Anda di halaman 1dari 1

HIDUP BECIK TANPA NARKOBA

Rahajeng semeng Bapak/Ibu Guru sane wangiang titiang. Rahajeng semeng para
semeton sareng sami sane tresnasihin titiang. Sadurung acara puniki kekawitin, titiang ngaturang
panganjali umat,
Om Swastyastu.
Kaping ajeng ngiring iraga sareng sami ngaturang pangayubagia ring Ida Sang Hyang
Widhi Wasa antuk asung kerta wara nugraha Idane iraga sinarang sami mrasidayang masikian
iriki ring galah sane becik puniki. Ring dina puniki titiang jagi ngaturang pidarta sane maunteng
Hidup Becik Tanpa Narkoba.
Ring era globalisasi sekadi mangkin makueh wenten kasus penyalahgunaan narkoba.
Ring Indonesia sane nganggen narkoba akeh pisan, niki mawinan kirangne penegakan hukum
mawinan tan wenten efek jera ring sane nganggen narkoba taler sane ngedarang narkoba.
Penganggen narkoba sampun manyebar ring kalangan para yowana miwah sisya
sekolah. Indik punika mawinan antuk pergaulan sane bebas, kirangne perhatian saking rerama,
taler wenten pelarian saking pikobet taler rasa nyud utawi meled nyobakin.
Penyalahgunaan narkoba lan zat adiktif sane lianan, pastika makta pengaruh sane
linggah lan kompleks. Dampaknyane bisa merupa kecanduan, ketergantungan, depresi, tindak
kekerasan miwah pengerusakan, percobaan ngulah pati, taler demen memaling anggen numbas
narkotika. Penyalah gunaan narkoba taler ngerusak otak , susunan tulang belakang, organ tubuh
lian sekadi : jantung, paru-paru, hati teken ginjal taler ngerusak panca indera sane mekadi
ngantos ring kematian.
Penyalah gunaan narkoba dados dicegah antuk program-program minakadi nyarengin
kegiatan-kegiatan sane positif, langkung selektif ring pergaulan, state maekang raga ring Ida
Sang Hyang Widhi Wasa lan teken rerama. Sekolah taler mangda ngicenin penyuluhan majeng
ring para sisyanyane. Tiosan ring punika, antuk anggen efek jera, mangda ngemargiang hokum
sane patut ka terima olih para pengedar narkoba, lan ngemolihin rehabilitasi antuk para pengguna
narkoba. Mangda mentalnyane polih sekadi dumun mangda ten nganggen malih obat-obat
terlarang utawi narkotika. Nanging sane pinih unteng sane harus iraga laksanayang inggih punika
nyaga diri iraga soang soang mangda nenten keni pengaruh ring pergaulan sane iwang,
mawinan sane nganggen narkoba jagi metuang pengaruh kaon ring padewekan teken keluarga.
Ngiring sinarang sami ngentosang penyalahgunaan narkoba awinan hidup sane becik
punika wantah hidup tanpa narkoba. Asapunika pidarta sane prasida aturang titiang, nunas
sinampura yening wenten atur titiang sane iwang tur ten manut ring arsa. Dumogi punapi sane
aturang titiang ring galahe puniki wenten pikenohnyane mangda becik. Pinih riin titiang
ngaturang suksma. Klungkung Semarapura, kirang langkung nunas ampura. Antuk penyineb,
tiang puput antuk paramasanthi.
Om Shanti, Shanti , Shanti Om.

Anda mungkin juga menyukai