Anda di halaman 1dari 7

:‫إًََِا يُرِيذُ انّشَيْطَاٌُ أٌَ يُىقِعَ بَيَُْكُىُ انْعَذَاوَةَ وَانْبَغْضَاء فِي انْخًَْرِ {ي قىل ت عان ى‬

ٌَ‫ةدئاولا}وَانًَْيْسِرِ وَيَصُذَكُىْ عٍَ رِكْرِ انهّهِ وَعٍَِ انصَالَةِ فَهَمْ أََتُى يُُتَهُى‬91.
Surah Al-Maaidah ayat: 91.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara
kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah
dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

:‫ألن ها مذل ة ل لرجل مذه بة ل ل ع قل ف قال‬