Anda di halaman 1dari 19

BAHAGIAN A

(60 markah)

1. Antara tempat-tempat berikut, yang manakah BUKAN dijadikan tempat petempatan


awal manusia ?

(2)
A. Gua. C. Dalam sungai.
B. Kawasan lapang. D. Pinggiran tasik.

Rajah 1

2. Apakah nama tempat kediaman dalam Rajah 1 ?

A. Gua. C. Khemah.
B. Pondok. D. Ran.

3. Mengapakah manusia zaman dahulu memilih pinggiran sungai atau tasik sebagai
petempatan ?

A. Dapat memelihara ikan.


B. Mudah mendapatkan bekalan air.
C. Terhindar daripada binatang buas.
D. Melindungi daripada cuaca buruk.

4. Antara bentuk rumah di bawah, yang manakah dikaitkan dengan sebuah negeri di
Malaysia ?

A. C.

(3)
B. D.

5. Negeri manakah yang mempengaruhi reka bentuk rumah di atas ?


A. Arab. C. Cina.
B. Sumatera. D. Siam.

6. Antara rumah di bawah, yang manakah dibina di atas permukaan air ?

A. C.

B. D.

7. Rumah orang Eskimo dinamakan

A. iglu. C. topik.
B. tupik. D. igli.

8. Berdasarkan gambar di bawah, yang manakah rumah tradisional ?

(4)
A. C.

B. D.

Soalan 9 dan 10 berdasarkan gambar di bawah.

9. Gambar di atas menunjukkan rumah

(5)
A. limas C. kampung
B. air D. pangsa

10. Dimanakah rumah tersebut biasanya dapat dilihat ?

A. Di tepi sungai. C. Di kawasan bandar.


B. Di atas pokok. D. Di kawasan pedalaman.

11. Aktiviti manusia yang tinggal di pinggiran sungai ialah …

A. berniaga. C. bercucuk tanam.


B. menangkap ikan. D. menternak binatang.

12. Apakah kegiatan awal manusia untuk mendapatkan makanan ?

A. Memburu binatang.
B. Menangkap ikan di laut.
C. Menukar barang dengan orang lain.
D. Mencari hasil hutan untuk dijual di pelabuhan.

13. Antara petempatan awal manusia di dalam gua di negara kita ialah

A. Gua Niah. C. Gua Kelam.


B. Gua Batu. D. Gua Tempurung.

14. Di manakah tempat yang sesuai untuk melayan tetamu ?

A. Stor. C. Balkoni.
B. Dapur. D. Ruang tamu.

15. Mengapakah rumah yang dibina berhampiran dengan sungai mempunyai tiang
yang tinggi ?
A. Mengelak daripada dimasuki pencuri.
B. Menghalang binatang buas memasuki rumah tersebut.
C. Menjadikan rumah tersebut kelihatan cantik dan menarik.
D. Mengelakkan rumah tersebut dimasuki air ketika air pasang atau banjir.
16. Rumah yang dibina tersusun dan terancang biasanya terdapat di

A. atas bukit.
B. kawasan pedalaman.
C. bandar dan pelabuhan.
D. kawasan yang tiada kemudahan asas yang mencukupi.

Rumah Minangkabau

17. Apakah keistimewaan rekabentuk rumah yang ditunjukkan di atas ?

A. Diperbuat tanpa menggunakan paku.


B. Pintunya yang mempunyai ukiran yang cantik.
C. Bumbungnya yang melengkung seolah-olah tanduk kerbau.
D. Tangganya diperbuat daripada batu dan dicat berwarna-warni.

18. Antara faktor yang mempengaruhi pembinaan rumah ialah

I. Sejarah.
II. Geografi.
III. Keagamaan.
IV. Keselamatan.
A. I, II dan III. C. I, III dan IV.
B. I, II dan IV. D. II, III dan IV.

19. Antara yang berikut, pasangan manakah yang BENAR tentang bentuk rumah
orang Eskimo ?

Musim Panas Musim Sejuk


A tupik iglu
B rumah dibina daripada batu kapur rumah dibina daripada kulit musang
C sederet sebuah
D bumbung berbentuk 'V' terbalik bumbung berbentuk melengkung

20. Ciri rumah yang bertingkat-tingkat merujuk kepada

I. Pangsapuri.
II. Kondominium.
III. Rumah bagan.
IV. Rumah pangsa.

A. I dan II. C. I, II dan III.


B. II dan III. D. I, II dan IV.

21. Antara rumah-rumah di bawah, yang manakah terdapat di kawasan kampung atau
desa ?

A. C.

B. D.
22. Antara jenis rumah berikut, yang manakah TIDAK terdapat di negara kita ?

A. Tupik. C. Rumah air.


B. Rumah teres. D. Kondominium.

23. Antara berikut yang manakah BUKAN bahan utama yang digunakan untuk
membuat rumah moden ?

A. Simen. C. Besi cerucuk.


B. Batu-bata. D. Atap rumbia.

24. Apakah nilai murni yang patut kita amalkan apabila dapat tinggal di rumah yang
selesa ?

A. Megah. C. Bersyukur.
B. Patriotik. D. Murah hati.

25. Pilih padanan yang BETUL.

A. Ayah – memasak di dapur.


B. Ibu – menyediakan tempat tinggal.
C. Abang – mencari nafkah untuk keluarga.
D. Kakak – menolong meringankan kerja di rumah.

26. Antara bentuk muka bumi berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk
membina rumah ?

A. Tanah pamah. C. Pantai.


B. Berbukit. D. Paya.
27. Antara tempat kediaman berikut, yang manakah sesuai dibina di padang pasir ?

A. C.

B. D.

28. Antara ciri lantai berikut, yang manakah sesuai dipasangkan di dapur rumah anda
supaya ia tidak berlaku kemalangan ?

A. Mahal. C. Tidak licin.


B. Cantik. D. Bercahaya.

29. Antara berikut, yang manakah boleh menjadikan rumah anda sebuah tempat yang
selesa ?

I. Menjaga kebersihan.
II. Membiarkan pintu dan tingkap terbuka sepanjang masa.
III. Mempelawa semua orang masuk ke dalam rumah.
IV. Memastikan kelengkapan asas rumah mencukupi.

A. I dan II. C. II dan IV.


B. I dan IV. D. III dan IV.
Rajah 2

30. Contoh petempatan awal manusia seperti Rajah 2 ialah di

I. Gua Niah, Sarawak.


II. Gua Cha Cha, Kelantan.
III. Kota Tampan, Perak.
IV. Sungai Tembeling, Pahang.

A. I dan II. C. II dan IV.


B. I dan IV. D. III dan IV
BAHAGIAN B.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

batang makanan kapur gua pantai hutan

berpindah-
pokok berinteraksi berlindung kaca beristirehat
randah

1. Pada zaman dahulu orang tinggal di dalam _______________________ untuk


melindungi diri mereka daripada cuaca buruk dan juga binatang buas.
2. Selain daripada itu, ada juga orang yang membina rumah di atas ______________.
3. Manusia kini menggunakan rumah sebagai tempat untuk __________________
daripada cuaca sejuk, panas, hujan dan ribut.
4. Rumah merupakan tempat sesebuah keluarga _____________________________.
5. Ahli keluarga juga menggunakan rumah sebagai tempat ____________________
sesama ahli keluarga.
6. Petempatan utama pada zaman batu ialah di dalam gua batu __________________.
7. Manusia pada masa awal petempatan mengamalkan kehidupan secara
_______________________________.
8. Manusia pada zaman batu mendirikan petempatan mereka di tempat yang berdekatan
dengan sungai atau di persisiran _______________________.
9. Manusia pada zaman batu yang tinggal berhampiran sungai dan laut membina perahu
yang mudah daripada _____________________________ pokok.
10. Di antara sebab-sebab utama manusia pada zaman batu duduk berhampiran dengan
sungai dan laut adalah kerana mudah untuk mendapatkan bekalan air dan
___________________________.
(10 markah)

BAHAGIAN C

1. Namakan ruang-ruang bagi bahagian rumah berikut.

ruang tamu bilik mandi / tandas bilik tidur ruang dapur ruang makan

a.
d. b.

e.
c.

(5 markah)
2. Sesebuah rumah yang dibina harus dititikberatkan dengan ciri-ciri keselamatan yang
sesuai berdasarkan tujuan yang tertentu. Padankan ciri-ciri keselamatan berikut dengan
tujuannya.

CIRI-CIRI TUJUAN
KESELAMATAN

Pagar Mengelakkan rumah daripada dimasuki pencuri.

Bumbung Mengelakkan rumah daripada dicerobohi oleh orang


melengkung jahat.
Mengelakkan daripada banjir dan dimasuki binatang
Tiang tinggi
buas.
Menjadi sempadan antara rumah dan mengelakkan
Kunci dan mangga
daripada dimasuki pencuri dan binatang liar.
Memudahkan air hujan mengalir dan tidak bertakung
Gril
sehingga menyebabkan bumbung rumah bocor.

(5 markah)
BAHAGIAN D

Soalan 1 dan Soalan 2 adalah berdasarkan jawapan-jawapan yang diberikan di bawah.

Perak Rumah Air Rumah Melaka

Rumah Minangkabau Melaka Negeri Sembilan

Gambar A Gambar B
1. Apakah nama bagi rumah-rumah tersebut ?
Gambar A : ______________________________________
Gambar B : ______________________________________
(2 markah)

2. Nyatakan nama negeri di mana terdapatnya rumah-rumah berkenaan.


Gambar A : ______________________________________
Gambar B : ______________________________________
(2 markah)

Soalan 3 dan Soalan 4 berdasarkan Gambarajah 1 .

Rumah panjang Rumah banglo

Gambarajah 1

3. Nyatakan jenis rumah yang ditunjukkan dalam Gambarajah 1.


i) Rumah panjang - _____________________________
ii) Rumah banglo - _____________________________
(2 markah)

4. Namakan satu jenis bahan pembinaan yang digunakan untuk membuat rumah-rumah
tersebut.
i) Rumah panjang - _____________________________
ii) Rumah banglo - _____________________________
(2 markah)

Gambar C

5. Gambar C menunjukkan sebuah rumah yang terdapat di negara lain iaitu Iglu yang
dibina daripada ketulan ais dan berbentuk separuh bulatan.

i. Nyatakan di zon manakah Iglu ini boleh didapati ?


_________________________
ii. Namakan kaum yang menduduki Iglu ini.
_________________________
(2 markah)

BAHAGIAN E
Salah satu daripada fungsi rumah kepada manusia adalah sebagai tempat untuk mewujudkan
kemesraan di kalangan anggota keluarga. Berdasarkan aktiviti yang terdapat di dalam gambar
di bawah, nyatakan dalam bentuk esei berkenaan peranan dan tanggungjawab setiap
anggota keluarga iaitu bapa, ibu, anak perempuan dan anak lelaki dalam membersihkan dan
menceriakan rumah.

Setiap anggota keluarga mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk memastikan


keceriaan dan kebersihan di dalam rumah. Berdasarkan gambar di atas, bapa boleh ________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Ibu pula ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Anak lelaki boleh membantu dengan _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Anak perempuan pula membantu dengan _________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.