Anda di halaman 1dari 19

ABSEN DAN DAFTAR NILAI PEGANGAN GURU

MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSA'ADAH PONTIANAK


T.P 2016/2017 {Semester Genap}

KELAS : VII A MATA PELAJARAN : IPS TERPADU


Ulangan
Tanggal / Pertemuan Tugas Harian Rata2 Nilai
No Nama Siswa UTS ULUM Nilai Raport Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KD1 KD2 KD3 Rata2 KD1 KD2 KD3 Rata2

Tanggal Pertemuan 1 2 3 1 2 3
10
18
17
31

21
22
28
29

11
12

10
6
7

4
5

9
1 Abdul Hafit . . . . . . . . . . . . . . . . 80 75 80 78.3 80 75 90 81.67 76 52 72.00 77.00 T

2 Aditya . . . . . . . . . . . . . . a . 85 80 80 81.7 80 80 90 83.33 75 52 73.00 78.00 T

3 Aditya Khaliqfaza . . . . . . . . . . . . . . . . 75 80 90 81.7 80 75 90 81.67 75 52 72.58 77.58 T

4 Aditya Pratama . . . . . . . . . s . . . . . . 80 80 75 78.3 90 80 90 86.67 78 52 73.75 78.75 T

5 Adji Hisyam Kabani . . . . . . . . . . . . . s . . 75 80 90 81.7 100 80 90 90 75 52 74.67 79.67 T

6 Agil Maulana . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 75 78.3 100 80 90 90 75 52 73.83 78.83 T

7 Agus Supratman . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 85 81.7 100 80 90 90 75 52 74.67 79.67 T

8 Adi Mulya . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 80 80.0 100 80 90 90 75 52 74.25 79.25 T

9 Alfin . a . . a . a . a . . . . . . . 75 80 75 76.7 80 80 90 83.33 78 52 72.50 77.50 T

10 Amelia Putri Adinda . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 82 80.7 80 80 90 83.33 75 52 72.75 77.75 T

11 Andy Laksamana Putra . . . . . . . . . a . . . . a a 80 80 75 78.3 80 80 90 83.33 75 52 72.17 77.17 T


12 Ardiansyah . . . . . . . . a . . . . . . . 80 80 80 80.0 75 80 90 81.67 75 52 72.17 77.17 T

13 Arif Kurniawan . . . . . . . . . . . . . . . . 75 75 80 76.7 75 80 75 76.67 78 52 70.83 75.83 T

14 Ayunita Yolanda . . . . . . a . . . . . . . . . 90 80 80 83.3 75 80 90 81.67 78 52 73.75 78.75 T

15 Dedi Suryansyah . a . a . a s s a a . . . a . . 75 80 80 78.3 75 80 90 81.67 75 52 71.75 76.75 T

16 Dikki Afrizah . . . . . . . . . a . . . . s s 75 80 80 78.3 100 80 90 90 75 52 73.83 78.83 T

17 Doni Kurniawan . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 80 80.0 75 80 90 81.67 76 52 72.42 77.42 T

18 Eef Saiful Fata . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 85 81.7 80 80 90 83.33 78 52 73.75 78.75 T

19 Erdi Syahbandi . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 80 80.0 80 80 90 83.33 78 52 73.33 78.33 T

20 Erlangga Prayoga a . a . a s s . . . . . . . . . 80 80 75 78.3 80 80 90 83.33 75 52 72.17 77.17 T

21 Evi Sri Prihati . . . . . . . . . . . . . . a . 80 80 80 80.0 75 80 90 81.67 78 52 72.92 77.92 T

22 Salman Al Farizi . . . . . . . . . . . . . . . . 75 80 51.7 75 75 90 80 52 45.92 50.92 TT

23 Fikra Arya Saputra . . . . . . . . . . . . . . . . 100 80 85 88.3 100 80 90 90 76 52 76.58 81.58 T

24 Fikri . . . . a . . . . . . . . . . . 75 80 75 76.7 80 80 90 83.33 76 52 72.00 77.00 T

25 Hafiish Abdilah . . . . . . . . a . . . . . . . 100 80 80 86.7 80 80 90 83.33 80 52 75.50 80.50 T

26 I'in . . a . . . . . i . . . . . . . 100 80 85 88.3 80 80 80 80 70 52 72.58 77.58 T

27 Imam Arifin . . . . . . . . . . . . . . . . 75 80 80 78.3 90 80 90 86.67 78 52 73.75 78.75 T

28 Imam Rozeli . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 85 81.7 100 80 90 90 80 52 75.92 80.92 T

29 Iskandar . . a a . . . . . . . . . . . . 75 80 80 78.3 80 80 90 83.33 75 52 72.17 77.17 T


30 Muhammad Akbar Ristia Alfarijji . i . . . . . . . . . . . . . . 80 80 80 80.0 75 80 90 81.67 76 52 72.42 77.42 T

31 M.Akbar Perdana . . . . . . . . . . . . . . . . 75 80 80 78.3 80 80 90 83.33 78 52 72.92 77.92 T

32 Mutiara Putri Salsabila . . . . a . . . . . . . . . . . 80 80 85 81.7 80 80 90 83.33 76 52 73.25 78.25 T

33 Nadila Elviani . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 80 80.0 90 80 90 86.67 76 52 73.67 78.67 T

34 Naa`ilah Salsabila . i . . . . . . . . . . . . . . 80 80 85 81.7 80 80 90 83.33 76 52 73.25 78.25 T

35 Noratul Aela . i . . . . . . . . . . . . . . 100 80 80 86.7 80 80 90 83.33 78 52 75.00 80.00 T

36 Novika Suhada . . . . . . . . . . . . s s a . 80 80 80 80.0 75 80 90 81.67 76 52 72.42 77.42 T

37 Thassyah Nurul Hidayanillaila . . . . . . . . . . . . . . . . 100 80 90 90.0 90 90 95 91.67 80 52 78.42 83.42 T

38 Sherly Oktavia Ningsih . . . . . . s . . . . . . . . . 75 80 80 78.3 80 80 90 83.33 75 52 72.17 77.17 T

39 Ummul Fadilah . . . . . . . . . . . . . . . . 80 80 90 83.3 80 80 90 83.33 78 52 74.17 79.17 T

40 Nur Karmila . . . . . . . . . . . . . . . . 100 80 90 90.0 90 90 95 91.67 80 52 78.42 83.42 T

41 Muhammad Farhan a . a a a . a . . . . . . . . . 80 75 75 76.7 80 75 80 78.33 75 52 70.50 75.50 T

Syarif Muhammad Akbar Putra


42
Assegaf
. . . . . . . . . . . . . . . 75 80 80 78.3 80 80 90 83.33 75 52 72.17 77.17 T

Laki-laki = 29 Wali Kelas,


Perempuan = 13
Jumlah Keseluruhan = 42

( Mariah, S.Ag )
ABSEN DAN DAFTAR NILAI PEGANGAN GURU
MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSA'ADAH PONTIANAK
T.P 2016/2017 {Semester Genap}

KELAS : VII B
Ulangan
Tanggal / Pertemuan Tugas
No Nama Siswa Harian Nilai
UTS ULUM Raport Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KD1 KD2 KD3 Rata2 KD1 KD2 KD3 Rata2

Tanggal Pertemuan 1 1 1 M M M

1 Aris Pratama

2 Arya Saputra

3 Billi

4 Bobby Sukmono

5 Dani Wahyu Perdana

6 Della Fitri Yanti

7 Diva Edi Kusnaini

8 Dodik Prabowo
9 Elia

10 Fitria

11 Hendri Setiawan

12 Juliaditia Saputra

13 Khairul Anas

14 Muhammad Abil

15 Muhammad Farid

16 Muhammad Firdaus

17 Nanda Arya Rizkipasa

18 Noril Juliansyah

19 Noval Al Hazar

20 Panji Dwi Prasetya

21 Peri Irawan

22 Randa Supriyadi

23 RenoTitanica

24 Resfi Fahrezi

25 Ridho Adira

26 Rivalzi Adha Maulana


27 Rindu Kalila

28 Rio Mauliddin

29 Riski Indra Pratama

30 Rizki AlFikri

31 Sahrul Irwanda

32 Setiawan

33 Siti Maisaroh

34 Tiara

35 Viki Maulidi

36 Wahyu Rahmaturillah

37 Wanda

38 Winda

39 Fahrur Rozi

40 Panca

41 Rifa Az Zahra

42 Amanda Delia Putri

43 Radheka Ramadhani

Laki-laki = 33 Wali Kelas,


Perempuan = 10
Jumlah Keseluruhan = 43

( Sulastri, S.Pd )

ABSEN DAN DAFTAR NILAI PEGANGAN GURU


MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSA'ADAH PONTIANAK
T.P 2016/2017 {Semester Genap}

KELAS : VIII A
Ulangan
Tanggal / Pertemuan Tugas
No Nama Siswa Harian Nilai
UTS ULUM Raport Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KD1 KD2 KD3 Rata2 KD1 KD2 KD3 Rata2

Tanggal Pertemuan 1 1 1 M M M

1 Afifah

2 Andreyanto

3 Antoni

4 Ari Triyono

5 Chaidir Anwar
6 Devi Anggraini

7 Doni

8 Endah Novianti

9 Fitri Yanti

10 Fitriyani

11 Galih Sadewa

12 Jihan Rizki Hana

13 Juniar Trianggita

14 Kurnia

15 Lailah Nurcayati

16 Lutfi Amanullah

17 Maya Ulia

18 Muhamad Zakarya

19 Muhammad Rafil Jorgi

20 Nadiya

21 Nadylla Ayu Wulandari

22 Nanda Gumelar

23 Nevel
24 Randy Asbaca Maulana

25 Regi Saputra

26 Restu Rizaldy Syahdan

27 Rini

28 Serly

29 Stevi Saskiani Wulandari

30 Surya Revhana Putra Darma

31 Syarifah Putri Hairunisyah Assegaf

32 Tri Kukuh Saputra

33 Ulandari

34 Wulandari

35 Yummi Azizah
Laki-laki = Wali Kelas,
Perempuan =
Jumlah Keseluruhan = 0

( Supiati, S.E )

ABSEN DAN DAFTAR NILAI PEGANGAN GURU


MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSA'ADAH PONTIANAK
T.P 2016/2017 {Semester Genap}

KELAS : VIII B
Ulangan
Tanggal / Pertemuan Tugas
No Nama Siswa Harian Nilai
UTS ULUM Raport Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KD1 KD2 KD3 Rata2 KD1 KD2 KD3 Rata2

Tanggal Pertemuan 1 1 1 M M M

1 Abdul Wesi

2 Adelia Putrimeysa

3 Ahmad Ilham

4 Alvi Rianda Akbar


5 Andre Tri Saputra

6 Aries

7 Arif Budiman

8 Aris Munandar

9 Billy Metarid

10 Dedi Kurniawan

11 Dini Septiana

12 Eko Yulianto

13 Febby Berlian

14 Fikra

15 Forwa Ningsih

16 Gilang Ramadhan

17 Halimah

18 Heri Setiawan

19 Herry Kurniawan

20 Meldianto

21 Muhammad Lutfi Fahlefi

22 Muhammad Rizkillah
23 Nurhidayah

24 Putri Yulianti Safitri

25 Rafil Al Ayubi

26 Rahmat Saputra

27 Rian Juliansyah

28 Rifki Giffari

29 Rio Apriliansyah

30 Risna Adayanti

31 Samsieh

32 Sofia Badriati

33 Tiara Sumantri

34 Tri Fadian Mukti

35 Uray Ridho Prasetia

36 Muhammad Rizaldi

37 Renasya Nur Qitarah


Laki-laki = Wali Kelas,
Perempuan =
Jumlah Keseluruhan = 0

(Nursiah, S.Pd.)

ABSEN DAN DAFTAR NILAI PEGANGAN GURU


MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSA'ADAH PONTIANAK
T.P 2016/2017 {Semester Genap}

KELAS : IX A
Ulangan
Tanggal / Pertemuan Tugas
No Nama Siswa Harian Nilai
UTS ULUM Raport Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KD1 KD2 KD3 Rata2 KD1 KD2 KD3 Rata2

Tanggal Pertemuan 1 1 1 M M M

1 Aditya Fiqri Syah

2 Aditya Pratama

3 Ali Wafa
4 Andra Ramadhan

5 Atika Damayanti

6 Bery Mulya Akbar

7 Cindy Ashari

8 Cintya

9 Deo Ade Saputra

10 Dimas Permada

11 Ejena Jesica Putri

12 Emi Zukasih

13 Firmansyah

14 Fitrah Rama

15 Hasanah

16 Ilia

17 Imam Ubey Dillah

18 Imania Putri

19 Ismu Hambali

20 Juliardi

21 Kurniawati
22 Lia Amalia

23 Muhammad Arif

24 Muhammad Hafizh Mardhatillah

25 Muhammad Thohir

26 Nelsa Agustina

27 Nurul Ilma

28 Radid Awalul Wakil

29 Rahibatul Mas Ula

30 Rifa'atul Afiyah

31 Rifalzhi

32 Rizka Maylani

33 Robi Ramadan

34 Satria Noviar Dandy

35 Sri Andini

36 Aqsal Widiatma

37 Zuber
Laki-laki = 21 Wali Kelas,
Perempuan = 16
Jumlah Keseluruhan = 37

( Ainul Yakin, S.Pd )

ABSEN DAN DAFTAR NILAI PEGANGAN GURU


MADRASAH TSANAWIYAH MIFTAHUSSA'ADAH PONTIANAK
T.P 2016/2017 {Semester Genap}

KELAS : IX B
Ulangan
Tanggal / Pertemuan Tugas
No Nama Siswa Harian Nilai
UTS ULUM Raport Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KD1 KD2 KD3 Rata2 KD1 KD2 KD3 Rata2

Tanggal Pertemuan 1 1 1 M M M

1 Abdul Rachman

2 Amanah Noor Pauseh


3 Andhika

4 Arasyidsyah

5 Dani

6 Deni Rabuansyah

7 Fahri

8 Febriansyah

9 Hamdah Nur Azizah Muyassaroh

10 Hendra Andika

11 Ilham Gunawan

12 Liana

13 Muhammad Firdaus Hidayat

14 Muhammad Taufik Qurahman

15 Muhammad Walib

16 Muna Safitri

17 Nafa Tahul Ambar

18 Nafatul Hoiroh

19 Prabowo Arief Rachman Nugroho

20 Puspita
21 Putri Indah Lestari

22 Raihan Zulfiandra

23 Rina

24 Romansyah

25 Rudy Haryanto

26 Selvia Hartati

27 Sonheji

28 Syarif Muhammad Iqbal

29 Syarifah Ummu Hani

30 Tegar Prawira

31 Terre Febrila

32 Tri Okta Wahyudi

33 Tri Putri Maharani

34 Tri Septiawati

35 Utin Maulia Intami

36 Wahyu Puspita

37 Widia Januaristi

38 Imam Ubey Dillah


39 Ainun Cahyani

Laki-laki = 21 Wali Kelas,


Perempuan = 18
Jumlah Keseluruhan = 39

( Kartika Nurul Fatmi )