Anda di halaman 1dari 1

Panduan Selang Markah untuk Rubrik Pemarkahan Tugasan

Markah Amat Cemerlang/ Kepujian/ Lulus/Pass Gagal/Fail


Penuh (%) Cemerlang/ Distinction Credit (C+ & C) (C-, D+, D &
High (A & A-) (B+, B & B-) F)
Distinction
(A+)
100* 90 - 100 75 - 89 60 - 74 50 - 59 < 50
90 81.0 90.0 67.5 80.9 54.0 67.4 45.0 53.9 < 45.0
80 72.0 80.0 60.0 71.9 48.0 59.9 40.0 47.9 < 40.0
70 63.0 70.0 52.5 62.9 42.0 52.4 35.0 41.9 < 35.0
60 54.0 60.0 45.0 53.9 36.0 44.9 30.0 35.9 < 30.0
50 45.0 50.0 37.5 44.9 30.0 37.4 25.0 29.9 < 25.0
40 36.0 40.0 30.0 35.9 24.0 29.9 20.0 23.9 < 20.0
35 31.5 35.0 26.3 31.4 21.0 26.2 17.5 20.9 < 17.5
30 27.0 30.0 22.5 26.9 18.0 22.4 15.0 17.9 < 15.0
25 22.5 25.0 18.8 22.4 15.0 18.7 12.5 14.9 < 12.5
20 18.0 20.0 15.0 17.9 12.0 14.9 10.0 11.9 < 10.0
15 13.5 15.0 11.3 13.4 9.0 11.2 7.5 8.9 <7.5
10 9.0 10.0 7.5 8.9 6.0 7.4 5.0 5.9 < 5.0
5 4.5 5.0 3.8 4.4 3.0 3.7 2.5 2.9 < 2.5
* Berdasarkan rubrik pemarkahan holistik pada muka surat 49, Buku Panduan Pentaksiran kuat kuasa Jun
2012 kemas kini Jun 2016.

Jong IPGKTB