Anda di halaman 1dari 6

Lampiran 8.

KOD EVIDEN : M4K1


CONTOH KERTAS ARAHAN AMALI

LOGO SEKOLAH
-Nama Sekolah-

NAMA DAN ALAMAT


SEKOLAH

KOD SEKOLAH

AMALI

NAMA MURID

NO KAD PENGENALAN

TARIKH PENTAKSIRAN

TAJUK: OPERASI MOTOR DC

ARAHAN
Anda dikehendaki membuat satu amali tentang peralatan dan kelengkapan operasi motor arus
terus.

Anda perlu melaksanakan perkara berikut:

a) Menyambung, mengawal dan menukar arah putaran motor DC (majmuk)


No. & TAJUK
PENGALAMAN DIRECT CURRENT MACHINES
PEMBELAJARAN

No. & TAJUK


TUGASAN M4K1 OPERATE DIRECT CURRENT (DC) MOTOR

TEMPAT : TEMPOH : CODE NO.


Bengkel Elektrik 3 jam CEEK 104 (K1)

TAJUK : MENYAMBUNG, MENGAWAL DAN MENUKAR ARAH PUTARAN MOTOR DC MAJMUK

TUJUAN
Pelajar-Pelajar mesti boleh :-

i) Menyambung, mengawal dan menukar arah putaran motor dc majmuk

KELENGKAPAN DAN BAHAN

1. Mesin belitan majmuk DC


2. Penghidup pelaras rintangan
3. Pengganding getah
4. Penutup pelindung [Pengganding]
5. Pelindung hujung aci
6. Pelaras medan motor DC

Code No.CEEK 104 (K1)


LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

GAMBARAJAH / LITAR :

Litar Motor DC majmuk

Code No.CEEK 104 (K1)


LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

Menyambung Motor DC majmuk 1. Sambungkan mesin motor majmuk


menggunakan kabel penyambung dengan
penghidup seperti Rajah

Menghidupkan Motor DC majmuk 2. Sambungkan bekalan pada litar dengan


kebenaran guru.

Menukar arah putaran Motor DC majmuk 3. Menukar sambungan pada medan atau
angker.

MENYAMBUNG, MENGAWAL DAN MENUKAR ARAH PUTARAN MOTOR DC MAJMUK

HASIL KERJA - PRODUK


(Nota : Perkara-perkara yang dinilai bergantung kepada keperluan sesuatu bidang kemahiran)

MARKAH DIBERI PERATUS


MARKAH
BIL PERKARA YANG DINILAI PEMBERAT MARKAH
0 1 2 3 DIPEROLEH
DIPEROLEH
1. Persediaan, Pelaksanaan dan
pemantauan 40%
(Proses & Prosedur kerja)
i. Menyambung Motor DC majmuk 2
ii. Menghidupkan Motor DC majmuk 2
iii. Menukar arah putaran Motor DC 2 / 33 X 40
majmuk
iv. Membuat sambungan punca dengan 1
betul.
v. Memasang sambungan bekalan dan
mengamalkan langkah-langkah 4
keselamatan.
JUMLAH (1) 11 %
2.
Penilaian hasil kerja - 50%
Keputusan/laporan/rekod
i. Menyambung punca Motor DC
2
Majmuk.
ii. Mengawal Motor DC majmuk 2 / 27X 50
iii. Menukar arah putaran Motor DC
2
majmuk
iv. Mengenalpasti punca sambungan. 2
v. Membuat pengujian. 1
JUMLAH (2) 9 %
3. Sikap dan keselamatan - 10%
i. Persediaan diri 1
i. Pengurusan peralatan 1
ii. Kekemasan kawasan kerja 1 / 15 X 10
iii. Keselamatan diri & peralatan 1
iv. Ketepatan masa 1
JUMLAH (3) 5 %
JUMLAH BESAR (1 + 2 + 3 ) %

MARKAH PEPERIKSAAN AKHIR PRAKTIKAL (70%) X 70 % =

Nota : Markah 0 : Lemah, 1 : Sederhana, 2 : Baik, 3 : Cemerlang

Bagi penilaian yang melibatkan perkara-perkara kritikal, markah 0 boleh diberikan bagi pelajar
yang tidak mencapai tahap.

Ujian kali pertama markah x 70%


Ujian kali kedua markah x 60%
Ujian kali ketiga dan seterusnya markah x 50%