Anda di halaman 1dari 1

PERINCIAN STRUKTUR DAN KOMPONEN PDPLI SM BAGI AMBILAN NOVEMBER 2015

Kredit Kredit
Komponen Kod Kursus Nama Kursus
Kursus Komponen
1. Kokurikulum
MPU2011 Sukan 1
(A) MPU2021 Persatuan 1
Kursus
MPU2031 Unit Beruniform 1 7
IPG
MPU2042/MPU2052 2. Pendidikan Islam/Pendidikan Moral* 2
MPU2062 3. Bina Insan Guru 2
EDUP2013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3
EDUP2023 Psikologi Pendidikan 3
(B) EDUP2033 Pedagogi 3
18
Asas Pendidikan EDUP2043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3
EDUP2053 Teknologi dan Media Pengajaran 3
EDUP2063 Pentaksiran dalam Pendidikan 3
XXXX2013 Kursus 1 3
(C )
XXXX2023 Kursus 2 3 9
Bidang Teras
XXXX2033 Kursus 3 3
(D) PRAK2016 Praktikum 6 6
Amalan
Profesional PBS*
XXXX2042 Kursus 4 2
(E )
5
Elektif XXXX2053 Kursus 5 3

Jumlah Besar 45
Kursus Elektif menyokong bidang teras.