Anda di halaman 1dari 2

bab tajuk soalan tutorial Penyampaian minggu

Pensyarah
1 Pengertian dan Tutorial 1: Perbincangan
prinsip PdP Penyoalan
Perbincangan dalam Demonstrasi
kumpulan kecil Pendekatan Koperatif
berdasarkan soalan Peta i-think
berikut:

Rumuskan pengertian
PdP
dari aspek berikut;

- Idea utama
- Tokoh
- Bina sebuah peta minda
yang dapat
mempamerkan
pengertian PdP dengan
pandangan tokoh.

Setiap kumpulan
Teknik CL- Idea Rush

2 Proses pembelajaran
3 Teori Pembelajaran
4 Model Pengajaran
5 Konsep Anda dikehendaki Pensyarah memberi
Pendekatan, strategi, melayari internet untuk input dengan
kaedah dan teknik mendapatkan maklumat microsoft Power
tambahan. Point.
Membanding beza antara
konsep pendekatan, Pensyarah memberi
strategi,kaedah dan situasi yang berbeza
teknik berdasarkan agar pelajar mencari
pendapat tokoh-tokoh. jalan penyelesaian.
Secara kumpulan -Kes Study,Round
menyelesaiakan masalah Table, Brainstorming.
yang diberi.
Melaporkan secara Pensyarah memberi
stesyen dan berkongsi arahan jelas.
maklumat melalui Gallery
Walk. Kuliah
Perbincangan
Pendekatan Koperatif

6 Pengajaran mikro
dan penulisan
refleksi
7 Pedagogi masa kini
8 Pedagogi relevan Anda dikehendaki Kuliah
budaya merancang aktiviti Perbincangan
pengajaran dan Penyoalan
pembelajaran Demonstrasi
menggunakan Pendekatan Koperatif
pendekatan, strategi dan Pendekatan Projek
kaedah pengajaran masa
kini dan yang relevan
budaya mengikut opsyen
anda secara
berkumpulan.
Panduan;
- Template yang
diberikan
- Memilih
pendekatan
pedagogi
berikut;
- a. Pedagogi
aliran perdana
(Kumpulan 1)
- b. pedagogi
kelas bercantum
(Kumpulan 2)
- c. pedagogi
pribumi
(Kumpulan 3)
- d. pedagogi
murid
berkeperluan
khas (Kumpulan
4)
- Pamerkan hasil
perbincangan
anda di setesen
yang disediakan.
- Masa 30 minit
(Perancangan
aktiviti)
- Gallery walk dan
rumusan -30
minit