Anda di halaman 1dari 31

MAKHRAJ AM:

Syafataan ( Dua bibir )


MAKHRAJ KHAS:
Dua bibir sebelah atas dan bawah Dua bibir
dirapatkan serta ditemukan secara kuat dirapatkan
dan
1. JAHR ( SIFAT KUAT ) ditemukan
BAHASA : Nyata/nyaring/terang secara kuat
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya
MAKHRAJ disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya.
HURUF
2. SYIDDAH ( SIFAT KUAT)
BAHASA:Kuat 5.SIFAT HURUF: IZLAQ (PERTENGAHAN)
ISTILAH: BAHASA : Lancar/tergelincir
Semasa menyebut hurufnya suara ISTILAH:
tertahan disebabkan tekanan yang kuat Ringan huruf dan dapat disebut dengan senang


pada makhrajnya. dan lancar
Kelancarannya disebabkan suara hurufnya keluar
daripada dua bibir.
3. ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH :
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
Merendahkan lidah dalam keadaan
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
mendatar ketika menyebutnya
TAHAP HURUF : KUAT ISTILAH:
Sebutan hurufnya hendaklah ditarqiqkan
Bunyi lantunan yang kuat pada makhrajkerana
( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan
berbaris atau sukun.
dilepaskan dalam masa yang singkat.
SIFAT Terbahagi kepada 3 bahagian:
4. INFITAH (SIFAT LEMAH ) a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)
HURUF BAHASA : Renggang Dan terbuka
Cth:( Yunus:4)
ISTILAH :
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah )
Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn Cth:( Al-Masad:2)
lapang dan terbuka c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )
Melahirkan suara yang ringan dan tipis Cth :( AMasad:1)
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Menekan hujung lidah ke
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
pangkal gigi kacip sebelah
BAHASA : Renggang dan terbuka
atas
ISTILAH :
Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn
lapang dan terbuka
Melahirkan suara yang ringan dan
tipis


4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT
LEMAH )
1. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA : Merendah/menurun
BAHASA:Kuat ISTILAH :
ISTILAH: Merendahkan lidah dalam
Semasa menyebut hurufnya suara keadaan mendatar ketika
tertahan disebabkan tekanan yang kuat menyebutnya.
pada makhrajnya. Sebutan huruf hendaklah
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
TAHAP HURUF : LEMAH ada dalam keadaan berbaris
atau sukun.
2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) 3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH: ISTILAH :
Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan Nafas/udara terlepas semasa menyebut
huruf tersebut. Suara huruf yang bersifat ismat hurufnya kerana lemahnya huruf tersebut
dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya berpegang pada makhrajnya..
Merupakan antara huruf Hams yang kuat kerana
dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau
padanya terdapat sifat syiddah.
pinggir bibir.

MAKHRAJ HURUF:
Menekan suara ke
pangkal
halkum/kerongkong

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)


TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

MAKHRAJ AM: BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah


Al-Halq ( Kerongkong ) ISTILAH:
MAKHRAJ KHAS: Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan
Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu huruf.
di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-
terletak dalam buah halkum. sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
pinggir lidah atau pinggir bibir.

4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )
BAHASA : Renggang dan terbuka
BAHASA : Nyata/ nyaring/terang ISTILAH :
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara
disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya. dilepaskan dgn lapang dan terbuka
Melahirkan suara yang ringan dan tipis

3. SIFAT HURUF: ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
2. SIFAT HURUF: SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA : Merendah/Menurun
BAHASA: Kuat ISTILAH :
ISTILAH:
Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar ketika
Semasa menyebut hurufnya, suara tertahan menyebutnya.
disebabkan tekanan yang kuat pada makhrajnya
Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan )
sama ada dlm keadaan berbaris atau sukun
Hujung lidah
dikeluarkan sedikit
kemudian
ditemukan dgn
hujung gigi kacip
atas

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS: 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
Membawa hujung lidah keluar sedikit BAHASA : Renggang dan terbuka
kemudian ditemukan dengan hujung gigi ISTILAH :
hadapan (gigi kacip) sebelah atas Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan


suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka
Melahirkan suara yang ringan dan tipis
1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH: 4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan BAHASA : Merendah/Menurun
huruf. ISTILAH :
Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan Merendahkan lidah dalam keadaan mendatar
ketika menyebutnya.
tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh
TAHAP HURUF : PALING LEMAH Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan
dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. ( dinipiskan ) sama ada dlm keadaan berbaris
atau sukun.

2. SIFAT HURUF : HAMS( SIFAT LEMAH ) 3. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi BAHASA : Lembut
ISTILAH : ISTILAH :
Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan
kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya.. yang lemah pada makhrajnya.
Antara huruf hamas yang paling lemah. Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
hurufnya berbaris atau sukun.
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Mengangkat tengah lidah dan
menekannya ke lelangit keras.

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata /nyaring/terang
MAKHRAJ ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut
HURUF hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada
makhrajnya.
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT)
BAHASA : Renggang dan terbuka
BAHASA:Kuat
ISTILAH :
ISTILAH:
TAHAP HURUF :KUAT


Semasa menyebut hurufnya, suara Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang
tertahan disebabkan tekanan yang
dan terbuka
kuat pada makhrajnya
Melahirkan suara yang ringan dan tipis
3. SIFAT HURUF : ISMAT (PERTENGAHAN)
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:
ISTILAH:
Tertegah daripada segera keluar
Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj
ketika melafazkan huruf. kerana tekanan yang kuat semasa
Suara huruf yang bersifat ismat menyebutnya dan dilepaskan dalam masa
dilaksanakan tersekat-sekat kerana yang singkat.
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian Terbahagi kepada 3 bahagian:
SIFAT pinggir lidah atau pinggir bibir. a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah
HURUF kalimah)
4. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Merendah/menurun Cth : ( Al-Maidah:109)
ISTILAH : b. Qalqalah Kubro(Sukun akhir kalimah )
Merendahkan lidah dlm keadaan
mendatar ketika menyebutnya.
Cth : (Al-Qashash:20)
Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )
( dinipiskan ) sama ada dalam keadaan Cth : (Al-Baqarah:189)
berbaris atau sukun.
MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM:
Suara ditekan ke tengah
Al-Haq ( Kerongkong )
halkum/kerongkong
MAKHRAJ KHAS:
Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di
mana dinding halkum yg merupakan tempat
laluan suara akan disempitkan.

1. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH:
SIFAT HURUF ISTILAH :
Tertegah daripada segera keluar ketika Berjauhan lidah drpd lelangit yg
melafazkan huruf. menyebabkan suara dilepaskan dgn lapang


Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat- dan terbuka
sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian Melahirkan suara yang ringan dan tipis
pinggir lidah atau pinggir bibir.

4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )


2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Lembut
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH :
ISTILAH : Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
Nafas/udara terlepas semasa menyebut tekanan yang lemah pada makhrajnya.
hurufnya kerana lemahnya ia berpegang pada Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
makhrajnya. tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya
Antara huruf hamas yang paling lemah. sama ada hurufnya berbaris atau sukun.
TAHAP HURUF : PALING LEMAH

3. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH :
Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya.
Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada
dalam keadaan berbaris atau sukun.
MAKHRAJ HURUF
MAKHRAJ AM: Suara ditekan ke permulaan
Al-Haq ( Kerongkong ) halkum/kerongkong
MAKHRAJ KHAS:
Menekan suara ke permulaan halkum / kerongkong
iaitu di bahagian yang hampir ke pangkal lidah dan
anak tekak.

SIFAT HURUF
1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tinggi atau terangkat


BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH: ISTILAH :
Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan
pangkal lidah terangkat ke lelangit suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka
Huruf yang paling lemah ditafkhimkan kerana Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim
padanya terdapat sifat hamas tetap ditunaikan kerana sifat istila yang ada
padanya.
2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN) 4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Lembut
ISTILAH: TAHAP HURUF : LEMAH ISTILAH :
Tertegah daripada segera keluar ketika
Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
melafazkan huruf. tekanan yang lemah pada makhrajnya.
Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya
dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir. sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Senyap atau tersembunyi
ISTILAH :
Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya kerana lemahnya ia
berpegang pada makhrajnya..
Antara huruf hamas yang paling kuat kerana padanya terdapat istila.
MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : KUAT


MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Menekan hujung lidah ke
pangkal gigi kacip sebelah
atas

SIFAT HURUF
3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA:Kuat ISTILAH:
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut ISTILAH: Tertegah daripada segera keluar ketika
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada Semasa menyebut hurufnya, suara melafazkan huruf.
makhrajnya. tertahan disebabkan tekanan yang kuat
Suara huruf yang bersifat ismat
pada makhrajnya
dilaksanakan tersekat-sekat kerana
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT ) pinggir lidah atau pinggir bibir .
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:
Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan BAHASA : Renggang dan terbuka LEMAH )
dilepaskan dalam masa yang singkat. ISTILAH : BAHASA : Merendah/menurun
Terbahagi kepada 2 bahagian: Berjauhan lidah drpd lelangit yg ISTILAH :
a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) menyebabkan suara dilepaskan dgn Merendahkan lidah dlm
Cth :( An-Nur:8) lapang dan terbuka keadaan mendatar ketika
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Melahirkan suara yang ringan dan menyebutnya.
tipis Sebutan huruf hendaklah
Cth :( Al-Ikhlas:3)
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid )
ada dalam keadaan berbaris
atau sukun.
MAKHRAJ HURUF: Hujung lidah


MAKHRAJ AM: dikeluarkan sedikit
Al-Lisani ( Lidah ) kemudian
MAKHRAJ KHAS: ditemukan dgn
Membawa hujung lidah keluar sedikit hujung gigi kacip
kemudian ditemukan dengan hujung gigi
atas
hadapan (gigi kacip) sebelah atas
TAHAP HURUF : LEMAH

MAKHRAJ HURUF

SIFAT HURUF 5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Lembut
ISTILAH :
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
BAHASA : Nyata /nyaring/terang tekanan yang lemah pada makhrajnya.
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
makhrajnya. hurufnya berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH: BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH :
Tertegah daripada segera keluar ketika ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan
melafazkan huruf. Berjauhan lidah drpd lelangit yg mendatar ketika menyebutnya.
Suara huruf yang bersifat ismat menyebabkan suara dilepaskan dgn Sebutan huruf hendaklah
dilaksanakan tersekat-sekat kerana lapang dan terbuka ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada
Melahirkan suara yang ringan dan dalam keadaan berbaris atau
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
tipis sukun.
pinggir lidah atau pinggir bibir .
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Belakang hujung lidah dilengkungkan ke
gusi atas ( hadapan )

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata /nyaring/terang
MAKHRAJ ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada
HURUF makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : Merendah/menurun 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT
ISTILAH : BAHASA : Sederhana/pertengahan
Merendahkan lidah dlm keadaan ISTILAH:
TAHAP HURUF : KUAT


mendatar ketika menyebutnya. Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana
Mempunyai hukum bacaan tersendiri antara syiddah dan rakhawah, tidak terlalu
sama ada tafkhim atau tarqiq. tertahan dan tidak terlalu terlepas.

6. SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT)


3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Melencong/melentur
BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH:
ISTILAH :
Membunyikan huruf dgn melenturkan lidah dan
Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebabkan suara dilepaskan dgn melencongkan makhrajnya pada makhraj
lapang dan terbuka. yang berdekatan dengannya.

7. SIFAT TUNGGAL : TAKRIR ( SIFAT KUAT )


SIFAT 4. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN)
BAHASA : Getaran/berulang-ulang
BAHASA : Lancar/tergelincir
HURUF ISTILAH:
ISTILAH:
Semasa hurufnya disebut, keadaan hujung lidah
Ringan huruf dan dapat disebut dengan
bergerak berulang-ulang serta bergetar semasa
senang dan lancar
huruf ini berbaris dan lebih ketara dirasai ketika
Kelancarannya disebabkan suara sukun dan bersabdu.
hurufnya keluar dari bahagian pinggir tepi Memadai dgn sekali getaran sahaja dan
lidah.
dipastikan hujung lidah tidak dibiarkan terus
bergetar secara berlebih-lebihan.
MAKHRAJ HURUF
TAHAP HURUF : LEMAH MAKHRAJ AM:


Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Mendatarkan lidah dan kemudian
diletakkan hujung lidah di belakang
gigi hadapan (kacip) sebelah bawah.

SIFAT HURUF 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah BAHASA : Renggang dan terbuka
1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) ISTILAH: ISTILAH :
BAHASA : Nyata /nyaring/terang Tertegah daripada segera keluar ketika Berjauhan lidah drpd lelangit yg
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut melafazkan huruf. menyebabkan suara dilepaskan dgn
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat pada Suara huruf yang bersifat ismat lapang dan terbuka
makhrajnya. Melahirkan suara yang ringan dan
dilaksanakan tersekat-sekat kerana
tipis
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
pinggir lidah atau pinggir bibir .

6. SIFAT TUNGGAL SOFIR 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT


BAHASA : bersiul/berdesir LEMAH )
ISTILAH : 5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun
BAHASA : Lembut
Menyebut hurufnya dgn ISTILAH :
ISTILAH :
bunyi berdesir yg kuat Merendahkan lidah dlm
Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
Bunyi seakan-akan bunyi keadaan mendatar ketika
tekanan yang lemah pada makhrajnya.
suara unggas menyebutnya.
Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
Desirannya menyerupai Sebutan huruf hendaklah
tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
suara lebah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
hurufnya berbaris atau sukun.
ada dalam keadaan berbaris
atau sukun.
1 . SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT
MAKHRAJ AM: MAKHRAJ HURUF PERTENGAHAN)
Al-Lisani ( Lidah ) BAHASA : Tertegah atau tertahan
MAKHRAJ KHAS: lidah
Mendatarkan lidah dan ISTILAH:
kemudian diletakkan hujung Tertegah daripada segera
lidah di belakang gigi hadapan keluar ketika melafazkan
(kacip) sebelah bawah. huruf.
Suara huruf yang bersifat
ismat dilaksanakan tersekat-
SIFAT HURUF sekat kerana hurufnya
dikeluarkan jauh dari
6. SIFAT TUNGGAL SOFIR
bahagian pinggir lidah atau
BAHASA : bersiul/berdesir
ISTILAH : pinggir bibir.
TAHAP HURUF : LEMAH


Menyebut hurufnya dgn
bunyi berdesir yg kuat 2. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT
Bunyi seakan-akan bunyi LEMAH )
suara unggas BAHASA : Senyap atau tersembunyi
Desirannya menyerupai ISTILAH :
suara belalang. Nafas/udara terlepas semasa
menyebut hurufnya kerana
lemahnya ia berpegang pada
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT 4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) makhrajnya.
LEMAH ) BAHASA : Merendah/menurun
BAHASA : Renggang dan terbuka ISTILAH : 3 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
ISTILAH : Merendahkan lidah dlm keadaan BAHASA : Lembut
Berjauhan lidah drpd lelangit mendatar ketika menyebutnya. ISTILAH :
yg menyebabkan suara Sebutan huruf hendaklah Suara terlepas ketika menyebut hurufnya
dilepaskan dgn lapang dan ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada kerana tekanan yang lemah pada makhrajnya.
terbuka dalam keadaan berbaris atau Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
Melahirkan suara yang sukun. tanpa tersekat-sekat semasa menyebut
ringan dan tipis hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau
sukun.
4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH
( SIFAT LEMAH ) 5. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
LEMAH )


TAHAP HURUF : LEMAH BAHASA : Lembut
ISTILAH : BAHASA : Merendah/menurun
Suara terlepas ketika ISTILAH :
MAKHRAJ HURUF menyebut hurufnya kerana Merendahkan lidah dlm
tekanan yang lemah pada keadaan mendatar ketika
makhrajnya. menyebutnya.
Dapat dikesan dgn adanya Sebutan huruf hendaklah
MAKHRAJ AM: suara yg dilepaskan tanpa ditarqiqkan ( dinipiskan )
Al-Lisani ( Lidah ) tersekat-sekat semasa sama ada dalam keadaan
MAKHRAJ KHAS: menyebut hurufnya sama berbaris atau sukun.
Mengangkat tengah lidah dan ada hurufnya berbaris atau
menekannya ke lelangit keras. sukun.

6. SIFAT TUNGGAL : TAFASYI


3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT BAHASA : Berhamburan
LEMAH ) ISTILAH:
BAHASA : Renggang dan terbuka
Semasa menyebut
ISTILAH :
hurufnya,berhamburan angin
Berjauhan lidah drpd lelangit
antara gigi depan dan lelangit
yg menyebabkan suara
keras.
dilepaskan dgn lapang dan
terbuka
Melahirkan suara yang
ringan dan tipis

1. SIFAT HURUF : HAMS 2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )


( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Senyap atau tersembunyi ISTILAH:
ISTILAH : Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan
Nafas/udara terlepas semasa huruf.
SIFAT HURUF menyebut hurufnya kerana Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-
lemahnya ia berpegang pada
sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
makhrajnya.
pinggir lidah atau pinggir bibir .
MAKHRAJ HURUF MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:


TAHAP HURUF : KUAT
Mendatarkan lidah dan
kemudian diletakkan hujung
lidah di belakang gigi hadapan
(kacip) sebelah bawah.
Pangkal lidah ditekan ke
lelangit untuk menghasilkan
suara yang tebal.
SIFAT HURUF

1. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) 6. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tinggi atau terangkat BAHASA : Lembut
ISTILAH: ISTILAH :
Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar pangkal Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana tekanan yang lemah pada
lidah terangkat ke lelangit makhrajnya.
Huruf yang paling kuat ditafkhimkan selepas dan Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa
kerana padanya terdapat itbaq dan sofir. menyebut hurufnya sama ada hurufnya berbaris atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH : ISTILAH:
Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa menyebut Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf .
hurufnya yg menyebabkan suara terhimpit antara Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat kerana hurufnya
kedua-duanya. dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir .
Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila

3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) 4. SIFAT TUNGGAL SOFIR


BAHASA : Senyap atau tersembunyi BAHASA : bersiul/berdesir
ISTILAH : ISTILAH :
Nafas/udara terlepas semasa menyebut hurufnya Menyebut hurufnya dgn bunyi berdesir yg kuat
kerana lemahnya ia berpegang pada makhrajnya. Bunyi seakan-akan bunyi suara unggas
Desirannya menyerupai suara angsa.
SIFAT HURUF MAKHRAJ HURUF MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) Sepanjang tepi lidah
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ditekankan pada geraham
ISTILAH : Nafas tertahan semasa menyebut atas, sebelah kiri atau kanan
hurufnya disebabkan tekanan yang kuat
pada makhrajnya.

2. SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )


BAHASA : Tinggi atau terangkat
ISTILAH: 6. SIFAT TUNGGAL : ISTITOLAH ( SIFAT KUAT )
Semasa menyebut hurufnya, sebahagian TAHAP HURUF : KUAT BAHASA : Memanjang
ISTILAH:


besar pangkal lidah terangkat ke lelangit
Huruf yang paling kuat ditafkhimkan slp Makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian
kerana padanya terdapat itbaq dan tepi lidah sehingga sampai ke makhraj
istitolah
5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
3. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat ISTILAH:
ISTILAH : Tertegah daripada segera keluar ketika
Melekapkan tepi lidah ke lelangit semasa
melafazkan huruf.
menyebut hurufnya yg menyebabkan suara
terhimpit antara kedua-duanya. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan
jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir
bibir.
4. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut
ISTILAH :
Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
tekanan yang lemah pada makhrajnya.
Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan
tanpa tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya
sama ada hurufnya berbaris atau sukun.
TAHAP HURUF : PALING KUAT MAKHRAJ HURUF


MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Menekan hujung lidah ke pangkal
gigi kacip sebelah atas
Lidah juga ditekan ke lelangit utk
SIFAT HURUF menghasilkan suara tebal

1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) 3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA:Kuat BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH : ISTILAH: ISTILAH:
Nafas tertahan semasa menyebut Semasa menyebut hurufnya, suara Tertegah daripada segera keluar ketika
hurufnya disebabkan tekanan yang tertahan disebabkan tekanan yang melafazkan huruf.
kuat pada makhrajnya. kuat pada makhrajnya. Suara huruf yang bersifat ismat
Huruf yg paling kuat berbanding huruf Merupakan huruf yg kuat dilaksanakan tersekat-sekat kerana
lain. berbanding huruf syiddah yang lain.
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
pinggir lidah atau pinggir bibir .
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH:
5. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )
Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana
BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat 4.SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan
ISTILAH : BAHASA : Tinggi atau terangkat
dilepaskan dalam masa yang singkat.
Melekapkan tepi lidah ke lelangit ISTILAH:
Terbahagi kepada 2 bahagian:
a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah)
semasa menyebut hurufnya yg Semasa menyebut hurufnya,
menyebabkan suara terhimpit antara sebahagian besar pangkal lidah
Cth :( Al-Araf:101) kedua-duanya. terangkat ke lelangit
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) Sifat bacaan yang lebih kuat dari Huruf yang paling kuat
Cth : ( Surah Sod:22) istila ditafkhimkan kerana padanya
c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid ) Huruf itbaq yang paling kuat. terdapat itbaq dan qalqalah.
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM: MAKHRAJ HURUF
Hujung lidah Al-Lisani ( Lidah )
dikeluarkan MAKHRAJ KHAS:
sedikit kemudian Membawa hujung lidah keluar sedikit
ditemukan dgn kemudian ditemukan dengan hujung SIFAT HURUF
gigi hadapan (gigi kacip) sebelah atas.
hujung gigi kacip
Pangkal lidah ditekan ke lelangit .
atas 1. SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT
KUAT )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH :
Nafas tertahan semasa
menyebut hurufnya disebabkan
tekanan yang kuat pada
makhrajnya.
TAHAP HURUF : KUAT


2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
5 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Lembut
ISTILAH:
ISTILAH :
Tertegah daripada segera keluar ketika
Suara terlepas ketika menyebut hurufnya
kerana tekanan yang lemah pada melafazkan huruf.
makhrajnya. Suara huruf yang bersifat ismat
Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilaksanakan tersekat-sekat kerana
dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian
menyebut hurufnya sama ada hurufnya pinggir lidah atau pinggir bibir.
berbaris atau sukun.

4. SIFAT HURUF : ITBAQ ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Menghimpit/melekapkan/melekat
3 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )
ISTILAH :
BAHASA : Tinggi atau terangkat
Melekapkan tepi lidah ke lelangit
ISTILAH:
semasa menyebut hurufnya yg
Semasa menyebut hurufnya, sebahagian besar
menyebabkan suara terhimpit antara
pangkal lidah terangkat ke lelangit.
kedua-duanya.
Huruf yang kuat ditafkhimkan selepas
Sifat bacaan yang lebih kuat dari istila
,, kerana padanya terdapat itbaq.
Huruf itbaq yang kuat selepas ,,
MAKHRAJ AM:
Al-Haq ( Kerongkong )
MAKHRAJ KHAS:
Menekan suara ke tengah halkum / kerongkong di MAKHRAJ HURUF
mana dinding halkum yg merupakan tempat
SIFAT HURUF laluan suara akan disempitkan.

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT )


BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH : Suara ditekan ke
Nafas tertahan semasa menyebut tengah
hurufnya disebabkan tekanan yang halkum/kerongkong
kuat pada makhrajnya. TAHAP HURUF : LEMAH

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )


BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH:
Tertegah daripada segera keluar ketika
melafazkan huruf.
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH :
Berjauhan lidah drpd lelangit
Suara huruf yang bersifat ismat yg menyebabkan suara
dilaksanakan tersekat-sekat kerana dilepaskan dgn lapang dan
hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian terbuka.
pinggir lidah atau pinggir bibir. Melahirkan suara yang ringan
dan tipis.

4. SIFAT HURUF : TAWASSUT


3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Sederhana/pertengahan
BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH:
ISTILAH :
Semasa menyebut hurufnya, suara sederhana antara
Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika menyebutnya. syiddah dan rakhawah, tidak terlalu tertahan dan tidak
Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada terlalu terlepas.
dalam keadaan berbaris atau sukun. Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tidak juga perlu
diringankan suara semasa melafazkannya.
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN
MAKHRAJ AM:
Al-Haq ( Kerongkong ) Suara ditekan ke pangkal
MAKHRAJ KHAS:
MAKHRAJ HURUF
halkum/kerongkong
Menekan suara ke permulaan
halkum / kerongkong iaitu di


bahagian yang hampir ke pangkal
lidah dan anak tekak.

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH : ISTILAH :
Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan suara
disebabkan tekanan yang kuat pada dilepaskan dgn lapang dan terbuka
makhrajnya. Dilafazkan dengan ringan tetapi suara tafkhim tetap
ditunaikan kerana sifat istila yang ada padanya.
SIFAT HURUF
2 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT ) 4 . SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tinggi atau terangkat BAHASA : Lembut
ISTILAH: ISTILAH :
Semasa menyebut hurufnya, sebahagian Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana
besar pangkal lidah terangkat ke lelangit. tekanan yang lemah pada makhrajnya.
Kekuatan tafkhim selepas ,, ,, Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa
kerana padanya terdapat jahar. tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada
hurufnya berbaris atau sukun.

3. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN)


BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
ISTILAH:
Tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan huruf.
Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan tersekat-sekat
kerana hurufnya dikeluarkan jauh dari bahagian pinggir lidah
atau pinggir bibir.
MAKHRAJ AM:
Syafataan ( Dua bibir )
MAKHRAJ KHAS: MAKHRAJ HURUF
Menemukan permukaan bibir bawah dengan
hujung gigi kacip(gigi hadapan ) sebelah atas.

Permukaan bibir
bawah dgn hujung 5. SIFAT HURUF : IZLAQ (PERTENGAHAN)
gigi kacip sebelah
BAHASA : Lancar/tergelincir
ISTILAH:
atas ditemukan
Ringan huruf dan dapat disebut dengan
senang dan lancar
Kelancarannya disebabkan suara hurufnya
keluar dari bahagian bibir.


SIFAT HURUF 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH )
ISTILAH :
BAHASA : Senyap atau tersembunyi
Berjauhan lidah drpd lelangit
ISTILAH :
yg menyebabkan suara
Nafas/udara terlepas semasa TAHAP HURUF : PALING LEMAH dilepaskan dgn lapang dan
menyebut hurufnya kerana lemahnya
terbuka.
ia berpegang pada makhrajnya.
Melahirkan suara yang ringan
Antara huruf hams yang paling lemah.
dan tipis.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) 3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut BAHASA : Merendah/menurun
ISTILAH : ISTILAH :
Suara terlepas ketika menyebut hurufnya kerana Merendahkan lidah dlm keadaan mendatar ketika
tekanan yang lemah pada makhrajnya. menyebutnya.
Dapat dikesan dgn adanya suara yg dilepaskan tanpa Sebutan huruf hendaklah ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
tersekat-sekat semasa menyebut hurufnya sama ada ada dalam keadaan berbaris atau sukun.
hurufnya berbaris atau sukun.
MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Mengangkat pangkal lidah dan
Pangkal lidah
diangkat dan
menekannya ke lelangit lembut
TAHAP HURUF : KUAT ditekan ke
berhampiran anak tekak lebih
lelangit lembut
jauh dari makhraj
SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) 3 .SIFAT HURUF : ISTILA (SIFAT KUAT )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA:Kuat BAHASA : Tinggi atau terangkat
ISTILAH : ISTILAH: ISTILAH:
Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya Semasa menyebut hurufnya, suara Semasa menyebut hurufnya, sebahagian
disebabkan tekanan yang kuat pada tertahan disebabkan tekanan yang besar pangkal lidah terangkat ke lelangit.
makhrajnya. kuat pada makhrajnya. Kekuatan tafkhim selepas ,, ,
kerana padanya terdapat qalqalah.
6. SIFAT TUNGGAL - QALQALAH (SIFAT KUAT )
BAHASA: Bergerak-gerak dan gementar
ISTILAH: 5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
LEMAH ) 4. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT
Bunyi lantunan yang kuat pada makhraj kerana PERTENGAHAN )
tekanan yang kuat semasa menyebutnya dan BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH : BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
dilepaskan dalam masa yang singkat. ISTILAH:
Terbahagi kepada 2 bahagian: Berjauhan lidah drpd lelangit yg
Tertegah daripada segera keluar
a. Qalqalah Sughro ( Sukun tengah kalimah) menyebabkan suara dilepaskan
dgn lapang dan terbuka ketika melafazkan huruf.
Cth : ( At-Taubah:104)
Dilafazkan dengan ringan tetapi Suara huruf yang bersifat ismat
b. Qalqalah Kubro ( Sukun akhir kalimah ) suara tafkhim tetap ditunaikan dilaksanakan tersekat-sekat kerana
Cth :( Al-Insyiqaq:17) kerana sifat istila yang ada hurufnya dikeluarkan jauh dari
c. Qalqalah Akhbar(Waqaf bertasydid ) padanya. bahagian pinggir lidah atau pinggir
Cth: ( Al-Baqarah:189) bibir.
5. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
Pangkal lidah LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
ditekan ke
ISTILAH :
lelangit lembut
Berjauhan lidah drpd lelangit
yg menyebabkan suara
dilepaskan dgn lapang dan
terbuka.
MAKHRAJ HURUF: Melahirkan suara yang ringan
MAKHRAJ AM: dan tipis.
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS: MAKHRAJ HURUF
4. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
Mengangkat pangkal lidah dan menekannya ke LEMAH )


lelangit lembut . BAHASA : Merendah/menurun
Pangkal lidah terkeluar sedikit drpd makhraj . ISTILAH :
Merendahkan lidah dlm
1. SIFAT HURUF : SYIDDAH ( SIFAT KUAT) keadaan mendatar ketika
BAHASA:Kuat menyebutnya.
ISTILAH: Sebutan huruf hendaklah
SIFAT HURUF
Semasa menyebut hurufnya, suara ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
tertahan disebabkan tekanan yang ada dalam keadaan berbaris
kuat pada makhrajnya. TAHAP HURUF : LEMAH atau sukun.

2. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN ) 3. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT


BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah LEMAH )
ISTILAH: BAHASA : Senyap atau tersembunyi
Tertegah daripada segera keluar ketika ISTILAH :
melafazkan huruf. Nafas/udara terlepas semasa
menyebut hurufnya kerana
Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
lemahnya ia berpegang pada
tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan jauh makhrajnya.
dari bahagian pinggir lidah atau pinggir bibir . Antara huruf hams yang kuat.

MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ HURUF: Tepi hujung


MAKHRAJ AM: lidah ditekan ke
Al-Lisani ( Lidah ) gusi hadapan
MAKHRAJ KHAS:
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN Tepi (sisi)bahagian hadapan lidah
ke gusi hadapan sebelah atas sama
ada kiri atau kanan.
SIFAT HURUF

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT KUAT ) 2. SIFAT HURUF : ISTIFAL ( SIFAT LEMAH ) 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
BAHASA : Nyata /nyaring/terang BAHASA : Merendah/menurun LEMAH )
ISTILAH : ISTILAH : BAHASA : Renggang dan terbuka
Nafas tertahan semasa menyebut hurufnya Merendahkan lidah dlm keadaan ISTILAH :
disebabkan tekanan yang kuat pada mendatar ketika menyebutnya. Berjauhan lidah drpd lelangit yg
makhrajnya. Mempunyai hukum bacaan tersendiri menyebabkan suara dilepaskan
sama ada tafkhim atau tarqiq. dgn lapang dan terbuka.
Melahirkan suara yang ringan
dan tipis.

6 .SIFAT TUNGGAL : INHIRAF ( SIFAT KUAT ) 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT 4. SIFAT HURUF :
BAHASA : Melentur/melencong BAHASA : Sederhana/pertengahan IZLAQ(PERTENGAHAN )
ISTILAH : ISTILAH: BAHASA : Lancar/tergelincir
Membunyikan huruf dgn melenturkan Semasa menyebut hurufnya, suara ISTILAH:
lidah dan melencongkan pada makhraj sederhana antara syiddah dan Ringan huruf dan dapat disebut
. rakhawah, tidak terlalu tertahan dan dengan senang dan lancar
tidak terlalu terlepas. Kelancarannya disebabkan
Tidak perlu terlalu ditekan suara dan suara hurufnya keluar dari
tidak juga perlu diringankan suara pinggir tepi bibir.
semasa melafazkannya.
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT 6. SIFAT HURUF : IZLAQ ( PERTENGAHAN)
KUAT ) BAHASA : Lancar/tergelincir


BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH:
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN
ISTILAH : Ringan huruf dan dapat disebut
Nafas tertahan semasa dengan senang dan lancar
menyebut hurufnya disebabkan Kelancarannya disebabkan suara
SIFAT HURUF tekanan yang kuat pada hurufnya keluar dari pinggir bibir.
makhrajnya.

2. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT 5. SIFAT HURUF : TAWASSUT


MAKHRAJ HURUF LEMAH ) BAHASA : Sederhana/pertengahan
BAHASA : Merendah/menurun ISTILAH:
MAKHRAJ AM: ISTILAH : Semasa menyebut hurufnya,
Syafataan ( Dua bibir ) Merendahkan lidah dlm suara sederhana antara syiddah
MAKHRAJ KHAS: keadaan mendatar ketika dan rakhawah, tidak terlalu
Dua bibir sebelah atas dan bawah menyebutnya. tertahan dan tidak terlalu
dirapatkan serta ditemukan secara Sebutan huruf hendaklah terlepas.
ringan. ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama Tidak perlu terlalu ditekan suara
ada dalam keadaan berbaris dan tidak juga perlu diringankan
atau sukun. suara semasa melafazkannya.

3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT 4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT


LEMAH ) KUAT)
BAHASA : Renggang dan terbuka BAHASA : Dengung
ISTILAH : ISTILAH :
Berjauhan lidah drpd lelangit yg Suara sengau yg keluar dari pangkal
menyebabkan suara dilepaskan hidung terutamanya apabila huruf
dgn lapang dan terbuka. ini disukunkan dan berbaris.
Melahirkan suara yang ringan Terbahagi kepada
dan tipis. 5:Musyaddadah,Mudghamah,
Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah
TAHAP HURUF : PERTENGAHAN

MAKHRAJ AM:
MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ HURUF:

Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Menekan hujung lidah ke gusi
SIFAT HURUF hadapan sebelah atas

1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT 2. SIFAT HURUF : TAWASSUT 3. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT
KUAT ) BAHASA : Sederhana/pertengahan LEMAH )
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH: BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH : Semasa menyebut hurufnya, ISTILAH :
Nafas tertahan semasa suara sederhana antara syiddah Berjauhan lidah drpd lelangit yg
menyebut hurufnya disebabkan dan rakhawah, tidak terlalu menyebabkan suara dilepaskan
tekanan yang kuat pada tertahan dan tidak terlalu dgn lapang dan terbuka.
makhrajnya. terlepas. Melahirkan suara yang ringan
Tidak perlu terlalu ditekan suara dan tipis.
dan tidak juga perlu diringankan
suara semasa melafazkannya.
6. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
LEMAH ) 4. SIFAT TUNGGAL : GHUNNAH (SIFAT
BAHASA : Merendah/menurun 5. SIFAT HURUF : IZLAQ KUAT)
ISTILAH : (PERTENGAHAN) BAHASA : Dengung
Merendahkan lidah dlm BAHASA : Lancar/tergelincir ISTILAH :
keadaan mendatar ketika ISTILAH: Suara sengau yg keluar dari pangkal
menyebutnya. Ringan huruf dan dapat disebut hidung terutamanya apabila huruf
Sebutan huruf hendaklah dengan senang dan lancar ini disukunkan dan berbaris.
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama Kelancarannya disebabkan suara Terbahagi kepada
ada dalam keadaan berbaris hurufnya keluar dari pinggir 5:Musyaddadah,Mudghamah,
atau sukun. (tepi) lidah. Mukhfah,Mudzharah,Mutaharrikah
MAKHRAJ AM:
Syafataan ( Dua bibir )
MAKHRAJ KHAS:
Memuncungkan kedua-dua bibir dengan MAKHRAJ HURUF
mengadakan sedikit ruang antara
pemuncungan itu.

6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH )


BAHASA : LEMBUT
ISTILAH :
TAHAP HURUF : LEMAH


1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT Suara yang mengalun lembut semasa melafazkan
KUAT ) hurufnya yang sukun sebelumnya berbaris fathah
BAHASA : Nyata /nyaring/terang
ISTILAH :
Nafas tertahan semasa
menyebut hurufnya disebabkan 5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
tekanan yang kuat pada BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
makhrajnya. ISTILAH:
Tertegah daripada segera keluar ketika
melafazkan huruf.
2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) SIFAT HURUF Pelaksanaannya dgn cara memuncungkan dua
BAHASA : Lembut
bibir dan memastikan ada rongga udara semasa
ISTILAH :
3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT pemuncungannya.
Suara terlepas ketika menyebut
hurufnya kerana tekanan yang lemah LEMAH )
pada makhrajnya. BAHASA : Merendah/menurun
Dapat dikesan dgn adanya suara yg ISTILAH :
dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa Merendahkan lidah dlm 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
menyebut hurufnya sama ada hurufnya keadaan mendatar ketika BAHASA : Renggang dan terbuka
berbaris atau sukun. menyebutnya. ISTILAH :
Sebutan huruf hendaklah Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.
ada dalam keadaan berbaris Melahirkan suara yang ringan dan tipis.
atau sukun.
TAHAP HURUF : PALING LEMAH
MAKHRAJ HURUF:
MAKHRAJ AM:
MAKHRAJ HURUF
Al-Halq ( Kerongkong )
MAKHRAJ KHAS:
Menekan suara ke pangkal halkum/kerongkong iaitu
di kawasan permukaan pita suara(akar lidah) yg
terletak dalam buah halkum.

1. SIFAT HURUF : HAMS ( SIFAT LEMAH ) 6. SIFAT HURUF : KHAFA ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Senyap atau tersembunyi BAHASA : Tersembunyi
ISTILAH : ISTILAH:


Nafas/udara terlepas semasa Tersembunyi suara huruf ketika menyebut hurufnya.
menyebut hurufnya kerana lemahnya Boleh dijelaskan dgn menyatakan suara baris huruf
ia berpegang pada makhrajnya. Itu sendiri. Jika Ha itu Ha simpul, boleh dijelaskan dgn
Antara huruf hams yang paling lemah. adanya mad silah.

5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )


2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT LEMAH ) BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
BAHASA : Lembut SIFAT HURUF ISTILAH:
ISTILAH : Tertegah daripada segera keluar ketika
Suara terlepas ketika menyebut melafazkan huruf.
hurufnya kerana tekanan yang lemah Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT
pada makhrajnya.
LEMAH ) tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan
Dapat dikesan dgn adanya suara yg
BAHASA : Merendah/menurun jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir
dilepaskan tanpa tersekat-sekat semasa
ISTILAH : bibir.
menyebut hurufnya sama ada hurufnya
Merendahkan lidah dlm
berbaris atau sukun.
keadaan mendatar ketika
menyebutnya. 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Renggang dan terbuka
Sebutan huruf hendaklah
ISTILAH :
ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama
Berjauhan lidah drpd lelangit yg menyebabkan
ada dalam keadaan berbaris
suara dilepaskan dgn lapang dan terbuka.
atau sukun.
Melahirkan suara yang ringan dan tipis.
TAHAP HURUF : LEMAH


MAKHRAJ HURUF

MAKHRAJ AM:
Al-Lisani ( Lidah )
MAKHRAJ KHAS:
Mengangkat tengah lidah dan
menekannya ke lelangit keras.
SIFAT HURUF
5. SIFAT HURUF : ISMAT ( SIFAT PERTENGAHAN )
1.SIFAT HURUF : JAHR ( SIFAT 4. SIFAT HURUF : INFITAH (SIFAT LEMAH )
BAHASA : Tertegah atau tertahan lidah
KUAT ) BAHASA : Renggang dan terbuka
ISTILAH:
BAHASA : Nyata /nyaring/terang ISTILAH :
Tertegah daripada segera keluar ketika
ISTILAH : Berjauhan lidah drpd lelangit yg
melafazkan huruf.
Nafas tertahan semasa menyebabkan suara dilepaskan
menyebut hurufnya disebabkan dgn lapang dan terbuka. Suara huruf yang bersifat ismat dilaksanakan
tekanan yang kuat pada Melahirkan suara yang ringan dan tersekat-sekat kerana hurufnya dikeluarkan
makhrajnya. tipis. jauh dari bahagian pinggir lidah atau pinggir
bibir.

2. SIFAT HURUF : RAKHAWAH ( SIFAT


LEMAH ) 3. SIFAT HURUF :ISTIFAL ( SIFAT LEMAH )
BAHASA : Lembut BAHASA : Merendah/menurun 6. SIFAT HURUF : LIN ( SIFAT LEMAH )
ISTILAH :
ISTILAH : BAHASA : Lembut
Suara terlepas ketika menyebut
Merendahkan lidah dlm keadaan ISTILAH :
hurufnya kerana tekanan yang
mendatar ketika menyebutnya. Suara yang mengalun lembut semasa
lemah pada makhrajnya.
Sebutan huruf hendaklah melafazkan hurufnya yang sukun
Dapat dikesan dgn adanya ditarqiqkan ( dinipiskan ) sama ada sebelumnya berbaris fathah
suara yg dilepaskan tanpa
dalam keadaan berbaris atau
tersekat-sekat semasa
sukun.
menyebut hurufnya sama ada
hurufnya berbaris atau sukun.
ANALISIS SIFAT-SIFAT HURUF

Huruf/
Sifat
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / Jahr
/ / / / / / / / Syiddah
/ / / / / / / Istila
/ / / / Itbaq
/ / / Sofir
/ / / / / Qalqalah
/ / Inhiraf
/ Takrir
/ Tafasyi
/ Istitolah
/ / Ghunnah
/ / / / / / / / / / Hams
/ / / / / / / / / / / / / / / Rakhawah
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Istifal
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Infitah
/ / Lin
/ Khafa
/ / / / / Tawassut
/ / / / / / Izlaq
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ismat
1 - 1 2 2 2 1 4 - 2 1 3 5 4 3 1 1 2 3 1 3 - 3 - 1 3 2 SIFAT KUAT
4 5 4 2 2 2 3 1 4 2 2 1 - 1 2 4 4 3 2 3 2 4 2 4 3 2 2 SIFAT LEMAH
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 PERTENGAHAN
6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 5 6 5 5 6 5 5 6 5 JUMLAH
L PL L T T T L K PL T L K PK K K L L L K L K L PL K PL L K T TAHAP HURUF
PETUNJUK:
SIFAT KUAT PK - PALING KUAT L - LEMAH
SIFAT LEMAH K - KUAT PL PALING LEMAH
SIFAT PERTENGAHAN T - PERTENGAHAN
MAKHRAJ HURUF DAN SIFAT-SIFAT HURUF
MAKHRAJ HURUF : SIFAT-SIFAT HURUF :
Bahasa : Tempat keluar Bahasa : Keadaan atau ciri-ciri khas sesuatu
Istilah : Nama bagi tempat keluar setiap huruf Hijaiyah yang Istilah : Cara menekan ( menyekat )udara atau suara ketika
membezakan antara satu sama lain. bunyi huruf dilafazkan sama ada tinggi atau rendah, nyaring atau
perlahan, kuat atau lemah dan sebagainya.
Makhraj Muhaqqaq: Terbahagi kpd dua bahagian:
- Makhraj yang dapat dikenalpasti tempat keluarnya a. Sifat Lazimah sifat yang asal yang terdapat pada huruf
Hijaiyah.
Makhraj Muqaddar : b. Sifat Aridhah sifat yang mendatang yang berubah-ubah
- Makhraj yang tidak dapat ditentukan dengan tepat tempat Terdapat 20 sifat
keluarnya. 11 dari 20 sifat yang berlawanan ( berpasangan )
- Contoh : Tiga suara mad iaitu sebelumnya fathah,
sebelumnya kasrah atau sebelumnya berbaris dhommah. 1. Hams pasangannya 2. Jahr
3. Syiddah 4. Tawassut 5. Rakhawah
Makhraj Am dan Makhraj Khas 6. Istila pasangannya 7. Istifal
- Terdapat 5 anggota makhraj am dan 17 makhraj khas 8. Itbaq pasangannya 9. Infitah
10. Izlaq pasangannya 11. Ismat
MAKHRAJ AM MAKHRAJ KHAS HURUF
9 sifat tunggal:
a.Rongga ( ) 1 cara sebutan Suara mad
b.Kerongkong ( ) 3 cara sebutan 6 12. Qalqalah 13. Sofir 14. Tafasyi
c.Lidah ( ) 10 cara sebutan 18 15. Istitolah 16. Inhiraf 17. Takrir
d.Dua bibir ( ) 2 cara sebutan 4 18.Lin 19. Ghunnah 20. Khafa
e.Pangkal hidung ( ) 1 cara sebutan Ghunnah
Tahap sifat-sifat huruf
5 anggota 17 cara sebutan 30 suara huruf
Sifat Kuat:
- Jahr, Syiddah, Istila, Itbaq, Qolqalah, Sofir, Tafasyi, Istitolah,
Inhiraf, Takrir, Ghunnah.

Sifat Lemah:
- Hams, Rakhawah, Istifal, Infitah, Lin, Khafa

Sifat Pertengahan:
- Tawassut, Izlaq, Ismat
MAKHRAJ
HURUF DAN
SIFAT
HURUF