Anda di halaman 1dari 2

Rekabentuk & Teknologi Kelas Masa : 2.20-2.

55 pm Tarikh
1 Arif & Bijak petang ( 1 waktu) 25 Ogos 2017(Jumaat)

Standard Kandungan Lakaran

Sub Standard Kandungan Lakaran piktorial

Murid boleh :
Standard Pembelajaran
1. Menulis definisi lakaran piktorial

2. Melukis garisan binaan pada lakaran piktorial

3. Melukis garisan objek pada lakaran piktorial

Aktiviti Melakar objek menggunakan lukisan piktorial

Standard Prestasi Tahap 2


Tafsiran : Membina lakaran piktorial

I -think, ABM / BBM Buku teks, buku latihan, alat tulis, pensil warna, pembaris i think, buku
sketch

Elemen Merentas
Kurikulum(EMK) Nilai : Berhati-hati, kemas, teliti, berdikari,

Refleksi