumat yang diperolehi daripada carta pai.

188
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

Nama buah-buahan Peratus


Tembikai
Limau
Durian
Manggis
Rambutan

Jawab semua soalan di bawah.

1. Nyatakan mod.

2. Cari median, min dan julat bagi buah-buahan yang digemari oleh murid 5A.

189
STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN: TAHUN 5

190
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Penyumbang Pembangunan
MODUL PENGAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN

MATEMATIK
(Sekolah Kebangsaan)
TAHUN 5

Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2014
PENASIHAT

Dr. Masnah bte Ali Muda


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGERUSI

Dr. Ng Soo Boon


Ketua Sektor Sains, Matematik dan Teknologi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYELARAS

Mazlan bin Awi Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,


Kementerian Pelajaran Malaysia

Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia

Ho Sim Min Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,


Kementerian Pelajaran Malaysia

Wong Li Li Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,


Kementerian Pelajaran Malaysia

Kumaresan a/l M.Subramaniam Penolong Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum,


Kementerian Pelajaran Malaysia

Aziz bin Naim Pegawai Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum,


Kementerian Pelajaran Malaysia

Nor Fauziah bte Mat Jaafar Pegawai Kurikulum, Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL

Zanarita bte Zainal Arifin Kogilavani a/p Raja Gopal


Sekolah Kebangsaan Trolak Utara Sekolah Kebangsaan Seberang Jaya II,
35600 Sungkai. Lengkok Tenggiri,
13700 Perai.

Nyapon bte Hj. Ab Rahman Nor Hidayat bte Sulaiman


Sekolah Kebangsaan Semabok, Sekolah Kebangsaan Sri Selama,
Km 4, Semabok Jalan Sir Chulan,
75050 Melaka. 34100 Selama.

191
Hadijah bte Wahi Nazarah bte Nawawi
Sekolah Kebangsaan Bidor 2, Sekolah Kebangsaan Batu Kawan,
Jalan Teluk Intan, Simpang Ampat SPS
35500 Bidor 14120 Pulau Pinang

Daud bin Zakaria Azizul bin Zakaria


Sekolah Kebangsaan Sungai Lampam Sekolah Kebangsaan Ayer Hitam
36570 Chikus Batu 15, Jalan Bidor
36030 Teluk Intan

Shairiman bin Badzri Happyza bin Ahmad


Sekolah Kebangsaan Sungai Rapat Sekolah Kebangsaan Pengkalan
Jalan Raja Abdullah Taman Pinji Mewah
31350 Ipoh 31500 Lahat

Hamzah bin Salleh Nuraini bte Mohd Sadli


Sekolah Kebangsaan Hulu Bernam Sekolah Kebangsaan Seri Aman
35900 Tanjung Malim Pokok Asam
34000 Taiping

Masrani bte Hashim Siti Zaleha bte Mohd Noh


Sekolah Kebangsaan Simpang Empat Sekolah Kebangsaan Tasek
32000 Sitiawan Jalan Sultan Azlan Shah
31400 Ipoh

Sharifah Rosnah bte Sayid Muhammad Faridah bte Mohd Jaafar


Sekolah Kebangsaan Toh Indera Wangsa Sekolah Kebangsaan Taman Cuepacs
Ahmad, Batu 9 Cheras
31000 Batu Gajah

Farah Wahida bte Yahaya Che Aidal bte Che Kob


Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Muda Sekolah Kebangsaan Pengkalan Tentera
Jalan Raja Muda Abdul Aziz Darat, Kem Sg. Besi
50300 Kuala Lumpur 57000 Sungai Besi

Norhayati bte Abdul Latif Siti Rohaida bte Harun


Sekolah Kebangsaan Taman Alam Megah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi,
Seksyen 28 Jalan 2/1 Bandar Baru Bangi
40400 Shah Alam 43650 Selangor

Sainah bte Supahat Zuriati bte Darus


Sekolah Kebangsaan AU Keramat Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu
54200 Kuala Lumpur 42700 Banting

Fatimashura bte Yaacob Juliawati bte Yaacob


Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 11(1) Sekolah Kebangsaan Sri Jelok,
Jalan P11J1, Presint 11 Taman Sri Jelok
62300 Putrajaya 43000 Kajang

192
Mohd Shamsurizal bin Hassan Mohd Hazmil bin Abu Hassan
Sekolah Kebangsaan Kg. Busut Baru (A) Sekolah Kebangsaan Sungai Lui,
Bukit Cheding km33, Kampung Sungai Lui,
42700 Banting 43100 Hulu Langat

Zolhairi bin Abdullah Intan Shafina bte Abdul Halim


Sekolah Kebangsaan Senawang Sekolah Kebangsaan (P) Methodist 2
70450 Seremban 440B Jalan Tengkera
72000 Melaka

Rosli bin Ahmad Ibrahim bin Daud


Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1, Sekolah Kebangsaan Durian Daun (K)
Jalan Kenari, Felda Nitar 1 78300 Melaka
86800 Mersing

Norhayati bte Mohd Kosni Sabariah bte Jelani


Sekolah Kebangsaan Seri Pandan, Sekolah Kebangsaan Parit Bilal
Kg. Seri Pandan, Parit Raja km4, Bukit Pasir
86400 Batu Pahat 83050 Batu Pahat

Maimunah bte Mahat Zaiton bte Mat


Sekolah Kebangsaan Cheng Sekolah Kebangsaan Pulai
km9, Jalan Krubong 77300 Merlimau
76450 Melaka

Emilia bte Anas Salinah bte Ahmad


Sekolah Kebangsaan Jalan Datuk Palembang Sekolah Kebangsaan Ayer Molek
75150 Bukit Baru km10, Ayer Molek
75460 Melaka

Nurkusnita bte Che Kamaruddin Abu Samah bin Zainal Abidin


Sekolah Kebangsaan Ismail Satu Jabatan Pelajaran Johor
Jalan Tunku Bendahara Jalan Tun Abdul Razak
84000 Muar 80604 Johor Bahru

Chin Siew Chin Suzaida bte Seman


SJKC Woon Hwo, Bandar Baru Kangar Pulai Sekolah Kebangsaan Sri Laksamana
81110 Johor Bahru, Johor 78300 Masjid Tanah

Rosley bte Mat Sih Abdullah bin Salam


Sekolah Kebangsaan Telok Mas Sekolah Kebangsaan Kampong Gelam
km10, Telok Mas Tanjong Kling
75460 Melaka 76400 Melaka

Himawati bte Hassan Zulkurnain bin Abd Samad


Sekolah Kebangsaan Batu Anam Sekolah Kebangsaan Panchor
Batu Anam Kg Melayu, Panchor
85100 Segamat 84500 Muar

193
Zarina bte Zainal Khairudin bin Abdul Malik
Sekolah Kebangsaan Kem Terendak 1 (fasilinus)
Kem Terendak JKR 242 Jalan Arab
76200 Melaka 84000 Muar

Ahmad bin Rukiman Othman bin Maidin


Sekolah Kebangsaan Seri Separap Sekolah Kebangsaan Sri Rengit
SD 15, Kampung Separap MK 4 83100 Batu Pahat
83000 Batu Pahat

Farizal bin Ahmad Abdul Razak bin Ab Said


Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Sekolah Kebangsaan Kem Syed Sirajuddin
km12.8, Kg Paya Rumput 73400 Gemas
76450 Melaka

Noryati bte Zainal Ab Rahim bin Othman


Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Sekolah Kebangsaan Batu Gajah
km6.5, Hang Tuah Jaya 77300 Merlimau
75350 Batu Berendam

Md. Noh bin Md. Yassin Azira bte A. Aziz


Sekolah Kebangsaan Merlimau Sekolah Kebangsaan Puteri Pandan 2
77300 Merlimau Jalan Perwira
55100 Kuala Lumpur

Salleh bin Sawabi@Haji Abdul Rahman Azliza bte Mohd Sarif


Jabatan Pelajaran Melaka Sekolah Kebangsaan Bandar Utama
Jalan Istana, Bukit Beruang Damansara 2, No.2 Pintasan Bandar Utama,
75450 Melaka 47800 Petaling Jaya

Nurfarizan bte Md Faudzi Saiful Hafez bin Saidan Khaderi


Sekolah Kebangsaan Cyberjaya Sekolah Kebangsaan Damansara Damai 1
Persiaran Bestari, Zon Flagship2 Petaling Jaya
63000 Cyberjaya

Shahril Amir bin Din Norizatul Asma bte Samad


Sekolah Kebangsaan Jalan Pasar 2 Sekolah Kebangsaan St. Teresa (1)
Jalan Rusa Lorong Abdul Samad
55100 Kuala Lumpur 50470 Brickfields

Azlinahwati bte Ahmad Junaidah bte Janian


Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Sekolah Kebangsaan Si Rusa
Damansara, Lebuh Bandar Utama, 71050 Port Dickson
47800 Petaling Jaya

Shahibol bin Mazlan Norliza bte Mohamed Nor


Sekolah Kebangsaan Rompin Sekolah Kebangsaan Alam Megah 3
73500 Rompin Seksyen 28
40400 Shah Alam
Noraini Asra bte A Rahim Hairudin Jamil bin Ahmad

194
Sekolah Kebangsaan Taman Melawati Sekolah Kebangsaan Jalan Tanjung
Jalan F13, Taman Melawati 42500 Kuala Langat
53100 Kuala Lumpur

Khairul Akbar bin Ab Hamim Fauziah bte Ali


Sekolah Kebangsaan LKTP Keratong 3 Sekolah Kebangsaan Kajang
26900 Bandar Tun Abdul Razak Jalan Low Ti Kok
43000 Kajang

Rusnawaty bte Adam Ramziah bte Othman


Pejabat Pelajaran Daerah Seremban Pejabat Pelajaran Daerah Jasin
Km 4, Jalan Kuala Pilah, Ampangan 77000 Melaka
70400 Seremban

Muhamad Syahmi bin Abdullah


Sekolah Kebangsaan RTP Bukit Goh
25000 Kuantan

195
196
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA